Rok 1953 v Československu

Pozvánka na mezinárodní konferenci Rok 1953 v Československu (České Budějovice, 17.–18.04.2013)

Ve dnech 17. – 18. dubna 2013 se v Českých Budějovicích uskutečnila konference Rok 1953 v Československu. Organizujícími institucemi byl Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní okresní archiv v Českých Budějovicích.

Z Call for Papers byly vygenerovány příspěvky, které naprosto tematicky obsáhly veškeré dění v roce 1953. Příspěvky byly rozděleny do celkem osmi bloků, přičemž drtivá většina z nich probíhala paralelně ve dvou přednáškových sálech. Celkem 42 přednášejících odprezentovalo své referáty ke klíčovým tématům roku 1953 jako např. peněžní reforma, úmrtí Klementa Gottwalda či kolektivizace. Prostor byl však poskytnut i příspěvkům z regionální historie či z pole kultury, vědy a sportu. Samozřejmě nebyla opomenuta témata jako jsou silové složky státu, pracovní tábory a vězeňství, církev či fungování KSČ.

Příspěvky z konference Rok 1953 v Československu budou vydány ve formě sborníku.

Fotogalerie

Zahájení konference, slova se ujal ředitel Státního oblastního archivu v Českých Budějovicích (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Slavnostní zahájení konference v zahradě českobudějovického archivu (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Slavnostní zahájení konference v zahradě českobudějovického archivu (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Slavnostní zahájení konference v zahradě českobudějovického archivu (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Slavnostní zahájení konference v zahradě českobudějovického archivu (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Na slavnostním zahájení bylo připraveno překvapení v podobě Tatry roku výroby 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) V předsálí bylo vystaveno množství dobových materiálů (České Budějovice, 17.–18.04.2013) V předsálí byly připraveny zajímavé dobové materiály (České Budějovice, 17.–18.04.2013) V předsálí bylo vystaveno množství dobových materiálů (České Budějovice, 17.–18.04.2013) V předsálí bylo vystaveno množství dobových materiálů (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Dobové potravinové lístky. Jejich kopii dostávali účastníci při registraci na památku (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Blok I – Silové složky státu. Vpravo moderátor bloku Jiří Petráš z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Kamil Nedvědický z Ministerstva vnitra ČR a jeho příspěvek na téma Třídní justice a dělnická třída (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Část posluchačů prvního bloku konference Rok 1953 v Československu (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Ředitel Odboru zkoumání totalitních režimů na Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Kalous s příspěvkem Rok 1953 v životě ministerstva vnitra (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Jerguš Sivoš (ÚSTR) a jeho příspěvek Reorganizácia bezpečnostních zložiek v roku 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Libor Svoboda z ÚSTR a jeho referát StB v Jižních Čechách v roce 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Dalibor Státník při závěrečné diskusi k bloku I. (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Moderátor diskuse Jiří Petráš. (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Diskuse k Bloku I. – Silové složky státu (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Diskuse k Bloku I. – Silové složky státu (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Diskuse k Bloku I. – Silové složky státu (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Blok 2A – Kolektivizace Vladimír Varinský (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Blok 2A – Kolektivizace. Moderuje Dagmar Blümlová (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Vladimír Varinský z Univerzity Mateja Bela (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Lucia Šulejová se svým referátem k bloku o kolektivizaci (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Posluchači bloku 2B – Pracovní tábory a vězeňství (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Blok 2B – Pracovní tábory a vězeňství (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Blok 2B – Pracovní tábory a vězeňství (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Ondřej Hladík hovoří na téma Rok 1953 jako vrchol sovětizace vězeňství (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Alena Švepešová a její příspěvek Pracovní tábory a rok 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Jaroslav Rokoský a jeho referát Amnestie 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Diskuse k bloku 2B – Pracovní tábory a vězeňství (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Diskuse k bloku 2B – Pracovní tábory a vězeňství (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Blok 3A s tématy týkajícími se církve a úmrtí Klementa Gottwalda (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Marek Šmíd z HÚ FF JU a jeho referát na téma Pius XII. a poválečné Československo (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Petr Bednařík z ÚSD AV ČR a jeho příspěvek na téma Činnost židovských náboženských obcí na počátku 50. let (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Martin Jindra z ÚSTR se ve svém příspěvku zaměřil na přelomovost roku 1953 pro církevní politiku (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Blok 3A s tématy týkajícími se církve a úmrtí Klementa Gottwalda (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Denisa Nečasová z HÚ FF MU hovoří o konceptu politického náboženství v souvislosti se smrtí Klementa Gottwalda (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Denisa Nečasová z HÚ FF MU hovoří o konceptu politického náboženství v souvislosti se smrtí Klementa Gottwalda (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Blok 3A s tématy týkajícími se církve a úmrtí Klementa Gottwalda (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Luděk Vacín z Freie Universität Berlin hovoří o reakcích veřejnosti na úmrtí Klementa Gottwalda (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Moderátor diskuse k bloku o církvi a úmrtí Klementa Gottwalda Ondřej Hladík (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Diskuse k úmrtí Klementa Gottwalda (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Blok 3B – Kultura, věda a sport: referující Dagmar Blümlová (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Blok 3B – Kultura, věda a sport (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Jiří Křesťan z Národního archivu hovoří o tzv. roku smrti z pohledu Zdeňka Nejedlého (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Marek Krejčí z Center for Slavic Art Studies a jeho příspěvek Rok 1953 ve výtvarném umění (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Jiří Jindra z ÚSD AV ČR a jeho referát ČSAV v roce 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Alena Švepešová hovoří o hokeji v Československu v roce 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Diskuse k bloku 3B na témata z oblasti kultury, vědy a sportu (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Blok 4 zahrnul různorodá témata. Na fotografii Prokop Tomek z VHÚ (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Laděna Plucarová hovoří o pramenech k roku 1953 ve Státním oblastním archivu v Třeboni (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Jan Mach hovoří o pramenech k roku 1953 ve Státním oblastním archivu v Třeboni (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Josef Halla hovoří o nedohraném Mistrovství světa v ledním hokeji 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Večerní setkání při příležitosti úspěšně zakončeného prvního dne konference (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Večerní setkání při příležitosti úspěšně zakončeného prvního dne konference (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Večerní setkání při příležitosti úspěšně zakončeného prvního dne konference (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Druhý den konference Rok 1953 v Československu. Blok 5A k tématům KSČ a Peněžní reforma (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Moderátor bloku 5A Jan Kalous (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Jiří Pernes z ÚSD AV ČR hovoří o KSČ v roce 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Milan Bárta z ÚSTR hovoří na téma Vedení KSČ a bezpečnostní problematika (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Jakub Šlouf ze Státního oblastního archivu Praha hovoří o mezích komunistické moci (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Dalibor Státník ze SOkA Mělník a jeho příspěvek o ROH v roce 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Ondřej Kolář hovoří o ideologických důvodech měnové reformy (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Drahomír Jančík z FF UK a jeho příspěvek Měnová reforma roku 1953 jako nástroj sociální změny (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Jakub Rákosník hovoří o měnové reformě a důchodovém zabezpečení (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Pavel Novák ze Zemědělského muzea a jeho příspěvek Měnová reforma na Kutnohorsku (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Petr Blažek z ÚSR a jeho příspěvek o demonstracích ve Vimperku (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Moderátor diskuse Jan Kalous (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Blok 5B se týkal regionální historie (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Irena Krčilová z Moravského zemského archivu Brno (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Jiří Petráš prezentuje Kaleidoskop českobudějovických událostí (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Lenka Kaloušová z FF UK hovoří o akci K na Lounsku. Vpravo moderátor diskuse Martin Tichý (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Veronika Halamová z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Jan Jirák z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše hovoří o kulturním dění v Klatovech v roce 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Markéta Doležalová z ÚSTR a její příspěvek Benešovsko roku 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Jiří Cukr ze SOkA Mělník a jeho referát o zápisech v obecních kronikách z Českobudějovicka (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Josef Blüml z HÚ FF JU hovoří o Kolodějích nad Lužnicí v roce 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Josef Blüml z HÚ FF JU hovoří o Kolodějích nad Lužnicí v roce 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Helena Nosková z ÚSD AV ČR hovoří o pohraničních regionech v roce 1953 (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Závěrečná diskuse k příspěvkům o regionální historii (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Libor Svoboda (ÚSTR) při závěrečné diskusi (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Jan Kalous (ÚSTR) při závěrečné diskusi (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Zakončení konference a závěrečné poděkování všem účastníkům od zástupců všech organizátorských institucí (České Budějovice, 17.–18.04.2013) Hromadná fotografie přednášejících a posluchačů konference Rok 1953 v Československu (České Budějovice, 17.–18.04.2013)

