Vzdělávací kursy pro učitele v roce 2016/2017

 • 25.–26.08.2016 Druhé strany dějin (Praha, Centrum současného umění DOX)
 • 31.08.2016 Třetí odboj v didaktické perspektivě (ZŠ Maleč)
 • 19.09.2016 Kolektivizace ve výuce dějepisu (Národní zemědělské muzeum)
 • 21.09.2016 Komiks pod lavicí? (SPŠ Chodské náměstí, Plzeň)
 • 30.09.– 01.10.2016 Historická dílna: Paměť – město – muzeum (Český Krumlov)
 • 19.10.2016 Cesta za společným cílem: projektové vyučování nejen v dějepise (ZŠ Znojmo)
 • 21.10.2016 Národní identity I (ÚSTR)
 • 04.11.2016 Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů (SPŠ Chodské náměstí, Plzeň)
 • 11.11.2016 Komiks pod lavicí? (ÚSTR)
 • 21.11.2016 Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů (ÚSTR)
 • 09.12.2016 Národní identity II (ÚSTR)

Semináře jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému DVPP.


Pozvánka naseminář Třetí odboj v didaktické perspektivě (ZŠ Maleč 31.08.2016)

Třetí odboj v didaktické perspektivě

 • 31. srpna 2016, 10 – 14 hod.
 • ZŠ Maleč, Maleč 77

Kontaktní osoba pro zaslání přihlášky: Jitka Rutschová, j.rutschova@seznam.cz

Program
 • 10.00 – 10.30: Úvod: Třetí odboj jako politické, nebo historické téma?
  V roce 2011 byl přijat zákon o účastnících odboje a odporu proti komunistickému režimu. Třetí odboj se tak stal právní skutečností. Minulost ovšem nelze nadekretovat právními normami a její výklad uzákonit. Fenomén protikomunistické rezistence zůstává předmětem kontroverzí v odborné i publicistické sféře. V úvodním bloku provedeme inventuru těchto sporů.
 • 10.30 – 11.30: Případ Mašínů v kontextu výuky o padesátých letech
  Jednu z nejznámějších kauz protikomunistické rezistence představuje boj bratří Mašínů v padesátých letech 20. století. V rámci tohoto bloku představím metodiky navrhující tematizaci tohoto složitého případu založenou na otázce, v jakých situacích je politické násilí legitimní. Doporučuji podívat se na metodiku na webu, v rámci bloku proběhne diskuse.

 • 11.30 – 12.00: Přestávka na občerstvení
 • 12.00 – 13.30: Co učíme, když učíme o třetím odboji
  Téma třetího odboje má více časových rovin. Zdaleka v něm nejde jen o složité historické skutečnosti protikomunistické rezistence, na nichž ostatně v historické obci nepanuje přílišná shoda. Můžeme učit i příběh třetího odboje, tedy jak se měnil jeho oficiální obraz od padesátých let do současnosti. Rozvíjíme tak „narativní kompetence“ žáků, tedy jejich schopnost zacházet s časem a vnímat proměnlivost historických příběhů v závislosti na společenském kontextu. Kontroverze není pouze nevýhodou, můžeme představovat minulost jako otevřený problém k diskusi, nikoli jako cosi uzavřeného a mrtvého.
 • 13.30 – 14.00: Závěrečná diskuse, předání osvědčení

Pozvánka na seminář Kolektivizace ve výuce dějepisu (Praha, Národní zemědělské muzeum 19.09.2016)

Kolektivizace ve výuce dějepisu

 • 19. září 2016, 10 – 15 hod.
 • Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

V rámci semináře využijeme aktuální výstavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu a pokusíme se na příkladu kolektivizace formulovat některé zásady spolupráce mezi školou a muzeem. Dotkneme se také otázek, jak učit multiperspektivně a zároveň neztrácet ze zřetele hodnotové ukotvení výuky.

