PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (* 1973)

PhDr. Petr BlažekOdborné zaměření – Historik

 • Československé dějiny 20. století
 • Opozice a odpor proti komunistickému režimu
 • Polsko-československé vztahy

 

Kontakt

Vzdělání

 • 1993–1998 magisterské studium, Univerzita Hradec Králové, učitelství pro 3. stupeň, obor: český jazyk a literatura – dějepis
 • 1996–2001 magisterské studium, Ústav českých dějin Filozofická fakulta Univerzita Karlova, obor: historie
 • 2002 obhajoba rigorózní práce (PhDr.), Ústav českých dějin Filozofická fakulta Univerzita Karlova
 • 2008 obhajoba doktorandské práce (Ph.D.), Ústav českých dějin Filozofická fakulta Univerzita Karlova

Profesní curriculum

 • 1999–2000 středoškolský učitel, Gymnázium Špitálská, Praha 9, výuka předmětů: český jazyk, dějepis a základy společenských věd
 • 2000–2007 odborný asistent, Katedra humanitních věd Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, výuka politologických předmětů
 • 2004–2010 odborný pracovník, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v.v.i., Praha
 • 2007–2008 vedoucí oddělení výzkumu, Odbor archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, Praha
 • 2007–2008 člen redakční rady Sborníku ABS
 • 2008 ředitel odboru zkoumání totalitních režimů, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
 • 2008 vedoucí oddělení, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
 • 2010– člen vědecké rady Národního zemědělského muzea
 • 2010– odborný pracovník, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
 • 2011– člen redakční rady časopisu Securitas Imperii
 • 2012–2016 člen redakční rady časopisu Paměť a dějiny
 • 2013– člen programové rady časopisu Pamięć i Sprawiedliwość
 • 2013– jmenován ministrem kultury obsahovým expertem v oblasti kinematografie a činnosti v oblasti filmové vědy
 • 2014– člen poradního týmu pro vybudování Muzea Jana Palacha ve Všetatech

Grantové projekty

 • 2004 – Historický výzkum spolupráce československé a polské opozice 1976–1989, Fond rozvoje vysokých škol, Filozofická fakulta UK, č. 1826
 • 2004–2005 Nezávislé mírové iniciativy v Československu, Grantová agentura Akademie věd ČR, ÚSD AV ČR
 • 2007–2009 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Dějiny opoziční skupiny (1978–1989), Grantová agentura Akademie věd ČR, ÚSD AV ČR, v.v.i.
 • 2010 Československo a polská krize 1980–1982, Česko-polské fórum MZV ČR, ÚSD AV ČR, v.v.i.

Webové projekty

Vybraná bibliografie

A) Monografie

 • BLAŽEK, Petr – LAUBE, Roman – POSPÍŠIL, Filip: Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980–1989. ÚSD AV ČR, Praha 2003, 340 s. (ISBN 80-7285-032-6)
 • BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel: Czechoslovakia, In: PERSAK, Krzystof – KAMIŃSKI, Łukasz (eds.): Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe, 1944/45–1989. IPN, Varšava 2005, s. 87–161 (ISBN 83-89078-82-1), německy: BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel: Tschechoslowakei, In: KAMIŃSKI, Łukasz – PERSAK, Krzystof – GIESEKE, Jens (eds.): Hanbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, s. 395-480. (ISBN 978-3-525-35100-0), polsky: BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel: Czechosłowacja, In: KAMIŃSKI, Łukasz – PERSAK, Krzystof (eds.): Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989. IPN, Warszawa 2010, s. 245–224.
 • BLAŽEK, Petr: PARAF (PARalelní Akta Filozofie). Vydávání samizdatového časopisu 1985–1990. ÚSD AV ČR, Praha 2006, 109 s. (ISBN 80-7285-007-5)
 • kol. autorů: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989. t. 1. Karta, Warszawa 2007, 854 s. (spoluautor české části, ISBN 978-83-88288-89-0)
 • BLAŽEK, Petr: Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí. Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968. ÚSTR, Praha 2008, 93 s. + CD (ISBN 978-80-87211-02-1)
 • KAMIŃSKI, Łukasz - BLAŽEK, Petr - Grzegorz Majewski: Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. ATUT, Wrocław 2009, 268 s. + DVD (ISBN 978-83-7432-586-8)
 • BLAŽEK, Petr – JECH, Karel – KUBÁLEK, Michal a kol.: Akce K. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. ČZU v Praze – Pulchra, Praha 2010, 636 s. (ISBN 978-80-87377-05-5, 978-80-213-2033-8)
 • POSPÍŠIL, Filip - BLAŽEK, Petr: „Vraťte nám vlasy!“ První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu. Academia, Praha 2010, 592 s. (ISBN 978-80-200-1853-3)
 • BLAŽEK, Petr: Ryszard Siwiec 1909–1968. IPN, Warszawa 2010, 223 s. + DVD (ISBN 978-83-7629-114-7)
 • BLAŽEK, Petr: Ryszard Siwiec 1909–1968. ÚSTR - IPN, Praha 2015, 248 s. (ISBN 978-80-87912-33-1, česko-anglické, doplněné vydání)

Obálka monografie - Lennonova zeď v Praze Obálka monografie - PARAF (PARalelní Akta Filozofie) Obálka monografie -Słownik dysydentów Obálka monografie -Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí Obálka publikace -Akce K. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech Obálka publikace - „Vraťte nám vlasy!“ První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu Obálka publikace - „Vraťte nám vlasy!“ První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu Obálka publikace - „Ryszard Siwiec 1909-1968“ (česko-anglické, doplněné vydání) Obálka publikace - „Ryszard Siwiec 1909-1968“ (česko-anglické, doplněné vydání)

B) Editor sborníků

 • BLAŽEK, Petr (ed.): Reprezentace zemědělských zájmů v českém stranickém systému po roce 1989. Sborník příspěvků z pracovního semináře 17. září 2002. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2002, 76 s. (ISBN 80-213-0990-3)
 • BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. Dokořán – ÚČD FF UK, Praha 2005, 356 s. (ISBN 80-7363-007-9)
 • BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava, 4.–5. září 2003. Dokořán – ÚSD AV ČR, Praha 2006, 361 s. (ISBN 80-7363-103-2, ISBN 80-7285-070-9)
 • BLAŽEK, Petr – JAWORSKI, Paweł – KAMIŃSKI, Łukasz (eds.): Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39 – 1945 – 1989. Część I., IPN, Varšava 2007, 152 s. (ISBN 978-83-60464-36-6)
 • BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč... Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Academia, Praha 2007, 335 s. (ISBN 978-80-200-1558-7)
 • BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) pohledem svých členů. Diskusní setkání 19. října 2007. Pulchra, Praha 2008, 143 s. (ISBN 978-80-904015-2-5)
 • BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Dokořán – Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2008, 360 s. + CD (ISBN 978-80-7363-226-7)
 • BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAKUB, Jareš a kol.: Jan Palach ´69. Togga – FF UK – ÚSTR, Praha 2009, 637 s. + DVD (ISBN 978-80-7308-237-6, 978-80-87211-04-5, 978-80-87258-03-3)
 • BLAŽEK, Petr – JAWORSKI, Paweł – KAMIŃSKI, Łukasz (eds.): Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989. Część II., IPN, Varšava 2009, 260 s. (ISBN 978-83-7629-115-4)
 • MAŠÍN, Ctirad – MAŠÍN, Josef – PAUMER, Milan: Cesta na severozápad. Academia, Praha 2010, 311 s. (k vydání připravil společně s Olgou Bezděkovou, ISBN 978-80-200-1830-4)
 • BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. ÚSD AV ČR, Praha 2013, 423 s. (ISBN 978-80-7285-166-9)

