Zpřístupnění archiválií panu Joskovi Skalníkovi

Praha 30. listopadu 2009 - Na základě žádosti pana Josefa Skalníka zveřejněné ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů na tiskové konferenci v Činoherním klubu během prezentace nové publikace „Občanské fórum, den první“ (http://old.ustrcr.cz/cs/krest-knihy-obcanske-forum-den-prvni) byly v pátek 27. listopadu 2009 v 10.00 hod. předloženy jeho zmocněnci ve smyslu archivního zákona k nahlédnutí požadované archivní materiály.

Pan John Bok si prohlédl a posléze v digitalizované podobě převzal vybrané písemnosti z archivních fondů Archivu bezpečnostních složek - Správa kontrarozvědky (A 34/1) a Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (MV-KR), z provenience 1. (amerického) odboru Správy kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli, posléze Hlavní správy kontrarozvědky (krycím názvem II. správy SNB), které vznikly v rozmezí od září 1982 do prosince 1989 v souvislosti s existencí svazku s registračním číslem 24116 a krycími jmény „OHIO“, „BLACK“ a „GOGH“ (srov. http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky).

Tiskové zprávy ÚSTR

Ohlasy v médiích