Ohlasy v médiích

Informace pro autory příspěvků:

Deadline pro odevzdání textů je 31. 5. 2013. Své příspěvky prosím zasílejte v rozsahu 15-20 normostran na adresu eva.kubatova@ustrcr.cz. Lze přikládat i fotografie v dostatečné (tzn. tiskové) kvalitě. Citační normu naleznete na zde.

K redakčnímu čtení přijímáme i kvalitní příspěvky, které nebyly na konferenci předneseny.

Program

Středa 17. dubna 2013

 • 09.00 – 10.00 Registrace
 • 10.00 – 11.00 Úvodní slovo zástupce krajského úřadu Jihočeského kraje a organizátorů konference
 • 11.00 – 12.30 Blok 1: Silové složky státu
  • Kamil Nedvědický (Ministerstvo vnitra ČR): Třídní justice a „dělnická třída“
  • Jan Kalous (ÚSTR): Rok 1953 v životě ministerstva vnitra
  • Jerguš Sivoš (ÚSTR): Reorganizácia bezpečnosti v roku 1953
  • Libor Svoboda (ÚSTR): StB v Jižních Čechách v roce 1953
  • Pavel Žáček (ÚSTR): Vznik První správy ministerstva vnitra
  • Diskuse 15 minut
 • 12.30 – 13.45 Oběd (v přilehlých restauracích, hrazeno individuálně)
 • 13.45 – 14.45 Blok 2A: Kolektivizace
  • Vladimír Varinský (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, FHV): Rok 1953 – vyvrcholenie krízového vývoja v poľnohospodárstve na Slovensku
  • Lucia Šulejová (HÚ SAV): Rozpad JRD v Prešovskom kraji v roku 1953 ako prejav odporu roľníkov voči kolektivizácii
  • Pavla Štorková (Univerzita Pardubice, FF): Zmapování propagačně agitační kampaně pro podporu kolektivizace
  • Diskuse 15 minut
 • 13.45 – 14.45 Blok 2B: Pracovní tábory a vězeňství
  • Ondřej Hladík (Kabinet dokumentace a historie VS ČR): Rok 1953 jako vrchol sovětizace vězeňství
  • Alena Švepešová: Pracovní tábory a rok 1953
  • Jaroslav Rokoský (ÚSTR a UJEP): Amnestie 1953
  • Diskuse 15 minut
 • 14.45 – 15.15 Coffeebreak
 • 15.15 – 16.45 Blok 3A: Církev / Úmrtí Klementa Gottwalda
  • Marek Šmíd (HÚ FF JU): Pius XII. a poválečné Československo
  • Petr Bednařík (ÚSD AV ČR): Činnost židovských náboženských obcí na počátku 50. let
  • Martin Jindra (ÚSTR): Rok 1953 jako jedno z přelomových období v církevní politice v komunistickém Československu
  • Denisa Nečasová (HÚ FF MU): „Bude žít věčně“. Smrt Klementa Gottwalda v konceptu politického náboženství
  • Luděk Vacín (Freie Universität Berlin): „Zdrceni krutou ranou“ versus „Zaplať pán Bůh, že už je po něm“: reakce veřejnosti na úmrtí Klementa Gottwalda
  • Diskuse 15 minut
 • 15.15 – 16.45 Blok 3B: Kultura, věda a sport
  • Dagmar Blümlová (HÚ FF JU): Aby z dítěte vyrůstal socialistický člověk. Nad produkcí Státního nakladatelství dětské knihy v roce 1953
  • Jiří Křesťan (Národní archiv): „Rok smrti“ očima Zdeňka Nejedlého. Pohled zevnitř
  • Marek Krejčí (Center for Slavic Art Studies): Rok 1953 ve výtvarném umění
  • Jiří Jindra (ÚSD AV ČR): ČSAV v roce 1953
  • Alena Švepešová: Hokej v Československu 1953
  • Diskuse 15 minut
 • 16.45 – 17.15 Coffeebreak
 • 17.15 – 18.30 Blok 4: Různorodá témata
  • Prokop Tomek (VHÚ): Letákové operace Svobodné Evropy
  • Laděna Plucarová, Jan Mach (SOA Třeboň): Rok 1953 a prameny ve Státním oblastním archivu v Třeboni
  • Miroslav Sabol (HÚ SAV): Slovenské hospodárstvo po prvej päťročnici
  • Josef Halla: Nedohrané Mistrovství světa v ledním hokeji 1953 aneb Jak politika a politici zasahovali do sportu
  • Diskuse 15 minut
 • od 20.00 Raut

Čtvrtek 18. dubna 2013

 • 09.00 – 11.30 Blok 5A: KSČ a peněžní reforma
  • Jiří Pernes (ÚSD AV ČR): Komunistická strana Československa v roce 1953
  • Milan Bárta (ÚSTR): Vedení KSČ a bezpečnostní problematika
  • Jakub Šlouf (Státní oblastní archiv Praha): Jaké byly meze „komunistické“ moci? Rozvrat lokálního stranického a bezpečnostního aparátu v průběhu plzeňských demonstrací 1. června 1953
  • Dalibor Státník (SOkA Mělník): Revoluční odborové hnutí (ROH) v roce 1953
  • Ondřej Kolář: Pokus o vysvětlení primárních ideologických důvodů československé měnové reformy roku 1953
  • Drahomír Jančík (FF UK): Měnová reforma roku 1953 jako nástroj sociální změny
  • Jakub Rákosník (Univerzita J.A. Komenského; FF UK): Měnová reforma a důchodové zabezpečení
  • Pavel Novák (Zemědělské muzeum): Měnová reforma na Kutnohorsku
  • Petr Blažek (ÚSTR): Demonstrace ve Vimperku jako reakce na měnovou reformu v roce 1953
  • Diskuse 15 minut
 • 09.00 – 11.30 Blok 5B: Regionální historie
  • Irena Krčilová (Moravský zemský archiv Brno): Praxe u trestních komisí okresních národních výborů na Pelhřimovsku
  • Jiří Petráš (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích): Kaleidoskop českobudějovických událostí
  • Lenka Kaloušová (FF UK): Krize režimu v kontrastu s akcí „K“ na Lounsku
  • Veronika Halamová (Univerzita Hradec Králové, PedF): Život malého města na pozadí událostí roku 1953 očima pamětníků
  • Jan Jirák (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech): Kulturní dění v Klatovech v roce 1953
  • Markéta Doležalová (ÚSTR): Benešovsko roku 1953, regionální pohled
  • Jiří Cukr (SOkA České Budějovice): Rok 1953 v zápisech obecních kronik z Českobudějovicka
  • Josef Blüml (HÚ FF JU): Koloděje nad Lužnicí 1953 (Jeden rok života jihočeské obce)
  • Helena Nosková (ÚSD AV ČR): Region v pohraničí a rok 1953
  • Diskuse 15 minut
 • 11.30 – 12.00 Slavnostní zakončení