Dokumentace popravených Čechoslováků za druhé světové války v Berlíně-Plötzensee

Ke stěžejním projektům výzkumu období nacistické okupace patří postupná dokumentace obětí druhé světové války z řad občanů protektorátu Čechy a Morava, respektive odsouzených soudy činnými jak v protektorátu, tak na území německé říše. Pro hlubší poznání této problematiky jsou nepostradatelné fondy č. 134 (Německé soudy v protektorátu) a č. 141 (Německé soudy v říši) uložené v Archivu bezpečnostních složek (ulice Na Struze 3, Praha 1). Zvláštní pozornost chceme věnovat popraveným československým odbojářům a mapovat jednotlivá místa, vězeňská zařízení a popraviště, kterými prošli a která se pro ně stala osudnými.

Prvním takovým počinem je vytvoření soupisu československých občanů popravených v letech druhé světové války v berlínské věznici Plötzensee. Dnes se na tomto místě nachází Památník Plötzensee (Gedenkstätte Plötzensee: www.gedenkstaette-ploetzensee.de), který eviduje v letech 1933–1945 téměř 3000 popravených – z toho přibližně 700 občanů bývalého Československa. Čechoslováky popravené v Plötzensee odsoudil v převážné většině Lidový soudní dvůr v Berlíně, z části pak berlínský zvláštní soud. Objevíme mezi nimi muže i ženy, mladistvé i staré, především pak lidi středního věku všech společenských vrstev a povolání. V naprosté většině rozsudků převládají politické důvody (příprava velezrady, napomáhání nepříteli, vlastizrada, velezrada, zpravodajská činnost, špionáž a další), v menší míře pak hospodářské či kriminální delikty.

Čechoslováci zaujímají mezi příslušníky jednotlivých národů, co do počtu popravených v Plötzensee, druhé místo, což je jedním z dokladů odhodlanosti obyvatel českomoravského protektorátu přispět k porážce nacistického Německa a obnovit tak samostatný stát. Připomenutí jmen a životních příběhů těch, kteří vstoupili do protinacistického odboje a zaplatili za to vlastním životem, rozšiřuje rozměr prostého historického bádání i o morální dimenzi: Neměli bychom zapomínat na ty jedince, kteří se činorodě podíleli na uchování národního charakteru a bojovali za svobodu pospolitosti, jejíž byli součástí. Přičemž Plötzensee představuje jedno z mnoha míst, kde toto jejich úsilí bylo tragicky ukončeno.

Prameny a výsledky našeho výzkumu budou průběžně prezentovány v podobě článků a studií (časopis Paměť a dějiny, sborník Securitas Imperii) a výstupů na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů.

Životopisy popravených

  • Jiří Sedmík (Biografický medailon legionáře, diplomata a odbojového pracovníka popraveného dne 18. prosince 1942 v Plötzensee.)
  • Jan Böhm (Biografický medailon Jana Böhma popraveného dne 20. května 1943 v Plötzensee.)

Vybrané archivní dokumenty

Rešerše

Vybraná literatura a dokumenty k popraveným Čechoslovákům za 2. sv. války

  • DOSOUDIL, František: Kniha obětí nacistického násilí za druhé světové války z okresu Pardubice (léta 1938-1946). Pardubice 2005.
  • Ehrenbuch der Opfer von Berlin-Plötzensee. Westberlin 1974.
  • HAVEL, Josef: Oběti předcházejí vítězství. Ústí nad Orlicí 2005.
  • KÁRNÝ, Miroslav: Československé oběti německé okupace 1938-1945. In: Cesta do katastrofy. Československo-německé vztahy 1938-1947. (Ed. Ivona Řezanková), Vrůtky 1993, str. 113-119.
  • ŠKORPIL, Pavel: Problémy vyčíslení životních ztrát u československých obětí nacionálně socialistického Německa v letech 1938-1945. In: Cesta do katastrofy. Československo-německé vztahy 1938-1947. (Ed. Ivona Řezanková), Vrůtky 1993, str. 121- 123.
  • ŠKORPIL, Pavel: K problematice počtu československých obětí nacionálně socialistického Německa v letech 1938-1945. In: Terezínské listy, sv. 21/1993, str. 60-80.
  • THIELE, Vladimír: Žaluji: Pankrácká kalvárie. Díl 1,2. Praha 1946.

 

Příjmení a jméno Zaměstnání Datum
narození
Místo
narození
Provinění Datum
popravy
Způsob
popravy
Zdroj
Adam Václavkapitán, úředník26.9.1905Praha10.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)1.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, LA Berlin, NA (KT-OVS)
Adler Štěpánpodplukovník gšt., úředník 9.2.1896 Rajhrad3.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě skutkovým činem napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)7.8.1942gilotinaABS (52, 141, 305), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Aksamit Zdeněkdělník14.5.1925Libochovice15.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež a přechovávání kradených věcí (krádeže kufrů v Berlíně)30.9.1943gilotinaGDW, NA (KT-OVS)
Amcha Robertpodplukovník 7.11.1909Praha19.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)14.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Andres Augustin František sedlák8.1.1895 Žabovřesky1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra)8.9.1943oběšeníABS (52, 141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Aubrecht Alois truhlář12.4.1915Duchcov16.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sabotáž v továrně na letadla)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Aubrecht Václavkameník12.11.1921Komořany21.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (pomoc sovětskému válečnému zajatci při útěku)9.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3016), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Bača Josefsazeč 14.1.1911Slopné26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (obvinění ze špionáže)3.5.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bachtík Josefobchodní zástupce8.7.1903Voletiny1939 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (odbojová činnost)13.6.1941gilotinaABS (302), Gedenkstätte Plötzensee
Balcar Milošučitel náboženství4.12.1909Čermná29.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce s agenturní zpravodajskou sítí sovětské zpravodajské služby GRU R. Seluckého)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Ballík Františekbednář31.12.1895Praha23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ, spolupráce s odbojovou skupina Ruda R. Císaře)13.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Bartoš Josefmalíř14.6.1907Tábor15.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež a přechovávání kradených věcí (krádeže kufrů v Berlíně)30.9.1943gilotinaGDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bartošek Jaroslavpekař14.6.1919Valašské Meziříčí30.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádeže (členem dvou skupin vykrádající obchody s potravinami a oblečením v Berlíně)20.10.1944gilotinaGDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bartošek Otto František Cyril podplukovník 2.5.1908Hranice5.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)21.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Baše Josefpodplukovník 10.3.1897Jičín20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)9.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bauer Františekobchodní zástupce11.6.1890Reichenbach (Sasko)9.7.1940 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (obvinění ze spolupráce s čs. zpravodajskou službou 1937-1938)28.9.1940gilotinaABS (141, Z), Gedenkstätte Plötzensee
Bednář Rudolfholič31.3.1920Brno5.12.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za plundrování (plundrování po náletech v Berlíně)7.12.1943gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bejdová Antoniedělnice30.9.1911Mariánské Hory27.6.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (šíření letáků ilegální KSČ)8.9.1944oběšeníBarch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bek Josefpoštovní úředník14.1.1899Výrava7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace PVVZ)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3016), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Beneš Josefúředník3.2.1906Hejčín21.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)10.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Beneš Josef prokurista18.11.1904Hřebeč13.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Beneš Robert Jan soukromý úředník, obchodník27.1.1915Třeboň22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)16.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Berger Walterstudent medicíny5.11.1909Uherský Brod17.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ, převádění osob do zahraničí)16.8.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bernášková Irenanovinářka7.2.1904Praha5.3.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě ve spojení s napomáháním nepříteli (vydavatelka ilegálního časopisu V Boj)26.8.1942gilotinaABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Bernasová Libušeslužebná9.3.1922Roudnice nad Labem3.11.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za plundrování (přivlastnění si majetku po bombardování v Berlíně a krádež radia)30.11.1944gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bessmertny Alexander spisovatel20.3.1888Petrohrad23.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství (obvinění ze špionáže)22.8.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Bica Josefkontrolor výroby letadel25.5.1913Habry7.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)28.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bidlo Josefarchitekt 7.5.1890Holice20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)16.6.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bilík Františekplukovník 18.6.1891Zlechov5.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)16.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Binek Vincencsedlák17.12.1899Telnice17.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová činnost)12.9.1942oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Blabolil Františekštábní kapitán gšt., vrchní administrativní komisař 1.7.1904Jindřichův Hradec3.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)2.9.1942gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Blaška Alois tkadlec23.1.1906Černovír26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)9.4.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Blažek Josefkancelářský pomocník9.1.1908Horní Růžodol11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)18.12.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Blažek Milošpodporučík 30.3.1913České Budějovice7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)1.4.1943gilotinaABS (39, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Blažek Oldřichodborný učitel10.11.1903Vavřinec24.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa, ilegální KSČ)16.11.1942gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Bobák Vladislavčíšník, sportovní pilot4.2.1912Horní Lhota11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (vyslán 1940 ze SSSR do protektorátu, agenturní zpravodajská síť sovětské zpravodajské služby GRU v protektorátu)12.7.1943gilotinaABS (52, 141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bobek Antonínprůvodčí15.2.1900Chlumín4.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa, spolupráce se zpravodajsko-sabotážní skupinou odbojové organizace Obrana národa J. Balabána, J. Mašína a V. Morávka)11.5.1943gilotinaABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bobek Felixtechnický úředník21.8.1888Praha10.3.1937 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě skutkovým činem vyzrazení vojenského tajemství (kontrarozvědná služba ilegální Komunistické strany Německa)22.1.1938gilotinaEhrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Boháč Františekstrojní zámečník20.12.1909Mikulovice10.7.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)17.11.1944gilotinaBarch (R 3016, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Boháček Josefhorník20.2.1894Nový Jáchymov25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 7.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Böhm Jantesař18.2.1886Cheb19.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (1934-1938 poskytování informování čs. vojenským úřadům o německých vojenských opatřeních na čs.-německých hranicích v oblasti Chebska)20.5.1943gilotinaABS (141), Der Tod von Plötzensee, Gedenkstätte Plötzensee
Böhm Karelfotbalista, fotbalový trenér a kovář mědi30.8.1906Vídeň (Rakousko)22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)16.11.1942gilotinaABS (141, Z), Der Tod von Plötzensee, Gedenkstätte Plötzensee
Bohuslav Josefkrejčovský pomocník19.3.1898Horní Cerekev29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězrádné napomáhání nepříteli (odbojová činnost)5.11.1942gilotinaBarch (3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Bombera Aloismalíř pokojů, natěrač15.9.1919Moravská Třebová6.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Panslavisté na Moravskotřebovsku)22.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Borák Josef dělník21.1.1905Bánov23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka)13.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Boublík Karel František hostinský8.12.1902Strakonice21.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli (skupinový poslech zakázaného rozhlasu ve vlastním hostinci po zavírací době a pomlouvání Německa)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Bouček Joseftruhlář1.9.1912Dvůr Králové7.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)28.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bourek Josefinženýr21.7.1897 Janova Ves1939 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (odbojová činnost)5.6.1941gilotinaBarch (R 3001, 3016, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bouzek Václavpodplukovník, vrchní železniční inspektor26.2.1893Dnešice5.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)26.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Brabec Antonínstrojní zámečník21.1.1899Kněževes29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)5.11.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Braun Emilstrojník26.1 1897Chlumčany4.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádeže (recidivista, opakované krádeže osobních věcí v restauracích)25.6.1943gilotinaGedenkstätte Plötzensee
Brázda Vlastislavobchodník17.4.1901Čeřenice15.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zakázané držení zbraní (vydavatel ilegálního časopisu V Boj, odbojová organizace Obrana národa)7.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Brodský Františektopič16.1.1909Chotělice 10.7.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 17.11.1944gilotinaBarch (R 3001, 3016, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Broul Josef štábní kapitán, úředník25.12.1906Kbelnice20.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (zpravodajsko-sabotážní skupina odbojové organizace Obrana národa J. Balabána, J. Mašína a V. Morávka)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Ladislav Brožekvedoucí obchodu, tramp5.6.1904Slavkov29.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)11.1.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Brýl Josefpolicejní strážmistr18.3.1891Buchlovice18.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)26.1.1943gilotinaBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Brzobohatý Inocencelektrotechnik28.7.1920Pohořelice17.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli, vyhýbání se vojenské službě a poslech zahraničního rozhlasu (společně s pomocí srbskému válečnému zajatci)20.8.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bursa Jáchymdělník15.12.1887Račice18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Ciahotný Janúředník21.4.1897Dolní Žukov8.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, velezradu a napomáhání nepříteli (polská odbojová organizace Svaz ozbrojeného boje /Związek Walki Zbrojnej/)6.11.1942gilotinaBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ciahotný Ludvíkprávník26.7.1910Dolní Žukov8.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, velezradu a napomáhání nepříteli (polská odbojová organizace Svaz ozbrojeného boje /Związek Walki Zbrojnej/)6.11.1942gilotinaBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Cibulka Aloisobchodní úředník24.4.1919Brno24.5.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za podvod (po ukončení posledního výkonu trestu získával v Berlíně pod cizí identitou podvodně cizí majetek)1.7.1944gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA
Coufal Antonínpolicejní inspektor v. v. 31.5.1894Přáslavice29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Coufal Gustavlékárník26.4.1896Olomouc22.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)12.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Čámský Karelželezniční úředník27.6.1900Praha17.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová činnost)12.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Částková Jaroslavaúřednice5.6.1908Boskovice9.12.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)25.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Černý František Aloiszámečník11.10.1894Raková19.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)18.6.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Černý Vladimírpokusný pilot2.2.1895Praha5.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová skupina M. Bondyho)8.4.1943gilotinaABS (141, 302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Červinková Věraúřednice27.8.1905Zlonín9.9.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (šíření komunistických letáků, podpora rodin zatčených, ubytovávání odbojářů a získávání dokladů pro ně)24.11.1944gilotinaBarch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Český Ludvíkpodplukovník 23.8.1887Křečovice20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)10.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Čiora Františekdělník5.11.1907Slezská Ostrava4.11.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)19.3.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Čurda Jaroslav učitel10.10.1905Dolní Sytová12.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)6.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Danda Josefstavitel31.3.1912Praha19.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)14.1.1943gilotinaBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Descy Emilpoštovní úředník15.11.1901Kukleny3.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Poštovní revoluční výbor)1.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Dědek Václavdělník27.6.1918Barabinsk (SSSR)6.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Dienelt Josef dělník4.7.1913Homberg-Hochheide (Německo)18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Dienstbier Zbyněkpodplukovník, úředník14.10.1903Plzeň26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)3.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Dlouhý Josef strojvůdce29.5.1892Beroun16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)3.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Dobřenský Aloistruhlář1.2.1912Brno3.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Dolas Emilhorník16.11.1911Michálkovice1.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)9.7.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Dolejší Bohumilhorník23.8.1904Kunčičky14.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)9.7.1943gilotinaDer Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Doležal Otakarvelkoobchodník s vínem17.11.1911Nítkovice14.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, napomáhání nepříteli a velezradu ( předávání zpráv z protektorátu do Budapešti W. Peresovi, spolupráce s odbojovou skupinou M. Bondyho a organizací Obrana národa)12.5.1942gilotinaABS (52, 141, 302, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Drábek Františekpoštovní úředník9.2.1893Bělohrad7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace PVVZ)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Dubovský Karel Sergej plukovník pěchoty 29.8.1889Počenice29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)23.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Dubská Marieúřednice27.5.1916Kouty22.4.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)20.7.1944gilotinaABS (141), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Dürr Rudolf major 22.2.1898Rakovník5.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Dusza Vinzenzdělník5.6.1910Michálkovice3.3.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež (krádež potravin a oblečení v Ratiboři na Moravě)25.3.1944gilotinaGDW, Gedenkstätte Plötzensee
Dutzová Annatovární dělnice16.1.1900Vřesová (okres Sokolov)12.10.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli (intimní styk se sovětským válečným zajatcem a pomoc při jeho útěku)3.11.1944gilotinaABS (141), Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Dvořák Adolf bagrista12.8.1909Třebušice23.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)29.3.1943gilotinaABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Dvořák Antonín úředník13.5.1907Praha16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k vlastizradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)3.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Dvořáková Emiliešička27.9.1919Trnovany23.11.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)29.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Dvořák František Josefúředník, obchodník1.10.1886Miroslav8.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (špionáž proti Německu)8.9.1943oběšeníABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Dziekanik Jan pomocný dělník6.6.1919Mosty18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě ve spojení ze zemězradou (krádeže sloužící k zajištění věcí pro odchod do čs. armády v zahraničí)13.8.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Erban Pavelsprávce v městském elektrickém podniku18.2.1896Hořice19.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost, distribuce ilegálního časopisu Český Kurýr)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Erben Vlastimil Jan četnický strážmistr28.9.1909Seletice12.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)12.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Evald Jaroslavmajor6.11.1894Praha20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)10.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Evald Karelzemský soudní rada19.1.1896Praha27.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (sokolská odbojová organizace Jindra)8.9.1943oběšeníABS (52, 135, 141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Faic František Josef technický a obecní úředník4.10.1905Božkov29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)23.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Faltus Josefmajitel skladu, technický úředník14.2.1909Nekoř16.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Feistmantl Rudolf podplukovník gšt., rada zemského úřadu26.6.1892Vizovicev srpnu 1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)8.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Ferus Antonzámečník14.5.1915Praha23.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za vloupání (velký počet vloupání do protileteckých krytů v Berlíně)22.12.1944gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Fiala Mikulášzedník5.12.1897Nové Hrady5.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)14.12.1942gilotinaBarch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Fiala Zdeněkřezník12.4.1917Praha26.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)25.8.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Ficht Otto Albín obchodní úředník8.10.1912Teplice-Šanov12.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)12.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Filipec Miroslavpodplukovník, inženýr31.12.1909Praha18.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová činnost)26.8.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Forman Jiřízemědělský dělník2.3.1913Chrudim18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Fořt Karelpomocný železniční úředník28.1.1903Plzeň16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a vyzvědačství (odbojová činnost)3.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Fortelka Jaroslavzámečník10.6.1910Záluží18.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)9.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Fousek Josef majitel skladu 24.4.1905Praha16.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)23.3.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Franěk Jaroslav hospodský8.10.1897Nezabudice16.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)1.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Frömpter Otto účetní10.6.1900Praha11.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Fučík Juliusnovinář, spisovatel23.2.1903Praha25.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)8.9.1943oběšeníABS (141, 325, S), Barch (R 3001,3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Gardavský Jaroslavkapitán gšt. 24.9.1906Holešov27.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)19.8.1942gilotinaABS (52, 141, 302, ), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Gerlich Karelmalíř pokojů14.5.1908Heřmanice21.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)14.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Gibiš Antonín úředník31.5.1902Packowice (Polsko)4.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)11.5.1943gilotinaABS (141, 302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Grad František kočí, dělník1.9.1891Kraczkowa (Polsko)19.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (pomoc členovi paradesantního výsadku /operace Percentage/ F. Pavelkovi)11.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Grégr Vladimírarchitekt3.8.1902Praha9.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Politické ústředí)22.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
le Gros Georg bankovní úředník5.6.1893Freistadt (Rakousko)14.11.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (1933-1935 spolupráce s čs. zpravodajskou službou)10.3.1942gilotinaABS (141), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Gschwindová Miloslava v domácnosti6.2.1904Plzeň3.6.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)4.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Gurecký Františekřidič11.9.1914Sterkrade (Německo)18.8.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za pokračující těžké krádeže (krádeže oblečení a cenných předmětů v soukromých protileteckých krytech na předměstích Berlína)8.9.1944oběšeníBarch (R 3001), GDW
Haas Karel nižší úředník9.8.1913Olomouc26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (vydání osobních průkazů sovětským parašutistům)3.5.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Habán Karelvrchní policejní sekretář10.6.1895Křoví11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)18.12.1942gilotinaABS (52, 141, 302), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Habrda Jan poštovní úředník, elektromontér6.12.1912Třebíč11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)16.8.1943gilotinaABS (41, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hájek Josef vlakový průvodčí29.3.1910Otročiněves25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)7.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hájek Ladislav dělník28.6.1894Praha23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a za napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka)13.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hájek Zdeněkzámečník27.7.1919Litomyšl21.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádeže (opakované loupeže malých zvířat na předměstích Berlína)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Hampejs Václav pojišťovací inspektor28.1.1894Trpoměchy1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obec sokolská v odboji)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Hampl Bohumil dělník, švec26.9.1906Praha23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a za napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka)13.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hampl Josef pomocný dělník3.3.1908Biedermannsdorf (Rakousko)29.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)13.3.1944gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hamrtal Jaromírsoustružník7.9.1921Mníšek pod Brdy26.1.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa ve spojení s opakovanou těžkou krádeží (pět vloupání do altánů a besídek)22.4.1944gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Josef Hamšík Josefpodplukovník letectva 7.3.1895Zádveřice4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a za přípravu k velezradě (odbojová organizace Svazu letců RČS)8.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hanák Josef okresní inspektor23.9.1888Olomouc29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Hánek František stolař6.11.1889Praha11.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obec sokolská v odboji)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Hauslik Kareltruhlář14.8.1920Lnářeodsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu a krádež (krádeže v Berlíně)18.4.1945gilotina Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Havel Čeněkúředník6.1.1901Svratka3.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)24.5.1943gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Havel Karelnezaměstnaný16.11.1921České Budějovice15. 9. 1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež a přechovávání kradených věcí (krádeže kufrů v Berlíně)30.9.1943gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Havelka Františeksoustružník21.1.1916Brno11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)12.7.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Havelka Ladislav mechanik27.8.1918Brno11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)12.7.1943gilotinaABS (141, 305, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Havránek Josef železniční zaměstnanec12.2.1910Tochovice22.9.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a nedovolené držení zbraní (odbojová činnost)9.1.1942gilotinaABS (325), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hejl Stanislavzámečník5.5.1923Chudenice26.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)25.8.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hekr Zdeněksochař, řezbář16.10.1910Praha16.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)8.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Helcl Alexandrúředník24.10.1921Louny26.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)25.8.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Helmich Karelbankovní ředitel15.5.1892Praha18.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)16.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Helvín Františekmajor 15.8.1890Frýdek27.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Herzig Franzknihař25.4.1921Strakonice30.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za opakovaná vloupání (vloupání do obchodů s potravinami a oblečením v Berlíně a prodej kradených věcí na černém trhu v Berlíně)20.10.1944gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hladiš Vojtěchzemědělský dělník10.4.1912Uherský Brod17.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)16.8.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hlaváč Oldřichzubní lékař9.1.1895Stříbrné Hutě11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)18.12.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hlávka Rudolfdělník22.6.1905Vídeň23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka)13.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hlinka Vilémlékař29.11.1912Smrčná4.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (přijetí osob s falešnými doklady mezi pacienty v nemocnici)7.9.1943oběšeníABS (39, 141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Hlobil Joseflékař15.2.1899Tučapy18.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)26.1.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hodl Emanuelstrojní zámečník24.1.1906Přeštice19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)28.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hofta Otokarpojišťovací agent12.8.1901Podmokly28.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupracovník pražského primátora O. Klapky, vydavatel ilegálního časopisu V Boj)22.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Holub Bohumilkrejčovský pomocník16.7.1885Hlinsko24.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)29.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Holý Jiřírolník29.6.1896Senomaty1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Homola Bedřichdivizní generál 2.6.1887Běleč30.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)5.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hora Aloistramvajový průvodčí22.1.1893Kutná Hora7.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Horák Břetislavštábní kapitán, úředník24.7.1904Drahotice2.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství (odbojová činnost)4.