Vědecká rada Ústavu

Vědecká rada, poradní orgán ředitele ÚSTR, byla ustavena v srpnu 2014, nejprve ve složení 11 členů. Rada ÚSTR je na svém neveřejném jednání 26. srpna 2014 schválila všemi 7 hlasy. V neveřejné části 12. zasedání 24. září 2014 byl schválen dvanáctý člen – Prof. Pavel Kolář, a na následném zasedání 10. října 2014 třináctý člen – Mgr. Vojtěch Vlček.

Jednací řád a organizační řád Vědecké rady

Aktuální složení Vědecké rady

Zápisy z jednání Vědecké radyArchiv zasedání Vědecké rady