Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše

Ústav pro studium totalitních režimů ve středu 29. října 2008 slavnostně otevřel v sídle Ústavu v Havelkově ulici knihovnu, která nese jméno Jána Langoše. Otevření se zúčastnila i manželka Jána Langoše Gabriela, která vyslovila poděkování za to, že se na jejího tragicky zesnulého muže v Praze nezapomíná. Místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Jiří Liška vyzdvihl otevření knihovny jako důkaz toho, že Ústav se vydal správním směrem a zpřístupnění knihovny badatelům, rozšíří a podtrhne aktivity Ústavu směrem k veřejnosti.

Fond knihovny pojme 40 tisíc svazků, nyní jich je k dispozici zhruba desetina. Jedním ze zajímavých přírůstků je sbírka Rudých práv od r. 1946–1992. Knihovna chce poskytovat kromě knih i přístup k elektronickým zdrojům, v současnosti je rozjednaný přístup do databáze C.E.E.O.L., což je elektronický archiv zpřístupňující 290 humanitních a sociálně-vědních časopisů a digitálních dokumentů z oblasti střední a východní Evropy v plné podobě.

Knihovnu mohou využívat nejen pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, ale i badatelé navštěvující badatelnu Archivu. Podmínkou je prezenční studium.

Slavnostního otevření se kromě Gabriely Langošové a Jiřího Lišky zúčastnili také zástupkyně velvyslance Slovenské republiky v ČR Viera Viskupová, starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková, členové Rady Ústavu - předsedkyně Naděžda Kavalírová, místopředseda Patrik Benda, předseda Vědecké rady Ústavu Jiří Pernes a další hosté.

Ján Langoš (autor fotografie Andrej Bán) Pozvánka na slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008 Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše dne 29. října 2008