Securitas Imperii – ročníky časopisu

Securitas Imperii je odborné recenzované periodikum Ústavu pro studium totalitních režimů zabývající se převážně obdobím let 1938–1989 (v Československu i zahraničí). Jádro časopisu tvoří původní historické studie a dále edice dokumentů, recenze, anotace a zprávy. Securitas imperii vychází dvakrát ročně, přičemž jedno z čísel je vždy monotematické.

Securitas Imperii 15 (01/2009) Securitas Imperii 16 (01/2010) Securitas Imperii 17 (02/2010) Securitas Imperii 18 (01/2011) Securitas Imperii 19 (02/2011) Securitas Imperii 20 (01/2012) Securitas Imperii 21 (02/2012) Securitas Imperii 22 (01/2013) Securitas Imperii 23 (02/2013) Securitas Imperii 24 (01/2014) Securitas Imperii 25 (02/2014) Securitas Imperii 26 (01/2015) Securitas Imperii 27 (02/2015) Securitas Imperii 28 (01/2016)Obálka časopisu Securitas Imperii 28 - ilustrační foto

Securitas 28 (1/2016)

Dvacáté osmé číslo Securitas Imperii přináší opět různorodý obsah. Josef Mlejnek představuje myšlenkový svět Alexandra Bogdanova, jednoho z nejvážnějších soupeřů V. I. Lenina v prvopočátcích ruského komunistického hnutí. Jan Zumr pokračuje v mapování struktury Allgemeine-SS a německé okupace našich zemí se pak týká i studie Václava Adamce o akci brněnského Gestapa proti levicovému odboji na Moravě v letech 1939–1943. Válečným a poválečným děním se zabývají také texty Zlatuše Kukánové o diplomatických vztazích Československa s Vatikánem během let 1939 až 1946 a Michala Malatinského o slovenských retribucích. Na třetí (ale i druhý) odboj a exilové snahy o obnovu demokracie v Československu se pak zaměřují příspěvky Luboše Kokeše o protikomunistické rezistenci Františka Mejtského a jeho rodiny a Martina Nekoly, který představuje životní osudy sociálního demokrata Jaroslava Profouse. V rubrice dokumenty najdou čtenáři dokončení edice Pavla Žáčka týkající se spolupráce Vojenského velitelství Velké Prahy s 1. pěší divizí Ozbrojených sil KONR, v příspěvku Prokopa Tomka pak popis „boje“ Státní bezpečnosti s jedním z ideologických nepřátel komunistického režimu, a to s Amnesty International. Číslo obsahuje také rozhovor Michaely Stoilovy s Alexejem Andrejevičem Babijem, předsedou krasnojarského sdružení Memorial, které již bezmála třicet let usiluje o to, aby jména obětí politických represí v bývalém Sovětském svazu nebyla zapomenuta. Číslo přináší jako vždy i knižní recenze a zprávy.

Studie

 • Josef Mlejnek: Bolševik z Rudé planety. A lexandr Bogdanov jako průkopník (nejen) komunistické sci-fi
 • Jan Zumr: Vše, co je opravdu dobré a čisté krve, přivést do Schutzstaffel. Výstavba Allgemeine-SS v Protektorátu Čechy a Morava
 • Václav Adamec: Akce referátu II A brněnské řídící úřadovny Gestapa proti levicovému odboji na Moravě v letech 1939–1943
 • Zlatuše Kukánová: Nunciem a internunciem v jedné zemi. Diplomatické vztahy Československa s Vatikánem v letech 1939–1946
 • Michal Malatinský: Slovensko a retribúcia v rokoch 1945 – 1948
 • Martin Nekola: Polozapomenutý sociální demokrat. Životní osudy JUDr. Jaroslava Profouse ve světle jeho pamětí
 • Luboš Kokeš: Průhon v březové aleji volá Chrudimsko. Protikomunistická rezistence Františka Mejtského a jeho rodiny

Dokumenty

 • Pavel Žáček: Vlasovci v boji za Prahu (II. část). S polupráce Vojenského velitelství Velké Prahy s 1. pěší divizí Ozbrojených sil KONR v dokumentech
 • Prokop Tomek: Činnost kontrarozvědky StB proti Amnesty International v dochovaných dokumentech