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Horňaček Štěpándělník6.12.1913Ivanka 18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Hotovec Václavformíř27.9.1920Písek12.1.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařížení o škůdcích národa za plundrování (krádeže majetku ukrytého ve sklepích před bombardováním v Berlíně)2.2.1944gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hozman Josef Alois Antonínkapitán 18.6.1905Radošovice22.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)24.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hradecký Karellékař16.10.1904Světlá nad Sázavou11.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli (přijetí osob s falešnými doklady mezi pacienty v nemocnici)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Hrachovec Josefpolicejní strážmistr21.2.1911Vídeň (Rakousko)7.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a podněcování k zemězradě (odbojová činnost)5.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hrachovina Antonín Janprodavač12.8.1902Újezdec12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)5.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hroschek Andreasobkladač27.11.1889Chvalkov12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)1.4.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hrubeš Josefstátní návladní26.9.1898Chrudim27.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Hrubý Josefkrejčovský mistr19.12.1896Valteřice14.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)1.2.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hrubý Josefinženýr6.8.1887Horní Sytová24.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)16.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hubáček Janplukovník7.5.1891Putim24.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)26.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hudec Františekškolní ředitel 8.5.1891Velké Tresné7.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Hůla Miloslavradiotelegrafista14.2.1915Hlubočec22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (vyslán ze SSSR do protektorátu 1940, agenturní zpravodajská síť sovětské zpravodajské služby GRU v protektorátu)16.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hůlka Adolfplukovník 11.9.1891Brno20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)10.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Chalupa Ivanplukovník, bankovní úředník28.1.1887Kukleny7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)1.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Charvát Milannádražní dělník28.4.1916Třebenice22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (odbojová činnost)16.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Choleva Jankotlář16.5.1897Ustroň (Polsko)6.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)19.3.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Chromjak Josefobráběč kovů11.1.1914Třebovice17.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)28.5.1943gilotinaBarch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Chvátal Ladislavúředník19.6.1912Praha1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra)8.9.1943oběšeníABS (135, 141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Jáchym Josefpodplukovník 29.10.1898Mnichovo Hradiště15.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)19.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jamrozy Josefhorník6.7.1907Slezská Ostrava1.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)9.7.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Janáček Miloslavúředník15.7.1902Podmoklany19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)28.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Jančář Mikulášzedník9.3.1913Šumice17.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)16.8.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Jandečka Václavhorník5.6.1915Záluží14.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)1.2.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Jandera Miroslavželezniční zaměstnanec23.9.1920Česká Třebová6.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Janeček Františekželezniční úředník18.8.1896Olomouc20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)16.6.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Janík Františekknihař20.10.1897Přerov15.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)7.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Janoušek Jannadporučík, úředník27.12.1897Vysoké Mýto18.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová činnost)26.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Janoušek Václavstrojní zámečník22.3.1902Stehelčeves26.10.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)13.12.1943gilotinaABS (141), Barch (3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Janoušek Vladimír nádražní manipulant16.6.1902Trutnov20.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)16.11.1942gilotinaABS (302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jansa Karelštábní kapitán, vrchní sekretář9.10.1893Běstvina29.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)7.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jánský Josefpekař, dělník30.1.1909Klatovy18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Jaroš Františekškolní zřízenec29.9.1888Velký Vřešťov19.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost, distribuce ilegálního časopisu Český Kurýr)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Jaroš Josefnotář1.2.1879Milotice9.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa a Zemský národní výbor)27.10.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jaroš Karelpolicejní úředník 29.1.1899Strakonice11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)18.12.1942gilotinaABS (141, 302), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jarý Josefbělič pláten19.7.1909Loukov12.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)6.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Jasanovský Václavúředník19.9.1896Černuc1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obec sokolská v odboji)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Jelínek Čestmírštábní kapitán gšt., úředník19.9.1902Praha27.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)19.8.1942gilotinaABS (141, 300), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jetonický Bedřichplukovník26.5.1908Čáslav28.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)9.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Ježek Františekdílenský mistr10.9.1905Zámek Žďár21.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)25.5.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Jiřička Janmajor gšt., vrchní administrativní komisař19.5.1903Rožnov29.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)12.9.1942gilotinaABS (141, 302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jirka Josefpodplukovník gšt., úředník16.8.1896Třešť29.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)12.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jiskra Václavtramvajový průvodčí13.3.1902Roztoky (okres Praha-západ)3.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
John Franzvýrobce tkalcovských stavů26.7.1906Paseka21.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)1.12.1942gilotinaDer Tod von Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jošt Josefredaktor30.9.1895Praha24.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)2.10.1942gilotinaABS (141, 300, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Juřena Štěpánzahradník14.12.1900Halenkovice29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Just Josefželezniční dělník31.5.1909Úpice26.10.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)13.12.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kabát Květoslavslévač19.4.1919Čelákovice24.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vraždu (vícekrát trestaný zločinec pracující v Německu, vražda 65letého muže, loupež)1.12.1942gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kadeřávek Vladimír major, úředník22.1.1898Jičín3.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě ve spojení se skutkovým činem napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)7.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kadlček Jandělník23.11.1916Dolní Němčí4.9.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za řadu krádeží (krádeže ve sklepích a skladech hlavně v Berlíně)30.9.1943gilotinaBarch (R 3001), NA (KT-OVS)
Kafka Joseffotograf16.6.1895Praha20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)9.7.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kalina Františekkočí28.1.1896Červená Řečice19.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (spolupráce s F. Pavelkou - paradesantní výsadek z Velké Británie 1941 /Operace Percentage/)11.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kaman Petrmajor, vrchní poštovní sekretář29.6.1895Brno31.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)7.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kapic Adamřidič tramvaje9.8.1900Starý Postřekov7.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Katzer Jáchymsekretář5.12.1899Výprachtice19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)11.8.1943oběšeníABS (141), Barch (3001, 3016), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kaura Karelstojní zámečník22.6.1904Praha18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Kavalec Alfonscelní úředník29.7.1898Václavovice6.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu a napomáhání nepříteli (pomoc uprchlému válečnému zajatci)20.10.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kazda Josefpodplukovník gšt., úředník21.6.1896Kbelnice20.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)19.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kessler Jan Konstantin plukovník zdravotní služby, lékař5.9.1892Hluk4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)8.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kladiva Jaroslavnovinář24.2.1902Rychnov9.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (spolupráce s odbojovou organizací PVVZ)25.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Klaus Václavkeramik22.4.1907Praha1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Kleandr Josefželezniční úředník7.11.1905Velký Vřešťov20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)20.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Klecan Jaroslavzemědělský úředník2.3.1914Zadní Zborovice25.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)8.9.1943oběšeníABS (305), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Klejch Milošlékárník30.10.1905Klimkovice29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Klíma Jantechnický úředník16.5.1915Minice29.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou službou GRU v protektorátu)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Klímek Edmundpodplukovník pěchoty 23.3.1892Kojetín26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)24.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Klobás Josefporučík 5.2.1914Starý Lískovec20.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)10.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kočí Rudolfpomocný dělník16.4.1901Milovice-Mladá1.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (pokus o odchod do zahraničí) 24.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kočí Vladimírsekretář14.8.1897Jičín20.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)16.11.1942gilotinaBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kocmann Josefředitel19.1.1891Předín1.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)26.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kodet Václavhorník25.9.1895Velenka 25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)7.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kodýdek Františekzámečník28.10.1906Praha29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)5.11.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kodýtek Ludvíktruhlář29.3.1920Kostelec nad Orlicí16.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Kohn Pavelobchodní zaměstnanec23.10.1913Ledeč nad Sázavou29.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)11.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kohout Bohuslavmajor 5.12.1896Litomyšl7.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)26.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kohoutek Josefplukovník gšt., úředník3.2.1896Hodějice20.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)19.8.1942gilotinaABS (135, 141, 302), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kohout Karel Davidautomechanik14.2.1895Ratiškovice20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)16.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Koklar Johannautomechanik, zámečník17.3.1916Čakov18.8.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za opakovanou těžkou loupež (krádeže oblečení a cenných věcí v soukromých protileteckých krytech na předměstích Berlína)8.9.1944oběšeníBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kolář Janštábní rotmistr23.6.1898Jetětice29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová činnost)23.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kollert Antonínpojišťovací matematik18.4.1907Horní Radechová23.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)2.10.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Komann Emil Inocenzfotograf28.7.1917Osek12.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)12.4.1943gilotinaABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Komínek Jankrejčovský pomocník6.3.1890Ondratice3.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Končel Karelporučík, úředník31.3.1914Kolín 26.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu a velezradu (odbojová organizace Obrana národa)19.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Konečný Jaroslavplukovník pěchoty, úředník4.1.1891Kylešovice8.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)20.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Konop Josefželezniční úředník11.5.1901Louny16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)3.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Konopásek Františekplukovník 26.11.1890Lužná5.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)16.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kopecký Antonínpomocný obchodník5.12.1917Plzeň10.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)20.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Korb Jiřístavební inženýr11.7.1910Praha1.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)16.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Körper Edmundčíšník27.11.1922Vídeň (Rakousko)30.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádeže (členem dvou skupin vykrádající obchody s potravinami a oblečením v Berlíně)20.10.1944gilotinaBarch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Košulič Gustavpoštovní pomocník2.7.1911Brno11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou službou GRU v protektorátu)12.7.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kotas Karelhorník7.1.1898Janovice1.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 6.8.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kotík Ladislavplukovník gšt., vrchní zemský administrativní rada13.11.1896 Lipník27.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)19.8.1942gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Koukolik Jaroslavpolicejní úředník 10.6.1916Plzeň12.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (poskytování ubytování stíhaným osobám, obstarávání potravinových lístků a osobních dokumentů)25.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Koutný Františekželezniční úředník21.5.1899Veselíčko26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)24.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kovanda Leopoldúředník cestovní kanceláře15.11.1903Protivín5.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu)11.1.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kovář Josefdělník13.10.1904Dlouhá Třebová26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 9.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kovář Vojtěchhospodský, truhlář7.2.1907Česká Třebová27.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (dlouhodobý poslech zahraničního rozhlasu ve vlastním hostinci s dalšími osobami )1.7.1943gilotinaBarch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kowal Andreaskovář21.3.1913Izdebki (Polsko)1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti ve spojení s krádežemi (krádeže majetku v Berlíně po náletech)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kozák Františekdělník21.1.1920Dolní Kamenice5.12.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za plundrování (plundrování po náletech v Berlíně)7.12.1943gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Koželuha Zdeněktechnik24.4.1917Brno2.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 15.10.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kozlovský Jantramvajový průvodčí7.8.1899Radkov7.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Kožnar Františekdílenský mistr1.6.1897Brozánky16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)3.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Krahulec Karelúčetní29.5.1912Hnátnice13.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (chválení nepřátel Německa)24.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Král Ottoúčetní24.8.1904Ústí nad Labem11.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová skupina Úvod - Krušnohoří)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Král Václavpodplukovník7.9.1891Písek8.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)6.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Krása Karelporučík, finanční úředník29.3.1902Rakonice19.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)14.1.1943gilotinaBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Krasný Janzedník22.9.1889Těmice12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)5.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kraus Karelobchodní příručí20.9.1911Prapořiště24.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli, přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)2.10.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Krauz Václavpojišťovací úředník3.9.1906Újezd10.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)20.5.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kravák Františekbrigádní generál 10.9.1889Mostkovice18.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)24.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krčál Zdeněklesní rada, inženýr16.6.1900Milíčeves16.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 23.3.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kredba Arnoštúředník12.1.1890Mladá Boleslav19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)28.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kreisel Karelsoustružník24.2.1908Bravantice1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za plundrování (plundrování po náletech v Berlíně)3.3.1943gilotinaGedenkstätte Plötzensee
Kreisky Arturobchodní zástupce23.9.1912Moravská Ostrava11.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)10.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krejčí Antonínkočí, dělník6.12.1906Jiřice19.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (pomoc členovi paradesantního výsadku /operace Percentage/ F. Pavelkovi)11.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Krejčí Hynekdělník, truhlář31.7.1892Mokřice29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)5.11.1942gilotinaABS (S), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Krejčí Štěpánstrojní zámečník24.7.1914Štěpánov17.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)28.5.1943gilotinaBarch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krofta Václavzámečník25.12.1913Plzeň29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)23.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kropáč Mojmírzámečník20.4.1920Žerůvky30.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za četné krádeže (organizované krádeže v obchodech s jídlem a oblečením v Berlíně a prodej kradených věcí na černém trhu v Berlíně)20.10.1944gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krsňaková Marieposluhovačka22.1.1900Chabařovice12.11.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)12.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krtek Václavhorník22.7.1898Hrdlovka12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)1.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krulich Josefdělník8.8.1901Jarovnice3.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu)5.4.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kruml Antoníntramvajový průvodčí6.3.1909Praha26.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepřítel (ilegální KSČ)1.9.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kryčnar Miroslavmajor, vrchní sekretář23.5.1897Velké Petrovice7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)1.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kryšpín Františekvrchní sekretář7.11.1902Pardubice11.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)10.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Křikava Ivanvrchní ministerský komisař14.4.1903Mladá Boleslav11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)18.12.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krzikawski Walterelektrikář27.2.1913Dětřichov (okres Jeseník)12.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (spolupráce s čs. zpravodajskou službou 1937, kurýr KSČ 1938)22.7.1943gilotinaABS (141), Barch (3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kubát Františekhorník9.2.1888Dlouhá Třebová12.12.1942 odsouzen k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)1.4.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kubíček Jindřichúředník15.7.1918Přerov17.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)28.5.1943gilotinaBarch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kubík Robert Arnoštštábní kapitán, vrchní sekretář3.8.1896Mnichovo Hradiště18.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)24.5.1943gilotinaABS (141, 302), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kubín Josefučitel základní školy28.10.1904Soběslav24.2.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězrádné vyzvědačství, napomáhání nepříteli, přípravu k velezradě a velezradu (odbojová činnost)2.9.1942gilotinaABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kubišta Antonínředitel měšťanské školy13.12.1883Litomyšl11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)12.7.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kubišta Milanobchodní zaměstnanec, účetní29.12.1916Nikolajevka (Ukrajina)11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)12.7.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kudrna Rudolfhorník1.6.1902Čáslav14.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)1.2.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kuchno Vladislavhorník1.8.1901Kunčičky14.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)9.7.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kuchyňa Ludvíkčíšník8.8.1922Rosice25.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (pokus o překročení německo-švýcarských hranic za účelem vstupu do čs. zahraniční armády)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Kulička Antonínpoštovní sekretář7.3.1902Protivín28.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace PVVZ)9.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Kupka Karelkotlář19.2.1910Těškovice22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (odbojová činnost)16.11.1942gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kusebauch Antonínzahradník21.10.1899Libochovany5.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (vydání spolupracovníka německé zpravodajské služby čs. úřadům 1937)25.6.1943gilotinaABS (325), Der Tod von Plötzensee, Gedenkstätte Plötzensee
Kyšer Vítězslavobchodník11.2.1898Přistoupim18.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)16.6.1943gilotinaABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
LamkaVladimíradvokát19.10.1905Louny1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (sokolská odbojová organizace Jindra)8.9.1943oběšeníABS (135, 141, 315), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Lammel Erhardredaktor12.7.1918Mlýny14.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)1.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Lavičková Kristinav domácnosti15.12.1917Moravská Ostrava27.3.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a špionáž (odbojová činnost)11.8.1944gilotinaBarch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ledererová Věrastenotypistka25.3.1912Praha3.3.1943 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství (špionáž proti Německu)1.7.1943gilotinaABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Lehečka Jaroslavzedník15.4.1923Bělčice3.11.1944 odsouzen Lidový soudem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádež (krádež dek a obvazového materiálu z protileteckého bunkru v Berlíně)17.11.1944gilotinaBarch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Leicht Josefdělník25.1.1913Otovice8.10.1940 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za těžkou loupež29.5.1941gilotinaGedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Libánský Jaromírpodplukovník 10.9.1895Bartoušov2.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství (odbojová organizace Obrana národa)4.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Lieser Franzobchodní zástupce27.11.1898Zálesní Lhota14.1.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězrádné slídění ve spojení s těžkou krádeží (špionáž pro cizí zpravodajskou službu a krádež tajných německých spisů 1936-1938)14.3.1941gilotinaEhrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Lindner Heinrichpomocný chemik29.8.1897Krupka12.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)12.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Lindnerová Herta obchodnice3.11.1920Bohosudov23.11.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ a ilegální Komunistická strana Německa, německá odbojová skupina Lipoví bratří /Lindenbrüder/)29.3.1943gilotinaDer Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Lisý Jaroslavplukovník gšt., úředník28.4.1895Jičín8.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)20.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Livečka Stanislavplukovník, soudní úředník5.9.1896Lipník20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Lochman Ladislavtkadlec15.1.1898Horní Čermná26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)9.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Louda Kareldělník23.1.1921Čerčany4.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vloupání (opakované krádeže v besídkách a v loděnicích v Berlíně )8.9.1943oběšeníBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Lukeš Ladislavpoštovní úředník4.4.1903Vysoké Mýto28.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)9.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Macák Stanislavlitograf24.8.1911Praha9.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)4.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Macek Josefobchodní zaměstnanec4.7.1892Turnov13.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež (četné krádeže kabátů v Berlíně)18.6.1943gilotinaABS (305), Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Macík Jaroslavbankovní úředník11.3.1908Praha9.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)4.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mach Kareldělník20.4.1900Jámy18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Mácha Gottliebřezník22.9.1914Čtyři Dvory (České Budějovice)18.8.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem ktrestu smrti za opakované těžké krádeže (krádeže věcí v protileteckých krytech na předměstích Berlína)8.9.1944oběšeníBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Mácha Ladislavštábní kapitán 14.10.1903Nová Bělá26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)24.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Macháček Václavdělník, topič20.1.1902Toušice23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka)13.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Machačík Aloisbrigádní generál 26.9.1888Loukov10.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)1.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Machek František policejní řidič25.7.1912Hodice7.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání a vyzývání k zemězradě (odbojová organizace Obrana národa)5.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Maier Rudolfzámečník26.10.1901Raspenava22.8.1940 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (1935-1938 spolupráce s čs. zpravodajskou službou)23.11.1940gilotinaABS (141), Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Maixner Eduardholič18.3.1909Skořenice23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka)13.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Malec Karelstrojník26.1.1900Nová Huť25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)7.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Malina Ferdinandpoštovní revident11.9.1896Mirovice28.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)9.9.1943oběšeníABS (1441, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Malina Ladislavkuchař8.6.1922Radotín1.3.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa ve spojení s krádeží (opakované krádeže oblečení v Berlíně)29.3.1944gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Malá Anežkadělnice7.1.1910Smiřice26.8.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)24.11.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Malý Josefsoustružník, gymnasta25.3.1894Praha16.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)23.3.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mann Felix knihovník11.12.1905Knovíz7.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení výbušnin (odbojová skupina M. Bondyho)17.4.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Marek Florianpodkovář21.5.1895Repechy23.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (kontakt se sovětskými parašutisty)20.5.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Marek Rudolfčíšník, kuchař5.2.1907Doudlevce30.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za četná vloupání (vloupání do obchodů s potravinami a oblečením v Berlíně a prodej kradených věcí na černém trhu v Berlíně)20.10.1944gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Marek Stanislavtruhlář15.11.1903Doudlevce30.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za četná vloupání (vloupání do obchodů s potravinami a oblečením v Berlíně a prodej kradených věcí na černém trhu v Berlíně)20.10.1944gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Marek Vojtěchdělník, mlynář, pekař11.10.1899Repechy5.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (kontakt se zahraničními agenty)14.12.1942gilotinaBarch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Maršálek Františekstavební dělník, pokrývač11.1.1897Praha23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální skupina KSČ F. Billíka)13.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mašek Vojtěch tramvajový průvodčí22.4.1887Praha3.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)8.9.1943oběšeníABS (305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Mastník Josefvrchní strážmistr 29.1.1892Alšovice9.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)4.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Matěcha Ladislavtruhlář6.2.1893Smrčí29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)5.11.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Matěj Jaroslavodborný učitel25.8.1902Proskovice26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)24.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Matějka Josefmajor, železniční úředník9.2.1894Osenice29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)23.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Matoušek Bohumilúředník25.6.1896Doubrava6.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)20.5.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Matyáš Aloisřidič autobusu, řidič tramvaje6.1.1904Vídeň (Rakousko)21.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)9.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Matyáš Jaroslavmalíř pokojů30.3.1914Starý Bydžov21.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za četná vloupání (opakované loupeže malých zvířat na předměstích Berlína)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Maxa Josefplukovník 31.7.1891Medový Újezd20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)9.4.1943gilotinaABS (141, 325), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Mazal Emilchemik15.6.1915Sank Pölten (Rakousko)26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (špionáž proti Německu)3.5.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mečíř Vítězslavlékárník16.7.1887Mladá Boleslav18.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)26.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Medal Miroslavporučík, magistrátní úředník1.11.1916Praha7.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a za napomáhání k uchovávání skladu zbraní (odbojová skupina M. Bondyho) 17.4.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Meinl Vilémúčetní16.8.1894Josefov28.4.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (spolupráce s čs. zpravodajskou službou 1935-1937)25.7.1941gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Meissner Karelželezniční inženýr26.8.1901Praha16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (spolupráce se zpravodajsko-sabotážní skupinou odbojové organizace Obrana národa J. Balabána, J. Mašína a V. Morávka)3.11.1942gilotinaABS (141, 317), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mejstřík Zdeněkstátní návladní29.11.1900Praha9.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová činnost, pomoc při emigraci osob z protektorátu)22.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Melichar Cyrilpodplukovník, správní ředitel29.6.1894Újezd8.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)4.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mergl Jaroslavsoustružník18.6.1906Baltimore (USA)24.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (pomoc sovětskému válečnému zajatci při útěku)13.9.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Metelka Pavelzámečník12.7.1901Jablonecké Paseky21.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)1.12.1942gilotinaDer Tod von Plötzensee, NA (KT-OVS)
