Zprávy ze zahraničních služebních cest (2016)

 

15.–17. prosince 2016, Itálie
Přednášky o kardinálu Josefu Beranoví pro VŠ studenty Pontificia Uníversítà San Tommaso d'Aquíno v rámci oslav bl. Cormiéra OP a zahájení výstavy Amare íl bene e contrapporsi al male ve Francouzském kulturním centru v Řimě.


12.–13. prosince 2016, Slovensko a Maďarsko
Prezentace portálu Gulag Online v Maďarsku a na Slovensku.


8.–9. prosince 2016, Slovensko
Účast na zasedání redakční rady časopisu Pamät' národa, finalizace hesel pro biografický slovník StB.


7.–9. prosince 2016, Polsko
Prezentace portálu Gulag Online v Polsku.


6. prosince 2016, Německo
Jednání vědecké rady Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung.


5.–9. prosince 2016, Německo
Studium archivních materiálů v Bundesarchivu-Lichterfelde – projekt Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava.


3.–10. prosince 2016, Ukrajina
Výzkum v ukrajínských archivech.


28.–30. listopadu 2016, Maďarsko
Účast na konferenci Esterházy János slovensko-maďarský politik, jeho osudy v Gulagu.


28.–30. listopadu 2016, Chorvatsko
Závěrečná prezentace projektu 20. století ve vzpomínkách příslušníků české menšiny v Chorvatsku.


22.–24. listopadu 2016, Slovensko
Aktivní účast na konferenci Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945–1989.


18. listopadu 2016, Německo
Workshop k výstavě Deutsche und Tschechen in der Tschechostowakei und im Reíchsgau Sudentenland 1918–1945.


16.–27. listopadu 2016, USA
Studijní pobyt v Library of Congress a v National Archives and Records Administration. Účast na výroční konferenci Association for Slavic, East European and Eurasian Studíes.


16.–27. listopadu 2016, USA
Vystoupení na konferenci The 48th Annual ASEEES Conventíon, studium v Kongresové kníhovně.


11.–14. listopadu 2016, Slovensko
Účast na Festivalu slobody a slavnostním předávání ocenění osobnostem, které se postavily na odpor proti totalitním režimům 20. století.


9.–13. listopadu 2016, Chorvatsko
Účast na konferenci asociace NECE Networking European Citizenship Education – Crossing Borders Migration and Citizenship Education.


9.–12. listopadu 2016, Rakousko
Účast na konferenci Photographs from the Camps of the Nazi Regime.


6.–12. listopadu 2016, Německo
Studium archivních pramenů a odborné zahraniční literatury.


6.–11. listopadu 2016, Německo
Studium archiválií v archivu BStU a pořizování jejich kopií (projekt StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých a východoněmeckých bezpečnostních orgánů v letech 1969 až 1989).


2.–4. listopadu 2016, Rakousko
Studium archivních materiálů v Österreischisches Staatsarchiv (ÖSTA) a Wiener Stadt-und Landesarchiv (WStLA).


18.–31. října 2016, USA
Výzkumný a dokumentační pobyt.


22.–29. října 2016, Velká Británie
Studijní pobyt v knihovně British Library za účelem studia bibliografie k projektu Vládnoucí a ovládaní v Československu a Polsku (1945–1968).


15.–22. října 2016, Ukrajina
Přednáškové turné.


18.–19. října 2016, Rakousko
Prezentace výstavy Ve znamení tří deklarací. Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu na Vídeňské univerzitě.


17.–19. října 2016, Rakousko
Instalace a vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací v Knihovně Vídeňské univerzity.


10.–17. října 2016, Polsko
Vystoupení na mezinárodní konferenci Daily life in the Poish People's Republic compared with other Soviet Bloc countries.


3.–5. října 2016, Ukrajina
Jednání v archivu SBU ve Lvově.


30. září – 6. října 2016, Ukrajina
Účast na konferenci Contested Memories, jednání s partnerskými organizacemi.


30. září – 1. října 2016, Slovensko
Vystoupení na didaktické konferenci pro slovenské učitele dějepisu Dievčence a ženy proti totalitě.