Rozhovor

 • Michaela Stoilova: Abyste se mohli utkat s Goliášem, nemusíte být taky Goliáš. R ozhovor s Alexejem Andrejevičem Babijem

Recenze

 • Jan Kalous: Keith LOWE: Zdivočelý kontinent. Evropa po druhé světové válce
 • Jan Kalous: KOSATÍK, Pavel: Emil Běžec. NOVÁK, Jan – Jaromír 99: Zátopek …když nemůžeš, tak přidej

Zprávy

 • Čeněk Pýcha: ASES Convention, Filadelfie 2015
 • Vojtěch Ripka – Karin Hoření: 23rd Euroclio Annual Conference: Reimagining Remembrance, Belfast 2016
 • Alfons Adam: Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice

Summary

Informace pro autoryObálka časopisu Securitas Imperii 27 - ilustrační foto

Securitas 27 (2/2015)

Dvacáté sedmé číslo Securitas Imperii je věnováno 70. výročí konce druhé světové války. Bojům ukrajinských nacionalistů za samostatnou Ukrajinu se již potřetí věnuje David Svoboda, tentokrát v textu pojednávajícím o vzniku Ukrajinské povstalecké armády (UPA) a pozadí volyňských masakrů v roce 1943. Pavla Plachá přibližuje válečné a částečně i poválečné osudy příslušnic české (československé) menšiny ve Vídni, které byly za svou odbojovou činnost deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück. Autorská dvojice Petr Kaňák a Jan Vajskebr se zabývá nacistickými bezpečnostními složkami a podobné téma si vybral i Jan Zumr, který popisuje vznik, organizaci a činnost znojemského pluku Allgemeine-SS. Na Pražské povstání a účast vlasovců v něm se zaměřuje Pavel Žáček jak ve studii týkající se tzv. sovětské mise v Praze, tak i v dokumentech mapujících spolupráci Vojenského velitelství Velké Prahy s 1. pěší divizí Ozbrojených sil KONR. Téma pak symbolicky uzavírá studie Michala V. Šimůnka o reflexi, dokumentaci a (ne)vyšetřování nacistické „eutanazie“ v Československu v letech 1945–1990. I sedmadvacáté číslo obsahuje recenze, anotace a zprávy ze současného historického dění.

Obsah

Studie

Dokumenty

Recenze

Anotace

Zprávy

Summary

Informace pro autory

Securitas Imperii 27 (02/2015) vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Patrik Virkner | Předseda redakční rady: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Členové redakční rady: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., PhDr. Zlatuše Kukánová, doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., PhDr. Pavel Zeman, Ph.D. | Tajemník Redakční rady: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Jazyková redakce: Jitka Šmídová | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: Oldschool, s.r.o. | Grafická úprava a sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: TNM Print s.r.o. | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 |Obálka časopisu Securitas Imperii 26 - ilustrační foto

Securitas Imperii 26 (01/2015)

Dvacáté šesté číslo Securitas Imperii obsahuje studie různého tematického zaměření. Josef Mlejnek se zabývá proměnlivou rolí ideologie v komunistickém totalitarismu. Petr Kaňák a Jan Vajskebr se věnují trestnímu právu a soudnictví v rámci SS a německé policie, Martin Nekola Československé straně národně demokratické v exilu a Jiří Pernes představuje případ ministra Karla Löbla. Slovenské problematiky se dotýkají dva příspěvky věnované přelomovému roku 1989 – Jerguš Sivoš: Rok 1989 na oddelení boja proti pravicovému oportunizmu. Správy kontrarozviedky v Bratislave, Peter Jašek: Pád komunistického režimu na Slovensku (1989–1990). Číslo obsahuje také dokumenty, diskuzi, recenze i zprávy.

