Přednáška profesora Marka Kramera Zánik sovětského bloku

Pozvánka na přednášku profesora Marka Kramera Zánik sovětského bloku (Praha, ÚSTR, 23.01.2013)

  • Termín: 23. leden 2013
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů
  • Přednáška proběhla v anglickém jazyce se simultánním tlumočením do češtiny

Zánik sovětského bloku

Přednáška poskytla přehled o pádu komunismu ve Střední a Východní Evropě v roce 1989. Události tohoto roku vyplynuly částečně z rozsáhlých změn v sovětské politice, částečně kvůli odvážným akcím jednotlivců a skupin ve Východní Evropě a částečně ztrátou vůle představitelů východoevropského komunismu, kteří ke své hrůze zjistili, že by jim Sovětský svaz již nepřišel na pomoc s vojenskou silou. Rychle se zlepšující vztah mezi Východem a Západem byl důležitým pozadím pro tento proces a dával sovětským představitelům důvěru, že západní vlády se nebudou snažit podněcovat antisovětské vzpoury či využívat změn ve Východní Evropě proti SSSR. Kromě toho přispěl k příznivému výsledku podzimu 1989 i prvek náhody, a to zejména v případě pádu Berlínské zdi, který byl výsledkem plánovaných i nahodilých událostí.

Mark Kramer je ředitelem studijního programu Studená válka na Harvardově univerzitě a spolupracovník Davis Centra pro ruská a euroasijská studia. Učí na Harvardově, Yaleově a Brownově univerzitě.
Profesor Kramer je autorem knih Krize v Československu, 1968: Pražské jaro a sovětská invaze; Voják a stát v Polsku: vojensko-civilní vztahy a institucionální změny po pádu komunismu, Kolaps Sovětského svazu a dalších (pozn.: knihy byly publikovány v anglickém znění).

Fotogalerie

Mark Kramer (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Mark Kramer (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Mark Kramer, Pavel Žáček a Eduard Stehlík (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Mark Kramer (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Mark Kramer a  Pavel Žáček (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Pavel Žáček (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Mark Kramer (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Diskuse (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Mark Kramer (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Diskuse (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Mark Kramer (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Mark Kramer (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Publikum na přednášce (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Mark Kramer (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Mark Kramer (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Mark Kramer (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Publikum na přednášce  (Praha, ÚSTR, 23.01.2013) Rozhovor pro Radio Wave: Mark Kramer a Robert Candra (Praha, ÚSTR, 23.01.2013)

Video záznam

Ohlasy v médiích