Mgr. Petr Anev (*1986)

Mgr. Petr AnevOdborné zaměření – Historik

 • České a československé dějiny první poloviny 20. století
 • Českoslovenští demokraté v letech 1918-1948 (s určitými přesahy), především lidé patřící k agrárnímu hnutí, jejich osud ve třicátých a čtyřicátých letech a intelektuálové spjatí s Národní stranou práce (1925-1930)
 • Československé politické strany a systémy ve 20. století

Kontakt

Profesní curriculum

 • 2001–2005   Gymnázium Sladkovského náměstí 8, Praha 3
 • 2005–2010   Studium oboru historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (diplomní obor)
 • 2005–2010   Studium oboru politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • Od 2011   Ústav pro studium totalitních režimů
 • Od 2013   Doktorské studium na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vedoucí disertační práce: Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Výzkumné projekty:

Publikační činnost:

Studie a články

 • ANEV, Petr: Agrárníci ve třetí republice. Mocný pilíř předválečného Československa po květnu 1945. In: Paměť a dějiny, č. 1/2012, s. 11-22
 • ANEV, Petr: Procesy s údajnými přisluhovači Zelené internacionály. In: Paměť a dějiny, č. 4/2012, s. 23-34
 • ANEV, Petr: Národní strana práce na stránkách Lidových novin a Přítomnosti: Politická orientace Ferdinanda Peroutky, Karla Čapka a dalších intelektuálů spojených s Národní stranou práce. In: Moderní dějiny, roč. 17, 2009, č. 2, s. 23-63
 • ANEV, Petr: Pokus o stranu inteligence: Sociální složení a organizační vývoj Národní strany práce (1925–1930) – článek v internetovém časopise „Člověk“ z 1. 1. 2010, zhruba 20 normostran

Recenze:

 • ANEV, Petr: BRANDES Detlef: Sudetští Němci v krizovém roce 1938. In: Paměť a dějiny, č. 4/2013, s. 139-140
 • ANEV, Petr: Nespravedlivě pošlapaná demokratická veličina? In: Soudobé dějiny, roč. XIX, č. 3-4/2012, s. 554-559

Dosažená ocenění:

 • Cena Edvarda Beneše 1. stupně: uděleno v říjnu 2010 městem Sezimovo Ústí za diplomovou práci „Cesta k zániku agrární strany (1933–1948)“