Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu

Výstavní projekt, jehož autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra, přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

Součástí výstavy je i audiovizuální část tvořená přibližně půlhodinovým videodokumentem, který vznikl ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Post Bellum. Návštěvníkům se tak dostane možnost zaposlouchat se do vyprávění potomků protagonistů deklarací z konce třicátých let (Theobalda Czernina, Jaroslava Lobkowicze, Františka Kinského a Karla Schwarzenberga) a seznámit se s osudy jejich rodin během bouřlivého dvacátého století.

Vernisáže výstavy

Kontakty pro média:

 • Jan Vondryska, vedoucí oddělení výstav, Ústav pro studium totalitních režimů, mail: jan.vondryska@ustrcr.cz


Výstava Ve znamení tří deklarací v knihovně Vídeňské univerzity

Německá verze výstavy Ve znamení tří deklarací byla v úterý 18. října 2016 slavnostně otevřena v prostorách univerzitní knihovny ve Vídni. Součástí vernisáže byla přednáška Zdeňka Hazdry, jednoho z autorů výstavy, a následná diskuze na téma šlechty v Československu a střední Evropě.

Přednášky a debaty o tomto stále ještě komplexně nezpracovaném tématu se v univerzitní aule zúčastnil kromě ředitele ÚSTR Zdeňka Hazdry také Karel Schwarzenberg, jehož otec byl přímým účastníkem událostí, kterým se výstava věnuje, dále velvyslanec ČR v Rakousku Jan Sechter, profesor Oliver Rathkolb a profesorka Maria Wakounig z Vídeňské univerzity.

Výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

Šlechta jako taková stále vyvolává četné a vášnivé diskuse. Proto je mým přáním, aby tento výstavní projekt nejen připomenul statečnost řady osobností pocházejících z aristokratického prostředí, ale především aby poskytl plastický a neideologický pohled na citlivé téma v kontextu jedné z nejtěžších kapitol našich novodobých dějin,“ říká Zdeněk Hazdra, který tento projekt připravil společně s kolegyní Ditou Jelínkovou, historičkou působící rovněž na ÚSTR.

Putovní výstava Ve znamení tří deklarací se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice, dále v Lomnici u Tišnova, Luhačovicích, Českém Krumlově, Klatovech a Jilemnici. Nyní bude její německá verze po vídeňské premiéře pokračovat na různých místech v Rakousku a Německu.

Výstava bude v prostorách vídeňské univerzitní knihovny umístěna do 24. března 2017.

Přednáška při vernisáži výstavy Ve znamení tří deklarací v univerzitní aule ve Vídni 18.10.2016 Přednáška při vernisáži výstavy Ve znamení tří deklarací v univerzitní aule ve Vídni 18.10.2016 18.10.2016 Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (Vídeň 18.10.2016) Jan Sechter, velvyslanec ČR v Rakousku (Vídeň 18.10.2016) Karel Schwarzenberg (Vídeň 18.10.2016) Maria Wakounig (Vídeň 18.10.2016) Profesor Oliver Rathkolb (Vídeň 18.10.2016) Přednáška při vernisáži výstavy v univerzitní aule ve Vídni 18.10.2016) Výstava Ve znamení tří deklarací v univerzitní knihovně ve Vídni 18.10.2016 Výstava Ve znamení tří deklarací v univerzitní knihovně ve Vídni 18.10.2016 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací: Marie Czernin (Vídeň 18.10.2016) Velvyslanec Jan Sechter a profesor Rathkolb na vernisáži výstavy Ve znamení tří deklarací (Vídeň 18.10.2016) Výstava Ve znamení tří deklarací v univerzitní knihovně ve Vídni 18.10.2016 Výstava Ve znamení tří deklarací v univerzitní knihovně ve Vídni 18.10.2016 Výstava Ve znamení tří deklarací v univerzitní knihovně ve Vídni 18.10.2016

Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku Dobříš

Dobříš / Praha 9. září 2016 – V rámci šestnáctého ročníku tradiční Svatováclavské slavnosti se v sobotu 10. září na zámku Dobříš otevře výstava Ve znamení tří deklarací.

Výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

„Šlechta jako taková stále vyvolává četné a vášnivé diskuse. Proto je mým přáním, aby tento výstavní projekt nejen připomenul statečnost řady osobností pocházejících z aristokratického prostředí, ale především aby poskytl plastický a neideologický pohled na citlivé téma v kontextu jedné z nejtěžších kapitol našich novodobých dějin,“ říká kurátor výstavy, historik a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra, který tento projekt připravil společně s kolegyní Ditou Jelínkovou, historičkou působící rovněž na ÚSTR.

Tato putovní výstava se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice, dále v Lomnici u Tišnova, Luhačovicích, Českém Krumlově, Klatovech a Jilemnici.

