Zprávy ze zahraničních služebních cest (2015)

 

14. prosince 2015, Německo
Zajištění odvozu výstavních bannerů.


11. prosince 2015, Německo
Jednání s partnery.


9.–12. prosince 2015, Německo
Návštěva Collegia Carolinum, Archívu Památníku KT Dachau a setkání s prof. Manfredem Probstem a prof. Adolfem Hamplem.


8.–10. prosince 2015, Belgie
Účast na workshopu k celoevropskému projektu Dariah.


8. prosince 2015, Německo
Zajištění dovozu výstavnich bannerů.


6.–12. prosince 2015, Německo
Návštěva Collegia Carolinum, Archívu Památníku KZ Dachau a setkání s prof. Manfredem Probstem SAC a prof. Adolfem Hamplem.


4.–6. prosince 2015, Švýcarsko
Přednáška na téma Šlechta ve službách Masarykovy republiky a beseda o činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek.


3.–6. prosince 2015, Francie
Pracovní pobyt v Paříži – schůze a konference.


3.–5. prosince 2015, Polsko
Prezentace projektu Paměť národa na mezinárodní konferenci Oral History – Usage and Methodology.


1.–3. prosince 2015, Slovensko
Rešerše ve fondech Slovenského národního archívu (SNA).


29. listopadu – 5. prosince 2015, Německo
Dokumentace popravených bývalých československých státních občanů ve věznici v Berlíně-Plötzensee.


29. listopadu – 1. prosince 2015, Maďarsko
Účast na setkání přípravného týmu mezinárodního vzdělávacího projektu Akademíe Solidarity (Solidarity Academy) pro mladé novináře/novinářky a mediální analytiky/analytičky.


29.–30. listopadu 2015, Rakousko
Konference Mapping Memories of Post–1989 Europe, organizovaná Bundeszentrale for Politische Building.


17.–30. listopadu 2015, USA
Aktivní účast na mezinárodní konferenci ASEEES (Association for Slavie, East European and Eurasian Studies) a studijní pobyt na Oklahoma State University a Stillwater Public High School.


17.–29. listopadu 2015, USA
Účast na konferenci ASEEES (Association for Slavie, East European and Eurasian Studies) Convention 2015. Jednání s představiteli vzdělávacích institucíi ve Washingtonu.


13.–16. listopadu 2015, Slovensko
Účast na Festivalu slobody pořádaném partnerským Ústavem paměti národa.


12.–15. listopadu 2015, Slovensko
Účast na košíckém festivalu Matrioschka, věnovanému reflexi totality 1948–1989.


11.–23. listopadu 2015, USA
Pracovní pobyt v knihovně New York Public Library, přednáška a kulatý stůl v Charlotte (Severní Karolina) a účast na konferenci Ascees ve Philadelphii.


11.–13. listopadu 2015, Rakousko
Prezentace publikace Ještě jsme ve válce na mezinárodním knižním veletrhu Buch Wien.


11.–13. listopadu 2015, Maďarsko
Setkání se zástupci maďarského Výboru národní paměti (NEB), podepsání dohody o spolupráci a účast na diskusích a přednáškách reflektujících nedemokratickou minulost obou zemí.


10.–26. listopadu 2015, Izrael
Natáčení rozhovorů s bývalýmí československými občany a občany žijícími v Izraeli – téma holocaust a emigrace, vznik státu Izrael. Natáčení se uskutečnilo ve spolupráci s Post Bellum, Českou ambasádou a Českým kulturním centrem.


2.–13. listopadu 2015, Ukrajina
Příprava natáčení dokumentárního filmu Čechoslováci v Gulagu.


2.–5. listopadu 2015, Maďarsko
Účast na mezinarodní konferenci: International Holocaust Remembrance Association.


2.–4. listopadu 2015, Slovensko
Příprava publikace o zahynulých duchovních Církve československé (husitské) v rámci projektu Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu.


1.–7. listopadu 2015, Německo
Studium archivního materiálu – projekty: Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy a Morava a Představitelé nacístického represivního aparátu protektorátu Čechy a Morava).


20.–29. října 2015, Ukrajina
Příprava natáčení dokumentárního filmu Čechoslováci v Gulagu.


20.–22. října 2015, Maďarsko
Účast na konferenci Boundaries of Contemporary History.


19.–20. října 2015, Německo
Účast na setkání zástupců institucí sdružených v European Network of Offícial Authorities in Charge of Secret Police Files.


18.–24. října 2015, Rakousko
Studium archívních materiálů v Österreischisches Staatsarchiv (ÖSTA) a Wiener Stadt- und Landesarchiv (WStLA).


15. října 2015, Slovensko
Účast na jednání redakční rady časopisu Pamät' národa.


13.–15. října 2015, Bělorusko
Reprezentace ÚSTR na semináři pro učitele, prezentace našich vzdělávacích konceptů mediální výchovy a historické gramotnosti.


6.–10. října 2015, Slovensko
Účast na vědecké konferenci Stretnutie mladých historikov V..


2.–4. října 2015, Německo
Účast na mezinárodní konferenci Täterforschung im Diskurs.


