Přednášky pro školy a veřejnost

Na základě požadavků veřejných institucí (středních a vysokých škol, občanských sdružení, muzeí atd.) poskytují lektoři ÚSTR tematicky vymezené přednášky, z nichž některé jsou doplněny filmovou projekcí nebo zvukovými ukázkami.

U řady témat je možno volit mezi formou:

 1. přednáškovou – výklad lektora před větším počtem posluchačů
 2. seminární – menší kruh posluchačů a jejich aktivní zapojení do debaty.

Nabízená témata jsou následující:

 • Česká hudba v době ohrožení – 1938 až 1945 – (MT)
 • Česká šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století
 • Českoslovenští letci v německém zajetí 1940–1945 – (LK)
 • Dějiny a současnost filmové propagandy - (PK)
 • Film a propaganda v éře socialistického realismu v čs. kinematografii 50. let
 • Film Král Šumavy ve světle (a temnotě) symboliky zla – (PK)
 • Filmař jako historik – (PK)
 • Film a cenzura – odkaz 1. festivalu čs. filmu v Banské Bystrici 1959
 • Historické souvislostí kolektivizace venkova - (VR)
 • Ideologický jazyk komunismu ve filmu – (KC)
 • Invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy v r. 1968, oběti na životech čs. občanů a trestná činnost okupačních vojáků – (MB)
 • Komunistické Československo jako exil po r. 1948 – (MB)
 • Normalizační idyla: ideologické obrazy každodennosti 70. a 80. let – (JP)
 • Normalizační obrazy pražského jara (mj. na příkladu seriálu Třicet případů majora Zemana) – (JP)
 • Politikum ve filmu – společensky angažovaná tvorba na příkladu díla režisérů Jána Kadára a Elmara Klose
 • Postavení československého zahraničního odboje ve Velké Británii 1940–1941 a českoslovenští letci – (LK)
 • Postavení veteránů I. a II. odboje v komunistickém Československu – (JM)
 • Rok 1968 obrazem a slovem: přednáška o roce 1968 doprovázená mediálními ukázkami –(JP)
 • Samizdat proti totalitě – (FS)
 • Tajný svaz osvobození Evropy. Odboj nebo odpor? – (MT)
 • Třicet případů majora Zemana – pokus o ideologickou reinterpretaci moderních českých dějin – (KC)
 • Třináct let za ostnatým drátem. Tragický osud a smrt majora letectva Josefa Brykse, vězně dvou totalitních režimů – (LK)
 • Zakladatelské období komunistického režimu v Československu (1948–1955) – (MT)
 • Železná opona – (...)

Ilustrační foto - Veřejnost Ilustrační foto - Gymnazisté Ilustrační foto - lektor Mgr. Petr Kopal Ilustrační foto - lektor Mgr. Václav Ruml Ilustrační foto - lektor Mgr. Milan Bárta Ilustrační foto - lektor Mgr. Martin TichýLektoři:

(FS) – Bc. František Stárek (františek.starek@ustrcr.cz, +420 221 008 267)
(JP) – Mgr. Jaroslav Pinkas (jaroslav.pinkas@ustrcr.cz, +420 221 008 532)
(KC) – Mgr. Kamil Činátl, PhD. (kamil.cinatl@ustrcr.cz, +420 221 008 268)
(LK) – PhDr. Ladislav Kudrna, PhD. (ladislav.kudrna@ustrcr.cz, +420 221 008 258)
(MB) – Mgr. Milan Bárta (milan.barta@ustrcr.cz, +420 221 008 534)
(MT) – Mgr. Martin Tichý (martin.tichy@ustrcr.cz, +420 221 008 206)
(PK) – Mgr. Petr Kopal (petr.kopal@ustrcr.cz, +420 221 008 203)
(VR) – Mgr. Václav Ruml (vaclav.ruml@ustrcr.cz, +420 221 008 290)