Obálka sborníku - Reprezentace zemědělských zájmů v českém stranickém systému po roce 1989 Obálka sborníku - Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989 Obálka sborníku - Polsko a Československo v roce 1968 Obálka sborníku - Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39 – 1945 – 1989 Obálka sborníku - A nepozdvihne meč... Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 Obálka sborníku - Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) pohledem svých členů. Diskusní setkání 19. října 2007 Obálka publikace - Jan Palach ´69

C) Knižní edice dokumentů

 • BLAŽEK, Petr (ed.): „Tentokrát to bouchne“. Edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden – únor 1977). FF UK – OABS MV, Praha 2007, 139 s. (ISBN 978-80-7308-176-8)
 • BAEVA, Iskra – BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – KUBINA, Michael – PACZKOWSKI, Andrzej – TANTZSCHER, Monika – TISCHLER, János – WILKE, Manfred – WÓJTOWICZ, Norbert (eds.): Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodiego w PLR 1980–1982. Tom 1 (sierpień 1980 – marzec 1981). Warszawa 2006, 445 s. (ISBN 83-60464-22-7)
 • BAEVA, Iskra – BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – KUBINA, Michael – PACZKOWSKI, Andrzej – TANTZSCHER, Monika – TISCHLER, János – WILKE, Manfred – WÓJTOWICZ, Norbert: Przed i po 13 Grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PLR 1980-1982. Tom 2 (Kwiecień 1981 – Grudzień 1982). IPN, Warszawa 2007, 730 s. (ISBN 978-83-60464-56-4)
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Palach“. Edice dokumentů z provenience ministerstva vnitra, In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAKUB, Jareš a kol.: Jan Palach ´69. Togga – FF UK – ÚSTR, Praha 2009, s. 349–608 (ISBN 978-80-7308-237-6, 978-80-87211-04-5, 978-80-87258-03-3)
 • BLAŽEK, Petr – BURSÍK, Tomáš (eds.): Pražský proces 1979. Vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Dokumenty. ÚSD AV ČR, Praha 2010, 428 s. (ISBN 978-80-7285-124-9)
 • PAŽOUT, Jaroslav a kol. (eds.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978-1989. Edice dokumentů. Academia, Praha 2014, 410 s. + CD (ISBN 978-80-200-2388-9, člen autorského kolektivu, editace cca 60 sdělení VONS)
 • BLAŽEK, Petr – SCHOVÁNEK, Radek (eds.): Přikládáme sekeru ke kořenům lži. Rozhlasové projevy programového ředitele Rádia Svobodná Evropa v Mnichově 1951–1952 Pavla Tigrida. Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, Praha 2015, 238 s. (ISBN 978-80-260-9221-6).

Obálka edice dokumentů - „Tentokrát to bouchne“ Obálka edice dokumentů - Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodiego w PLR 1980–1982. Tom 1 Obálka edice dokumentů - Przed i po 13 Grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PLR 1980-1982. Tom 2 Obálka publikace - Jan Palach ´69 Obálka publikace - Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978-1989 Obálka publikace - Přikládáme sekeru ke kořenům lži. Rozhlasové projevy programového ředitele Rádia Svobodná Evropa v Mnichově 1951–1952 Pavla Tigrida

D) Výstavy

 • Souhlasím s Prohlášením Charty 77 z 1. 1. 1977. (Odbor archiv bezpečnostních složek MV, Praha 2007.)
 • Aby se to už neopakovalo. Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 (Společně s Tomášem Bursíkem, Josef Hallou a Jiřím Hoppem, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2008, katalog: BLAŽEK, Petr – BURSÍK, Tomáš – HALLA, Josef – HOPPE, Jiří: Aby se to už neopakovalo. Katalog k výstavě o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2008, 83 s.)
 • Za vaši a naši svobodu – Protesty proti srpnové okupaci Československa: BLR, MLR, NDR, PLR a SSSR (autor koncepce, spoluautor a editor textů, Ústav pro studium totalitních režimů – Úřad vlády ČR, Praha 2008)
 • Jan Palach ´69 (společně s Jakubem Jarošem a Patrikem Eichlerem, Národní muzeum – FF UK, Praha 2009, katalog: BLAŽEK, Petr – JAREŠ, Jakub – EICHLER, Patrik: Jan Palach ´69. Exhibition. Národní muzeum – FF UK, Praha 2009, 40 s.)
 • Já prostě nemůžu žít jinak. Výstava o procesu s členy VONS 1979 (společně s Tomášem Bursíkem, Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a knihovnou Libri prohibiti. Praha 2009)
 • Odkaz s lidskou tváří. Dějiny Polsko-československé solidarity (Agentura Misgurnus, a.s. ve spolupráci s Polským institutem v Praze, Českým centrem ve Varšavě a Evropským centrem Solidarity v Gdaňsku, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a knihovnou Libri prohibiti, Praha 2009)
 • Králové Šumavy. Výstava o kurýrech a převaděčích (společně s Martinem Tichým, Markétou Doležalovou, Liborem Svobodou, Jaroslavem Rokoským, Václavem Veberem, Petrem Mallotou a Martinem Jindrou, ÚSTR, Praha 2012, k výstavě byl vydán katalog).
 • Živé pochodně. Sebeupálení jako radikální politický protest 1963–2013 (autor koncepce a většiny textů, grafická úprava Jáchym Šerých, Filozofická fakulta Univerzioty Karlovy v Praze, partneři výstavy Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek, 2014).
 • Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu (společně s Jaroslavem Rokoským, Martinem Tichým, Liborem Svobodou a Jiřím Urbanem, ÚSTR, Praha 2016, k výstavě byl vydán katalog).