Obsah

Studie

Dokumenty

Diskuze

Recenze

Zprávy

Summary

Informace pro autory

Securitas Imperii 26 (01/2015) vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Patrik Virkner | Jazyková redakce: Jitka Šmídová | Korektura slovenských textů: Mária Smoláriková, Mária Štefánková | Odborná redakce: Patrik Virkner | Předseda redakční rady: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Členové redakční rady: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. | Tajemník redakční rady: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Anglická redakce: Oldschool, s.r.o. | Grafická úprava a sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 z |

 Securitas Imperii 25 (02/2014)

Obálka časopisu Securitas Imperii 25 - ilustrační foto

Pětadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii přináší dvě studie, které vztahují se k protinacistickému odboji a nacistické perzekuci v době druhé světové války (Martin Jindra: Česká pravoslavná církev v letech 1942–1945, Vladimír Černý: Gestapo proti katolické církvi. Zásah vůči opatství augustiniánů na starém Brně a následné soudní spory), dále pokračování historicko-politologické analýzy Petra Placáka (Gottwaldovo Československo jako fašistický stát. Poznámky k povaze ideologických režimů s ohledem na poválečný vývoj v Československu) a text zaměřený na historii ukrajinského nacionalismu (David Svoboda: Tenkrát na Volyni. Dilemata a činy ukrajinských nacionalistů pod německou okupací v letech 1941–1943). Rubriku studie uzavírá obsáhlý text Libora Bílka Agenturní centrála Státní bezpečnosti a její vedoucí Erich Mach. Poznámky k fungování sítě tajných spolupracovníků v letech 1948–1950. V rubrice dokumenty přibližuje Martin Nekola vyšetřování českého exulanta Huberta Ripky americkým Kongresem v roce 1954 v rámci kampaně proti ohrožení komunismem a Václava Jandečková píše o nově získaných poznatcích ve věci falešných státních hranic zřizovaných Státní bezpečností za účelem boje proti lidem, kteří se rozhodli opustit komunistické Československo. Číslo dále obsahuje rozhovor Jana Cholínského s historikem Václavem Veberem (Dějiny Sovětského svazu, český protikomunistický odboj a cesty historiografie), diskuzní a recenzní příspěvky a zprávy.

ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, brož., 385 str.

Obsah

Studie

Dokumenty

Rozhovory

Diskuze

Recenze

Anotace

Zprávy

Summary

Informace pro autory

Securitas Imperii 25 (02/2014) vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jan Cholínský | Jazyková redakce: Jitka Míšková | Odborná redakce: Patrik Virkner | Předseda redakční rady: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Členové redakční rady: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., PhDr. Zlatuše Kukánová, doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, Ph.D., doc. PhDr. Václav Veber, CSc., PhDr. Pavel Zeman, Ph.D. | Tajemník redakční rady: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Anglická redakce: OLDSCHOOL, s.r.o. | Grafická úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Příspěvky do Securitas Imperii jsou vybírány v oboustranně anonymním odborném recenzním řízení (peer review), které odpovídá požadavkům Rady vlády pro vědu a výzkum. Více informací o zasílání příspěvků a průběhu recenzního řízení naleznete na old.ustrcr.cz/cs/securitas-imperii. | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | | info@ustrcr.cz | Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 |Securitas Imperii 24 (01/2014)

Obálka časopisu Securitas Imperii 24 - ilustrační foto

Čtyřiadvacáté číslo Securitas Imperii je zaměřeno na problematiku dělnických protestů a nepokojů ve státech tzv. sovětského bloku ve středoevropském regionu. Jednotlivé tematické texty se věnují událostem souvisejícím s československou měnovou reformou v roce 1953 (Pavel Marek, Milan Bárta, Jiří Petráš, Petr Blažek), maďarskému povstání v roce 1956 (Jan Adamec), zásahu proti dělníkům v polském Gdaňsku v prosinci 1970 (Sławomir Cenckiewicz) a povstání v Německé demokratické republice v roce 1953 (Hubertus Knabe). Komentované dokumenty připravené gruzínskými archiváři přináší informace o odezvě na vstup sovětských vojsk do Československa v roce 1968 v Gruzínské SSR a protestu disidenta Revaze Cincadzeho. V čísle lze dále nalézt rozhovor Jana Cholínského s polským historikem Sławomirem Cenckiewiczem (Sovětizace Polska, Západ a princip legalismu), diskusní příspěvky, recenze, anotace a zprávy.