Metlický Jaroslavmajor, vrchní sekretář25.6.1893Dolní Jirčany29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)23.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mifek Josefpomocný dělník, truhlář1.11.1911Třebětín3.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Michálek Johannpomocný dělník13.2.1911Wiener Neudorf (Rakousko)10.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (pomoc francouzským válečným zajatcům při útěku)9.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Michel Antonínhorník 4 6.1893Trutnov18.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu)25.5.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Mikesch Josefstrojník8.8.1914Velm-Götzendorf (Rakousko)2.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojové komunistické hnutí)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Miklenda Vladimírúředník11.11.1904Moravský Písek3.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě skutkovým činem napomáhání nepříteli a za zločin zakázaného držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)7.8.1942gilotinaABS (141, 302), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Mikulecký Jaroslavtruhlář22.2.1907Choceň7.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)28.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Milostný Karellékař11.4.1913Jersín7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace PVVZ)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Milota Janvrchní revident obchodní komory18.5.1902Terezín5.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (odbojová činnost)12.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Milota Jaroslavplukovník 1.2.1894Praha11.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)11.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Minářová Mariekuchařka11.5.1892Postřelmov12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)5.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Misch Josefzámečník18.3.1920Místek5.12.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem podle nařízení o škůdcích národa za krádež za plundrování (plundrování po náletech v Berlíně)7.12.1943gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Mišák Josefpolicejní inspektor 18.11.1889Slatinice29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Modr Karelbankovní úředník1.7.1901Podbořany12.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníABS (135, 141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Mráček Vilémvlakový úředník23.3.1900Lovosice20.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a podněcování k zemězradě (odbojová činnost, šíření ilegálního časopisu V Boj)5.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mrkáček Františekdělník9.11.1920Praha7.12.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež (1939-1942 4x trestán německými soudy za těžkou krádež, v březnu 1943 krádež kufru v Berlíně)29.12.1943gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Müller Franz punčochář17.10.1922Vejprty23.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)29.3.1943gilotinaDer Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Nachtmann Vincenzmzdový účetní20.2.1914Ledvice26.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)19.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Najbrt Václavprofesor16.6.1886Jesenice9.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)27.10.1942zemřel ve vězeníEhrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Nebeský Ladislavlékař14.6.1893Neveklov13.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)22.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Nechvíle Ladislavprůvodčí13.6.1901Choceň13.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (chválení nepřátel Německa)24.5.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Němec Alexejpoštovní úředník6.3.1894Valdice7.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)7.9.1943oběšeníABS (141, S), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS) , PH
Němec Hynekmajor gšt., úředník 5.4.1902Volyně20.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)19.8.1942gilotinaABS (141, 302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Nepilý Františekpraporčík gšt., kancelářský úředník1.12.1892Dolní Přím4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová skupina M. Bondyho)8.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Nesnídal Karelbankovní úředník12.5.1913Plzeň8.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obec sokolská v odboji)7.9.1943oběšeníABS (52, 135, 141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Netušil Josefzávodní dělník30.6.1914Celné14.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu)4.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Ehrenbuch, GDW
Niedermaier Josefhorník27.6.1906Vranovice19.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)18.6.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Niziol Antonkreslič11.1.1913Biala (Polsko)27.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU ve Slezsku)22.7.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Nohavica Josefželezniční zámečník1.1.1886Jablunkov16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)3.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Novák Jiří zámečník13.3.1922Starý Jičín30.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli, velezradu, neoprávněné držení zbraní a vlastnictví černého vysílače (odbojová činnost)20.10.1942gilotinaBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Nováková Boženav domácnosti22.4.1909Ondřejov10.11.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)12.1.1945gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Novosad Bohumírsoustružník8.11.1920Štramberk15.5.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za těžkou krádež (krádeže po bombardování v obchodech a protileteckých krytech v Berlíně)9.6.1944gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Novotný Janštábní kapitán, vrchní sekretář8.5.1899Lejčkov5.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství (odbojová organizace Obrana národa)18.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Novotný Jindřichželezniční zámečník, topič15.7.1901Blatná3.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)4.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Novotný Václavředitel školy14.9.1886Chržín1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Nový Karel Rostislavpodplukovník24.4.1887Žihobce27.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Oharek Aloispekařský pomocník26.6.1924Vídeň (Rakousko)15.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za řadu krádeží (opakované krádeže ve sklepích a skladech v Berlíně)30.9.1943gilotinaABS (134), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Oliva Josefvrchní poštovní sekretář13.4.1898Žleby28.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace PVVZ)9.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Ondráček Antonínhorník5.12.1906Záluží18.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)9.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Ondráček Jindřichbankovní úředník26.5.1906Liberec7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Oplatek Evžentechnik17.3.1916Praha22.12.1939 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za těžkou krádež (přepadení ženy a její oloupení v Berlíně)10.2.1940gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Oplt Jindřichdělník20.10.1921Motyčín14.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za opakované krádeže (vyplenění statku a navádění dalších Čechů ke krádežím v Berlíně)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Opočenský Stanislavvrchní poštovní sekretář23.7.1906Řečany nad Labem7.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Otava Jaroslavpoštovní úředník27.4.1908Hradec Králové7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za příprava k velezradě (odbojová organizace PVVZ)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Pacold Aloisobchodník8.12.1896Chrudim4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová skupina M. Bondyho)8.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pajgr Karelobchodník2.11.1897Humpolec4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová skupina M. Bondyho)8.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Palacký Josefporučík, úředník21.4.1913Čečovice2.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství (odbojová činnost)4.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Panocha Rudolfšvec21.12.1896České Budějovice23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální skupina KSČ F. Billíka)13.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Panoš Stanislavučitel 10.11.1902Židenice18.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, špionáž a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)13.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Parsch Richarddělník4.3.1902Zawidów (Polsko)3.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (prozrazení důvěrníka německé zpravodajské služby čs. úřadům)12.6.1942gilotinaABS (141), Der Tod von Plötzensee, Gedenkstätte Plötzensee
Parvonec Robertelektrikář7.2.1914Praha29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová činnost)23.3.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Paska Vladimírbankovní úředník27.6.1911Slaná10.7.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)17.11.1944gilotinaBarch (R 3001, 3016, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Pastejřík Milošodborný učitel20.4.1906Strakonice18.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, špionáž a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)13.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Patera Františekřidič, strojní zámečník3.12.1907Beroun25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)7.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Patz Ernst Josef posunovač na železnici11.10.1903Předlice23.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)29.3.1943gilotinaABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, NA (KT-OVS)
Pavelka Františeksvobodník aspirant (2. čs. pěší pluk ve Francii a 2. pěší prapor ve Velké Británii)29.11.1920Břeclav19.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (paradesantní výsadek z Velké Británie 1941-Operace Percentage)11.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pazdera Cyrilplukovník3.3.1896Vlachova Lhota26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)24.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pecánek Miloslavporučík, technický učitel9.11.1909Hořovice5.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)21.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Pelikán Františekřidič autobusu10.3.1906Tuchom26.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)1.9.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Peres Walter Ludwig novinář31.10.1902Liberec14.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, napomáhání nepříteli a velezradu (předávání zpráv z protektorátu do Londýna přes Budapešť, spolupráce s odbojovou skupinou M. Bondyho)12.5.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Person Ludvíkzemědělec, dělník11.4.1909Stránska (Slovensko)23.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádež (krádeže majetku po náletech v Berlíně)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pešl Antonínštábní kapitán, redaktor31.12.1891Velký Dešov4.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace ÚVOD)22.12.1942gilotinaABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Peterka Františekhorník28.8.1914Dolní Jiřetín18.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)9.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Peterka Josefpoštovní úředník28.8.1919Ořechov21.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)10.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Petr Františekstudent30.5.1917Kyšperk13.7.1940 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vraždu14.9.1940gilotinaABS (141), Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Petráček Karelpodplukovník, správní ředitel15.2.1893Praha18.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)24.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Petřík Josefplukovník6.3.1891Dobruška28.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrany národa)10.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Picko Josefdělník24.5.1900Ústí nad Orlicí26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Pikrt Václavdělník, řidič16.9.1900Přílepy29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)5.11.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pilný Stanislavstředoškolský profesor12.1.1905Jičín11.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)10.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pinc Václavstrojní zámečník24.9.1914Krásná Hora nad Vltavou30.3.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)3.7.1944gilotinaBarch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Pindor Johann Jan lesní dělník14.9.1909Český Těšín30.7.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti 16.10.1944gilotinaEhrenbuch
Pintera Jindřichobchodník6.7.1915Snovídky11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, zemězradu a napomáhání (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)12.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Piťha Evariststranický sekretář22.12.1902Rosice8.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (špionáž proti Německu)6.11.1942gilotinaABS (302, S), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Pivoňka Bedřichpolicejní strážník26.10.1896Doubrava (okres Nymburk)19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)28.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Placák Janinženýr26.3.1900Příbor30.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a neoprávněné držení zbraní (odbojová činnost)6.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pletánek Hynekzámečník1.9.1901Praha3.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Poštovní revoluční výbor)1.6.1943gilotinaABS (141, 325), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Plch Tomášplukovník gšt., úředník13.12.1890Herda3.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)6.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pliml Františekdělník26.10.1890Tismice20.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za poškozování obranných zařízení, sabotáž a poslouchání cizího rozhlasu (odbojová činnost)3.11.1942gilotinaDer Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Plíška Vladimírporučík, inženýr8.8.1906Libčice10.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti (odbojová činnost)20.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Plšek Františekdělník10.7.1902Řícmanice12.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)12.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Podracký Janarchitekt, malíř16.5.1909Louka16.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli (odbojová činnost)7.9.1943oběšeníABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Podruh Tomášpodplukovník, odborný učitel15.12.1896Třeboň5.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)26.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Podsiadlo Johannumělec12.4.1906Gdaňsk (Polsko)1943 odsouzen válečným soudem Letecké župy III (Berlín) k trestu smrti (předávání informací špionážní síti Rudá kapela)28.7.1943gilotinaDer Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Pohl Jaroslavúředník28.2.1893Praha23.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)15.4.1943zemřel ve vězeníEhrenbuch, NA (KT-OVS)