Program:
 • 10.00 – 11.30 Kolektivizace ve výuce dějepisu – obecný úvod
  Jaroslav Pinkas a Jaroslav Najbert
  Fenomén kolektivizace představuje v čitelné zkratce cíle, metody a důsledky komunistické transformace společnosti na konkrétním případě českého venkova. Je to příklad politiky, která se dotkla téměř každé rodiny a zároveň procesu, který byl velmi záhy reflektován v umění, především ve filmu. Kolektivizace tak dodnes žije v kulturní i komunikativní paměti. V úvodním bloku nabídneme možnosti, jak využít filmové prameny pro výuku, abychom demonstrovali odlišné způsoby vyprávění o kolektivizaci od padesátých let do současnosti (budovatelský mýtus, kritické vyprávění šedesátých let, normalizační deformace) a návaznost této kulturní paměti na různé rodinné tradice.
 • 11.30 – 11.45 Přestávka na občerstvení
 • 11.45 – 13.30 Komentovaná prohlídka výstavy Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu a následná prezentace pracovních listů a možností jejího využití.
  Jaroslav Pinkas
  Výstava nabízí různá “čtení”. Můžeme ji pojmout jako chronologický celek od počátku 20. století do současnosti, jako útok totalitních režimů na jednu sociální skupinu. Můžeme se ale soustředit na dílčí témata: proměny vztahu státu a sedláků ve 20. století, střetávaní tradice a násilně prosazované moderny, která se obtiskovala do vztahu k půdě a ke krajině a konečně také jako proměnu propagandistických postupů usilujících o legitimizaci násilné politiky. Dotkneme se řady otázek: jaké vzdělávací cíle s didaktickým využitím výstavy spojovat, jak kombinovat skupiny, jak organizovat syntézu odlišných skupinových výstupů, jak rozvíjet následné aktivity v další výuce.
 • 13.30 – 13.45 Přestávka na občerstvení
 • 13.45 – 15.00 Škola a muzeum
  Čeněk Pýcha
  V závěrečné části semináře se pokusíme zobecnit závěry předešlých diskusí. Jaké možnosti nabízí spolupráce dvou institucí, které mají ve vínku vzdělávání? Co může muzeum školní výuce nabídnout? Jak pozvednout spolupráci obou institucí na pevnější a systematičtější úroveň? Inspirující může být zahraniční praxe a způsoby spolupráce škol a muzeí v západní Evropě.

Pozvánka naseminář Komiks pod lavicí? (SPŠ Chodské náměstí, Plzeň 21.09.2016)

Komiks pod lavicí?

 • 21. září 2016, 10 – 15 hod.
 • SPŠ Chodské náměstí, Plzeň
 • Kontaktní osoba pro zaslání přihlášky: Jitka Maulová, jitkamaulova@seznam.cz

Komiksové příběhy jsou podstatným zdrojem historického vědomí žáků. Lze je však konstruktivně zapojit do výuky? Jak se vyrovnat s osobním přístupem tvůrců, se specifickým komiksovým jazykem a vůbec s tímto žánrem na pomezí literatury a vizuálního umění?

Seminář začne modelovou hodinou se studenty.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.

Historická dílna: Paměť – město - muzeum

 • 30. září – 1. října 2016
 • Český Krumlov

Historická dílna, volně navazující na loňské setkání „Muzeum – škola – paměť“ se zaměří na fenomén regionálního muzea jako živé “paměťové instituce”. Tentokráte se sejdeme v Českém Krumlově a navštívíme dvě lokální muzea, Regionální muzeum a Museum Fotoateliér Seidel.

Historická dílna je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č. j. 8206/2015-1-377.

 

Pozvánka na seminář Cesta za společným cílem: projektové vyučování nejen v dějepise (ZŠ Znojmo 19.10.2016)

Cesta za společným cílem: projektové vyučování nejen v dějepise

 • 19. října 2016, 12 – 16 hod.
 • ZŠ Znojmo, Pražská 98
 • Lektoři: Jaroslav Najbert, Jaroslav Pinkas, Vojtěch Ripka
 • Registrace

Kontaktní osoba pro bližší informace: Jaroslav Najbert jaroslav.najbert@ustrcr.cz.

