Stanislava Vodičková, DiS. (*1965)

Vedoucí oddělení výzkumu 1938–1945

Stanislava Vodičková, DiS.Odborné zaměření – Redaktorka

 • Československé dějiny druhé poloviny 20. století
 • Církevní dějiny ve 20. století
 • Perzekuce a odboj křesťanů ve třetí říši a v protektorátu Čechy a Morava (1933–1945)
 • Perzekuce a odboj křesťanů v době komunismu (1948–1968)
 • Proticírkevní propaganda v době nacismu a komunismu

Kontakt:

 • Adresa pracoviště:Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 450
 • E-mail: stanislava.vodickova@ustrcr.cz

Vzdělání:

 • 2007–dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra politologie a mezinárodních vztahů
 • 2001–2004 VOŠ publicistiky, obor: politologicko-sociální
 • 1981–1985 SOŠ polygrafická

Profesní curriculum

 • 2008 Ústav pro studium totalitních režimů, zařazení: redaktorka Oddělení zkoumání doby nesvobody (1939–1945)
 • 2008 Ústav pro studium totalitních režimů, zařazení: grafička edičního oddělení 2007–2008 Odbor archiv bezpečnostních složek MV, zařazení: grafička edičního oddělení
 • 2006 Ministerstvo financí, zařazení: referentka, archivace dokumentů
 • 1993–2006 OSVČ – grafické práce, vydavatelská a publicistická činnost
 • 1990–1993 ABF, pořádání veletrhů, výstav, konferencí a kongresů, zařazení: grafička
 • 1985–1989 Mír, novinářské závody, n.p., zařazení: fotosazba, stránková montáž

Výzkumné projekty

Osobní bibliografie

Monografie

 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. CDK/ÚSTR, Praha 2009, 400 s. + CD (ISBN 978-80-7325-189-5 CDK / ISBN 978-80-87211-16-8 ÚSTR)

Kritická edice

 • VODIČKOVÁ, Stanislava (ed): I zvíře mělo více útrpnosti než člověk. Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu. ÚSTR, Praha 2013, 415 s. ISBN 978-80-87211-84-7.

Kolektivní monografie

 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Vít Tajovský objektivem StB. In: PALÁN, Aleš – PAULAS, Jan: Bohumil Vít Tajovský ve vzpomínkách a dokumentech. Cesta, Brno 2012, s. 210–216. (ISBN 978-80-7295-144-4).
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Biskupský sbor v soukolí moderních dějin. In: Biskup Ján Vojtaššák a jeho miesto v slovenských cirkevných dejinách. Katolícka univerzita v Rožomberku, Teologicka fakulta, Katedra histórie a biblických vied. Rožomberok 2011. Slovensko, s. 251–263. (ISBN 978-80-89170-41-8).
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Rektor pražského semináře Josef Beran pod ochranou III. říše. In: Spoleczenstwo i wojna. Czesi wobec wydarzen I i II wojny swiatowej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2011. Polsko.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef kardinál Beran. In: BALÍK, Stanislav – HANUŠ, JIŘÍ a kol.: Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu. CDK, Brno 2010, s. 27–40. (ISBN 978-80-7325-225-0)

Studie v odborných periodikách a sbornících

Popularizační články

 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Život pod dohledem StB. Katolický týdeník, č. 47, 20.–26. 11. 2012, s. 9.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Z podzemí na vrchol. Kardinálu Miloslavu Vlkovi je dnes 80 let. Hospodářské noviny. 17. 5. 2012, s. 9.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardinál Josef Beran ve Vídni. Vídeňské svobodné listy, duben 2012.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kruté účtování s 294 českými vlastenci. Katolický týdeník, 45/2011.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Tribun pražského lidu. Cyrilometodějský kalendář 2012, Praha 2011, s. 6.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Zkušenost církve z doby pronásledování? Nové město, 4/2010.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Ráno tě zabiju… Cyrilometodějský kalendář 2011, Praha 2010.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardinál Beran: muž, kterého se mocní báli i po jeho smrti. MfDnes a IDnes, 2009.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef Beran – vězněm v Dachau. Cyrilometodějský kalendář 2010, Praha 2009.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef kardinál Beran (1888–1969). Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského – Bohemia, 2009.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: V zajetí železné opony – Bolesti černého barona. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2009.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Tajné akce StB – Akce kláštery. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2009.

Recenze a anotace

 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989. Paměť a dějiny, 4/2012.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardinál Josef Beran na Velehradě. Paměť a dějiny, 4/2012.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Ta krásná holka z vily nad řekou. Výstava o Dagmar Šimkové v Písku. Dějiny a současnost, 9/2009, s. 5.

Výstavy

 • Velehrad vás volá! Kurátorka výstavy. Pod záštitou Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, Jaroslava Millera, rektora Univerzity Palackého v Olomouci a Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje.
  11.–12. června 2015 Velehrad; 1.–24. 9. 2015 – Katolický dům u kostela sv. Martina v Blansku; 25. 9.–12. 10. 2015 – Kostel sv. Jakuba St. v Boskovicích; 13.–30. 10. 2015 – Kostel sv. Jiří ve Velkých Opatovicích; 2.– 27. 11. 2015 – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989. Spoluautorka výstavy.
 • Dittatura vs Speranza. Persecuzione della Chiesa Cattolica in Cecoslovacchia negli anni 1948–1989. Spoluautorka výstavy.
  26. 11. 2012 – 31. 1. 2013 Università Cattolica del Sacro Cuore, Řím, Itálie. Pod záštitou státního tajemníka Svatého stolce kardinála Tarcisia Bertone, předsedkyně PS Miroslavy Němcové, kardinál Dominika Duky a prof. Jiřího Drahoše, předsedy Akademie věd ČR.
 • Milovat dobro a odporovat zlu. Josef kard. Beran (1988–1969) – plzeňský rodák. Autorka a kurátorka rozšířené výstavy – 21 panelů.
  11. 5. 2011 – 31. 6. 2011, Plzeň – Smetanovy sady. Pod záštitou primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy.
 • Milovat dobro a odporovat zlu. Autorka, kurátorka a autorka grafického návrhu putovní výstavy:
  24. 4. – 4. 5. 2012, Vídeňská knihovna, Rakousko. Pod záštitou Jana Koukala, velvyslance ČR v Rakousku. 31. 10. – 27. 11. 2011, Třeboňská farnost. Pod záštitou ředitele ÚSTR Daniela Hermana. 31. 1. – 31. 3. 2011, Poslanecká sněmovna ČR. Pod záštitou předsedkyně PS Miroslavy Němcové.
 • Amare il bene e contrapporsi al male. Autorka, kurátorka a autorka grafického návrhu italská mutace výstavy Milovat dobro a odporovat zlu:
  26. 10. – 26. 11. 2011, Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Maria Immacolata Ore, Milano. Pod záštitou velvyslance ČR u Sv. stolce Pavla Vošalíka a kard. Dominika Duky. 16. 5. – 16. 6. 2011, Vatikán, Pontificia Università della Santa Croce. Pod záštitou předsedkyně PS Miroslavy Němcové a velvyslance ČR u Sv. stolce Pavla Vošalíka.
 • Výstava o životě Josefa kard. Berana – autorka, kurátorka výstavy a autorka grafického návrhu deseti panelů.
  8. 12. 2009 – 31. 1. 2010, Teologická fakulta UK, Praha–Dejvice. S finančním přispěním a pod záštitou Mons. Jaroslava Škarvady a Mons. Pavla Kučery.
 • Česká společnost od Mnichova k válce (výstava k 70. výročí nacistické okupace), společně se Zdeňkem Hazdrou, Lukášem Vlčkem, Ladislavem Kudrnou, Jaroslavem Čvančarou a Jaroslavem Rokovským. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2009.

Vystoupení na vědeckých konferencích:

 • Příprava a vyhodnocení akce Velehrad z pohledu státních orgánů. Velehrad vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru, Centrum Aletti Velehrad-Roma v Olomouci, Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu Univerzity Palackého v Olomouc a, Ústav pamäti národa v Bratislavě. Velehrad 2015.
 • Vezmi svůj kříž a následuj mne… Život ve stínu šibenice, Národní muzeum, Ústav pro studium totalitních režimů a Muzeum českého a slovenského exilu. Praha 2015.
 • Internace českým a moravských sídelních biskupů. Církev za totality – lidé a místa, ÚSTR a Kanonie premonstrátů Teplá u Mariánských lázní , Teplá 2014.
 • Pronásledování katolické církve v době komunistického režimu (1948–1989). Církevní restituce – mýty a skutečnost, Senát ČR, Praha 2012.
 • Pražský arcibiskup Josef Beran pod ochranou III. říše. Spoleczenstwo i wojna. Czesi wobec wydarzen I i II wojny swiatowej. Institut Historyczne Uniwersytetu Opolskiego Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzial w Opolu, Opole, Polsko, 2011.
 • Postoj české katolické církve k nacistické okupaci se zaměřením na rok 1941. Jaroslav Čvančara – Stanislava Vodičková. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2011.
 • Vězeň Malé pevnosti Terezín Mons. Alois Tylínek. Památník Terezín, Magdeburská kasárna, Terezín 2010.
 • Situace československé katolické církve v době komunismu – Josef kard. Beran. Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu. Masarykova univerzita, Brno 2009.
 • Střet idejí – křesťané v protinacistickém odboji. Formy odboje na příkladech duchovních a laiků. Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2009.
 • Komunistická propaganda jako zbraň v boji proti katolické církvi. Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. ÚPN, Bratislava, 2009.
 • Sledování Josefa Berana Státní bezpečností a jeho internace. Konference o kardinálu Beranovi. Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2009.
 • Kardinál Beran – Odchody a návraty. Konference o kard. Beranovi a perzekuci katolické církve v době komunismu. Pořadatelé konference Stanislava Vodičková a Zdeněk Hazdra, Spálené Poříčí 2009.