E) Studie v odborných periodikách a sbornících, knižní úvody a doslovy

Obálka - Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu Obálka - Politologická revue, roč. 8 (2002), č. 1
Obálka - Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století Obálka - Život je jinde…?: Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století
Obálka - Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti Obálka - Soudobé dějiny, roč. 10, č. 4 (2003)
Obálka - Slovensko a režim normalizácie Obálka - Věda v Československu v období normalizace (1970-1975)
Obálka - II. kongres českých politologů. Praha – Suchdol, 5.-6.9.2003 Obálka - Şcoala memoriei 2003
Obálka - Wrocław w Czechach – Czesi we Wrocławiu Obálka - Od rywalizacji do współpracy
Obálka - Horch und Guck Obálka - Soudobé dějiny, roč. 11, č. 1–2 (2004)
Obálka - Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku Obálka - Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století
Obálka - Arche, č. 7–8 (2006) Obálka - Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe, 1944/45-1989
Obálka - Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB Obálka časopisu Pamäť národa, roč. 1, č. 1 (2005)
Obálka časopisu Pamäť národa, roč. 1, č. 3 (2005) Obálka - Film a dějiny
Obálka - Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu IV. Obálka - Ideje, na nichž stojí Česká republika. Sborník referátů z konference.
Obálka - The Heart of Europe Obálka - Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme
Obálka - Experiencias de la transición Checa Obálka - Transformacija. Česki docved
Obálka - Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Zborník zo stretnutia v Trešti Obálka - Pamięć i Sprawedliwość, č. 1 (9), 2006
Obálka - Dějiny a současnost, roč. 28, č. 12 (2006) Obálka - Pamäť národa, roč. 2, č. 2 (2006)
Obálka -Sborník archivu ministerstva vnitra, č. 4 (2006) Obálka -Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 5 (2007)
Obálka - Prague Perspectives (II.). A New Generation of Czech East European Studies Obálka - Listy, roč. 37, č. 1 (2007)
Obálka - Hrozba komunismu? Sborník referátů z konference Praha Obálka - A nepozdvihne meč... Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989
Obálka - Szlak do wolności – XXV lat Solidarności Polsko-czesko-słowackiej Obálka - Paměť a dějiny, roč. 1, č. 1 (2007)
Obálka - Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77. Praha, 21.–23. března 2007 Obálka - Paměť a dějiny, roč. 2, č. 1 (2008)
Obálka - Listy, roč. 33, č. 4 (2003) Obálka - Karta, č. 45 (2005)
Obálka - Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava 14.-16.11.2007 Obálka - NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945-1989. Anthology of the international conference. Bratislava 14.-16.11.2007
Obálka - Historik v soudobých dějinách. Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám Obálka - Paměť a dějiny, roč. 2, č. 2 (2008)
Obálka - Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů Obálka - Polskie podzemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1956
Obálka - Revue Politika, 6-7/2008 Obálka sborníku Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti
Obálka publikace - Třetí odboj Obálka časopisu - Paměť a dějiny č. 2/2011
Obálka Securitas Imperii, č. 19 (2/2011) Obálka Securitas Imperii, č. 20 (1/2012)
Obálka publikace - Vzkazy domů Obálka sborníku Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe
Obálka publikace -Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi Obálka revue Paměť a dějiny č. 4 (2012)
Obálka revue Paměť a dějiny č. 1/2013 Obálka publikace Odvaľujem balvan
Obálka Buletynu IPN č. 9/2013 Obálka publikace Dominový efekt
Obálka Paměť a dějiny č. 3/2013 Obálka knihy Kmeny 0
Obálka publikace Gustav Husák. Moc politiky – politik moci Obálka publikace Migrace 1982
Obálka publikace Osm let po válce. Rok 1953 v Československu Obálka Securitas Imperii, č. 24 (1/2014)
Obálka Paměť a dějiny, roč. 8, č. 1 (2014) Obálka publikace Sejdeme se v Denveru aneb ze Žižkova do země javorového listu
Obálka publikace Šwiat wobec „Solidarności“ 1980–1989 Obálka Paměť a dějiny, roč. 8, č. 2 (2014
Obálka Historická revue č. 9 (2014) Obálka Film a dějiny 4. Normalizace
Obálka Paměť a dějiny, roč. 8, č. 3 (2014) Obálka Historická revue, roč. 25, č. 11 (2014)
Obálka : Paměť a dějiny, roč. 8, č. 4 (2014) Obálka Cesty za svobodou
Obálka: Behind of Iron Curtoin, No 1/2014 (Printed 2015) Česká polonistická studia. Tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo)
Obálka: Paměť a dějiny, roč. 9, č. 1 (2015) Obálka:Ryszard Siwiec pre memoria. Polkie Towarszystwo Historyczne
Obálka sborniku Československo 1954–1962 Obálka Historický kaleidoskop, č. 3 (2015)
Obálka DIK Fagazine, No 9/2015 ObálkaPaměť a dějiny, roč. 8, č. 3 (2015)
Obálka Vyjádření úcty a vděčnosti Obálka publikace 1969 rok zlomu
Obálka Paměť a dějiny 1/2016  
 • BLAŽEK, Petr: Dejte šanci míru! Pacifismus a neformální mírové aktivity mládeže v Československu 1980-1989. In: VANĚK, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Votobia – ÚSD AV ČR, Praha 2002, s. 11–107. (ISBN 80-7285-016-4) Jedna z kapitol vyšla také polsky BLAŽEK, Petr: Odmowa służby wojskowej w Czechosłowacji 1969–1989. In: Pamięć i sprawiedliwość, č. 2 (4), Varšava 2003, s. 253–270. (ISSN 1427-7476)
 • BLAŽEK, Petr: Reprezentace zemědělských zájmů v politickém systému České republiky. In: Politologická revue, roč. 8 (2002), č. 1, s. 22–38. (ISSN 1211-0353)
 • BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: Agrární politické strany a hnutí ve vybraných postkomunistických stranických systémech. In: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století. Studie Slováckého muzea č. 7, Uherské Hradiště 2002, s. 275-294. (ISBN 80-86185-18-4) (Anglická mutace: Comparison of agrarian political parties in selected Central European states after 1989. In: Agricultural Economics, roč. 48, č. 10 (2002), s. 544–553, ISSN 0139-570X)
 • BLAŽEK, Petr: Kauza Ivana Polanského. Sjednocení vydavatelů samizdatu v Československu. In.: MATONOHA, Jan (ed.): Život je jinde…?: Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2002, s. 129–139. (ISBN 80-85778-35-1)
 • BLAŽEK, Petr: Setkání představitelů československé a polské opozice na státních hranicích 1978-1989. In: HRODEK, Dalibor (ed.): Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti: Pardubická konference (18.–20. duben 2002). FF UK, Praha 2003, s. 177-209. (ISBN 80-7308-039-7)
 • BLAŽEK, Petr: Historie jedné „spolupráce“ s komunistickou rozvědkou. In: Soudobé dějiny, roč. 10, č. 4 (2003), s. 579-587. (ISSN 1210-7050)
 • BLAŽEK, Petr: Případ Ivana Polanského. Limity spolupráce české a slovenské opozice. In: KMEŤ, Norbert – MARUŠIAK, Juraj: Slovensko a režim normalizácie. ÚPV SAV – Vydavateľstvo Michala Vaška, Bratislava – Prešov 2003, s. 206–221. (ISBN 80-7165-390X)
 • BLAŽEK, Petr: Člen-korespondent ČSAV JUDr. Jiří Hájek (1968–1976): Od komunistické strany k opozičnímu hnutí. In: KOSTLÁN, Antonín (ed.): Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). ÚSD AV ČR, Praha 2002, s. 423–455. (ISBN 80-7285-020-2, ISSN 1213-1199)
 • BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: Zemědělské protesty: Kapitola z reprezentace zemědělských zájmů a přístupových jednání o vstupu ČR do EU. In: DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra – HEROUTOVÁ, Andrea: II. kongres českých politologů. Praha – Suchdol, 5.-6.9.2003. Česká společnost pro politické vědy, Praha 2003, s. 219–230. (ISBN: 80-902176-3-X)
 • BLAŽEK, Petr: Opozice a odpor: K typologii nesouhlasu s komunistickým režimem v Československu 1968-1989. In: DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra – HEROUTOVÁ, Andrea: II. kongres českých politologů. Praha – Suchdol, 5.-6.9.2003. Česká společnost pro politické vědy, Praha 2003, s. 261-270. (ISBN: 80-902176-3-X)
 • BLAŽEK, Petr: Anne nucleare, Tratatul de la Varşovia şi Cehoslovacia după criza cubaneză. In: GOŞU, Armand – RUSAN, Romulus: Şcoala memoriei 2003. Fundaţia Academia Civică, Bukurešť 2003, s. 281–297. (ISBN 973-8214-19-X)
 • BLAŽEK, Petr: Sejdeme se – zatím – v Polsku: Vratislavský festival 3.–5. listopadu 1989. In: TARAJŁO-LIPOWSKA, Zofia – MALICKI, Jarosław (eds.): Wrocław w Czechach – Czesi we Wrocławiu: Literatura – język – kultura. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 2003, s. 371–389. (ISBN 83-89247-61-5)
 • BLAŽEK, Petr: České děti. In: PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, Oldřich (eds.): Manuál encyklopedie českých dějin. Historický ústav AV ČR, Praha 2003, s. 437–439. (ISBN 80-7286-050-X)
 • BLAŽEK, Petr: Solidarita se Solidaritou: Opoziční hnutí v Československu a vyhlášení polského „válečného stavu“ v prosinci 1981. In: DĄBROWSKI, Dariusz (ed.): Od rywalizacji do współpracy: Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historików z Polski i Republiki Czeskiej. Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2003, s. 245–265. (ISBN 83-89185-05-9)
 • BLAŽEK, Petr: Dritter Widerstand: Opposition und Widerstand gegen das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei in den Jahren 1948–1956. In: Horch und Guck, roč. 13, č. 45 (2004), s. 31-35. (ISSN 1437-6164)
 • BLAŽEK, Petr – CAJTHAML, Petr: Dezinformace, lži a pomluvy. Kampaně proti opozici v Československé televizi 1968–1989. In: Soudobé dějiny, roč. 11, č. 1–2 (2004), s. 300–303. (ISSN 1210-7050)
 • BLAŽEK, Petr: „Wszystko pójdzie w innym kierunku“. Wpływ polskiego Marca ´68 na praską wiosnę. In: KAMIŃSKI, Łukasz (ed.): Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku. IPN, Warszawa 2004, s. 32–44. (ISBN 83-89078-69-4) česky
 • BLAŽEK, Petr: „Všechno dostane jiný směr“. Vliv Pražského jara na polský Březen. In: BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava, 4.–5. září 2003. Dokořán – ÚSD AV ČR, Praha 2006, s. 33–44. (ISBN 80-7363-103-2, ISBN 80-7285-070-9)
 • BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: Politicky motivované vylučování studentů v zakladatelském období komunistického režimu: Černá kapitola z dějin vysokého zemědělského školství v Praze. In: RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.): Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 2004, s. 111–132. (ISBN 80-86185-38-9)
 • BLAŽEK, Petr: Typologie opozice a odporu proti komunistickému režimu. Přehled koncepcí a limity bádání. In: BLAŽEK, Petr (ed.): Odpor a opozice proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. ÚČD FF – Dokořán, Praha 2005, s. 10–24, poznámky s. 307-314. (ISBN 80-7363-007-9) Bělorusky Typalegii apazycyi i cypracivu kamunistyčnamu režimu. Agljad kancepcij i pamki dasledavaninja. In: Arche, č. 7–8 (2006), s. 68–87. (ISSN 1392-9682)
 • BLAŽEK, Petr: Do posledního dechu. Antologie služebních přísah příslušníků SNB. In: ČELOVSKÝ, Bořivoj (ed.): Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy 2005, s. 13–28. (ISBN 80-86904-02-4)
 • BLAŽEK, Petr: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. In: Pamäť národa, roč. 1, č. 1 (2005), s. 86–89. (ISSN 1336-6297)
 • BLAŽEK, Petr: Libri prohibiti. In: Pamäť národa, roč. 1, č. 3 (2005), s. 65–66 (ISSN 1336-6297)
 • BLAŽEK, Petr – CAJTHAML, Petr – RŮŽIČKA, Daniel: Kolorovaný obraz komunistické minulosti. Vznik, natáčení a uvedení 30 případů majora Zemana. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, s. 276–294, poznámky s. 395–398. (ISBN 80-7106-667-2)
 • BLAŽEK, Petr: Kauza Skupiny revoluční akce. Letáková kampaň na podporu polské Solidarity ve světle svazkové agendy StB. In: KÁRNÍK, Zdeněk – KOPEČEK, Michal (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu IV., ÚSD – Dokořán, Praha 2005, s. 199–236, poznámky s. 267–276. (ISBN 80-7363-032-X, 80-7285-058-X)
 • BLAŽEK, Petr: Formy opozice a odporu proti komunistickému režimu v ČSSR a v PLR (70. a 80. léta 20. století). In: MEJSTŘÍK, Martin (ed.): Ideje, na nichž stojí Česká republika. Sborník referátů z konference v Senátu PČR, Praha 29. a 30. 11. 2004. Praha 2005, s. 43–47.
 • BLAŽEK, Petr – SCHOVÁNEK, Radek: „Let us hope that all this will benefit the society“. Jan Patočka – a philosopher opposing evil. In: The Heart of Europe, roč. 12, č. 6 (2005), s. 26–29. (ISSN 1210-7727)
 • BLAŽEK, Petr: Politická represe v komunistickém Československu 1948–1989. In: ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva (eds.): Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Ústav pamäti národa, Bratislava 2005, s. 8–22. (ISBN 80-969296-1-5)
 • BLAŽEK, Petr: Využívání dokumentů StB při historickém bádání. In: SEDOVÁ, Tatiana (ed.): Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Zborník zo stretnutia v Trešti 14.–16. 2005. Veda, Bratislava 2005, s. 66–71. (ISBN 80-224-0907-3)
 • BLAŽEK, Petr: Las transiciones a la democracia y las lustraciones. In: VESELÝ, Luboš (ed.): Experiencias de la transición Checa. Člověk v tísni, Praha 2005, s. 189–190, ISBN 80-86961-05-02. (Běloruská mutace: Perepachod da demokratyi i „Ljustracija“. In: VESELÝ, Luboš (ed.): Transformacija. Česki docved. Člověk v tísni, Praha 2005, s. 111–115. (ISBN 80-86961-06-0)
 • BLAŽEK, Petr: Rekonstrukce. Pramneny k procesu s Miladou Horákovou a jejími druhy. In: Sborník archivu ministerstva vnitra, č. 4 (2006), s. 191-220. (ISSN 1214-4274)
 • BLAŽEK, Petr: Zpráva československého velvyslance ve Varšavě. In: BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava, 4.–5. září 2003. Dokořán – ÚSD AV ČR, Praha 2006, s. 278–308. (ISBN 80-7363-103-2, ISBN 80-7285-070-9)
 • BLAŽEK, Petr: Akcja „Červotoč“ (Kołatek). Tajny wspólpracownik StB Stanislav Dvořák jako kurier „Solidarności Polsko–Czechosłowackiej“. In: Pamięć i Sprawedliwość, č. 1 (9), 2006, s. 117–164. (ISSN 1427-7476)
 • BLAŽEK, Petr: Vzkazy na omítce. Lennonova zeď v Praze. In: Dějiny a současnost, roč. 28, č. 12 (2006), s. 12. (ISSN 0418-5129)
 • BLAŽEK, Petr: „Ľudovodemokratický honorár“. Dopisy Ladislava Novomeského Záviši Kalandrovi. In: Pamäť národa, roč. 2, č. 2 (2006), s. 50–56. (ISSN 1336-6297)
 • BLAŽEK, Petr: „Chladnou hlavu, planoucí srdce a čisté ruce". In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 5 (2007), s. 255-272. (ISBN 978-254-1126-1)
 • BLAŽEK, Petr: Operation „North“. Czechoslovak Security Apparatus and the Polish Crisis 1980-1984. In: BABKA, Lukáš – ROUBAL, Petr (eds.): Prague Perspectives (II.). A New Generation of Czech East European Studies. National Library of the Czech Republic Slavonic Library, Prague 2007, s. 263–276. (ISBN 978-80-7050-534-2)
 • BLAŽEK, Petr: Jednotný postup strany. In: Listy, roč. 37, č. 1 (2007), s. 65–66. (ISSN 1210-1222)
 • BLAŽEK, Petr: Srp a kladivo. Symbol komunismu. In: MEJSTŘÍK, Martin (eds.): Hrozba komunismu? Sborník referátů z konference Praha, 31. V. 2005. Senát Parlamentu ČR, Praha 2006, s. 44–50. (ISBN 80-239-7646-X)
 • BLAŽEK, Petr: Odpírání vojenské služby osobami německé národnosti v letech 1953–1954. In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč... Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Academia, Praha 2007, s. 59–82. (ISBN 978-80-200-1558-7)
 • BLAŽEK, Petr: „Nikdy nikoho nezabiju“. Záznam procesu s Miloslavem Lojkem. In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč... Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Academia, Praha 2007, s. 282–322. (ISBN 978-80-200-1558-7)
 • BLAŽEK, Petr: Dokumenty StB jako źródło archowalne do poznania historii Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. In: ZALEWSKI, Mirosław (ed.): Szlak do wolności – XXV lat Solidarności Polsko-czesko-słowackiej. ATUT, Wrocław 2007, s. 84–92. (ISBN 978-83-7432-262-1)
 • BLAŽEK, Petr: Orwelův rok v Kopřivnici. „Závěry z případu porušení směrnic A-oper-I-3 příslušníky Správy StB KS SNB Ostrava“. In: Paměť a dějiny, roč. 1, č. 1 (2007), s. 108–119. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr – BOSÁK, Vladimír: Akce „Bojanovice“ – 11. listopad 1976. In: Paměť a dějiny, roč. 1, č. 1 (2007), s. 120–133. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: „Podkopávej ze všech sil dnešní režim!“ Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949). In: Paměť a dějiny, roč. 1, č. 1 (2007), s. 134–161. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: „Znovuukřižovaný“. Pomník obětem komunismu v kanadském Masaryktownu. In: Paměť a dějiny, roč. 1, č. 1 (2007), s. 167–169. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: „Ale jiná možnost není“. Vyšetřování vzniku Charty 77. In: DEVÁTÁ, Markéta – SUK, Jiří – TŮMA, Oldřich (eds.): Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77. Praha, 21.–23. března 2007. ÚSD AV ČR – FF UK, Praha 2008, s. 225–235. (ISBN 978-80-7285-090-7)
 • BLAŽEK, Petr: Pamětní deska na studentskou demonstraci 25. února 1948. In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 1 (2008), s. 162–166. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr – BOSÁK, Vladimír: Akce „Alfa 1“. Sledování bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v prosinci 1989. In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 1 (2008), s. 116–130. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Únorový převrat pohledem Ústředny StB při ministerstvu vnitra. In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 1 (2008), s. 102–115. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Milan 2“. Fotografie Milana Otáhala ze sledování Státní bezpečností, In: TŮMA, Oldřich - VILÍMEK, Tomáš (eds.): Historik v soudobých dějinách. Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám. ÚSD AV ČR, Praha 2008, s. 261-274 (ISBN978-80-7285-095-2)
 • BLAŽEK, Petr: Rezidentura FMV v Sovětském svazu. Postavení, činnost a personální obsazení v roce 1989, In: GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava 14.-16.11.2007. ÚPN, Bratislava 2008, s. 236-259 (ISBN 978-80-89335-01-5) (anglická verze - BLAŽEK, Petr: Residency of the Federal Ministry of the Interior in the Soviet Union. Position, Activities and Staffing in 1989, In: GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945-1989. Anthology of the international conference. Bratislava 14.-16.11.2007. ÚPN, Bratislava 2008, s. 250-274 (ISBN 978-80-89335-05-3)
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Přednáška“ – sledování Ivana Dejmala, In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 2 (2008), s. 55-61 (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Na rozcestí. Brněnský sjezd ČSSD v listopadu 1947, In: FAJMON, Hynek - BALÍK, Stanislav - HLOUŠKOVÁ, Kateřina (eds.): Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. Centrum pro studium demokracie a kultury. Brno 2008, s. 153-161 (ISBN 978-80-7325-158-1) (ukázka - Smrtící objetí. Komunisté a sociální demokraté 1945-1948, In: Revue Politika, roč. 6, č. 6-7, léto 2008, s. 31)
 • BLAŽEK, Petr: Opór zbrojny wobec reżimu komunistycznego w Czechosłowacji w latach 1948-1956, In: POLESZAK, Sławomir (ed.): Polskie podzemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1956. IPN, Warszawa - Lublin 2008, s. 127-133 (ISBN 978-83-60464-81-6)
 • BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: „Chtěl jsem mít svobodné zemědělce ve svobodné zemi“. Sedlák a politik Stanislav Broj, In: BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. Dokořán – Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2008, s. 156-182 (ISBN 978-80-7363-226-7)
 • BLAŽEK, Petr: „Pochodeň č. 1“. Rekonstrukce činu Jana Palacha, In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAKUB, Jareš a kol.: Jan Palach ´69. Togga – FF UK – ÚSTR, Praha 2009, s. 39-89 (ISBN 978-80-7308-237-6, 978-80-87211-04-5, 978-80-87258-03-3)
 • BLAŽEK, Petr - MAJEWSKI, Grzegorz: Spotkamy się w Polsce. Przegląd Niezależnej Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu, In: Pamięć i przesłość, roč. 1, č. 2 (2008), s. 38-45 (ISSN 1899-508X)
 • BLAŽEK, Petr: Typologie von Opposition und Widerstand gegen das kommunistische Regime, In: PERZI, Niklas - BLEHOVA, Beata - BACHMAIER, Peter (Hrsg.): Die Samtene Revolution. Vorgeschichte - Verlauf - Akteure. Petr Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2009, s. 110-131 (ISBN 978-3-631-55030-4)
 • BLAŽEK, Petr: Okupační propaganda na československém území po 21. srpnu 1968, In: VOLNÁ, Katka (ed.): Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro. Sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2009, s. 199-217 (ISBN 978-80-87211-23-6)
 • BLAŽEK, Petr: Kampaň vedená z parlamentní půdy. Polsko-československá solidarita v roce 1989, In: Dějiny a současnost, mimořádné číslo k dvacátému výročí 17. listopadu 1989 (listopad 2009), s. 25-30 (ISSN 0418-5129)
 • BLAŽEK, Petr (ed.): Krycí jméno „Petra“. Archivní dokumenty o spolupráci Věry Vránové se Státní bezpečností, In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu. Libri prohibiti, Praha 2008, s. 81–114. (ISBN 978-80-254-2076-8)
 • BLAŽEK, Petr: Prameny k dějinám Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v Archivu bezpečnostních složek, In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu. č. 2, Libri prohibiti, Praha 2008, s. 110-123 (ISBN 978-80-254-2077-5)
 • BLAŽEK, Petr: „Při natáčení filmů o procesech je třeba opatrnosti“. Příprava, natáčení a uložení filmového záznamu soudního procesu „Milada Horáková a spol.“, In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí - filmové obrazy zla. Casablanca - ÚSTR 2009, s. 201-213 (ISBN 978-80-87292-01-3, 978-80-87211-34-2)
 • BLAŽEK, Petr: Opozice proti komunistickému režimu v Československu před listopadem 1989, In: CHVÁTAL, Marek (ed.): Listopad 1989 v Československu. Sborník příspěvků z konference uspořádané Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod 10. 10. 2009 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Muzeum Vysočiny, Havlíčkův Brod 2010, s. 15–26 (ISBN 978-80-87302-04-0)
 • BLAŽEK, Petr: „Celá zábava se zvrhla v tancování“. Kampaň proti rock´n´rollu na podzim 1957, In: Dějiny a současnost, roč. 32, č. 6 (červen 2010), s. 37–39 (ISSN 0418-5129)
 • BLAŽEK, Petr: Revolucionář z polských loděnic. Příběh spoluzakladatele Solidarity Andrzeje Kołodzieje, In: Dějiny a současnost, roč. 32, č. 10 (říjen 2010), s. 41–43 (ISSN 0418-5129)
 • BLAŽEK, Petr: Snímky polské dekády. Příběh českého fotografa a jeho archivu, In: Paměť a dějiny, roč. 4, č. 3 (2010), s. 64–68 (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr – Jakoubek, James V.: Vysoce znepokojující záležitost. Edice dokumentů o smrti Pavla Wonky z archivu Ministerstva zahraničí USA, Securitas Imperii, č. 17 (2/2010), s. 124–183. (ISSN 1804-1612)
 • BLAŽEK, Petr: Opozice v Československu před pádem komunistického režimu v listopadem 1989, In: JAŠEK, Peter (ed.): 20. výročie nežnej revolúcie. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava 11.–12. november 2009. Ústav pamäti národa, Bratislava 2010, s. 128–137 (ISBN 978-80-89335-29-9)
 • BLAŽEK, Petr: „Proběhl jsem rychle oblakem“. Odbojové aktivity Ctirada Mašína v jáchymovském lágru, In: VEBER, Václav - BUREŠ, Jan a kol.: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. ÚSTR - Metropolitní univerzita Praha - Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha 2010 [vyšlo v roce 2011], s. 222-241 (ISBN 978-80-7380-306-3, 978-80-87211-44-1, 978-80-86855-67-7)
 • Petr Blažek: Vyhoštění krále majálesu. Allen Ginsberg a Státní bezpečnost, In: Paměť a dějiny, roč. 5, č. 2 (2011), s. 28–43 (ISSN 1802-8241), francouzský překlad – BLAŽEK, Petr: L’expulsion du roi de Majáles. Allen Ginsberg et la sûreté de l’État, In: Cahiers du CEFRES. N° 32, Individus sous contrôle. Prague 2012, p. 235-267 (ISBN 978-80-86311-26-5), anglický překlad – BLAŽEK, Petr: The Deportation of the King of May. Allen Ginsberg and the State Security, In: Behind the Iron Courtain, No 2/2012, p. 35–47 (ISBN 978-80-87211-71-7), přetištěno In: DIK Fagazine, No 9/2015, p. 85–95 (ISSN 1734-4727).
 • Petr Blažek: Akce „Teolog“. Sledování Oto Mádra příslušníky IV. správy SNB v osmdesátých letech, In: Paměť a dějiny, roč. 5, č. 2 (2011), s. 73–87 (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: „Zvěřinec a jeho členové“. Edice agenturních zpráv o P. Josefu Zvěřinovi, In: Securitas Imperii, č. 19 (2/2011), s. 242–316. (ISSN 1804-1612) Ukázky z edice také publikovány v časopisu Teologické texty BLAŽEK, Petr: Vězeň Josef Zvěřina v podání agenturní sítě, In: Teologické texty, roč. 24, č. 2 (2013), s. 94. (ISSN 0862-6944)
 • BLAŽEK, Petr: Dlouhá cesta do Ruzyně, In: NĚMEC, Jiří: Dopisy z Ruzyně a Nové šance svobody. Pulchra, Praha 2011, s. 207–227. (ISBN 978-80-87377-30-7)
 • BLAŽEK, Petr: Służba Bezpieczeństwa Państwowego a Polacy w Czechosłowacji na początku lat osiemdziesiątych XX w., In: HYTREK-HRYCIUK, Joanna – STRAUCHOLD, Grzegorz – SYRNYK, Jarosław (eds.): Internacjonalizm czy...? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989). Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 22–23 kwietnia 2010 r., IPN, Warszawa–Wrocław 2011, s. 515–524. (ISBN 978-83-7629-286-1)
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Ivan 2“. Sledování Ivana Martina Jirouse příslušníky Správy sledování StB, Paměť a dějiny, č. 1 (2012), s. 103–113. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Československo a polská krize 1980-1981, Securitas Imperii, č. 20 (1/2012), s. 58–75. (ISSN 1804-1612)
 • BLAŽEK, Petr: Jan Anastáz Opasek. Opat Chuligán, In: WITTLICHOVÁ, Lucie (ed.): Vzkazy domů. Příběhy Čechů, kteří odešli do zahraničí (emigrace a exil 1848-1989). Dny české státnosti - Labyrint, Praha 2012, s. 338–348. (ISBN 978-80-904980-1-3, 978-80-87260-46-3)
 • BLAŽEK, Petr: „Byli jsme první vojáci i zajatci studené války“. Případ kurýra Miloslava Čapka, In: JAŠEK, Peter (ed.): Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe. Ústav pamäti národa, Bratislava 2012, s. 39–73. (ISBN 978-80-89335-50-3)
 • BLAŽEK, Petr: Sebeupálení jako forma radikálního politického protestu ve světě, In: SVOBODA, Libor (eds.): Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 339–352.
 • BLAŽEK, Petr – BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan – SVOBODA, Libor – ŽÁČEK, Pavel: Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti, In: Paměť a dějiny, roč. 6, č. 4 (2012), s. 66-75.
 • BLAŽEK, Petr: Návštěva genseka. Generální tajemník ÚV KSSS a předseda prezidia Nejvyššího sovětu Leonid Iljič Brežněv v Československu 1978, In: Paměť a dějiny, roč. 7, č. 1 (2013), s. 36-46. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: První následovník. Sebeupálení Josefa Hlavatého 20. ledna 1969, In: Paměť a dějiny, roč. 7, č. 1 (2013), s. 95-102. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Drak“. Sledování Jana Trefulky příslušníky Správy sledování StB, In: Paměť a dějiny, roč. 7, č. 1 (2013), s. 115-122. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Anti“. Sledování historika Jozefa Jablonického příslušníky IV. správy SNB při jeho dvou pražských cestách, In: KMEŤ, Norbert – SYRNÝ, Marek a kol.: Odvaľujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického. Ústav politických vied SAV – Múzeum Slovenského národného povstania, Bratislava – Banská Bystrica 2013, s. 390–397. (ISBN 978-8089514-21-2)
 • BLAŽEK, Petr: Żywe pochodnie, In: Biuletyn IPN, č. 9/18 (2013), s. 51–54. (ISSN 2084-7319)
 • BLAŽEK, Petr: Vyhodnocení plánu práce II. správy SNB za rok 1988, In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. ÚSD AV ČR, Praha 2013, s. 257–264. (ISBN 978-80-7285-166-9)
 • BLAŽEK, Petr: Záznamy diskuse vedení KSČ o protirežimních vystoupeních na podzim 1988, In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. ÚSD AV ČR, Praha 2013, s. 257–264. (ISBN 978-80-7285-166-9)
 • BLAŽEK, Petr: Vedení KSČ a opoziční hnutí na konci 80. let, In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. ÚSD AV ČR, Praha 2013, s. 153–160. (ISBN 978-80-7285-166-9)
 • BLAŽEK, Petr – ČVANČARA, Jaroslav: Z války do války. Dospívání bratří Ctirada a Josefa Mašínových ve vzpomínkách a fotografiích, In: Paměť a dějiny, roč. 7, č. 3 (2013), s. 96–111. (ISSN 1802-8241), přetištěno In: Historický kaleidoskop, č. 3 (2015), s. 45–55. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Počty nuceně vystěhovaných selských rodin v Československu 1948-1960, In: ROKOSKÝ, Jaroslav - SVOBODA, Libor (ed.): Kolektivizace v Československu. ÚSTR, Praha 2013, s. 229-243. (ISBN 978-87211-96-0)
 • BLAŽEK, Petr: „Do společných hovorů se nezapojoval“. Gustáv Husák ve vězení 1951–1960, In: MICHÁLEK, Slavomír – LONDÁK, Miroslav a kol.: Gustav Husák. Moc politiky – politik moci. Veda, Bratislava 2013, s. 480–498. (ISBN 978-80-224-1312-1)
 • BLAŽEK, Petr: Máničky. Všichni s vlasy na ramena, In: Vladimír 518 a kol.: Kmeny 0. Městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. Bigg Boss & Yinachi, Praha 2013, s. 14-49. (ISBN 978-80-224-1312-1)
 • BLAŽEK, Petr: Svědectví o dvou světech, In: LEFEUVRE, Ivanka: Migrace 1982. Deníkové záznamy signatářky Charty 77, vystěhované v rámci akce „Asanace“ z Československa. Academia, Praha 2014, s. 289–299. (ISBN 978-80-200-2277-6)
 • BLAŽEK, Petr: „Jdeme do ulic!“. Historická rekonstrukce protestů proti měnové reformě ve Vimperku 4. června 1953, In: PETRÁŠ, Jiří - SVOBODA, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. ÚSTR - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha - České Budějovice 2014, s. 357-381. (ISBN 978-80-200-2277-6)
 • BLAŽEK, Petr: Poučení komunistické strany z krizového vývoje v roce 1953. Instrukce pro likvidaci masových nepokojů, In: Securitas Imperii, č. 24 (1/2014), s. 156-179. (ISSN 1804-1612)
 • BLAŽEK, Petr: Slovenský následovník? Šest dokumentů k sebeupálení Michala Lefčíka v Košicích 11. dubna 1969, In: Paměť a dějiny, roč. 8, č. 1 (2014), s. 58–68. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: S humorem, pravda někdy téměř černým, In: ČVANČARA, František: Sejdeme se v Denveru aneb ze Žižkova do země javorového listu. Toužimský & Moravec, Praha 2014, s. 5-8. (ISBN 978-80-7624-145-1)
 • BLAŽEK, Petr: Czechosŀowacja a kryzys w Polsce w latach 1980-1981, In. KAMIŃSKI, Łukasz – JAWORSKI, Paweŀ (eds.): Šwiat wobec „Solidarności“ 1980–1989. IPN, Warszawa 2013 (vyšlo 2014), s. 148–160.
 • BLAŽEK, Petr: Koláže do vězení. Za Karlem Trinkewitzem, In: Paměť a dějiny, roč. 8, č. 2 (2014), s. 122-124 (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Utópia nad Vislou. Poľská cesta k socializmu (1944/1945–1970), In: Historická revue, roč. 25, č. 9 (2014), s. 21–23. (ISSN 1335-6550)
 • BLAŽEK, Petr: Solidarita. Kríza systému a zrod nezávislého občianskeho hnutia, In: Historická revue, roč. 25, č. 9 (2014), s. 80–81. (ISSN 1335-6550)
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Producent-1“. Natáčení filmu Amadeus v dokumentaci Státní bezpečnosti, In. KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4. Normalizace. Václav Žák - Casablanca - Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014, s. 102-137 (ISBN 978-80-87292-26-6, 978-80-87912-13-3)
 • BLAŽEK, Petr: Happeningem proti totalitě. Společnost za veselejší současnost v roce 1989, In: Paměť a dějiny, roč. 8, č. 3 (2014), s. 12-23 (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: „Opuštění republiky“. Devět dokumentů k odsouzení Karla Kryla v roce 1975, In: Paměť a dějiny, roč. 8, č. 3 (2014), s. 100-117 (ISSN 1802-8241)
 • Rok 1989 pohledem historiků (anketa, účastníci Marek Chodakiewicz, Łukasz Kamiński, Jiří Suk, Václav Veber, Petr Blažek), In: Paměť a dějiny, roč. 8, č. 3 (2014), s. 132-134 (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Pád Berlínského můru, In: Historická revue, roč. 25, č. 11 (2014), s. 40–42. (ISSN 1335-6550)
 • BLAŽEK, Petr: Zamatová revolúcia. Československo a jeho prechod k demokracii v roku 1989, In: Historická revue, roč. 25, č. 11 (2014), s. 43–47. (ISSN 1335-6550)
 • BLAŽEK, Petr: Anketa k památníku Jana Palacha (účastníci Petr Blažek, Štěpán Hulík, Jakub Jareš, Michal Ježek a Michal Stehlík), In: Paměť a dějiny, roč. 8, č. 4 (2014), s. 127-128 (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Vila „Okopanina“. Výcvikové centrum v Bruchsalu v letech 1949-1950, In: SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin (eds.): Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2014 (vyšlo 2015), s. 41-60 (ISBN 978-80-87912-19-5)
 • BLAŽEK, Petr: The Gensek´s Visit. The general secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and Chairman of the Supreme Soviet Leonid Ilyich Brezhnev in Czechoslovakia, 1978, In: Behind of Iron Curtoin, No 1/2014 (Printed 2015), Volume 3, p. 60-71 (ISBN 978-8087912-22-5, překlad článku BLAŽEK, Petr: Návštěva genseka. Generální tajemník ÚV KSSS a předseda prezidia Nejvyššího sovětu Leonid Iljič Brežněv v Československu 1978, In: Paměť a dějiny, roč. 7, č. 1 /2013/, s. 36-46, ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr - ČVANČARA, Jaroslav: From War to War. The adolescence of brothers Ctirad and Josef Mašín in recollections and photographs), In: Behind of Iron Curtoin, No 1/2014 (Printed 2015), Volume 3, p. 140-153 (ISBN 978-8087912-22-5, překlad článku BLAŽEK, Petr - ČVANČARA, Jaroslav: Z války do války. Dospívání bratří Ctirada a Josefa Mašínových ve vzpomínkách a fotografiích, In: Paměť a dějiny, roč. 7, č. 3 /2013/, s. 96-111, ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: „Dobrý večer po dvaceti letech“. Festival československé nezávislé kultury v polské Vratislavi v listopadu 1989, In: Baron, Roman - Madecki, Roman (eds.): Česká polonistická studia. Tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014 (vyšlo 2015), s. 181-205.
 • BLAŽEK, Petr: Osudy dobrého vojáka Pavla Vošického, In: Paměť a dějiny, roč. 9, č. 1 (2015), s. 113–122 (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Polska żiwa pochodnia, In: Brzostowski, Ryszard - Zemło, Mariusz (eds.): Ryszard Siwiec pre memoria. Polkie Towarszystwo Historyczne, Tarnów-Dębica 2015, s. 43–56 (ISBN 978-83-934384-5-7)
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Mácha“. Historická rekonstrukce petřínských událostí 1. května 1962, In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo 1954–1962. Jihočeské muzeum – ÚSTR, Praha 2015, s. 193–203 (ISBN 978-80-87311-57-8 a 978-80-87912-24-9)
 • BLAŽEK, Petr: Jejich duše byly krásné. Korespondence Libuše Palachové s rodinou Jana Zajíce, In: Paměť a dějiny, roč. 8, č. 3 (2015), s. 63-70 (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: „Akty revoluční spravedlnosti“. Limity pražského jara, soudní rehabilitace a bývalí političtí vězni, In: ŽÁČEK, Pavel a kol: Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, Praha 2015, s. 237–255 (ISBN 978-80-7278-670-1)
 • BLAŽEK, Petr: Dokument doby, In: SOZANSKÝ, Jiří: 1969 rok zlomu. Symposium, Praha 2015, s. 284–291 (ISBN 978-80-904962-4-8)
 • BLAŽEK, Petr - KINDLEROVÁ, Rita: Živá pochodeň na Ukrajině. Sebeupálení Vasyla Omeljanovyče Makucha v Kyjevě 5. listopadu 1968, In: Paměť a dějiny, roč. 10, č. 1 (2016), s. 73-90. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Majáles 1956. Pražská studentská slavnost ve fotografiích Antonína Rozsypala, In: Paměť a dějiny, roč. 10, č. 1 (2016), s. 108-113. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Happenings against totalitarianism. The Society for a Merrier Present in 1989, In: Behind of Iron Curtoin, 2016, Volume 4, p. 80-91 (ISBN 978-8087912-53-9, překlad článku Happeningem proti totalitě. Společnost za veselejší současnost v roce 1989, In: Paměť a dějiny, roč. 8, č. 3 (2014), s. 12-23 /ISSN 1802-8241/)
 • BLAŽEK, Petr: Pražský underground v dokumentaci Správy sledování StB, In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Reflexe undergroundu. ÚSTR, Praha 2016, s. 88-125 (ISBN 978-80-87912-55-3)
 • BLAŽEK, Petr: Mimořádné zprávy Státní bezpečnosti o hlasech na smrt a pohřeb prof. Jana Patočky, In: Securitas Imperii, č. 29 (2/2016), s. 244-281 (ISSN 1804-1612)