28. září – 1. října 2016, Srbsko
Účast na konferenci Nostalgia on the Move.


25. září – 1. října 2016, Rakousko
Studium ve Schwarzenberském archivu v Murau (Schwarzenberg'sche Archive Murau).


9. – 11. září 2016, Německo
Aktivní účast na Körber History Forum.


28. srpna – 2. září 2016, Rakousko
Studium archivních materiálů – projekt Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy a Morava.


28.–30. srpna 2016, Slovensko
Účast na oslavách 72. výročí vypuknutí Slovenského národního povstání.


22.–23. srpna 2016, Slovensko
Účast na ministerské konferenci při příležitosti Evropského dne památky obětí totalitních režimů.


11. srpna 2016, Německo
Jednání s ředitelkou památníku Gedenkstátte Munchner Platz.


7.–21. srpna 2016, Velká Británie
Pracovní pobyt v British Library v rámci projektu GAČR (Rulers and Ruled ...).


3.–10. srpna 2016, Německo
Studium a bádání v archivu SW Ackermann-Gemeinde v rámci projektu Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1938–1989).


25.–27. července 2016, Slovensko
Provedení rešerše v archivních fondech Slovenského národního archivu (SNA): vytipováni dalších fondů a archivních jednotek, pořizení fotokopií či záznamů (projekt Československá justíce v letech 1945-1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu).


22.–24. července 2016, Polsko
Přednáška o dějinách Polsko-československé solidarity (projekt Živé pochodně. Sebeupálení jako forma politického protestu v sovětském bloku 1968–1989).


10.–17. července 2016, Německo
Badání v Bundesarchiv/Militäirarchiv Freiburg (projek Nucená práce).


30. června 2016, Slovensko
Archivní výzkum v rámci projektu Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, regionální komparace.


23.–24. června 2016, Slovensko
Aktivní účast na besedě o odrazu polských událostí v roce 1956 v Československu.


20. června 2016, Německo
Účast na jednání expertů a zvláštních vyslanců evropských zemí pro boj s antisemitismem pod záštitou OECD / Intergovernmental expert meetíng (atisemitísm).


13.–15. června 2016, Polsko
Účast na setkání projektu Hi-story.


12.–14. června 2016, Polsko
Aktivní účast na mezinárodní konferenci Miasta buntu w imperium sowieckim, konané při příležitosti 40. výročí dělnických bouří v Radomi.


1.–4. června 2016, Maďarsko
Aktivni účast na mezinárodní konferenci Popular Music in Eastern Europe Conference (název přednášky: "You Can Always Get What You Want!" Unoffícíal Musíc Markets ín the State-socialist Czechoslovakía).


30. května – 2. června 2016, Španělsko
Účast na konferenci European Citizenship in Challenging Times.


26.–27. května 2016, Slovensko
Návštěva ÚPN a účast na vědecké konferenci Rok 1945 – prielomový rok európskych a slovenských dejín.


24.–26. května 2016, Maďarsko
Jednání s představiteli Evropské sítě Paměť a Solidarita (European Network Remembrance and Solidarity - ENRS).


24.–26. května 2016, Maďarsko
Účast na konferenci 5th European Remembrance Symposium '1956. Context, Impact, Remembrance.


22.–24. května 2016, Francie
Pracovní schůzka networku Criminalization of Dictatorial Pasts.


17.–22. května 2016, Polsko
Pracovní schůzka ve Varšavě a účast na konferenci (Collective) memory of communism in postcommunist Europe - social practices, research, communication.


8.–13. května 2016, Německo
Studíum archiválií v archívu BStU a pořizování jejich kopií (projekt StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých a východoněmeckých bezpečnostních orgánů v letech 1969 až 1989).


3. května 2016, Německo
Prezentace skenerů Zeutschel.


25.–27. dubna 2016, Slovensko
Archivní výzkum v Archivu ÚPN, aktivní účast na mezinárodní konferenci Černobyl 1986 - minulost, důsledky, východiska.


23.–29. dubna 2016, Ukrajina
Výzkum v archívu SBU Lvov - fond Jevreji.