2.–3. října 2015, Slovensko
Účast na konferenci Nanápadní hrdinovia „Barbarstvo ducha VI.: konec války a jeho důsledky“ a prezentace výukových materiálů ÚSTR.


1.–2. října 2015, Slovensko
Účast na mezinárodní konferenci Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989 III., přednesení referátu Agenti a emigranti. Rakouský střípek v mozaice negativní propagandy ČST v 70. - 80. letech.


30. září – 2. října 2015, Slovensko
Účast na mezinárodní konferenci Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989 III., přednesení referátů: Vysunutá agenturní stanoviště (VAS) a jejich čínnost v Rakousku, Útěk příslušníka čs. kontrarozvědky Jana Vlčka v roce 1954 a Cesty opačným směrem, účast v závěrečné diskusi.


26. září – 2. října 2015, Ukrajina
Účast na semináři pro ukrajinské učitele, studium archiválií.


1. října 2015, Maďarsko
Jednání s maďarskými partnery - The Office of the Comittee of National Remembrance ohledně projektu Behind Iron Curtains.


30. září – 1. října 2015, Slovensko
Účast na mezinárodní konferenci Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989 III.


29. září – 2. října 2015, Ukrajina
Příprava seminářů pro učitele dějepisu ze lvovské oblasti o cílech a metodách užití orální historie ve výuce.


29. –30. září 2015, Belgie
Účast na workshopu k celoevropskému projektu Dariah, který buduje digitální výzkumnou ínfrastrukturu pro humanitní vědy.


29. září 2015, Německo
Příprava publikace o zahynulých duchovních Církve československé (husitské).


23.–29. září 2015, Rumunsko
Vystoupení na mezinárodní konferenci The Country side and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda.


25.–26. září 2015, Slovensko
Organizace historické dílny Stopy pamäti v Bratislave.


13.–19. září 2015., Německo
Studium archivních pramenů (Spolkový archiv v Ludwigsburgu) a odborné zahraniční literatury (Wirtemberská zemská knihovna ve Stuttgartu) v rámci projektu Od eutanazie k vyhlazování židů.


18. září 2015., Německo
Účast na konferenci: Der Aufbau Ost im mittelosteuropälschen Vergleich – eine Bilanz nach 25 Jahren.


16.–17. září 2015, Německo
Pracovní jednání o spolupráci s pracovníky Union der Opferbände Kommunistischer Gewaltherrschaft.


15.–17. září 2015, Estonsko
Vernisáž výstavy Praha objektivem tajné policie v Muzeu okupace v Tallinu.


15.–17. září 2015, Slovensko
Návštěva studentské konference Vojna očima mladých.


9.–13. září 2015, Nizozemsko
Účast na konferenci Teaehing about Perpetrators.


8. září 2015, Německo
Dějepis v 21. století - seznámení se s aktuálními trendy ve výstavnictví.


4.–5. září 2015, Německo
Účast na odhalení pomníku v s názvem Gesichter des Konzentrationslagers Wöbbelin.


3.–5. září 2015, Švédsko
Účast na konferenci Evropská neutralita a Kreml během druhé světové války/European Neutrality and the Kremlin during the Cold War.


31. srpna – 2. září 2015, Polsko
Setkání s polskými historiky, získání materiálů o polském politickém exilu.


30. srpna – 5. září 2015, Německo
Studium archivních materiálů v rámci projektů Představitelé nacistického represivního aparátu protektorátu Čechy a Morava a Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava.


28.–30. srpna 2015, Slovensko
Účast na oslavách 71. výročí vypuknutí Slovenského národního povstání.


20.–22. srpna 2015, Polsko
Literární festival v Sopotech – účastník panelu o Pražském jaru a srpnové okupaci Československa.


10.–11. srpna 2015, Slovensko
Jednání s partnery v projektu Solidarity Academy 2016.


9.–16. srpna 2015, Rusko, Solovecké ostrovy
Natáčení dokumentárního cyklu Čechoslovácí v gulagu.


7.–9. srpna 2015, Polsko
Příprava publikace o zahynulých duchovních Církve československé (husitské) v rámci projektu Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu.


26.–28. července a 3.–9. srpna 2015, Japonsko
Schůzka s kolegy a účast na panelu The Memory of Communism: Actors, Norms, Institutions, ICCEES XIV. World Congress.


22. července 2015, Německo
Přednáška na Archivschule Marburg.


20.–23. července 2015, Polsko
Účast na mezinárodní konferenci zorganizované při příležitosti 25. výročí Wschodniej Szkoly Letniej, kterou pořádala Studia Europy Wschodniej Universytetu Warszawskiego. (, 7.2015)


12.–18. července 2015, Německo
Projekt Od eutanazíe k vyhlazování židů - archivní studium, studium zahraniční odborné literatury (Spolkový archiv v Ludw gsburgu a Wirtemberská zemská knihovna ve Stuttgartu).


24.–26. června 2015, Nizozemsko
Historický seminář a vernisáž výstavy o Gulagu.