Kromě otevření výstavy Ve znamení tří deklarací budou součástí Svatováclavské slavnosti také hudební či sokolnické vystoupení, ukázky šermu a ochutnávky gastronomických specialit.

Výstava bude přístupna veřejnosti do 31. října 2016.

Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku Dobříš Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku Dobříš

Výstava Ve znamení tří deklarací v Krkonošském muzeu v Jilemnici

Ústav pro studium totalitních režimů připravil ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici další pokračování výstavy Ve znamení tří deklarací, která mapuje postoje šlechty k nástupu nacismu v Československu.

Výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

Šlechta jako taková stále vyvolává četné a vášnivé diskuse. Proto je mým přáním, aby tento výstavní projekt nejen připomenul statečnost řady osobností pocházejících z aristokratického prostředí, ale především aby poskytl plastický a neideologický pohled na citlivé téma v kontextu jedné z nejtěžších kapitol našich novodobých dějin,“ říká kurátor výstavy, historik a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra, který tento projekt připravil společně s kolegyní Ditou Jelínkovou, rovněž historičkou působící na ÚSTR.

Součástí výstavy je i audiovizuální část tvořená půlhodinovým videodokumentem, který vznikl ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Post Bellum. Návštěvníkům se tak dostane možnost zaposlouchat se do vyprávění potomků protagonistů deklarací z konce třicátých let (Theobalda Czernina, Jaroslava Lobkowicze, Františka Kinského a Karla Schwarzenberga) a seznámit se s osudy jejich rodin během bouřlivého dvacátého století.

Slavnostní vernisáž výstavy proběhla v pátek 17. června 2016 a obohatila ji přehlídka automobilových veteránů, kteří souvisí s doplňující expozicí fotografií historických vozů české šlechty.

Tato putovní výstava se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice, dále v Lomnici u Tišnova, Luhačovicích, Českém Krumlově a Klatovech. Jilemnické uvedení bylo tedy již jubilejním desátým.

Výstava bude přístupna veřejnosti do 4. září.

Miloslav Tengler, ředitel Základní umělecké školy Jana Hanuše, jejíž žáci obstarali hudební program vernisáže Miloš Hořejš z Národního technického muzea, jeden z autorů výstavy o šlechtě a automobilismu Ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici Jan Luštinec Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra na vernisáži výstavy v Krkonošském muzeu v Jilemnici Vernisáž výstavy v Krkonošském muzeu v Jilemnici

Výstava Ve znamení tří deklarací v Klatovech

V jezuitské koleji v Klatovech hostí od 11. dubna do 20. května 2016 osmou reprízu výstavy Ve znamení tří deklarací.

Putovní výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následné okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku tří deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Homolová a Zdeněk Hazdra.

Součástí slavnostní vernisáže v pondělí 11. dubna byla projekce dokumentárního filmu s výpověďmi pamětníků.

Tato putovní výstava se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou, Častolovice, v Muzeu Luhačovického zálesí a v Českém Krumlově. Dalšími místy, kde mohou zájemci výstavu navštívit, bude například Jilemnice nebo Dobříš.

Výstava Ve znamení tří deklarací v Klatovech Výstava Ve znamení tří deklarací v Klatovech Výstava Ve znamení tří deklarací v Klatovech Vernisáž výstavy v Jezuitské koleji v Klatovech Zdeněk Hazdra, ředitel ÚSTR a Martin Kříž, místostarosta města Klatovy při rozhovoru pro TV Klatovy

Výstava Ve znamení tří deklarací v Českém Krumlově

Gymnázium v Českém Krumlově hostí od 6. listopadu 2015 do 31.ledna 2016 sedmé zastavení výstavy Ve znamení tří deklarací.

Putovní výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra.

Součástí slavnostní vernisáže v pátek 6. listopadu 2015 byla přednáška autora výstavy Zdeňka Hazdry o postojích šlechtických rodů v předválečných a válečných letech určená pedagogům a studentům gymnázia.

Tato putovní výstava se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice a v Muzeu Luhačovického zálesí. Dalšími místy, kde mohou zájemci výstavu navštívit, budou Klatovy nebo Jilemnice.

Součástí vernisáže výstavy Ve znamení tří deklarací v Českém Krumlově byla přednáška autora Zdeňka Hazdry Součástí vernisáže výstavy Ve znamení tří deklarací v Českém Krumlově byla přednáška autora Zdeňka Hazdry Zdeněk Hazdra a iniciátorka reprízy výstavy v Českém Krumlově paní Vlasta Dvořáková z Gymnázia Český Krumlov Výstava Ve znamení tří deklarací v prostorách gymnázia Český Krumlov Výstava Ve znamení tří deklarací v prostorách gymnázia Český Krumlov Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací v prostorách Gymnázia Český Krumlov

Výstava Ve znamení tří deklarací v Muzeu luhačovického Zálesí

Luhačovice si připomněly výročí narození posledního moravského zemského hejtmana Otty Serényiho výstavou a přednáškou.