Pohnert Vladimírredaktor21.10.1912Praha13.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)19.3.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pokorný Josefpekař22.3.1915Nymburk16.5.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za těžkou krádež (krádeže kufrů na hlavním nádraží v Berlíně a krádeže malých zvířat v Berlíně)9.6.1944gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pollertová Annav domácnosti 6.5.1899Praha15.11.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojové organizace PVVZ a RU-DA)19.1.1945gilotinaABS (325), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Popelka Karelkovář, strojník14.10.1907Trnovany3.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti přípravu k velezradě (ilegální KSČ)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Porcal Františekhorník4.6.1899Háj u Duchcova24.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)29.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Posadovský Miroslavspořitelní úředník19.5.1904Tábor27.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra)8.9.1943oběšeníABS (52, 135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Posiadly Paulobchodník189222.6. a 2.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu7.9.1943oběšeníDer Tod von Plötzensee, PH (zde jako Pavel Posedlý)
Pospíšil Jaroslavtramvajový průvodčí3.12.1904Praha3.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Pospíšil Metodějdělník21.12.1897Písařov7.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádež (plundrování po náletu v Berlíně a okolí)17.5.1943gilotinaBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pospíšil Vojtěchsoustružník30.9.1900Praha29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)5.11.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pospíšil Zdeněkželezniční telegrafista4.12.1920Česká Třebová6.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Prášil Karelknihař22.1.1905Vyškov27.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)10.1.1945gilotinaABS (141, 305, 315), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pražák Augustintruhlář23.7.1905Hejnice7.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 28.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pražák Josefpošťák15.9.1895Hořice19.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost, distribuce ilegálního časopisu Český Kurýr)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Prázdný Jandělník27.8.1908Choteč7.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za plundrování (krádeže při náletu)17.5.1943gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Přib Janstrojní zámečník2.5.1914Přešťovice18.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, špionáž a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)13.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Prkno Karelúředník20.7.1885Praha11.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Procházka Janzámečnický mistr12.12.1914Domažlice5.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)21.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Procházka Oleg Václav plukovník gšt. 13.2.1896Kokořín7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)1.4.1943gilotinaABS (141, 302, S), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Procházka Vladimírfotograf24.1.1912Hradec Králové26.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zneužití (vyhotovení falešného pasu pro osobu židovského původu za finanční úplatu)26.3.1943gilotinaBarch (R 3001), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Prokop Karel Bohumil inspektor finanční stráže8.10.1893Horní Kralovice21.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Průcha Václavučitel14.1.1915Plzeň3.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)4.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Průša Josefmajor, úředník4.12.1896Kakovice20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)10.5.1943gilotinaABS (141, 325), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Psohlavec Aloisstrojní zámečník20.6.1904Lužany19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)28.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Pšikal Josefnadporučík, úředník6.2.1903Brno20.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)10.2.1943gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ptašinský Františekmajor15.12.1897Hranice na Moravě27.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)16.11.1942gilotinaABS (141, 300), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, NA (KT-OVS)
Pulpán Antonínporučík, úředník17.2.1910Slatiňany22.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)12.9.1942oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pytlík Bohumilštábní kapitán13.8.1898Plzeň10.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)20.5.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Rapp Adolfkamenotiskař7.10.1915Praha16.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)8.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Raška Františekmajor 29.3.1890Hlavňovice18.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)16.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Reichert Antonínúředník12.2.1887Podbořany13.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu)22.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Reichert Josefhorník27.8.1906Velký Veleň26.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)19.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Reichmannová Luisestenotypistka25.12.1904Trutnov12.6.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)18.12.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Reinhardt Albertdělník24.12.1891Vysoký Potok29.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu)20.1.1943gilotinaABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Reiprich Antonpekař12.11.1908Praha4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu)8.10.1942gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Rejholec Aloisželezniční dílenský mistr31.5.1902Hořany16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)3.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Reš Janpodplukovník gšt. 4.12.1896Plzeň20.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)19.8.1942gilotinaABS (52, 135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Rezek Gotlobnezaměstnaný27.5.1922Rakovník15.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež a přechovávání kradených věcí (krádeže kufrů v Berlíně)30.9.1943gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Richter Franzčíšník18.5.1913Líšnice1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě29.11.1942zemřel ve vězeníEhrenbuch
Richter Karelželezniční úředník2.6.1895Plzeň16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)3.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Ripka Pavelštábní kapitán, majitel továrny30.6.1898Český Brod5.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)26.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Roček Bohuslavletecký mechanik19.4.1908Ostřešany26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)3.5.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Ročeň Karelměstský úředník11.8.1905Choceň13.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (chválení nepřátel Německa)24.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Roháček Vladimírželezniční úředník11.5.1910Kmetiněves16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)3.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Röhlich Josefzámečník31.12.1897Praha14.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)1.2.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Rojík Vojtěchkancelářský úředník22.4.1891Nepomuk12.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (poskytování ubytování stíhaným osobám, obstarávání potravinových lístků a osobních dokumentů)25.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Roubal Karelporučík, obchodní zaměstnanec 4.11.1912Plasy29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní23.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Roubal Stanislavodborový sekretář, klempíř7.5.1902Křešín22.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)12.4.1943gilotinaABS (141, 325), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Rousek Metodějdělník4.12.1919Kojetín20.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)11.5.1943gilotinaBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Rožánek Františeklakýrnický mistr16.2.1903Bukovník20.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Rubalová Vilemínapřadlena6.2.1901Ústí nad Labem24.11.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)29.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Rušek Čestmírporučík, inženýr16.9.1912Brušperk26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)24.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Rychlá Františkadělnice30.11.1907Podmokle Małe (Polsko)16.11.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu)4.3.1943gilotinaABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Ryšánek Františekinspektor14.4.1899Studnice21.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)10.2.1943gilotinaABS (141), Barch (3001, 3017), GDW
Řečínský Josefplukovník, kancelářský ředitel20.4.1894Hostouňodsouzen Lidovým soudním dvorem za přípravu k velezradě (odbojová činnost)12.3.1943zemřel ve vězeníABS (141), Ehrenbuch, NA (KT-OVS)
Řídký Josefkontrolor, úředník2.5.1893Dobrovice21.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)16.6.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Říha Zdeněkasistent ředitele22.7.1911Horky u Pardubic26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)24.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Řihák Karelštábní kapitán, vrchní sekretář27.7.1895Praha3.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)6.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sadílek Jaroslavherec, divadelní režisér 25.2.1906Brno1.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace PVVZ)16.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sachl Miloslavbankovní úředník26.5.1912Havlíčkův Brod3.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)24.5.1943gilotinaABS (141), Barch (3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Salát Bohumírstrojní zámečník25.10.1920Kněžice23.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli (pokus o útěk do zahraničí s cílem vstoupit do čs. zahraniční armády)30.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sedlák Františekželezniční průvodčí23.1.1898Radňov20.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)16.11.1942gilotinaBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sedlák Josefdámský krejčí12.12.1898Plzeň29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová činnost)23.3.1943gilotinaABS (141), Barch (3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sedlák Vojtěchstrojník8.12.1895Kamínky25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)7.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sedlář Tomášpoštmistr8.5.1895Lipov12.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)8.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sedmík Jiřísekční rada9.4.1893Praha11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojové organizace Politické ústředí a Obrana národa)18.12.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Seidel Juliuspříležitostný dělník26.10.1896Jablonec nad Nisou25.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za sexuální delikt (vícenásobně trestaný za sexuální delikty přiměl k sexuálním aktivitám patnáctileté děvče)9.9.1943oběšeníBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Seidler Augustpojišťovací úředník2.5.1910Paskov22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)16.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Selucký Radoslavdopravní pilot21.3.1903Kyjov19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (vyslán ze SSSR do protektorátu 1940, agenturní zpravodajská síť sovětské zpravodajské služby GRU v protektorátu)28.7.1943gilotinaABS (52, 141, 305, Z), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Semerád Janplánograf24.4.1908Praha7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)16.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schaller Maxelektrikář a zámečník8.3.1908Regnitzlosau (Německo)28.11.1940 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (spolupráce s čs. a francouzskou zpravodajskou službou 1933-1938)20.2.1941gilotinaABS (141, 302), Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzense
Schiedeck Otokarlékárník11.6.1902Moravská Ostrava16.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)8.2.1943gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schieferová Stefaniešvadlena13.12.1897Bruntál3.3.1943 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (odbojová činnost)3.5.1943gilotinaABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Schmidt Kurt Walter bez zaměstnání15.6.1926Brandov20.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za žhářství27.3.1942gilotinaGedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schmidt Vincenc Čeněk podplukovník, správní ředitel katastrálního úřadu22.7.1898Buč29.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)12.9.1942oběšeníABS (141, 305), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schmoranz Zdeněkministerský rada, spisovatel27.7.1896Chrudim13.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství a přípravu k velezradě (odbojová organizace Schmoranzova skupina tiskových tajemníků, odbojová organizace Obrana národa)19.8.1942gilotinaABS (52, 141, 300, 302, S), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schneeberger Emiladvokát 22.3.1900Choceň13.2.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu a přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.7.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schreiber Rudolfobchodní úředník22.9.1886Malešov21.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu)1.12.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Schuffner Josef Václavinženýr, pomocný plavčík6.2.1906Olomouc11.2.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení nařízení o škůdcích národa ve spojení s krádeží (29x krát trestaný recidivista, krádež kufrů na nádražích v Berlíně)15.3.1944gilotinaBarch (R 3001), DGW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schulz Vladimíradvokát6.5.1886Praha4.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)13.8.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schwarz Arturúředník2.12.1896Zyrardow (Polsko)20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)16.6.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Sieger Františekporučík, úředník zdravotní pojišťovny27.4.1915Plzeň10.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 20.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Sís Bohumilvýpravčí15.10.1899Nedvědice25.2.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)30.5.1944gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Skolar (Školař) Bohuslavkočí13.12.1921Brno31.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení nařízení o škůdcích národa (plundrování vybombardovaných domů v Berlíně)9.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Skotnica Vladimírúředník29.1.1910Slezská Ostrava7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)19.