„Velehrad vás volá!“

 • Autorský tým: Pavol Jakubčin, Libor Svoboda, Petruška Šustrová, Stanislava Vodičková (kurátorka), Jaroslav Vracovský, Eva Vybíralová
 • Grafické zpracování: Pavel Vodička
 • Hlavní partneři výstavy: Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu Univerzity Palackého v Ol mouci, Ústav pamäti národa v Bratislavě, Centrum Aletti v Olomouci
 • Čestné záštity: Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • Partneři a podporovatelé: Arcibiskupství olomoucké, Archiv bezpečnostních složek, Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Národní archiv, Hnutí fokoláre, Římskokatolická farnost Velehrad, Salesiáni Dona Boska, Stojanovo gymnázium Velehrad, Libri Prohibiti
 • Autoři výstavy si dovolují poděkovat všem jednotlivcům, institucím, řeholním řádům a kongregacím za poskytnutí originálních dokumentů a za nezištnou pomoc.


Výstava „Velehrad vás volá!“ na Základní škole ve Štěpánově

Základní škola ve Štěpánově a Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem Aletti v Olomouci, Ústavem pamäti národa v Bratislavě uspořádala ve dnech 28. 11. až 4. 12. 2015 reprízu výstavy „Velehrad Vás volá!“ pro své žáky.
Vernisáže výstavy se kromě žáků účastnili také přímí svědci Velehradských událostí z roku 1985, o kterých výstava vypovídá.

Výstava „Velehrad vás volá!“ na Základní škole ve Štěpánově Výstava „Velehrad vás volá!“ na Základní škole ve Štěpánově Výstava „Velehrad vás volá!“ na Základní škole ve ŠtěpánověVýstava „Velehrad Vás volá!“ v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Výstava věnovaná této do té doby nemyslitelné události, byla v pondělí 2. 11. zahájena vernisáží v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci.

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali na Velehradě komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.

Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Přibližuje a aktivity některých významných osobností skryté církve.

Expozice se z velehradské kaple sv. Cyrila a Metoděje a z moravských kostelů (sv. Martina v Blansku, sv. Jakuba St. v Boskovicích a kostela sv. Jiří ve Velkých Opatovicích) přesouvá na akademickou půdu Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci.

Slavnostní vernisáž zahájil za přítomnosti ředitele ÚSTR Zdeňka Hazdry a kurátorky výstavy Stanislavy Vodičkové rektor univerzity Jaroslav Miller. Na vernisáži byl přítomen také přímý účastník událostí z Velehradské poutě 1985 P. Rudolf Smahel, který vyučuje pedagogiku na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého univerzity.

U příležitosti vernisáže se setkali také někteří přímí účastníci událostí z Velehradské poutě 1985, kteří se s hosty podělili o své osobní zážitky.

Výstavu připravily Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem Aletti v Olomouci, Ústavem pamäti národa v Bratislavě a Římskokatolickou farností Velehrad.

V Uměleckém centru je expozice volně přístupná do 27. listopadu 2015.

Výstava „Velehrad Vás volá!“ je do 27. listopadu 2015 umístěna v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci Vernisáž výstavy „Velehrad Vás volá!“ zahájil rektor univerzity Jaroslav Miller Vernisáž výstavy „Velehrad Vás volá!“ v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci Vernisáž výstavy „Velehrad Vás volá!“ v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci Vernisáž výstavy „Velehrad Vás volá!“ v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci P. Rudolf Smahel, pamětník Velehradských událostí v roce 1985

Kontakty pro média:

 • Jan Vondryska, vedoucí oddělení výstav, Ústav pro studium totalitních režimů
 • e-mail: jan.vondryska@ustrcr.cz

Výstavní panely výstavy „Velehrad vás volá!“

Výstava „Velehrad Vás volá!“ se přesouvá do moravských kostelů

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Výstava představující tuto do té doby nemyslitelnou událost, se z Velehradu přesouvá do kostelů v Blansku, Boskovicích a Velkých Opatovicích.

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.

Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech, významné osobnosti skryté církve a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky.

Expozice se z velehradské kaple sv. Cyrila a Metoděje, kde byla zahájena v rámci červnové stejnojmenné mezinárodní konference, přesouvá postupně do Katolického domu u kostela sv. Martina v Blansku, kostela sv. Jakuba St. v Boskovicích a do kostela sv. Jiří ve Velkých Opatovicích.

Výstavu připravily Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem Aletti v Olomouci, Ústavem pamäti národa v Bratislavě a Římskokatolickou farností Velehrad.

„Velehrad Vás volá!“ v moravských kostelech:

 • 01.09. – 24.09.2015 – Katolický dům u kostela sv. Martina v Blansku
 • 25.09. – 12.10.2015 – Kostel sv. Jakuba St. v Boskovicích
 • 13.10. – 30.10.2015 – Kostel sv. Jiří ve Velkých Opatovicích


Vernisáž výstavy (Velehradská kaple Cyrilka, 10. 6. 2015)

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem Aletti v Olomouci, Ústavem pamäti národa v Bratislavě a Římskokatolickou farností Velehrad uspořádal ve dnech 11.–12. června 2015 mezinárodní konferenci ke třicátému výročí poutní slavnosti na Velehradě v r. 1985, jejíž součástí je také tematická výstava umístěná do 31. srpna 2015 ve velehradské kapli Cyrilka.

Výstavu zahájil olomoucký arcibiskup a metropolita Jan Graubner, náměstek ředitele ÚSTR Ondřej Matějka a kardinál Joachim Meisner. Slavnostní atmosféru dodalo vernisáži skvělé vystoupení pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad.

Výstavu u příležitosti výročí Velehradské pouti v roce 1985 uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů.

Olomoucký arcibiskup a metropolita Jan Graubner Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad Náměstek ředitele ÚSTR Ondřej Matějka Kardinál Joachim Meisner Kardinál Joachim Meisner a Ondřej Matějka Návštěvníci vernisáže Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad Návštěvníci vernisáže Výstavní panely Výstavní panely Návštěvníci vernisáže