V rámci vernisáže výstavy „Ve znamení tří deklarací“ v Muzeu luhačovického Zálesí se uskutečnila přednáška Michaela Konečného o osobě Otty Serényiho. Výstava přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů v roce 2014 při příležitosti 75. výročí podpisu národnostního prohlášení české šlechty ze září 1939. Jedním ze signatářů byl Alois Serényi, syn Otty Serényiho, kterému je na výstavě věnována samostatná kapitola.

Tato putovní výstava se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice a v synagoze v Lomnici u Tišnova. Dalšími místy, kde mohou zájemci výstavu navštívit, bude například Český Krumlov a Klatovy.

Výstava je přístupná veřejnosti od 24. 9. do 1. 11. 2015 v prostorách Muzea luhačovického Zálesí v Luhačovicích.

Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací v Muzeu luhačovického Zálesí Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra a Lydia Thienen-Adlerflycht z rodu hraběte Aloise Serényiho zahájili výstavu Ve znamení tří deklarací v Muzeu luhačovického Zálesí Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací v Muzeu luhačovického Zálesí Přednáška o osobnosti Otty Serényiho v rámci vernisáže výstavy Ve znamení tří deklarací v Muzeu luhačovického Zálesí Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací v Muzeu luhačovického Zálesí

Kontakty pro média:
 • Jan Vondryska, vedoucí oddělení výstav, Ústav pro studium totalitních režimů, mail: jan.vondryska@ustrcr.cz

Výstava Ve znamení tří deklarací v Lomnici u Tišnova

Putovní výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra.

Tato putovní výstava se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice. Dalšími místy, kde mohou zájemci výstavu navštívit, bude například Muzeum Luhačovického zálesí, Český Krumlov a Klatovy.

Výstava je přístupna veřejnosti od 5. 9. do 20. 9. 2015 v prostorách synagogy na Židovském náměstí v Lomnici u Tišnova.

Výstavní panely výstavy Ve znamení tří deklarací Výstavní panely výstavy Ve znamení tří deklarací

Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku Častolovice

Páté pokračování výstavy „Ve znamení tří deklarací“ hostí od 1. června renesanční zámek Častolovice.

Putovní výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra.
Tato putovní výstava se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice a Žďár nad Sázavou. Dalšími místy, kde mohou zájemci výstavu navštívit, bude například Lomnice u Tišnova nebo Luhačovice.

Výstava bude přístupna veřejnosti od 1. 6. do 29. 6. 2015 v prostorách galerie zámku Častolovice.

Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku Častolovice Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku Častolovice Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku Častolovice Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku Častolovice Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku Častolovice

Kontakty pro média:Výstava Ve znamení tří deklarací na Zámku Žďár nad Sázavou

Ústav pro studium totalitních režimů připravil ve spolupráci se Zámkem Žďár nad Sázavou čtvrté pokračování výstavy Ve znamení tří deklarací, která mapuje postoje šlechty k nástupu nacismu v Československu.

Výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra.

„Jsme rádi, že můžeme návštěvníkům zámku představit tuto zajímavou a úspěšnou výstavu, která mapuje důležité období české historie. Věřím, že každá země by měla pochopit svou minulost, aby mohla úspěšně vytvářet svou budoucnost. Právě tato výstava to umožňuje tím, že ukáže příklady a příběhy konkrétních aktérů historických událostí,“ uvedl Constantin Kinský.

Součástí výstavy je i audiovizuální část tvořená půlhodinovým videodokumentem, který vznikl ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Post Bellum. Návštěvníkům se tak dostane možnost zaposlouchat se do vyprávění potomků protagonistů deklarací z konce třicátých let (Theobalda Czernina, Jaroslava Lobkowicze, Františka Kinského a Karla Schwarzenberga) a seznámit se s osudy jejich rodin během bouřlivého dvacátého století.

Tato putovní výstava se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň a Pardubice. Dalšími místy, kde mohou zájemci výstavu navštívit, bude například zámek Častolovice, Lomnice u Tišnova nebo Luhačovice.

Výstava byla přístupna veřejnosti od 26. 3. do konce května 2015 v prostorách Galerie Kinských.