Obsah

Studie

Dokumenty

Rozhovory

Diskuze

Recenze

Anotace

Zprávy

Summary

Securitas Imperii 24 (01/2014) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jan Cholínský | Jazyková redakce: Marie Bernardová, Jitka Šmídová | Odborná redakce: Michal Janata | Anglická a polská redakce: OLDSCHOOL, s.r.o., Vladimír Petkevič, Jerzy Dziewiecky | Grafická úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | old.ustrcr.czz | 

 Securitas Imperii 23 (02/2013)

Obálka časopisu Securitas Imperii 23 - ilustrační foto

Třiadvacáté číslo Securitas Imperii obsahuje tři rozsáhlé studie. Text Miroslava Nováka se věnuje pojmu totalitarismus a jeho aplikaci na komunistické systémy jak obecně, tak s důrazem na česká specifika. Petr Placák se zabývá povahou ideologických režimů s ohledem na poválečný vývoj v Československu a Kamil Nedvědický právním řádem po roce 1989 a historickou pamětí. Rubrika dokumenty je věnovaná Platformě evropské paměti a svědomí, především chronologii jejího vzniku. Číslo obsahuje rovněž množství diskuzních příspěvků, recenzí, anotací a zpráv.

Obsah

Úvod

Studie

Dokumenty

Rozhovory

Diskuze

Recenze

Anotace

Zprávy

Summary

Informace pro autory

Securitas Imperii 23 (02/2013) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jan Cholínský | Jazyková redakce: Ondřej Šanca, Jitka Šmídová | Odborná redakce: Michal Janata | Anglická redakce: ADS LangLinx, s.r.o., Neela Winkelmann-Heyrovská, Vladimír Petkevič | Grafická úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | old.ustrcr.czz | Securitas Imperii 22 (01/2013)

Obálka časopisu Securitas Imperii 22 - ilustrační foto

Dvaadvacáté číslo Securitas Imperii v úvodní studii Február 1948 zo slovenskej perspektívy od Róberta Letze připomíná 65. výročí komunistického převratu v Československu. Popřevratovou situaci přibližuje studie Václavy Jandečkové o rozsáhlé činnosti skupiny převaděčů z Domažlicka, kteří organizovali útěky na Západ. Mezinárodní kontext protikomunistického odboje v zahraničí je zachycen ve studii Martina Nekoly CDUCE – Exilová křesťansko-demokratická internacionála ve studené válce. V první části dvoudílné studie Dlouhá cesta do lesů představuje David Svoboda vývoj ukrajinského nacionalistického hnutí od konce první světové války do roku 1941. Další stránky přináší editované dokumenty Jana Cholínského k opozici proti zahraniční politice československé exilové vlády v době druhé světové války a Pavla Žáčka o reakci sovětské a československé rozvědky na změnu americké zahraniční politiky v 80. letech. Rozhovor s americkým historikem Markem Kramerem je zaměřen na problematiku počátku, konce a výzkumu studené války. Do nové diskusní rubriky přispěli Václav Veber polemikou s textem Vítězslava Sommera o problematice protikomunistického odboje, Michal Janata komentářem ke knize Náměstí Krasnoarmějců 2 s aktuálním přesahem do současnosti a Martin Tichý s Věrou Hradečnou úvahami nad sondou Lubomíra Vejražky do osudů rodin politických vězňů.

ÚSTR, Praha 2012, brož., 304 str., ISSN 1804-1612

Obsah

Studie

Dokumenty

Rozhovory

Diskuze

Recenze

Anotace

Zprávy

Summary

Informace pro autory

Securitas Imperii 22 (01/2013) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jan Cholínský | Jazyková redakce: Ondřej Šanca, Eva Svorová, Jitka Šmídová | Odborná redakce: Michal Janata | Anglická redakce: ADS LangLinx, s.r.o. | Grafická úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | old.ustrcr.czz | 

 


 

Securitas Imperii 21 (02/2012)

Obálka časopisu Securitas Imperii 21 - ilustrační foto

Jedenadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii je částečně zaměřeno na slovenskou problematiku. Studiemi přispěli slovenští historikové Matej Medvecký (Prvý povojnový skonštruovaný proces na Slovensku – Štefan Chalmovský a spol.) a Jerguš Sivoš (Teritoriálne útvary ŠtB na Slovensku v rokoch 1948–1953), Martina Fiamová připravila editované dokumenty („Vydejte nám krávy, my družstvo nechceme!“ Bezpečnostná situácia v Prešovskom kraji v roku 1953) a Peter Jašek recenzi dvou knih o A. Dubčekovi. Studie Petra Kubíka se zabývá snahou poválečné československé vlády o vydávání slovenských uprchlíků a utváření slovenské exilové reprezentace. Luďek Vacín se zaměřuje na mýty spojené s Gottwaldovým mauzoleem. Další stránky přináší editované dokumenty Pavla Žáčka (Socialistická solidarita bratrských rozvědek. Dokumenty z poslední porady načelníků I. správ v Berlíně, 17.–21. řijna) a Pavla Kreisingera (Složky a organizace ve výbojných plánech německého nacismu. Přednáška pplk. Josefa Bartíka u jednotek československého pozemního vojska v Leamingtonu ve dnech 6. a 7. května 1941) a v nové rubrice rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem na téma Totalitarismus v teorii a praxi.

ÚSTR, Praha 2012, brož., 302 str., ISSN 1804-1612

Obsah

Studie

Dokumenty

Rozhovory

Recenze

Anotace

 • SYRNÝ, Marek: Slovenskí demokrati ‚ ‘44–48. Kapitoly z dejín Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944–1948. Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 2010, 403 stran
 • NOVOTNÝ, Vojtěch: Maximální křesťanství, Adolf Kajpr SJ a list Katolík. Karolinum, Praha 2012, 444 stran
 • KAPLAN, Karel: Národní fronta 1948–1960. A cademia, Praha 2012, 912 stran
 • RECHCÍGL, Miloslav: Pro vlast. Padesát let Společnosti pro vědy a umění. Academia, Praha 2012, 563 stran

Zprávy

Summary

Informace pro autory

Securitas Imperii 21 (02/2012) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jan Cholínský | Jazyková redakce: Marie Bernardová, Ingrid Hohošová | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: OLDSCHOOL s. r. o. | Grafická úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | old.ustrcr.cz | 

 


 

Securitas Imperii 20 (01/2012)

Obálka časopisu Securitas Imperii 20 - ilustrační foto

Dvacáté číslo časopisu Securitas Imperii je zaměřeno na legendární polské nezávislé odborové hnutí Solidarita, ale přináší i další sondy do polských soudobých dějin. Úvodní studie politologa Josefa Mlejnka představuje Solidaritu a její ideové zázemí v kontextu protikomunistické rezistence a teoretických úvah o možnostech liberalizace komunistického režimu. Následující texty se zabývají obdobím (od srpna 1980 do prosince 1981) existence Solidarity jako legální masové organizace nepodléhající komunistickému direktivnímu centralismu. Łukasz Kamiński dokládá nesmlouvavý postoj členů sovětského politbyra vůči Solidaritě, ale zároveň jejich překvapivě rozhodné odmítnutí vojenského zásahu. Tomáš Vilímek a Petr Blažek popisují situaci v sousedních, komunisty ovládaných státech – tedy v NDR a v ČSSR. Tomáš Zahradníček doplňuje dobový exkurz Petra Blažka do Československa analýzou zpravodajství reprezentativního komunistického deníku. Grzegorz Majchrzak mapuje intenzivní působení polské tajné policie, která vedla proti legální Solidaritě intenzivní boj. V poslední studii dokumentuje Slawomir Cenckiewicz spolupráci, respektive registraci (od prosince 1970 do dubna 1976) jako tajného agenta, dělníka Lecha Wałęsy. Číslo dále obsahuje recenze, anotace a zprávy.

ÚSTR, Praha 2012, brož., 182 str., ISSN 1804-1612

Obsah

Úvod

Studie

Dokumenty

Recenze

Anotace

 • KOVÁCS, István: Piłsudski… Katyň… Solidarita. Klíčové pojmy polských dějin 20. století. Barrister & Principal, Brno 2010, 308 stran
 • KISIELEWSKI, Tadeusz A.: Sikorski – spiknutí. Na stopě vrahů polského generála. Jota, Brno 2009, 390 stran 161
 • CENCKIEWICZ, Sławomir: Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskovy Polski Ludowej 1943–1991 (wprowadzenie do syntezy) Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2011, 534 stran
 • NOWAK, Andrzej: Impérium a ti druzí. Rusko, Polsko a moderní dějiny východní Evropy. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno 2010, 263 stran
 • WILLIAMSON, David G.: Zrazené Polsko. Nacistická a sovětská invaze v roce 1939. JOTA, Brno 2010, 268 stran
 • JINDRA, Martin: Z milosti trpět pro Krista. Životní příběh faráře Církve československé (husitské) Václava Mikuleckého. Blahoslav ve spolupráci s náboženskou obcí CČSH v Praze 1 – Staré Město, Praha 2011, 379 stran