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Skryja Jaroslavučitel jízdy11.3.1895Bohdalec (okres Žďár nad Sázavou)9.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa a Zemský národní výbor)27.10.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sládeček Jaroslavobchodní úředník28.10.1920Praha7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)16.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Slachová Eleonorazaměstnankyně v biografu14.10.1919Teplice-Šanov12.11.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)12.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Slavík Antonín František ředitel20.1.1893Praha9.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa a Zemský národní výbor)27.10.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Slezák Ladislavobchodní úředník3.10.1919Dlouhá Třebová26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)9.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Smazal Josefštábní kapitán 16.4.1896Rychnov nad Kněžnou18.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)24.5.1943gilotinaABS (302, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Smetana Arnoštknihovník19.12.1904Ostrava26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)24.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Smrkovský Václavvrchní strážmistr21.9.1897Velenka Český Brod25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)7.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Sobota Václavhorník3.11.1894Poděbrady26.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)19.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sohr Antoníndělník12.10.1902Vrchlabí7.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za plundrování (krádeže při náletu)17.5.1943gilotinaBarch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Söldner Erichprávník29.12.1905Karlovy Vary18.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost, pomoc řadě osob při útěku do zahraničí)30.7.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Souček Jaroslavpodplukovník, úředník14.7.1892Hořovice2.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství (odbojová organizace Obrana národa)4.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Souhrada Ivoinženýr30.7.1910Praha22.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 24.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Spurný Josefnadporučík, účetní sekretář14.11.1908Praha19.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)14.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sroka Kareldělník14.7.1922Vratimov15.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za řadu krádeží (opakované krádeže ve sklepích a skladech hlavně v Berlíně)30.9.1943gilotinaBarch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Srstka Josefplukovník 27.5.1895Brumovice10.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)1.6.1943oběšeníABS (52, 135, 141, 302, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Stachely Gerhardzámečník18.12.1916Wałbrzych (Polsko)1.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu)28.4.1943gilotinaABS (302), Der Tod von Plötzensee, Gedenkstätte Plötzensee
Staněk Josefmajor, učitel27.7.1897Ostrava27.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Stibůrek Antoníndělník2.9.1920Praha16.5.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za těžkou krádež (krádeže kufrů na hlavním nádraží v Berlíně a krádeže malých zvířat v Berlíně)9.6.1944gilotinaBarch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Straka Ondřejřidič10.5.1907Rozvazde (Slovensko)3.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Suder Josefinstalatér3.3.1915Ostrava1.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)6.8.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Sůva Josefsoustružník30.10.1894Plzeň14.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a neoprávněné držení zbraní (ilegální KSČ)30.7.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svačina Emauelpolicejní štábní strážmistr24.12.1900Tábor7.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a vyzývání k zemězradě (odbojová činnost)5.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svak Karel Josef makléř6.5.1892Hrachovec (okres Vsetín)27.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová činnost)18.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svatošová Boženadělnice12.7.1899Tábor20.1.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (poslouchání zahraničního rozhlasu)25.4.1944gilotinaBarch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Sviták Otokarplukovník 3.3.1894Kopřivnice18.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová činnost)26.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svoboda Františekautozámečník3.8.1900Plzeň29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová činnost)23.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svoboda Gustavobchodní ředitel3.6.1890Praha10.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)1.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svoboda Jiřístudent gymnázia31.10.1923Vysoké Mýto18.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Mladá garda národního odboje, ilegální KSČ)15.4.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Svoboda Miloslavstudent gymnázia28.8.1923Vysoké Mýto18.12.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Mladá garda národního odboje, ilegální KSČ)15.4.1943gilotinaBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svoboda Miloslavželezniční zaměstnanec16.2.1914Jaroměřice nad Rokytnou3.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Svoboda Osvaldodborný rada4.11.1904Brno13.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství a přípravu k velezradě (odbojová organizace Schmoranzova skupina tiskových tajemníků, odbojová organizace Obrana národa)19.8.1942gilotinaABS (141, 315), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svůra Františekpekař10.4.1924Brno31.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za podle nařízení o škůdcích národa ze krádež (krádeže kufrů na nádražích v Berlíně a prodej kradených věcí z nich v Berlíně)9.9.1943oběšeníBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Sýkora Janobchodník23.7.1876Komorno20.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost, distribuce ilegálního časopisu V Boj)16.12.1942gilotinaBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Symerský Jindřichsoukromý úředník1.9.1905Šenov26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)3.5.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Syřistě Antonínhorník4.10.1897Hostomice u Bíliny12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)2.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Szafran Antonínmajor 12.6.1892Tábor5.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství (odbojová organizace Obrana národa)18.9.1942gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sztwiertnia Elisabethstenotypistka26.3.1905Opava14.6.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za styk s anglickými válečnými zajatci, výrobu vlastizrádných proanglických plakátů a hanobení Vůdce11.8.1944gilotinaEhrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Šafka Jaroslavstudent gymnázia19.5.1923Kosořín18.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Mladá garda národního odboje, ilegální KSČ)15.4.1943gilotinaBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šafránek Zdeněkrádiový elektrotechnik21.11.1920Teplice-Šanov23.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)29.3.1943gilotinaABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Šanda Jandopravní pilot3.1.1903Žerotice19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)28.7.1943gilotinaABS (141),Barch (3001, 3016), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šára Alexander Antonín technický kreslíř31.12.1916Praha29.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Šedo Františekželezniční zaměstnanec6.11.1902Choceň15.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (chválení nepřátel Německa)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Šelepa Františekučitel3.2.1883Věrovany20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)16.6.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ševčík Josefkrejčovský pomocník10.2.1912Olšovec29.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu a napomáhání nepříteli (pomoc osobám odcházejícím do zahraničí do čs. zahraniční armády)25.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ševčík Josefobráběč kovů20.2.1887Praha26.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)25.8.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šíma Františekřezník29.4.1915Žďár nad Sázavou4.9.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádeže (četné krádeže ve sklepích a skladech v Berlíně)30.9.1943gilotinaBarch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šimek Joseftopič3.2.1902Janov18.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)9.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šimer Františeklékař, vysokoškolský profesor20.4.1899Praha4.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (přijetí osob s falešnými doklady mezi pacienty v nemocnici)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Široký Josefautomechanik22.4.1905Pyšely23.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, poslech zahraničního rozhlasu a neoprávněné držení zbraní (odbojová skupina ve Velkém Meziříčí)13.7.1943gilotinaABS (134, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Škalda Josefkriminalista15.8.1894Malé Petrovice (Praha)12.9.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (vydavatel ilegálního časopisu V Boj)23.1.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Škrach Vasil Kaprálekknihovník14.6.1891Prostějov9.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová skupina J. Sedmíka, odbojové organizace Politické ústředí a PVVZ)25.5.1943gilotinaABS (141, 302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Škraňka Václavpouliční hlídač3.8.1900Litomyšl13.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (chválení nepřátel Německa)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Šmejkal Františekplukovník22.9.1890Praha3.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)6.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Šmíd Jaroslavporučík, úředník30.11.1913Zbiroh2.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)4.5.1943gilotinaABS (141), Barch (3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šmíd Vojtěch Adalberttypograf4.2.1896Soběslav20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)16.6.1943gilotinaABS (135), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, NA (KT-OVS)
Šolc Zdeněkobchodník18.10.1912Olomouc21.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)1.9.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šorm Janpolicejní inspektor22.4.1900Olomouc29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Špalek Josef Pavel technický úředník1.8.1915Kladno29.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Šperl Františekklempíř13.1.1906Kalenice30.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)5.10.1942gilotinaABS (305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Šprišl Jaroslavsoustružník10.5.1915Švejcarova Lhota17.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)16.8.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, NA (KT-OVS)
Štarman Zdeněkzámečník6.9.1920Zhoř u Litomyšle6.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za politický delikt (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Šťastný Petrmechanik16.11.1918Havlíčkův Brod29.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)11.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šteffan Richardtechnický soukromý úředník19.4.1900Trnávka6.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (spolupráce s čs. zpravodajskou službou 1936)16.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Štěpnička Miloslavstrojní mistr21.3.1910Podvihov21.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)16.11.1942gilotinaABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Štětka Antonínšofér13.6.1904Strakonice29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)5.11.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Štíbr Františekkovář mědi1.7.1907Kosoř4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)15.10.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Štolc Karelporučík 10.4.1916Kralupy nad Vltavou31.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a ilegální vysílání (odbojová organizace Obrana národa)7.8.1942gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Šťovíček Antonínporučík četnictva12.4.1898Golčův Jeníkov27.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Štrobl Alois podplukovník 15.11.1894Nový Hrozenkov28.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)22.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Štrych Vilémbednář28.6.1903Meziříčko23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)13.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šubrt Alfonspomocný dělník, holič23.9.1911Rtyně12.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za poškození vojenských prostředků (sabotáž) a napomáhání nepříteli (poškození dvou vojenských letadel v továrně v Náchodě)28.5.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šubrt Josefdopisovatel8.2.1907Lomnice4.12.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)11.5.1943gilotinaABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šulc Jaroslavpaleontolog21.10.1903Praha6.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)20.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šulc Josefmajor, vrchní sekretář26.10.1895Nymburk27.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Šuman Václavsportovní manažer25.9.1894Cítov4.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)11.5.1943gilotinaABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Švabík Františekpolicejní inspektor2.9.1903Dražůvky11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)22.12.1942gilotinaABS (141, 305, 302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Švarc Jankovář9.2.1894Praha20.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, PH
Švancar Antonínzámečník12.2.1922Hořany u Mostu23.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádež (krádeže v protileteckých krytech v Berlíně)22.12.1944gilotinaBarch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Tacl Josefplukovník jezdectva, úředník3.3.1892Ústí nad Orlicí17.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)2.9.1942gilotinaABS (52, 141, 302), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Taibl Vladimírzemědělec17.2.1899Louny5.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníABS (141, 325), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Talášek Vladimírmajor gšt., vrchní komisař státních drah24.4.1901Lazce u Olomouce20.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)19.8.1942gilotinaABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Tauschek Juliuskancelářský asistent30.3.1897Plzeň3.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)4.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Tausik Alfrédlékař11.6.1899Hradec Králové12.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli (odbojová činnost)1.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Terer Rudolfdělník8.10.1906Ostrow16.9.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)30.1.1942gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Terkola Ernstúředník10.1.1909Himberg (Rakousko)2.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální komunistické hnutí)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Till Aloisškolník13.2.1894Nový Jičín20.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Tipelt Josefučitel30.8.1908Horní Maršov22.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (člen katolického sociálního svazu Kolpingovo dílo, zatčen za protest proti obsazení Rakouska 1938 a obviněn z ilegální činnosti)4.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Titl Františekhorník2.3.1894Ledvice (Duchcov)26.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)19.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Toman Janmajor11.8.1888Praha29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová činnost)23.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Tomášek Josef Blažejúředník okresní nemocenské pojišťovny9.2.1885Liblín19.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)18.6.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Tomáško Jandělník5.5.1900Slezská Ostrava12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)4.5.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Träger Ctiborželezniční inspektor26.2.1897Plzeň16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)3.11.1942oběšeníABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Tregler Jaromír úředník27.10.1908Hudlice12.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Truhlář Emanuelnemocniční kontrolor16.12.1903Nová Včelnice24.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli, přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa)2.10.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Tvrz Zdeněkštábní kapitán gšt., vrchní komisař okresního úřadu4.10.1902Velká Lhota (okres Jindřichův Hradec)17.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)2.9.1942gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, NA (KT-OVS)
