Prezentace knihy Z milosti trpět pro Krista

Pozvánka na prezentaci knihy  Martina Jindry Z milosti trpět pro Krista (ÚSTR, 26.1.2012)

  • Termín: 26. ledna 2012
  • Místo: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Kniha Martina Jindry mapuje životní příběh faráře Církve československé (husitské) – CČS(H) Václava Mikuleckého a jeho zápasy s mašinérií ateistického režimu v poválečném Československu. Zaměřuje se především na osudové životní zlomy tohoto kněze, jež se do jisté míry překrývaly s děním v CČS(H). V té se v podstatě již od roku 1946 vyprofilovaly dva proudy (konformní s komunistickým režimem a „biblicko-teologický“), které měly rozdílné představy o dalším směřování církve. Jejich konfrontace vyvrcholila v roce 1961 na V. řádném sněmu CČS(H), který byl zároveň sněmem volebním. Farář Václav Mikulecký během jeho příprav patřil k nejvýraznějším zastáncům kandidatury profesora Otto Rutrleho na příštího patriarchu, jež byla ze strany státní moci vnímána jako nepřátelská a nepřijatelná. Státní dozor nad církvemi v součinnosti se Státní bezpečností se tedy rozhodl zasáhnout a zbavil Václava Mikuleckého státního souhlasu pro výkon duchovenské služby. Publikace je doplněna četnými přílohami a edicí padesáti dokumentů, jež dokreslují dobovou atmosféru.

Bývalý patriarcha Československé církve husitské Josef Špak (ÚSTR, 26.01.2011, foto: Petr Blažek) Farář Radoslav Hobza (ÚSTR, 26.01.2011, foto: Petr Blažek) Farář Radoslav Hobza a autor knihy Martin Jindra (ÚSTR, 26.01.2011, foto: Petr Blažek) Farář Radoslav Hobza s vysokoškolským indexem (ÚSTR, 26.01.2011, foto: Petr Blažek) Farářka Eva Mikulecká (ÚSTR, 26.01.2011, foto: Petr Blažek) Historici Lubor Václavů, Václav Veber, Jaroslav Rokoský a místopředseda občanského sdružení YMCA Pavel Hlaváč (ÚSTR, 26.01.2011, foto: Petr Blažek) Historik Martin Jindra (ÚSTR, 26.01.2011, foto: Petr Blažek) Jiří Bauer (ÚSTR, 26.01.2011, foto: Petr Blažek) Patriarcha Československé církve husitské Tomáš Butta (ÚSTR, 26.01.2011, foto: Petr Blažek) Petr Mallota, Anna Macourková a Xenie Penížková (ÚSTR, 26.01.2011, foto: Petr Blažek) Prezentace knihy o faráři Václavu Mikuleckém (ÚSTR, 26.01.2011, foto: Petr Blažek) Závěrečná modlitba (ÚSTR, 26.01.2011, foto: Petr Blažek)