Videozáznam

Fotogalerie

Zámek ve Žďáru nad Sázavou Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku ve Žďáru nad Sázavou Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku ve Žďáru nad Sázavou Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku ve Žďáru nad Sázavou Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku ve Žďáru nad Sázavou Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Constantin Kinský a Zdeněk Hazdra při vernisáži výstavy Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou Otevření výstavy Ve znamení tří deklarací 26. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou

Výstava „Ve znamení tří deklarací…“ na zámku v Pardubicích

Slavnostní vernisáží v pátek 6. 2. 2015bylo na pardubickém zámku zahájeno třetí pokračování výstavy Ve znamení tří deklarací… o československé šlechtě v předválečných letech a za období německé okupace.

Výstavní projekt, jehož autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra, přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

Výstavu lze navštívit do 22. března v Multifunkčním sále Východočeského muzea na zámku v Pardubicích každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Expozice je doplněna také projekcí dokumentárního filmu, který vznikl společně s výstavou.

Po ukončení expozice na zámku v Pardubicích bude výstava přestěhována do Žďáru nad Sázavou.

Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku v Pardubicích Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku v Pardubicích Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku v Pardubicích Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku v Pardubicích Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku v Pardubicích Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku v Pardubicích Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku v Pardubicích Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku v Pardubicích Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku v Pardubicích Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku v Pardubicích

Výstava Ve znamení tří deklarací... na zámku Loučeň

Po své premiéře v říjnu 2014 na Novoměstské radnici v Praze je nyní výstava Ve znamení tří deklarací umístěna na zámku Loučeň. Vernisáže se 15. 11. 2014 účastnil ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra, Cyril Svoboda, Antonín Bořek Dohalský a Theobald Czernin.

Výstava je otevřena do 1. 2. 2015 o víkendech a po celé vánoční prázdniny od 10.00 do 17.00 v malé komorní expozici. Školní skupiny mohou výstavu navštívit i ve všední dny po předchozí dohodě na emailu vratislav.zakoutsky@zamekloucen.cz, 602 397 589.

Po ukončení expozice na zámku Loučeň bude výstava přestěhována do Východočeského muzea v Pardubicích.

Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací na zámku Loučeň 15 11. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací na zámku Loučeň 15 11. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací na zámku Loučeň 15 11. 2014 – úvodní slovo Cyrila Svobody Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací na zámku Loučeň 15 11. 2014 – zleva Zdeněk Hazdra, Antonín Bořek Dohanský a Theobald Czernin

Pozvánka na vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu a stejnojmenný seminář (Praha, 06.10.2014)

Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací… (Praha, Novoměstská radnice, 6. 10. 2014)

Výstava bylyke zhlédnutí v přízemí Novoměstské radnice v prostoru historického Mázhauzu (vstup z nádvoří NR) ve dnech 7. 10. – 26. 10. 2014 (denně od 10 do 18 hodin, vstup zdarma). Slavnostní zahájení se uskutečnilo 6. 10. 2014.

Výstavu uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů při příležitosti 75. výročí podpisu národnostního prohlášení české šlechty ze září 1939. Hlavními partnery a podporovateli akce jsou Městská část Praha 2, Novoměstská radnice, Post Bellum a Karel Schwarzenberg, který zároveň společně s Tomášem Hudečkem, primátorem hl. m. Prahy, převzal nad výstavou záštitu.

Fotogalerie

Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 - T. Hudeček, Z. Hazdra, K. Schwarzenberg, A. Kubišta Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 - zahajuje Albert Kubišta, ředitel Novoměstské radnice Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 - zahajuje poslanec Karel Schwarzenberg Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 - zahajuje primátor HMP Tomáš Hudeček Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 - zahajuje jeden z autorů Zdeněk Hazdra Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 - zahajuje jeden z autorů Zdeněk Hazdra Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 - autogram od spoluautora výstavy Z. Hazdry Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014

Seminář

Seminář proběhl tentýž den v prostorách Konšelského salonku Novoměstské radnice od 14 do 16 hodin.

Fotogalerie

Seminář k výstavě Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Seminář k výstavě Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 - hovoří Zdeněk Hazdra Seminář k výstavě Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 - hovoří Zdeněk Hazdra Seminář k výstavě Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Seminář k výstavě Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 - hovoří Dita Jelínková Seminář k výstavě Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Seminář k výstavě Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 - hovoří Miloš Hořejš Seminář k výstavě Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Seminář k výstavě Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014 Seminář k výstavě Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014

Program semináře:

 • Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. (ÚSTR)
  Šlechta se vrací do československých dějin (glosy k prohlášením české šlechty z let 1938 a 1939 a jejímu postavení v kontextu protektorátních dějin)
 • Mgr. Dita Jelínková (ÚSTR)
  Šlechta v protektorátu pod tlakem okupačního režimu ve věci národnosti
 • PhDr. Miloš Hořejš (Národní technické muzeum v Praze)
  Šlechta v protektorátu Čechy a Morava a nacistická pozemková politika

Tisková zpráva