Cílová skupina: učitelé základních i středních škol - učitelé dějepisu, občanské výchovy, zeměpisu a biologie, dále koordinátoři školních projektů a vedení škol

Hlavním cílem kurzu je nabídnout učitelům a vedení škol inspiraci i praktická doporučení potřebná pro realizaci kvalitních jednodenních i vícedenních projektů na vlastních školách, zaměřených tematicky na region Podyjí. Kurz klade velký důraz na badatelskou formu žákovských aktivit, pro kterou nabízejí velký potenciál zejména náměty soudobých dějin (“vysídlení Němců”, “železná opona”, proměna obcí a krajiny). Společně s lektory vystoupí na semináři také učitelé a vedení znojemské ZŠ Pražská, kde se v předchozích dvou letech některé z projektů pilotovaly. Pro účastníky budou na semináři připraveny vzdělávací materiály.

Kurz je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. 27475/2015-1-789.

Program:
 • 12.00–12.30   Není projekt jako projekt. Východiska projektového a badatelského vyučování
 • 12.30–13.30   Expedice do Podyjí, náměty na badatelské aktivity, zkušenosti z pilotáže
 • 13.30–13.45   Přestávka na kávu
 • 13.45–14.30   Projektová výuka perspektivou vedení školy a školních vzdělávacích programů
 • 14.30–16.00   Využití vzpomínek a audiovizuálních pramenů při výuce tématu “železná opona”

Pozvánka na seminář Národní identity (Praha, ÚSTR 21.10.2016)

Národní identity I, II

 • Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
Národní identity I, 21. října 2016, 09.00 – 14.45
Program
 • 09:00 – 09:30   Zahájení, Karina Hoření
 • 09:30 – 10:30   Dějepis a národní identita, Jaroslav Pinkas
 • 10:30 – 10:45   Přestávka
 • 10:45 – 12:45   Národ a vlast. Vytváření národní identity v prostoru, Čeněk Pýcha – Kamil Činátl – Jaroslav Najbert
 • 12:45 – 13:00   Přestávka
 • 13:00 – 13:45   Jak se ptát na identitu? Vojtěch Ripka
 • 13:45 – 14:45   Závěr – diskuze nad zadáním samostatného úkolu
Národní identity II, 9. prosince 2016, 9 – 15 hod

Pro velký zájem o semináře, ve kterých probíráme, jakým způsobem ve škole učíme naše žáky a studenty být příslušníky národa, poprvé pořádáme (dobrovolně) dvojdílný vzdělávací kurz. Na prvním semináři budeme mluvit o výchově k občanství jako cíli výuky. Jaký typ občanství učíme - národní, etnický, občanský nebo kulturní? Jak učit české dějiny studenty z jiných prostředí a jak do dějepisného kurikula zařadit i jejich příběhy? Zájemci, kteří v mezičase zpracují vlastní vzdělávací materiál, se mohou přihlásit na druhý seminář, kde budeme diskutovat konkrétní prameny a postupy, kterými témata otevřená na prvním setkání přenést do výuky.

Podmínkou účasti na druhém kurzu 9. 12. je absolvování semináře Národní identity I dne 21. října, případně semináře Národní identity dne 8. dubna 2016.

Program
 • 9:00 – 9:15 – Zahájení, Karina Hoření
 • 9:15 – 10:15 – Programy a materiály Oddělení vzdělávání ÚSTR, Karina Hoření
 • 10:15 – 10:30 – Přestávka
 • 10:30 – 11:30 – Národní identita – workshop práce s učebnicovými texty, Jaroslav Pinkas
 • 11:30 – 12:30 – Nevítaní cizinci, Jan Wittenberg, Zuzana Pavlovská (Židovské muzeum)
  Workshop se věnuje židovským uprchlíkům do Československa a krizi uprchlické politiky v roce 1938. Zabývá se zejména uprchlíky z Rakouska, kteří se po jeho „anšlusu“ k Německu pokoušeli v Československu najít útočiště, a uprchlíky z území tzv. Sudet prchajícími po uzavření Mnichovské dohody do vnitrozemí, odkud byli často i přes nebezpečí, které jim hrozilo, vraceni zpět.
 • 12:30 – 13:00 – Přestávka
 • 13:00 – 14:00 – Národní identity v muzeu: využití muzejních exponátů ve výuce
 • 14:00 – 15:00 – Práce s výstupy domácí přípravy/závěrečná diskuse

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 1391/2014-1-183.

Pozvánka na seminář Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů (SPŠ Chodské náměstí, Plzeň 04.11.2016)

Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů

 • 4. listopadu 2016, 10 – 14 hod.
 • SPŠ Chodské náměstí, Plzeň
 • Kontaktní osoba pro zaslání přihlášky: Jitka Maulová, jitkamaulova@seznam.cz
 • Lektor: Mgr. Jaroslav Pinkas

Počítačové hry vnímá široká rodičovská i učitelská veřejnost jako neproduktivní, ba škodlivý způsob trávení volného času. Mohou však představovat efektivní vzdělávací nástroj. Digitální hry mohou podporovat žáky v tom, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání, vystavují je různým zkušenostem, které se navzájem liší, vzdělávací aktivity činí samozřejmějšími a přibližují je reálnému životu, podporují sociální kooperaci a využívají bohatě mediálních reprezentací. Seminář se zaměří na zpřístupnění příkladů dobré praxe z USA i z České republiky (Mission US, Evropa 2045, Československo 3889, aj.). Učitelé se seznámí nejenom s technologickými inovacemi, ale budou diskutovány dopady těchto inovací na výuku, testování, roli učitele atp. Prezentovány budou i konkrétní metodiky ve formě modelových hodin. Učitelé si budou moci „zahrát“ simulaci „Československo 3889“, a na vlastní kůži tak „okusit“ výuku pomocí digitálních simulací. Seminář je určen učitelům dějepisu, občanské výchovy, mediální výchovy, ale i sociální a osobnostní výchovy, etické výchovy či literatury.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 27475/2015-1-789.

Pozvánka na seminář Komiks pod lavicí? (Praha, ÚSTR 11.11.2016)

Komiks pod lavicí?

 • 11. listopadu 2016, 9 – 15 hod.
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Komiksové příběhy jsou podstatným zdrojem historického vědomí žáků. Lze je však konstruktivně zapojit do výuky? Jak se vyrovnat s osobním přístupem tvůrců, se specifickým komiksovým jazykem a vůbec s tímto žánrem na pomezí literatury a vizuálního umění?

Program
 • 09:00 – 09:45   Komiks a jeho potenciál ve školním vyučování
 • 09:45 – 10:45   Workshop I. Práce s komiksem „před“ školou, práce s komiksem ve škole, práce s komiksem mimo školu: Burza komiksových ukázek
 • 10:45 – 11:00   Přestávka na občerstvení
 • 11:00 – 11:30   Specifika komiksového vztahování se k minulosti – na ukázkách z “burzy”. Specifika vzdělávacích cílů na konkrétních příkladech
 • 11:30 – 12:45   Workshop II. Toufar: Komiks jako primární pramen
 • 12:45 – 13:00   Přestávka na občerstvení
 • 13.00 – 15.00   Závěrečné shrnutí, beseda

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.

Pozvánka na seminář Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů (Praha, ÚSTR 21.11.2016)

Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů

 • 21. listopadu 2016, 13.30 – 17.30
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
 • Lektoři: Jaroslav Pinkas, Martin Vonášek, Vojtěch Veselý
 • Co všechno mohou počítačové simulace žáky naučit?
 • Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?
 • Jak lze využít počítačové simulace v české škole?

Seminář je určen pro zájemce o reflexi vlastní praxe či o pokročilé metody práce s výukovými aplikacemi.

Program
 • 13:30 – 14:00 Jaroslav Pinkas
  Seznámení účastníků, zjištění, které aplikace či simulace učitelé vyzkoušeli.
  Stručný úvod do problematiky využití výukových simulací a aplikací ve výuce.
 • 14:00 – 15:00 Vojtěch Veselý
  Jak lze s pomocí Wikipedie rozvíjet kritické myšlení a digitální gramotnost žáků ZŠ a SŠ?
 • 15:00 –15:15 Přestávka na občerstvení
 • 15:15 - 16:45 Martin Vonášek
  Představení tří, po dohodě vybraných aplikací
 • 16:45 – 17:30 Jaroslav Pinkas
  Závěrečné slovo

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 27475/2015-1-789.