Zprávy

Summary

Informace pro autory

Securitas Imperii 20 (01/2012) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jan Cholínský | Jazyková redakce: Marie Bernardová | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: OLDSCHOOL s. r. o. | Grafická úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, s. r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | old.ustrcr.cz | 

 


 

Securitas Imperii 19 (02/2011)

Obálka časopisu Securitas Imperii 19 - ilustrační foto

Devatenácté číslo časopisu Securitas Imperii má monotematickou podobu. Zaměřuje se na perzekuci církví a náboženských organizací především československým komunistickým režimem ve 40. až 60. letech 20. století, v některých článcích však dochází k nutným přesahům časovým i systémovým, především ve vztahu k předchozímu nacistickému režimu. Jednotlivé studie se věnují postavení řádových institucí (S. Vodičková na příkladu české provincie jezuitského řádu) či násilné likvidaci jejich podstatné části na počátku 50. let (V. Vlček). Další se zabývají devastací alternativních politických forem s kořeny v křesťanském hnutí (I. Rapavá na příkladu Křesťanskodemokratické strany) či možnostmi zachování určité podoby náboženské organizace, ovšem za cenu bolestných kompromisů s režimem (J. Szymeczek na příkladu těšínských evangelíků). Osobní rozměr celé problematiky dokreslují jak studie J. Cholínského o Ladislavu Jedličkovi a M. Jindry o Václavu Mikuleckém, tak edice dokumentů týkající se věznění P. Josefa Zvěřiny v průběhu 60. let (P. Blažek). Obsah časopisu doplňují recenze a anotace.

ÚSTR, Praha 2011, brož., 344 str., ISSN 1804-1612

Obsah

Studie

Dokumenty

Recenze

Anotace

Summary

Informace pro autory

Securitas Imperii 19 (02/2011) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jiří Hutečka | Jazyková redakce: Marie Bernardová, Jana Kudělková, Jitka Míšková, Michal Hrubý, David Svoboda, Ondřej Šanca | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: Coílín O’Connor | Grafická úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, s. r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | old.ustrcr.cz | Securitas Imperii 18 (01/2011)

Obálka časopisu Securitas Imperii 18 - ilustrační foto

Již osmnácté číslo odborného časopisu Securitas Imperii přináší sedm studií s širokým tematickým záběrem. Zdeněk Hazdra a Dita Jelínková obracejí ve svých příspěvcích pozornost k českým šlechtickým rodům a jejich osudům pod vládou hned několika totalitních režimů: Hazdra popsal životní příběh Františka hraběte Bořka-Dohalského z Dohalic, Jelínková se zabývá rodinou Huga Salm-Reifferscheidta. Další články se nejrůznějšími způsoby dotýkají druhé světově války. Ladislav Kudrna seznamuje čtenáře s neznámým dokumentem – zprávou divizního generála Ing. Aloise Vicherka o událostech mezi československou mobilizací a 4. březnem 1941. Lukáš Vlček se zaobírá historií Lidového soudního dvora v Berlíně, Jan Vajskebr organizací německé pořádkové policie v protektorátu Čechy a Morava, zatímco Radka Šustrová se zaměřila na osudy německých dětí, které do Protektorátu naopak jezdily „na zotavenou“. Příběh výjimečné osobnosti, pátera Františka Štveráka, zpracovala Stanislava Vodičková. Válečných událostí se týká i rubrika Dokumenty – Pavel Žáček se v ní věnuje problematice vlasovců z německého úhlu pohledu. V Securitas Imperii najdete také řadu recenzí, anotací a zpráv.