F) Rozhovory s pamětníky

 • BLAŽEK, Petr: Bylo nás pět. Rozhovor s Ivanou Šustrovou. In: Listy, roč. 33, č. 4 (2003), s. 65–66. (ISSN 1210-1222)
 • BLAŽEK, Petr – MAJEWSKI, Grzegorz: Granica Przyjaźni. In: Karta, č. 45 (2005), s. 118–136. (ISSN 0867-3764)
 • BLAŽEK, Petr: Odsoudil mě vojenský soud. Panelová diskuse s odpírači vojenské služby. In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč... Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989. Academia, Praha 2007, s. 239–272. (ISBN 978-80-200-1558-7)
 • BLAŽEK, Petr: Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Rozhovor s Petrem Sísem, In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 1 (2008), s. 96-101. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr – VÉVODA, Rudolf: Ukázat celé panorama – rozhovor s Markem Lasotou a Tadeuszem Isakowiczem-Zaleským o zkoumání komunistické minulosti v Polsku, In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 2 (2008), s. 109–114 (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr: Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Panelová diskuse s Janem Brojem, Ivo Feierabendem a Ivanem Dejmalem, In: BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. Dokořán – Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2008, s. 303–320 (ISBN 978-80-7363-226-7)
 • BLAŽEK, Petr: „Doba se vyvíjela.“ Záznam panelové diskuse s klienty a spolupracovníky VONS, In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu. č. 2, Libri prohibiti, Praha 2008 [vyšlo v roce 2009], s. 124–133 (ISBN 978-80-254-2077-5)
 • BLAŽEK, Petr – SVOBODA, Libor: Vyhýbal jsem se kolektivním pracím. Životopisný rozhovor s Václavem Veberem, In: SVOBODA, Libor (eds.): Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 9–40.
 • BLAŽEK, Petr – ZEMAN, Pavel: Nechat mluvit fakta. S historikem Tomášem Staňkem o nuceném vysídlení Němců z Československa, jeho odborné práci a studiu dějin česko-německých vztahů, In: Paměť a dějiny, roč. 7, č. 2 (2013), s. 63–74. (ISSN 1802-8241)
 • BLAŽEK, Petr (ed.): Rok 1989 ve Střední Evropě (Mirosłav Jasiński, František Mikloško, Bernd Gehrke, György Varga), In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. ÚSD AV ČR, Praha 2013, s. 257–264. (ISBN 978-80-7285-166-9)

G) Překlady odborných textů

 • Překlad průvodního polského textu (35 panelů, společně s Lubošem Veselým a Tomkem Grabińským) k výstavě Pro a Proti. Poláci a Pražské jaro 1968. Vernisáž výstavy byla v listopadu 2004 ve Vratislavi. Dne 24. března 2005 byla slavnostně zahájena výstava Pražské jaro v roce 1968, kterou připravil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR ve spolupráci s Ústavem národní paměti (Varšava) a K 2001 (Brno).
 • KAMIŃSKI, Łukasz: Polská sjednocená dělnická strana a Pražské jaro. In: BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava, 4.–5. září 2003. Dokořán – ÚSD AV ČR, Praha 2006, s. 104–116. (ISBN 80-7363-103-2, ISBN 80-7285-070-9, překlad z polštiny)
 • MAJCHRZAK, Grzegorz: Operace „Podhale“. In: BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava, 4.–5. září 2003. Dokořán – ÚSD AV ČR, Praha 2006, s. 156–171. (ISBN 80-7363-103-2, ISBN 80-7285-070-9, překlad z polštiny)
 • IWANOW, Mikołaj: Disidentské hnutí v Sovětském svazu, In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. ÚSD AV ČR, Praha 2013, s. 8–17. (ISBN 978-80-7285-166-9, překlad z polštiny)
 • KAMIŃSKI, Łukasz: Opoziční hnutí v Polské lidové republice, In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. ÚSD AV ČR, Praha 2013, s. 59–85. (ISBN 978-80-7285-166-9, překlad z polštiny)

H) Učební texty pro školy

Obálka publikace Lest We Forget. Memory of Totalitarianism in Europe
 • Spolupráce s organizacemi Jeden svět na školách (Člověk v tísni) a Moderní dějiny (Pant)
 • PURVES, Gillian (ed.): Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě. Čítanka pro starší středoškoláky kdekoliv v Evropě. Platforma evropské paměti a svědomí - Konrad-Adenauer-Stiftung, Praha 2013, tématická hesla na s. 87, 101, 110, 119, 160, 181, 248 a 253 (ISBN 978-80-260-4937-1), anglická verze Lest We Forget. Memory of Totalitariasnism in Europe. A reader for older secondery school students anywhere in Europe. Institut for the Study of Totalitarian Regimes - Platform of European Memory and Conscience, Praha 2013 (ISBN 978-80-87211-79-3), německá verze Damit wir nicht vergessen ( ISBN 978-80-87211-85-4), francouzská verze Pour ne pas oublier (ISBN 978-80-87211-86-1)

I) Články v tisku

 • Autor řady novinových článků, recenzí a rozhovorů (Lidové noviny, MF Dnes, Literární noviny, Respekt, Rzeczpospolita, Týdeník A2, Proglas aj.)

J) Televizní a rozhlasové pořady

 • Vystoupení v řadě historických dokumentů České televize a Českého rozhlasu. Odborný poradce u historických filmů (např. Pouta, Hořící keř).