Ústav a Archiv podepsaly dohodu o spolupráci s United States Holocaust Memorial Museum

Praha – 26. října 2008 – Ředitelé Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek Pavel Žáček a Ladislav Bukovszky podepsali v rezidenci amerického velvyslance smlouvu o spolupráci s ředitelkou United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu Sarou Bloomfield. Slavnostní akt se odehrál v rezidenci amerického velvyslance v České republice, Jeho Excelence Richarda W. Grabera.

Instituce uzavřením smlouvy získají snadnější vzájemní přístup k materiálům vztahujícím se k problematice holocaustu, jež jsou uloženy v jejích depozitářích. Součástí spolupráce jsou i plánované studijní pobyty badatelů z USA v České republice a naopak. Ředitelka Sara Bloomfield podotkla, že se její instituci otevírají další archivy, které mohou vydat svědectví o osudu řady židovských rodin na území dnešní České republiky.

Velvyslanec USA Richard Graber ve svém proslovu připomněl, že místo podpisu, rezidence velvyslance v pražské Bubenči, je více než symbolické místo, protože ji před válkou nechal postavit známý průmyslník Otto Petschek, jehož rodina z rasových dúvodů uprchla před nacisty do USA.

United States Holocaust Memorial Museum je americkým národním institutem pro dokumentaci a interpretaci historie holocaustu. Jeho úkolem je po celém světě zkoumat a připomínat hrůzy holocaustu při němž byly zavražděny miliony lidí. Muzeum spolupracuje s historickými institucemi a archivy v 58 zemích světa, včetně České republiky.

Podpis dohody o spolupráci s United States Holocaust Memorial Museum, Praha - 26. října 2008 Podpis dohody o spolupráci s United States Holocaust Memorial Museum, Praha - 26. října 2008 Podpis dohody o spolupráci s United States Holocaust Memorial Museum, Praha - 26. října 2008 Podpis dohody o spolupráci s United States Holocaust Memorial Museum, Praha - 26. října 2008 Podpis dohody o spolupráci s United States Holocaust Memorial Museum, Praha - 26. října 2008 Podpis dohody o spolupráci s United States Holocaust Memorial Museum, Praha - 26. října 2008

Jiří Reichl
tiskový mluvčí
jiri.reichl@ustrcr.cz
press@ustrcr.cz
420 - 725 787 524