Uher Emilzámečník27.3.1903Ervěnice3.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Uher Januniverzitní profesor28.1.1891Prostějov9.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)27.10.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ullrich Stanislavštábní kapitán, odborný učitel7.8.1895Praha6.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)20.5.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ulrich Josefželezniční strojvůdce14.4.1896Holice20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)16.6.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Urban Antonínúředník31.3.1888Sedlčánky21.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)16.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Urban Josef zámečník11.2.1894Plzeň19.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)18.6.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Úředníček Leopoldsoukromý úředník3.12.1907Ostrava26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)3.5.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Urichová Marievýrobkyně umělých květin8.2.1891Micmanice23.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální Komunistická strana Německa)8.4.1943gilotinaDer Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Vacko Pavelčistič stříbra15.9.1922Beluša (Slovensko)26.11.1941 odsouzen Lidovým soudem k trestu smrti za vraždu a loupež (vražda a oloupení zaměstnance železniční společnosti Mitropa na nádraží v Berlíně)6.2.1942gilotinaGDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vais Josefmajor gšt., úředník tiskového odboru předsednictva ministerské rady1.6.1897Dušníky13.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)19.8.1942oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Valášek Václavtechnický úředník12.12.1905Praha22.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 24.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Valenta Františekdělník10.7.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)17.11.1944gilotinaBarch (3001, 3016, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Váňa Františekkancelářský úředník4.2.1902Horní Lhota (okres Zlín)26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)3.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vančurová Annapomocnice v domácnosti16.5.1914Žleby16.6.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)3.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vaněk Joseftovárník17.1.1898Bítouchov (okres Semily)28.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost, distribuce ilegálních tiskovin, podíl na vydání ilegálního časopisu V Boj)22.2.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Vaňous Alexanderpolicejní strážmistr17.1.1917Česká Třebová1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS) , PH
Vašíček Františekobchodní úředník23.3.1909Chroustov (okres Třebíč)29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 5.11.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, NA (KT-OVS)
Vávra Hugoeditor30.3.1901Březové Hory11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)18.12.1942gilotinaABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Vavrouch Vojtěchúředník30.4.1905Bedihošť19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)20.8.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Večeřa Oldřich řezník25.4.1901Praha29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)5.11.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vejs Františekmalíř pokojů25.3.1905Králíky30.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)15.10.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Vejvoda Bohumilkapitán, kapelník24.10.1881Zbraslav16.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a neoprávněné držení zbraní (ukrývání zbraní bývalé Národní gardy na Zbraslavi)1.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Veleba Václavsoustružník24.9.1910Valovice9.12.1943 odsouzen k trestu smrti za sexuální delikty a krádeže (udržoval intimní styky s různými muži v Berlíně a ty okrádal)7.1.1944gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Veselý Eduardželezniční úředník v. v.22.1.1893Dolní Kounice19.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství ve spojení s přípravou k velezradě (špionáž proti Německu)12.9.1942oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Veselý Vilémpolicista3.1.1913Praha11.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)10.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vignati Janlékař2.7.1899Přerov18.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)26.8.1942gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vích Václavredaktor6.11.1885Nová Paka24.2.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství, napomáhání nepříteli, přípravu k velezradě a zradu národa šířením lží (odbojová činnost)2.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Víchová Josefav domácnosti16.2.1902Úpice24.2.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství, napomáhání nepříteli, přípravu k velezradě a zradu národa šířením lží (odbojová činnost)2.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vichorec František dělník5.11.1896Uherské Hradiště18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Vít Janštábní kapitán20.6.1897Dluhonice5.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)1.6.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vlachý Janplukovník dělostřelectva, úředník20.8.1895Mokré Lazce29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)23.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vlasák Jandělník4.2.1923Jemnice8.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádeže (četné krádeže s dalšími občany protektorátu)28.9.1943gilotinaBarch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vodička Josefpekař13.12.1897Svépravice23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka)13.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vodička Václavinvalida27.10.1895Želénky24.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)29.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Volejník Vladimírzámečník8.9.1920Sokolnice 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)3.5.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Volek Jansekretář zemského úřadu7.6.1894Tata-Tovarosz (Maďarsko)12.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)12.7.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Voleský Jandělník14.9.1922Praha20.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádeže (členem dvou skupin vykrádajících obchody s potravinami a oblečením v Berlíně)20.10.1944gilotinaBarch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Voleský Ladislav zámečník12.7.1921Svinná (okres Ústí nad Orlicí)8.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Volf Václavbrigádní generál, zdravotní rada 17.1.1893Máslojedy26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)24.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vosátka Antonínmagistrátní správní ředitel8.3.1891Praha30.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost)20.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vosihnoj Anton Richard železniční strojvůdce27.3.1888Šternberk19.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství ve spojení s přípravou k velezradě (spolupráce s čs. zpravodajskou službou, pašování komunistických letáků do Rakouska)12.9.1942oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vosynek Jindřichpolicejní strážník9.7.1917Česká Třebová7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Votruba Otakarvýpravčí21.4.1894Praha18.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, špionáž a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)13.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vrátil Františeklékař14.5.1900Třešť u Jihlavy29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa)23.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vrba Josefhorník6.7.1898Kladno24.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)29.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vrňata Adalbertdopravce10.3.1898Berlín17.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (kurýrní spojení s odbojovou organizací vyslance Jaroslava Lípy v Bělehradu a domácím odbojem)8.9.1943oběšeníABS (52, 141, 302, 305, S), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Vršovský Miroslavzámečník21.3.1920Vršovice (okres Louny)26.10.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)13.12.1943gilotinaABS (135, 141), Barch (R 3001, 3016, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Vrzák František dělník23.12.1908Kolín23.3.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádež (krádež oblečení ve vybombardovaném domě v Berlíně)27.4.1944gilotinaBarch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Všetička Bohuslav Dimitrij brigádní generál 25.9.1893Náchod27.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)19.8.1942oběšeníABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vycpálek Jan Viktor Adalbert elektrotechnik, majitel obchodu29.11.1905Tábor29.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (vyslán ze SSSR do protektorátu 1940, agenturní zpravodajská síť sovětské zpravodajské služby GRU v protektorátu)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Vylt Jindřichdělník28.10.192114.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádeže (plundrování venkovského domu a navádění dalších Čechů ke vloupání)7.9.1943oběšeníBarch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Vyskočil Karelpozemkový makléř14.12.1889Obodř22.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (šíření Německu nepřátelských zpráv ze zahraničního rozhlasu)30.7.1943gilotinaBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Wacherlohn Emanuelobchodní úředník12.12.1896Praha29.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 11.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Walitza Ottoholič23.11.1901Horní Benešov27.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (1936-1938 spolupráce s čs. zpravodajskou službou)1.7.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Wanka Josefhorník18.8.1889Hudcov24.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)29.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Weil Janpoštovní sekretář7.6.1899Praha28.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)9.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Weiner Fritz Edgarzubní technik12.3.1907Praha29.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ)11.1.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Weiss Josefmechanik9.8.1908Olomouc15.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)28.4.1943gilotinaBarch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Wiesner Jaroslavtovárník, letec8.6.1898Chrudim17.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová činnost)28.5.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Wilender Karelkancelářský úředník15.7.1902Lazy10.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (nabádání více osob českého původu k útěku do Švýcarska s cílem vstoupit do čs. zahraniční armády)1.7.1943gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Wolf Antonínkrejčí, novinový zpravodaj27.5.1904Petrovice23.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu)25.5.1943gilotinaABS (141), Barch (3016), Der Tod von Plötzensee, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Zabloudil Františekzemědělský dělník9.12.1896Nemotice29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost)8.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Zákora Karelpolicejní úředník26.9.1893Stará Boleslav19.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost)14.1.1943gilotinaBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Záleský Janskladník12.11.1901Nová Huť25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)7.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Záleský Václavholič26 9.1898Nová Huť25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa)7.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Závada Bohuslavplukovník, profesor17.1.1890Býškovice7.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa)26.8.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Zborník Václavporučík, úředník7.7.1908Hradiště6.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová činnost)27.10.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Zelený Josefzámečník9.7.1913Vlkaneč7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové)8.9.1943oběšeníABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Zenker Josefzedník19.1.1904Všechlapy24.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)29.3.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Zicha Josefmajitel tiskárny30.12.1892Kutná Hora6.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra)8.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Zika Františeksvobodník vládního vojska4.1.1918Sedlčany16.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)8.2.1943gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Zikmund Johannstrojní zámečník30.3.1912Praha22.12.1939 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za těžkou loupež a krádež (přepadení a oloupení ženy na nádraží v Berlíně)10.2.1940gilotinaBarch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Zöldner Emilautomechanik24.12.1904Praha7.11.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a za napomáhání k uchovávání skladu zbraní a držení munice (odbojová skupina M. Bondyho)17.4.1942gilotinaBarch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žáček Martinpekař21.11.1898Bzenec4.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (spolupráce se zpravodajsko-sabotážní skupinou odbojové organizace Obrana národa J. Balabána, J. Mašína a V. Morávka)30.7.1943gilotinaABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žák Jaroslavstudent2.1.1920Klánovice22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)16.11.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žák Josefskladník2.4.1896Opatovice nad Labem11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)12.7.1943gilotinaABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žampach Josefporučík, technický úředník28.11.1913Švihov4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Svazu letců RČS)8.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žďárský Josefkrejčí6.7.1895Kolešov3.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Poštovní revoluční výbor)1.6.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Ždímal Václav brigádní generál, vládní rada26 9.1890Heřmanov13.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa)2.9.1942gilotinaABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žerovnický Joseftramvajový průvodčí a mechanik10.3.1906Praha3.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Žilina Františektechnický úředník a konstruktér10.4.1915Drahoňův Újezd29.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu)7.9.1943oběšeníABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Žižlavský František skladník4.11.1911Brno3.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)7.9.1943oběšeníBarch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Živný Stanislavpojišťovací úředník1.4.1912Dačice24.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ)6.8.1943gilotinaABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žlábek Antonín právník, finanční úředník9.7.1909Slaný5.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Bratrské dílo na Chodsku)21.4.1943gilotinaABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)