Cyklus veřejných historických seminářů

Cyklus seminářů pro veřejnost je věnován tématům souvisejících s dějinami totalitních a autoritativních režimů, které existovaly na území bývalého Československa. Zahrnuje odborné přednášky historiků, filmové semináře s účastí pozvaných hostů a diskusní semináře s pamětníky. Veřejné semináře jsou volně přístupné a jsou určeny všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Odborným garantem seminářů je odbor výzkumu a vzdělávání ÚSTR.

 


 

Pozvánka na seminář Československo a Varšavská smlouva (Praha,ÚSTR 12.1.2017 od 17.00)