ÚSTR, Praha 2011, brož., 344 str., ISSN 1804-1612

Obsah

Studie

Dokumenty

Recenze

Anotace

 • Vysokoškoláci o totalitě. Sborník oceněných studentských prací 2009
 • JAKUBČIN, Pavel: Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950–1989. Sborník z vědecké konference, Bratislava 5.–6. 5. 2010
 • TROCKIJ, Lev Davidovič: Můj život

Zprávy

Summary

Informace pro autory

Securitas Imperii 18 (01/2011) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jiří Hutečka | Jazyková redakce: Marie Bernardová, Jana Kudělková | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: Coílín O’Connor | Grafi cká úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, s. r. o., Turnov | fotografie na zadní straně obálky: letadlo Tupolev TB-3, zdroj: NA | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | old.ustrcr.cz | Securitas Imperii 17 (02/2010)

Obálka časopisu Securitas Imperii 17 - ilustrační foto

Nové číslo časopisu Securitas Imperii nabízí opět pestrý výběr studií, dokumentů, anotací a recenzí. Ladislav Kudrna se zabývá existencí dokumentu, který měl dokazovat údajná tajná jednání mezi československými komunisty a sovětským velvyslancem v Praze v létě 1939 ohledně sovětské strategie vůči nacistickému Německu. Jiří Plachý se věnuje pohnutým poválečným osudům bývalého vojáka československé zahraniční armády na Západě Jana Smudka. Kamil Nedvědický navázal na svoji studii z předcházejícího čísla a pokusil se z pohledu právníka analyzovat únor 1948 jako počátek instalace nedemokratického režimu v tehdejším Československu. Petr Cajthaml popisuje aktivity československé Státní bezpečnosti na úseku tzv. vlivové politiky (šíření aktivních opatření a dezinformací) v období po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Příspěvek Ondřeje Cinkajzla je teoretický, autor se snaží do českého odborného povědomí uvést důležitý a poměrně kontroverzní směr současných diskusí o fašismu a jeho významu jako společenskovědního konceptu (tzv. „nový konsenzus“), který se v posledních letech prosadil v anglosaském prostředí a je spojen s osobou britského historika Rogera Griffina. V pravidelné edici historických dokumentů nám historik Petr Blažek a bývalý československý exulant a publicista James V. Jakoubek zpřístupňují dokumenty americké provenience týkající se smrti Pavla Wonky. V závěru aktuálního čísla naleznete recenze, anotace a zprávy.

Obsah

Studie

Dokumenty

Recenze

Anotace

 • PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří a kolektiv: Okupace, kolaborace, retribuce
 • HOLEČKOVÁ, Marta Edith: Cesty českého katolického samizdatu 80. let
 • GOTT, Richard: Kuba: Nové dějiny

Zprávy

 • Radka Šustrová: Výstava „Od té doby věřím na osud…“ Transporty protektorátních Židů do Běloruska v letech 1941–1942
 • Martin Tichý: Seminář Český polistopadový antikomunismus
 • Markéta Doležalová: Odborná konference při příležitosti 90. výročí narození Jana Buly. Výstava Život a smrt kněze Jana Buly (1920–1952)
 • Martin Tichý: Seminář Dějiny bezpráví: Komunistické právo v Československu
 • Markéta Doležalová: Seminář Československo a polská krize 1980–1982
 • Martin Tichý: Konference Od svobody k nesvobodě 1945–1956
 • Petr Blažek: Mezinárodní vědecká konference Svět a Solidarita

Summary

Informace pro autory

Securitas Imperii 17 (02/2010) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Libor Svoboda | Jazyková redakce: Marie Bernardová, Jana Kudělková | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: Coílín O’Connor | Grafi cká úprava: Zuzana Michálková | Sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, s. r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | old.ustrcr.cz | 


 

Securitas Imperii 16 (01/2010)

Obálka časopisu Securitas Imperii 16 - ilustrační foto

Další číslo časopisu Securitas Imperii je monotematické. Obsahuje čtyři odborné studie zaměřené na problematiku třetího odboje. Václav Veber se zabývá problematikou rehabilitací, Kamil Nedvědický vývojem právních pohledů na třetí odboj a Jan Cholínský první etapou dějin českého exilového hnutí. Jaroslav Rokoský nahlíží prostřednictvím osudů bratří Františka a Josefa Bogatajových na protikomunistický odboj na jižní Moravě. Jak se již u našeho časopisu stalo tradicí, vychází v každém čísle edice historických dokumentů. Pavel Žáček v ní odborné i širší veřejnosti zpřístupňuje dokumenty týkající se vyšetřování fámy o smrti studenta Martina Šmída v listopadu 1989. Securitas Imperii rovněž obsahuje řadu recenzí, anotací a zpráv.