15.–17. dubna 2016, Slovensko
Účast a organizace workshopu Stopy pamäti v Košicích.


14.–28. dubna 2016, Vatikán
Kontrola digitalizace archivu Slovenské redakce Vatikánského rozhlasu.


14.–18. dubna 2016, Vatikán
Kontrola digitalizace archivu Slovenské redakce Vatikánského rozhlasu.


14.–15. dubna 2016, Slovensko
Účast na slavnostním programu u příležitosti narozenin historika prof. M. S. Ďurici, setkání se slovenskými historiky, získání materiálů o polském politickém exilu.


9.–18. dubna 2016, USA
Pracovní pobyt v New York Public Library a účast na konferenci Association for the Study of Nationalities v Columbia University.


30. března – 1. dubna 2016, Slovensko
Studíum archivních materíálů ve VHA Bratíslava v rámci badatelského projektu Představitelé nacistického represivního aparátu.


30. března – 1. dubna 2016, Slovensko
Archivní výzkum v Archivu ÚPN, setkání badatelského týmu projektu Dějíny StB 1945–1953 a aktivní účast na Diskusním večeru ÚPN.


29. března – 1. dubna 2016, Slovensko
Archívní výzkum v Archívu ÚPN, setkání badatelského týmu projektu Dějíny StB 1945–1953, jednání v Hístorickém ústavu SAV a aktivní účast na Diskusním večeru ÚPN.


20.–28. března 2016, Kazachstán
Příprava natáčení dokumentárního filmu Čechoslovácí v Gulagu.


20.–26. března 2016, Německo
Studium archívních materíálů.


20.–24. března 2016, Německo
Studium archiválií v archivu BStU a pořizování jejich kopií.


18.–25. března 2016, Severní Irsko
Účast na konferencí asociace Euroclio Reimagining Rememberance – Dealíng with the Legacy of a Víolet Past ín History and History Education.


14.–16. března 2016, Lotyšsko
Instalace a zahájení výstavy Praha objektivem tajné policie, jednání s partnery o další spolupráci.


14.–16. března 2016, Slovensko
Návštěva Muzea Slovenského národního povstání v Banské Bystrici, seznámení se s jeho činností a projednání možností spolupráce.


5.–8. března 201 6, Velká Británie
Pracovní schůze v Londýně a konference v Exeteru.


4. března 201 6, Německo
Prezentace ÚSTR na Bohemisten–Treffen v Collegiu Carolinu.


3.–15. března 2016, Rusko
Dokumentováni bývalých pracovních táborů Gulagu a získání informací, dokumentů a dobových fotografií k táborům a k vězněným čs. občanům.


21.–24. února 2016, Německo
Aktivni účast na mezinárodním symposium Politics of memory practice pořádaném Georg Eckert Institutem.


20.–25. února 2016, Polsko
Účast na Solidarity Academy 2016.


22.–23. února 2016, Polsko
Seminář ke společnému projektu Polský rok 1980 a československá reakce na něj, jednání s polskýmí partnery - Ośrodek Pamięć i Przyszłość o projektu Slezsko: paměť multíetnického regionu, který budeme realizovat v roce 2016.


14.–20. února 2016, Německo
Studíum archivnich pramenů a odborné zahranični literatury ve Spolkovém archivu v Ludwigsburgu a Wirtemberské zemské knihovně ve Stuttgartu k projektu Od eutanazie k vyhlazováni Źidů.


6.–18. února 2016, Velká Británie
Pracovní pobyt v British Library v rámci projektu GAČR (Rulers and Ruled...).


5. února 2016, Německo
Návštěva centrály Sozialwerku Ackermann-Gemeínde, prohlídka archivu a dískuse nad možností využiti místnich zdrojů, seznámeni s dosavadním výzkumem tématu, rozhovor s pamětníkem.


24.–26. ledna 2016, Polsko
Účast na 9. ročníku mezinárodního symposia Forum Europa-Ukraina.


19. ledna 2016, Slovensko
Účast na jednání redakční rady časopisu Pämät' národa.