Židé v gulagu. Českoslovenští Židé v sovětských pracovních táborech v období II. světové války

Základní údaje o výstavě

  • Koncepce výstavy: Adam Hradilek, Jan Dvořák
  • Texty výstavy: Adam Hradilek, Jan Dvořák
  • Odborná spolupráce: Mečislav Borák, Štěpán Černoušek, Jiřina Dvořáková, Jan Horník, Zdeněk Vališ
  • Zdroje fotografií: Státní archivy Užhorodské a Lvovské oblasti, Archiv Národního muzea, Ústav pro studium totalitních režimů, Vojenský historický ústav, soukromé archivy
  • Produkce: Pavel Švec
  • Grafika: Jaroslav Ježek
  • Anglický překlad: Ian Willoughby
  • Jazyková redakce: Jitka Šmídová, Anna Macourková
  • Organizátoři: Ústav pro studium totalitních režimů, Knihovna Václava Havla, České centrum Tel Aviv

Výstava Židé v gulagu, jež se koná ve spolupráci Knihovny Václava Havla a Ústavu pro studium totalitních režimů, je již druhým projektem autorské dvojice Adama Hradilka a Jana Dvořáka. Navazuje tak na úspěšnou putovní výstavu Čechoslováci v gulagu, která byla poprvé k vidění v březnu 2012 v Knihovně Václava Havla.

Na výstavě a doprovodných přednáškách autorů bude představen dosavadní průběh výzkumu založený na rozhovorech s pamětníky a nově objevených dokumentech z archivů NKVD.

Na začátku druhé světové války hledaly statisíce uprchlíků z nacisty okupovaných zemí Evropy útočiště v mnoha státech světa a setkávaly se s rozličnou mírou pochopení a otevřenosti ze strany místních vlád. Se specifickým přístupem se uprchlíci setkali v Sovětském svazu. Stovky tisíc běženců, kteří překročili hranice do Sovětského svazu, případně přebývali na území, jež bylo okupováno v průběhu války Sovětským svazem, se často staly oběťmi tamějšího represivního režimu.

Po nacistické okupaci zbytku Československa v březnu 1939 uprchly na sovětské území tisíce československých Židů. Útěkem do SSSR se někteří vyhnuli nacistické perzekuci, mnozí z nich však byli zatčeni sovětskou tajnou policií NKVD a odsouzeni za nelegální přechod hranice či „špionáž“ k mnohaletým trestům vězení a stali se otroky nápravně pracovních táborů Gulagu, kde řada z nich zahynula.

Výstavu doplňují dokumenty a předměty denní potřeby vězňů gulagu. Vystavené předměty byly nalezeny během expedic do opuštěných táborů na Sibiři, které zorganizovalo občanské sdružení Gulag.cz.

Vernisáže výstavyTechnická univerzita v Liberci, 09.03.2016

Ústav pro studium totalitních režimů v rámci dlouhodobé spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci připravil reprízu výstavy Židé v gulagu.

Vernisáží za velkého zájmu studentů historických věd byla v úterý 9. března 2016 v prostorách Technické univerzity v Liberci zahájena výstava Židé v gulagu.

Součástí vernisáže byla krátká přednáška jednoho z autorů Jana Dvořáka o historických souvislostech týkajících se tématu výstavy, o zkušenostech s výzkumem v ruských a ukrajinských archivech a také o osobních setkáních s pamětníky a s jejich svědectvími.

Výstava Židé v gulagu, která vznikla ve spolupráci Knihovny Václava Havla a Ústavu pro studium totalitních režimů, je již druhým projektem autorské dvojice Adama Hradilka a Jana Dvořáka. Navazuje na úspěšnou výstavu Čechoslováci v gulagu.

Na začátku druhé světové války hledaly statisíce uprchlíků z nacisty okupovaných zemí Evropy útočiště v mnoha státech světa a setkávaly se s rozličnou mírou pochopení a otevřenosti ze strany místních vlád. Se specifickým přístupem se uprchlíci setkali v Sovětském svazu. Stovky tisíc běženců, kteří překročili hranice do Sovětského svazu, případně přebývali na území, jež bylo okupováno v průběhu války Sovětským svazem, se často staly oběťmi tamějšího represivního režimu.

