Publikace podpořené ze strany ÚSTR

Karel Kaplan: Protistátní bezpečnost

Obálka publikace Protistátní bezpečnost - ilustrační foto Kronika vzniku a počátků StB nabízí detailní pohled na poválečnou éru, během které si KSČ budovala pozice v bezpečnostních složkách, až je zcela podřídila vlastním zájmům. Komunisté vytvářeli v letech 1945 až 1948 sítě agentů, informátorů a tajných členů KSČ v ostatních stranách Národní fronty s cílem je ovládnout a získat v zemi absolutní moc. Podařilo se jim to v únoru 1948, a zápas o Bezpečnost byl dokonce jedním s rozhodujících motivů vládní krize, která státnímu převratu tehdy předcházela.
Z dlouho utajovaných archivních materiálů vytvořil historik Karel Kaplan mozaiku dosud neznámých faktů o pozadí fungování StB a stěžejních událostech té doby. Publikaci z velké části tvoří unikátní přepisy rozhovorů mezi jednotlivými aktéry tehdejšího dění, záznamy z vyšetřovacích protokolů a další dokumentace.
O Státní bezpečnosti již bylo zveřejněno mnoho poznatků, o zločinech StB podaly svědectví její oběti, dosud však zůstávala stranou svědectví, která o své práci a o poměrech v StB vydávali sami její příslušníci, tedy lidé, kteří se na její zločinné činnosti nejvíce podíleli. Právě tyto autentické dokumenty jsou v knize hojně zastoupeny.

Plus, Praha 2015, 1. vydání, 496 str. ISBN: 978-80-259-0364-3


František Stárek Čuňas, Jiří Kostúr: Baráky. Souostroví svobody

Obálka publikace „Baráky. Souostroví svobody“ - ilustrační foto O komunitním způsobu života českého undergroundu a o tom, co s ním souviselo v podmínkách totalitního státu, není obecně známo téměř nic. Tato kniha se pokouší v co nejširší možné míře zmapovat historii všedního dne českého undergroundu. Komunitní způsob života se dal vést především na venkovských usedlostech, v tzv. barácích, z nichž některé se posléze staly významnými undergroundovými kulturními a společenskými centry.


Pulchra, Praha 2011, 1. vydání, váz., 638 str. ISBN: 978-80-87377-19-2


Slavomír Michálek: Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Západu a OSN

Obálka publikace Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Západu a OSN - ilustrační foto Publikace zachycuje postoj západního světa k invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Kniha obsahuje jak náčrt celkové mezinárodní situace v daném období, tak postoje konkrétních zemí a organizací. To vše navíc doplňují ještě dvě speciální studie, chronologie událostí roku 1968, dokumenty a rozsáhlá fotopříloha.


Historický ústav SAV, Prodama, Bratislava 2008, 1. vydání, váz., 290 stran, ISBN 978-80-969782-4-3


Vladimír Bystrov: Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček. Pokus o esejistický výklad stále nepříliš známého zločinu z r. 1945

Obálka publikace Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček - ilustrační foto Historické i politické souvislosti akcí sovětské NKVD, která v r. 1945 odvlekla řadu čs. občanů do internačních táborů a gulagů v SSSR a jejich současná reflexe. Doplněno rozsáhlým poznámkovým aparátem.


Euroslavica, Praha 2009, 1. vydání, brož., 316 stran, ISBN 978-80-85494-85-3

Knihu Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.