Vojtěch Ripka, Ph.D. (*1979)

vedoucí skupiny vzdělávání

Vojtěch Ripka, Ph.D.Odborné zájmy

 • didaktika dějepisu, srovnávací sociální politika, metodologie sociálních věd, komunistické režimy ve střední a východní Evropě, metodologie sociálních věd, tranzitivní spravedlnost

 

 

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 533
 • GSM: +420 724 282 364
 • E-mail: vojtech.ripka@ustrcr.cz

Profesní curriculum

 • 2008– Ústav pro studium totalitních režimů; vedoucí Oddělení vzdělávání; dříve vedoucí Oddělení dokumentace (2009-2010; 2012-2014) a ředitel Odboru zkoumání totalitních režimů (2010-2012)
 • 2003–2008 Agora Central Europe (www.agora-ce.cz)- analytik, pořádání veřejných diskusí a občanské vzdělávání

Vzdělání

 • 2008–2013 PhD v oboru politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy university (summa cum laude; (doktorská práce Controlled by Social Policy? Housing policy in Real-Existing Socialism Revisited)
 • 2004–2007 Mgr. politologie na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 1999–2004 Bc. Politologie a sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity

Akademické stáže

 • 2010–2011 Department of Social Policy and Intervention, University of Oxford, UK (roční studijní a výzkumný pobyt pod vedením prof. Martina Seeleiba-Kaisera)
 • 2009 United States Holocaust Memorial Museum (třítýdenní stáž)
 • 2005–2006 Salford University, UK (stáž v zimním semestru)

Vědecké a výzkumné aktivity

 • Vedoucí a spoluautor výzkumu učitelů dějepisu (s Factum Invenio)
 • Vedoucí organizačního výboru a tajemník programového výboru mezinárodních konferencí 20 let poté a konference Škola vs. paměť
 • Vedení kvantitativního sběru dat (Tematické sady historických dat „Usmrcení na hranicích“, „Oběti 1968“ a „Baráky“, které budou od 10/2014 umístěné v Českém sociálně-vědním datovém archivu; hlavní koordinátor, spoluautoři Tereza Mašková, Milan Bárta a František Stárek)
 • Český zástupce ve výzkumné síti Future of European Welfare Systems (od roku 2008; pod vedením prof. Klause Schuberta, Münsterská univerzita)
 • Externí recenzent Politologického časopisu a Politologické revue
 • Člen České společnosti pro politické vědy
 • 2009–2012 člen redakční rady časopisů Paměť a dějiny a Securitas Imperii

Vedení grantových projektů

 • 2014– History and Media/Media and History: Educating Creatively, Active European Remembrance, EACEA ref. 556530
 • 2009–2010 20 Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy, Active European Remembrance, EACEA, ref. 160431
 • 2007–2008 Central Europe in Debate; Agora CE (nominováno Evropskou komisí na cenu „Golden star“), Active European Remembrance, EACEA, ref.CSP-2007-146

Pedagogická činnost

 • Lektorská činnost pro učitele dějepisu a společenských věd (2008- ; přes 40 seminářů s více než 800 účastníky; Česká republika, Slovensko a Litva)
 • SIT World Learning (2008; ); pražské přednášky pro Harvard University, University of Washington, Anglo-American University, La Sorbonne, University of Oxford (celkem přes 40 přednášek)
 • Vyzvané přednášky: Fakulta sociálních studií MU; Pedagogická fakulta UK; Harvard University Summer School in Prague; East and Central European Studies Summer School, UK
 • Masarykova univerzita v Brně: Výuka předmětů Politika a média ve Velké Británii a Politické systémy demokratických zemí 2008-2012
 • Oponent zhruba 20 Bc. prací (Fakulta sociálních studií MU)

Popularizační činnost

 • Přes 25 komentářů na téma politika paměti, britská politika a vzdělávací politika v českých médiích (HN, LN, Respekt, Aktualne.cz, A2)

Hlavní publikace:

 • MAŠKOVÁ, Tereza – RIPKA, Vojtěch: Železná opona v Československu: Usmrcení na čs. státních hranicích v letech 1948–1989, ÚSTR a Sociologický ústav AVČR
 • RIPKA, Vojtěch – MAREŠ, Miroslav: Czech Republic: The Awakening of the politics of Welfare, in Schubert, Klaus; Villota Gil-Escoin, Paloma; Kuhlmann, Johanna (eds.) (forthcoming 2016): Current Challenges to European Welfare Systems. New York: Springer Publishing.
 • ČINÁTL, Kamil – NAJBERT, Jaroslav – PINKAS, Jaroslav - RIPKA, Vojtěch: (podáno do časopisu Pedagogika) Digitální technologie ve výuce dějepisu a dalších společenskovědních předmětů
 • MAŠKOVÁ, T. – RIPKA, V. – STŘÍBRNÁ, K. (2014): Usmrcení na československých hranicích v letech 1948 až 1989 – tematická databáze, uloženo v Českém sociálněvědním datovém archivu (http://nesstar.soc.cas.cz/webview/)
 • RIPKA, Vojtěch: Between Scholarly Research and Symbolic Transitional Justice Approaching the Czech Communist Regime Today. Central European Political Science Review, Vol. 15. Nr. 55. Spring 2014
 • RIPKA, Vojtěch (2012): Životní jistoty jako nabídka normalizace. In J. Kalous & J. Kocian (Eds.), Český a slovenský komunismus (1921–2011) (pp. 193–200). ÚSTR a USD.
 • RIPKA, Vojtěch – MAREŠ, Miroslav: The Czech welfare system. In Schubert, Klaus - Hegelich, Simon - Bazant, Ursula. The Handbook of European Welfare Systems. 1. vyd. London, New York : Routledge, 2009. od s. 101-119, 18 s. Mimo edice. ISBN 978-0-415-48275-2.
 • RIPKA, Vojtěch(ed.): 20 Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy. In 20 Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2010. 295 s. ISBN 978-80-87211-40-3.
 • RIPKA, Vojtěch: Sociální politika. In Balík, Stanislav - Císař, Ondřej - Fiala, Petr. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. pp. 436-475, 40 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 • RIPKA, V. (2006): „Ideal Types in Political Marketing”, Politologický časopis, 2006, č.4, s. 439–447
 • RIPKA, Vojtěch – ČINÁTL, Kamil: Úvodní studie. In Koutská, Ivana – Ripka, Vojtěch – Žáček, Pavel (eds). Občanské fórum, den první. Vznik OF v dokumentech a fotografiích. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů a Městská část Praha 1, 2009. od s. 9-24, 15 s.
 • RIPKA, Vojtěch – TUREK, Matěj – VITÁSKOVÁ, Anna: Czech Youth Policy 2006. 4-H foundation and ISEA, 2006.
 • VITÁSKOVÁ, Anna – RIPKA, Vojtěch – TUREK, Matěj: A Report on Contemporary Czech Youth Policy in the Czech Republic. 4-H foundation and ISEA, 2005.

Hlavní konferenční příspěvky:

 • HOŘENÍ, Karina – RIPKA, Vojtěch: Socialism Realised: The Czechoslovak past 1948–1989 (didactic approach), Memory, Culture & Identity, FSS MU, May 18-24, 2015
 • RIPKA, Vojtěch: La politique d´archives de la République Tchèque: Une perspective comparative. Le succès de la transition démocratique les expériences de la Pologne et de la République Tchèque, Tunis, June 2014.
 • RIPKA, Vojtěch: Awakening of Politics of Welfare- The Czech Welfare System 2007–2012. In European Welfare Systems Conference “Current challenges to European Welfare Systems”, 11–13 April 2013, Siegen. 2013.
 • RIPKA, Vojtěch: A tortuous way towards communism, Crisis. Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe, School of Slavonic Studies amd East European Stdies, University College London 2012.
 • RIPKA, Vojtěch: Legitimation by welfare in ‘real existing socialism’. Department of Social Policy and Intervention, University of Oxford. 2011.
 • RIPKA, Vojtěch: Welfare state without liberal democracy? The case of late communist Czechoslovakia. In ECPR Graduate Conference 2010.

Recenze a recenzní eseje:

 • Political studies review, Sociologický časopis, Politologický časopis, Paměť a dějiny.

Jazykové kompetence:

 • Angličtina (pokročilý); Němčina (mírně pokročilý); Francouzština (mírně pokročilý); Polština (začátečník)