Úřední deska

Ústav pro studium totalitních režimů
Siwiecova 2
130 00 Praha 3

ID datové schránky: dbzaa4r

Elektronická adresa: podatelna@ustrcr.cz

IČO: 75112779

DIČ: CZ75112779

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

html, pdf, doc, jpg, rtf, xls, txt

Úřední hodiny – podatelna

Po – Čt: 08.00 – 15.30
Pá:            08.00 - 15.00

Další kontakty

Organizační struktura

Případné platby lze poukázat:

Název účtu: Ústav pro studium totalitních režimů
Číslo účtu: 19-2720001/0710
IBAN: CZ97 0710 0000 1900 0272 0001
BIC kod: CNBACZPP
Název banky: Česká národní banka
Variabilní symbol: 9

Platby lze rovněž poukázat poštovní poukázkou typu A s uvedením bankovního účtu 19-2720001/0710

Důvod a způsob založení

Ústav pro studium totalitních režimů byl zřízen zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, který nabyl účinnosti dne 1. srpna 2007.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem podnětů a stížností je na kontaktní poštovní či elektronické adrese nebo osobně na podatelně v budově Ústavu. Podání doručená na jiné než na úřední desce zveřejněné kontaktní adresy (např. pracovní emaily jednotlivých zaměstnanců) nesplňují parametry úředních podání a nelze proto u jejich vyřizování zajistit dodržení lhůty pro vyřízení.

Opravné prostředky

Rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí Ústavu náleží do působnosti Rady Ústavu.

Formuláře

Ústav pro studium totalitních režimů pro svoji vlastní činnost žádné formuláře nepoužívá.

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Ústav pro studium totalitních režimů potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním zprávy, která musí být podepsána elektronickou značkou Ústavu. Ústav zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Ústav zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí jako nedoručitelná, provede se jeden opakovaný pokus o její doručení.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD nosičích čitelných na počítačích archívu (moderní operační systémy MS Windows).

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), má se za to, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.