Po nacistické okupaci zbytku Československa v březnu 1939 uprchly na sovětské území tisíce československých Židů. Útěkem do SSSR se někteří vyhnuli nacistické perzekuci, mnozí z nich však byli zatčeni sovětskou tajnou policií NKVD a odsouzeni za nelegální přechod hranice či „špionáž“ k mnohaletým trestům vězení a stali se otroky nápravně pracovních táborů Gulagu, kde řada z nich zahynula.

Autoři Adam Hradilek a Jan Dvořák se také podílejí na dlouhodobém projektu gulag.cz, který má za cíl vytvořit virtuální muzeum sovětských gulagů.

Výstava Židé v gulagu je volně přístupná v prostorách pavilonu G do 8. dubna 2016.

Výstava Židé v gulagu v prostorách Technické univerzity v Liberci (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016) Výstava Židé v gulagu v prostorách Technické univerzity v Liberci (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016) Výstava Židé v gulagu v prostorách Technické univerzity v Liberci (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016) Kateřina Lozoviuková z katedry historie FP TUL a Jan Dvořák, jeden z autorů výstavy (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016) Vernisáž výstavy Židé v gulagu na Technické univerzitě v Liberci (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016) Děkan Jan Picek na vernisáži výstavy Židé v gulagu (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016) Vedoucí katedry historie FP TUL Jaroslav Pažout (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016) Autor výstavy Jan Dvořák (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016) Vernisáž výstavy Židé v gulagu na Technické univerzitě v Liberci- (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016) Vernisáž výstavy Židé v gulagu na Technické univerzitě v Liberci- (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016) Vernisáž výstavy Židé v gulagu na Technické univerzitě v Liberci- (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016) Vernisáž výstavy Židé v gulagu na Technické univerzitě v Liberci- (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016) Vernisáž výstavy Židé v gulagu na Technické univerzitě v Liberci- (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016) Vernisáž výstavy Židé v gulagu na Technické univerzitě v Liberci- (Technická univerzita v Liberci , 09.03.2016)

Praha, Knihovna Váckava Havla, 10.12.2013

Pozvánka na vernisáž výstavy Židé v gulagu (Praha, Knihovna Váckava Havla, 10.12.2013 od 19.00)

Dne 10. prosince 2013 byla v Knihovně Václava Havla slavnostně zahájena výstava Židé v gulagu autorů Adama Hradilka a Jana Dvořáka, na jejíž realizaci se kromě ÚSTR podílela též Knihovna Václava Havla a České centum Tel Aviv, kam by měla výstava putovat v příštím roce.
V Knihovně Václava Havla výstava potrvá do 12. ledna 2014. Součástí jejího zahájení byla krátká přednáška obou autorů, které publiku nejprve představil programový ředitel knihovny Jáchym Topol.

Přednáška autorů výstavy Adama Hradilka a Jana Dvořáka (Praha, Knihovna Váckava Havla, 10.12.2013) Přednáška autorů výstavy Adama Hradilka a Jana Dvořáka (Praha, Knihovna Váckava Havla, 10.12.2013) Přednáška autorů výstavy Adama Hradilka a Jana Dvořáka (Praha, Knihovna Váckava Havla, 10.12.2013) Přednáška autorů výstavy Adama Hradilka a Jana Dvořáka (Praha, Knihovna Váckava Havla, 10.12.2013) Přednáška autorů výstavy Adama Hradilka a Jana Dvořáka (Praha, Knihovna Váckava Havla, 10.12.2013) Přednáška autorů výstavy Adama Hradilka a Jana Dvořáka (Praha, Knihovna Váckava Havla, 10.12.2013) Přednáška autorů výstavy Adama Hradilka a Jana Dvořáka (Praha, Knihovna Váckava Havla, 10.12.2013) Přednáška autorů výstavy Adama Hradilka a Jana Dvořáka (Praha, Knihovna Váckava Havla, 10.12.2013) Přednáška autorů výstavy Adama Hradilka a Jana Dvořáka (Praha, Knihovna Váckava Havla, 10.12.2013) Přednáška autorů výstavy Adama Hradilka a Jana Dvořáka (Praha, Knihovna Váckava Havla, 10.12.2013)