23.–24. června 2015, Slovensko
Účast na poradě k mezinárodní konferenci Aktivity čs. zpravodajských služeb v Rakousku III. (, 23.–24.6.2015)


16.–18. června 2015, Slovensko
Přednáška a účast na konferenci Světový kongres Slováků v zápase proti komunistickému režimu pořádané Ústavem paměti národa v Bratislavě.


15.–17. června 2015, Slovensko
Archivní výzkum ve Státním archivu v Bratislavě v rámci projektu Československá justice v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režímu.


15. června 2015, Polsko
Účast na konferenci Reapprasial of communíst díctatorship. 25 years of european experience: achievements and failures.


14.–17. června 2015, Polsko
Účast na mezinárodní konferenci a oslavách 15. let činnosti IPN.


13. června 2015, Rakousko
Vernisáž výstavy Králové Šumavy na zámku Weitra.


11.–18. června 2015, Slovinsko
Účast, prezentace a přednáška v rámci workshopu For active citizenship, tematické zaměření: Responsibility of the Single Individual for the Future Democracy v rámci sympozia The Fifth International Philosophical Symposium of Miklavž Ocepek.


10.–14. června 2015, Finsko
Účast na mezinárodní konferenci Nobility Reconsidered: New Perspectives on the European Aristocracy.


10. června 2015, Rakousko
Tlumočení při převozu kardinála Joachima Meisnera z vídeňského letiště na mezinárodní konferenci a výstavu Velehrad vás volá!.


8. června 2015, Rakousko
Instalace panelů výstavy Králové Šumavy v prostorách zámku Weitra.


28.–30. května 2015, Slovensko
Účast na 2. konferenci policejních historiků.


20.–24. května 2015, Rumunsko
Prezentace rumunského překladu publikace Ještě jsme ve válce.


13.–16. května 2015, Litva
Účast na konferenci World War II prisoners in the Nazi and Soviet camps in 1939–1948.


12.–13. května 2015, Rakousko
Reprezentace ÚSTR na mezinárodním sympoziu Remembrance of the Second World War 70 Years After Winners, Losers, Perpetrators, Victims, Bystanders.


4.–7. května 2015, Maďarsko
Účast na mezinárodní historické konference The Iron Curtain. The Consequences of WWIl.


4.–5. května 2015, Estonsko
Účast na konferenci: 5th networking meeting with organisations active in the field of memory and remembrance.


29.–30. dubna 2015, Slovensko
Přednáška prof. E. Hrabovec (rektorát UK Bratislava), návštěva prof. R. Letze (PF UK Bratislava).


23.–25. dubna 2015, Německo
Přednes přednášky Cáry starých filmů na semináři, který pořádalo Museum Lichtenberg v Berlíně u příležitosti vernisáže výstavy Widerspenstig und widerständig-Jungendkultur in Lichberberg (1960–1990).


14.–17. dubna 2015, Slovensko
Studium archivního materíálu a setkání tvůrčího týmu projektu ÚSTR Dějiny StB 1945–1953.


13.–16. dubna 2015, Albánie
Jednáni se zástupci politických a odborných institucí Albánie o otázkách zpřístupnění archiválii z doby komunistického režimu a o zkušenostech s procesem vyrovnáváni se s totalitní minulostí v České republice a ve střední Evropě.


22.–30. března 2015, Polsko
Badatelský pobyt v rámci schváleného projektu Živé pochodně. Sebeupálení jako forma politického protestu v sovětském bloku 1968–1989.


20.–24. březen 2015, Izrael
Projekt Vybrané kapítoly z moderních čs . dějin pohledem pamětníků – rozhovor s Petrem Artonem.


20.–21. březen 2015, Slovensko
Seminář pro pilotní učitele projektu Historie v médiích/Média.


18.–22. března 2015, Švýcarsko
Účast na mezinárodním festivalu Týden českého filmu.


15.–21. března 2015, Německo
Studium archivních dokumentů, odborné zahraniční literatury a publikovaných edic dokumentů k projektu Od eutanazie k vyhlazování Židů.


5.–6. března 2015, Německo
Účast na konferenci Borders in the European Mernories.


3.–5. března 2015, Litva
Konzultace o postupu projektu Historíe v médiích/Média v historii s pracovníky litevského partnera, IHC.


26.–27. února 2015, Polsko
Jednání o projektu do programu Horizon2020.


26.–27. února 2015, Slovensko
Účast na besedě pořádané Ústavem pamětl národa Slováci v Gulage.


20. února 2015, Belgiie
Jednání o projektu do programu Horizon2020.


14.–18. února 2015, Egypt
Účast na mezinárodním diskusním panelu Central Eurapean Cultural Identity 25 Years after the Fall af Berlín Wall.


12.–14. února 2015, Maďarsko
Účast na konferenci Cooperation and Conflicts among the Security Services in the Soviet Bloc.


29. ledna 2015, Rakousko
Deinstalace výstavy Králové Šumavy.


27. ledna 2015, Slovensko
Konzultace postupu projektu Historie v médiích/Média v historii s pracovníky Ústavu pamět i národa v Bratislavě


22.–25 ledna 2015, Francie
Účast na mezinárodni konferenci Medicine and Public Health in the USSR and the Eastern Bloc 1945–1991.