Publikace v angličtiněPetr Blažek: Ryszard Siwiec 1909–1968

Obálka publikace Ryszard Siwiec 1909–1968 – ilustrační foto Česko-anglická publikace, vydaná společně českým Ústavem pro studium totalitních režimů a polským Ústavem národní paměti, přináší všechna zásadní dostupná svědectví o Ryszardu Siwcovi, devětapadesátiletém polském občanovi, který se 8. září 1968 na varšavském stadionu zapálil na protest proti srpnové okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy a účasti jednotek Polské lidové republiky na této invazi.

Sebeupálení Ryszarda Siwce patří vedle protestu Jana Palacha nejen k nejlépe popsaným, ale také k nejlépe zdokumentovaným. Díky tomu je možné pokusit se odpovědět na otázku, jaká byla motivace Ryszarda Siwce, ale také dalších osob, které zvolili tuto formu odporu. Podle mého názoru nebyl jejich cílem protest sám. Ryszard Siwiec, Jan Palach a další se rozhodli pro obrovské utrpení a obětování vlastního života proto, aby otřásli druhými a přiměli je zamyslet se nad obludností zla, které je obklopuje, aktivně se postavit na obranu znásilněných hodnot. Tímto způsobem chtěli napomoci k oslabení diktatury, ale také změnit svědomí druhých.

Z předmluvy Łukasze Kamińského

Istytut Pamieci Narodowej, ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, váz., 248 str., ISBN 978-83-7629-847-4 (IPN), ISBN 978-80-87912-33-1 (ÚSTR)


Behind the Iron Curtain 3

Ilustrační foto Třetí vydání anglickojazyčné revue přináší výběr nejlepších článků z časopisu Paměť a dějiny. Publikace určená zejména zahraničním čtenářům přináší například studie o československém vysílání BBC za druhé světové války, o Hlasu Ameriky, působení československé Státní bezpečnosti na Kubě nebo o nacistickém programu „eutanazie“. Obsahuje rovněž rozhovory s ruským disidentem Vladimirem Bukovským a také s Karlem Vašem o jeho internaci v Sovětském svazu. V revue dále najdete i životní příběhy Miloslava Vlka, Adolfa Schwarzenberga nebo básníka Zdeňka Rotrekla.
 
ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, brož., 200 str., ISBN 978-80-87912-22-5


Gillian Purves (ed.): Lest We Forget. Memory of Totalitarianism in Europe. A reader for older secondary school students anywhere in Europe

Ilustrační foto

Čítanka určená především studentům obsahuje třicet příběhů lidí z šestnácti evropských zemí, jejichž životy ovlivnily totalitní režimy. Každý portrét obsahuje množství fotografií a dokumentů, knihu navíc doplňuje DVD s doprovodnými materiály (filmy, e-book atd.). Na vzniku publikace se podílelo třiadvacet veřejných a nevládních institucí, organizací a muzeí zabývajících se totalitní minulostí Evropy a spojených v Platformě evropské paměti a svědomí. Úvod k čítance sepsal francouzský historik Stéphane Courtois, autor Černé knihy komunismu.
 
Účelem publikace je seznámit dnešní mladou generaci s tragickou evropskou totalitní minulostí a připomenout důležitost dodržování základních lidských práv, svobod a demokratických hodnot. Čítanka by měla napomoci většímu porozumění a integraci mezi evropskými občany a v budoucnu tak zabránit možnému návratu nedemokratických vlád.
 
Kniha vyšla v anglické, německé (Damit wir nicht vergessen) a francouzské (Pour ne pas oublier) verzi. DVD je opatřeno anglickými titulky a komentářem.

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2013, 1. vydání, váz., 288 str. ISBN 978-80-87211-79-3 (anglická verze), ISBN 978-80-87211-85-4 (německá verze), ISBN 978-80-87211-86-1 (francouzská verze)


Behind the Iron Curtain No. 2/2012

Ilustrační foto Nové číslo anglickojazyčné revue přináší výběr nejlepších článků z časopisu Paměť a dějiny. Obsahuje odborné studie, rozhovory, portréty i rozsáhlé fotografické materiály z naší nedávné minulosti. Publikace určená zejména zahraničním čtenářům tak přináší například články o okolnostech příprav atentátu na Reinharda Heydricha, návštěvě Allena Ginsberga v Praze, o sledování Václava Havla tajnou policií, rozhovor se známou disidentkou Zdenou Tominovou a mnoho dalšího.
 