ÚSTR, Praha 2010, brož., 280 str., ISSN 1804-1612

Obsah

Studie

Dokumenty

Recenze

Anotace

 • RUPNIK, Jacques: Příliš brzy unavená demokracie – rozhovor s Karlem Hvížďalou
 • KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu
 • TOMÁŠEK, Dušan: Vláda emigrantů. Duben – listopad 1945
 • KAPLAN, Karel: Poúnorový exil 1948–49
 • ŠTROUGAL, Lubomír: Paměti a úvahy
 • VANĚK, Miroslav (ed.): Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview
 • PŘIDAL, Jan: Konec selského stavu na Olomoucku. Čas násilí – doba temna
 • SLAVÍK, Jan: Leninova vláda (1917–1924)

Zprávy

Summary

Informace pro autory

Securitas Imperii 16 (01/2010) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Libor Svoboda | Jazyková redakce: Marie Bernardová, Jana Kudělková | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: Coílín O’Connor | Grafi cká úprava: Zuzana Michálková | Sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Dragon Press, s. r. o., Klatovy | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | old.ustrcr.cz | Securitas Imperii 15 (01/2009)

Obálka časopisu Securitas Imperii 15 - ilustrační foto

V patnáctém čísle Securitas Imperii čtenáři naleznou pět původních historických studií širokého tematického záběru – od analýzy práce tajných služeb v Československu po 2. světové válce od Igora Lukeše po článek Lukáše Cvrčka o Vysočanském sjezdu KSČ. Jiří Urban se zabývá politickými procesy s rolníky z okolí Dobrušky odehrávajícími se na počátku padesátých let a Petr Kaňák s Janem Vajskebrem přibližují historii speciálních jednotek SS. Tématu reorganizace zahraniční rozvědky se v rubrice dokumentů věnuje Pavel Žáček. Securitas imperii rovněž obsahuje řadu recenzí, anotací a zpráv.

ÚSTR, Praha 2009, brož., 296 str., ISSN 1804-1612

Obsah

Několik slov úvodem

Studie

Dokumenty

Recenze

Anotace

 • Tomáš SEDLÁČEK – Jiří PLACHÝ: Vydržet! Paměti generála Tomáše Sedláčka
 • Jan HRON (ed.): Věčné časy. Československé totalitní roky
 • Ladislav KUDRNA: Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím
 • Jiří ŠIMON: Ukradený domov. Jak se žilo na vesnici ve 40. a 50. letech
 • Jiří BÍLEK – Jaroslav LÁNÍK – Pavel MINAŘÍK – Daniel POVOLNÝ – Jan ŠACH: Historie československé armády 7. Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy, květen 1955 – srpen 1968
 • Petr BLAŽEK – Michal KUBÁLEK (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti
 • Chaim HERZOG: Arabsko-izraelské války. Válka a mír na Blízkém východě od války za nezávislost v roce 1948 po současnost
 • Anthony McELLIGOT: Weimar Germany
 • Jiří PERNES: Krize komunistického režimu v 50. letech 20. století

Zprávy

 • Martin Tichý: Mezinárodní konference Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě
 • Jan Kalous: Konference Okupace, kolaborace, retribuce
 • Martin Tichý: Muzikologická konference Chrudim 2009. Hudební Chrudim – Česká a slovenská hudba a totalita
 • Martin Tichý: Interdisciplinární seminář Totalitarismus V. – Podoby politické ideologie
 • Martin Tichý: Dějiny víry v pokrok. Kolokvium u příležitosti osmdesátých narozenin prof. Bedřicha Loewensteina

Summary

Informace pro autorySecuritas Imperii 15 (01/2009) | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Libor Svoboda | Jazyková redakce: Marie Bernardová, Jana Kudělková | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: Coílín O’Connor | Grafi cká úprava: Zuzana Michálková, Jiří Voves | Sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: TNM Print, s. r. o. | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | old.ustrcr.cz |

Securitas imperii (ISSN 1804-1612) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.
Doporučená cena časopisu je 90 Kč.