ÚSTR, Prague 2012, 190 pages, ISBN 978-80-87211-71-7

Behind the Iron Curtain II/2012 Review of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Czech Republic | Language editing: OLDSCHOOL s. r. o. | Graphic design and layout: Carton Clan | Print: TNM Print s. r. o., Poděbrady | Photo on cover: Zdena Tominová and Svatopluk Karásek through the lens of the Secret Police. Source: Security Services Archive | ISBN 978-80-87211-71-7 |Crimes of the Communist Regimes

Obálka sborníku „Crimes of the Communist Regimes“ - ilustrační foto Sborník textů v angličtině ze stejnojmenné mezinárodní konference přináší více než 40 příspěvků historiků a právních expertů z celého světa. Autoři se neomezují na popis zločinů, spáchaných komunisty v jejich mateřských zemích, ale poukazují i na různé formy a možnosti vyrovnávání se s totalitní minulostí, včetně konkrétních opatření a plánů do budoucna. Sborník vyjde i v české verzi.

ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, brož., 472 str., ISBN 978-80-87211-51-9


NKVD/KGB activities and its cooperation with other secret services in Central and Eastern Europe 1945-1989, II
(Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II)

Obálka sborníku Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. - ilustrační fotoo Sborník mezinárodní konference „Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II“, kterou uspořádal ve dnech 19.–21. listopadu 2008 Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci se slovenským Historickým ústavem Akademie věd, polským Ústavem národní paměti a Senátem Parlamentu České republiky, obsahuje příspěvky jednotlivých účastníků.
Texty devětadvaceti historiků z Evropy i ze zámoří jsou rozděleny do pěti tematických bloků: archivy bezpečnostních složek v zemích střední a východní Evropy, utváření bezpečnostních aparátů sovětských satelitů po 2. světové válce, střední a východní Evropa jako východisko k zpravodajskému pronikání na Západ, průběh rozvoje spolupráce NKVD/KGB se satelitními tajnými službami a nakonec operace komunistických tajných služeb, vzájemná kooperace řízená KGB.

ÚSTR, 2009, 1. vydání, brož., 292 stran, ISBN 978-80-87211-24-3

Sborník mezinárodní konference „Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.Kolektiv autorů: Prague Through the Lens of the Secret Police (Praha objektivem tajné policie)

Obálka publikace Praha objektivem tajné policie - ilustrační foto Nově vydaná kniha Praha objektivem tajné policie přináší více než 200 stran unikátních, dosud nepublikovaných fotografií ze sledování prováděných komunistickou Státní bezpečností. Publikace představuje syrový obraz normalizační Prahy doplněný o odborné texty, včetně přehledného rejstříku a informací, jak a proč kniha vznikla. To vše v dvojjazyčné, česko-anglické verzi.

Ukázka z publikace „Praha objektivem tajné policie“ (Akce PALÁC 1, sledovaná osoba: Cardinal František TOMÁŠEK, 26.8.1988, Praha, Loretánské náměstí, s. 140-141) Ukázka z publikace „Praha objektivem tajné policie“ (Akce ALI, sledovaná osoba: Alena HROMÁDKOVÁ, 24.3.1987, Praha, u sochy sv. Václava na Václavském náměstí, s. 238-239) Ukázka z publikace „Praha objektivem tajné policie“ (Akce PRODUCENT 1, sledovaná osoba: Miloš FORMAN, 11.1.1982, Praha, ulice U Lužického semináře, s. 254-255)

ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, váz., 288 stran, ISBN 978-80-87211-11-3

Knihu Praha objektivem tajné policie si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ohlasy v médiíchBehind the Iron Curtain

Obálka publikace Behind the Iron Curtain - ilustrační foto Publikace v angličtině představující činnost Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Kromě článků o aktivitách Ústavu obsahuje zkrácené studie z časopisu Paměť a dějiny. Publikace, vydaná ve formě 52stránkového časopisu, slouží zejména k prezentaci Ústavu a Archivu v zahraničí, mimo jiné i během předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.
 
Publikace je k dispozici v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.
 
ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, 54 stran, ISBN 978-80-87211-21-2


Milan BÁRTA, Lukáš CVRČEK, Patrik KOŠICKÝ, Vítězslav SOMMER: Victims of the Occupation. The Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia: 21 August – 31 December 1968.

Obálka publikace Victims of the Occupation - ilustrační foto V průběhu invaze pěti států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 způsobili vojáci okupačních armád velké ztráty na životech, zdraví a majetku československých obyvatel. Normalizační komunistický režim nepřipouštěl připomínání památky obětí ani žádný výzkum na toto téma. Pokusy o vyčíslení lidských a materiálních ztrát proto mohly začít až po roce 1989... » celý text anotace
 
Publikaci si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.
 
ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, 192 stran, ISBN 978-80-87211-12-0
 

Ohlasy v médiích: