Paměť a dějiny – Revue pro studium totalitních režimů – ročník 2016

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích a také prostřednictvím internetu, a to na stránkách knihkupectví Kosmas. Případně si jej můžete objednat na zákaznické lince +420 226 519 800. Doporučená cena časopisu je 75 Kč. K dostání je i v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Předplatné časopisu: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, telefon 225 985 224, email send@send.cz, www.send.cz1/2016Paměť a dějiny č. 1/2016 2/2016Paměť a dějiny č. 2/2016 3/2016Paměť a dějiny č. 3/2016    


Paměť a dějiny č. 3/2016 - Ilustrační foto

Paměť a dějiny 3/2016

Pestrou směs témat a studií naleznete v novém vydání revue Paměť a dějiny. Číslo otevírá příběh neprávem vězněné hokejové legendy Bóži Modrého, pokračujeme články o popravených zlodějíčcích a spekulantech a o Georgiosu Papanikosovi, monarchistickém Řekovi, který zemřel v československé věznici. Další studii věnujeme konspiračnímu bytu „Venkov“, kde během svého pobytu v Československu bydlel například Che Guevara. Rozhovor se statečnou Ruskou Olgou Iofe, která v roce 1969 protestovala u příležitosti výročí okupace Československa, vedla Michaela Stoilova. Válečné problematiky se dotýká příběh rodiny Piskáčkových, popravených za pomoc parašutistům (nejen) z výsadku Anthropoid, nebo fotoalbum z příjezdu sovětských válečných zajatců do Litvínova. Přinášíme také vzpomínky Oty Ulče na čas strávený mezi „černými barony“. Číslo obsahuje i řadu aktualit a recenzí.

Studie a články

 • Roman John: Tenhle zápas nemohl vyhrát. K 100. výročí narození hokejového brankáře Bohumila Modrého
 • Ivo Pejčoch, Jiří Plachý: Popravy nepřátel lidově demokratického hospodářství
 • Prokop Tomek: Dům, v němž bydlel i Guevara. Historie konspiračního bytu „Venkov“
 • Jiří Plachý: Flight Lieutenant. Václav Martínek – oběť únorového převratu Ondřej Hladík: Georgios Papanikas – Řek, kterého nechala StB zmizet

Rozhovor

 • Michaela Stoilova: Slané jahody pro Olgu Iofe. O mlčení jako spoluvině, o protestech proti okupaci Československa a nuceném pobytu v blázinci

Dokumenty

 • Tomáš Jakl: Zaplaťte… Financování KSČ v roce 1936 v radiodepeších Kominterny

Příběh 20. století

 • Vlastis lav Janík: Příběh rodiny Piskáčkových

Třetí odboj

 • Petr Mallota: Dohráli jste hospodářsky, dohráli jste mravně … Protikomunistické dopisy Jaroslava Kaplana z let 1954–1958

Objektivem

 • Alfons Adam: Příjezd sovětských válečných zajatců do Horního Litvínova. Fotoalbum jako zdroj dokumentace nucených prací

Paměť

 • Vzpomínky Oty Ulče. Ve službě socialismu byla zbraní lopata a úhybné pohyby

Fórum

 • Fašistická modernita v lidovém kroji

Aktuality

Recenze

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník X, 2016/03 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimůČeské republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Jiří Padevět, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea a archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Bohumil Modrý, brankář československého hokejového mužstva, 13. 2. 1947 | Foto: ČTK/Josef Mucha |Paměť a dějiny č. 2/2016 - Ilustrační foto

Paměť a dějiny 2/2016

Válka skončila, násilí pokračuje, to je motto nového čísla revue Paměť a dějiny. Kolaborace, válečné zločiny, jejich potrestání a poválečné stíhání je prezentováno především na osudech konkrétních nositelů moci, případně těch, kdo si u mocných chtěli „přihřát polívčičku“. Odborník na bezpečnostní složky Petr Klinovský tak píše o dozorcích z tábora v Letech, Jan Vajskebr o generálovi SS Bernhardu Vossovi popraveném po válce v Československu. Jiří Plachý představuje příběh jiného špičkového nacisty, Kurta Richtera, kterého pro změnu před „provazem“ zachránil prezident Zápotocký a spolupráce s StB. Pavel Zeman líčí osudy českých Němců, kteří se zapojili do programu řízeného vyvražďování, eufemisticky nazývaného eutanázie. Rozhovor s Katarínou Zavackou přináší detaily o československém podílu na organizaci poválečných soudních tribunálů. Prokop Tomek se ve své studii věnuje Ladislavu Nižňanskému, kterého jeho angažmá v německých protipartyzánských oddílech dostihlo ještě desítky let po válce. Výročím atentátu na Heydricha se zabývá pečlivá rekonstrukce bojů v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici z pera vojenského poradce filmu Anthropoid Pavla Kmocha. Popis osudů rodiny Růtových, kteří jako první ve svém žižkovském bytě ukrývali právě parašutisty z Anthropoidu, přidal badatel Vlastislav Janík. Tím ale výčet poutavých textů nového čísla nekončí, proto kupujte, objednávejte a čtěte revue Paměť a dějiny!

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Třetí odboj

Objektivem

Galerie

V paměti

Aktuality

 • Kristýna Bardová: Osudy zapomenutých pamětníků ožily v domě U Kamenného zvonu
 • Petr Pánek: Eustory v Česku. Ceny IX. ročníku předány, téma X. ročníku vyhlášeno
 • Petr Šimíček: Eustory 2016. Výroční setkání v Moskvě v atmosféře útoků na historickou paměť
 • Nela Srstková: Projděme se pamětí! Virtuální muzeum Gulag Online otevřelo své brány

Výstavy a konference

 • Jan Hron: Václav Havel – Politika a svědomí. Sedmdesát let poté Výstava připomíná nedožité osmdesátiny Václava Havla
 • Miloš Hořejš: Sedmdesát let poté. Výstava připomíná nedožité osmdesátiny Václava Havla Připomínka nacistických lékařských válečných zločinů
 • Stanislava Vodičková: Koruna bez krále. Výstava vyprávějící příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918
 • Markéta Doležalová a Libor Svoboda: Počtvrté v Českých Budějovicích. Konference Československo v letech 1968–1971
 • Redakce: Rozkulačeno! Výstava ÚSTR vůbec poprvé mapuje perzekuci selského stavu

Recenze

 • Matěj Bílý: Jiří HOPPE, Markéta ŠKODOVÁ, Jiří SUK, Francesco CACCAMO „O nový československý model socialismu.“ Čtyři interdisciplinární týmy při ČSAV a UK v 60. letech Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2015, 141 s.
 • Martin Dolejský: Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945–1948. Svět křídel, Cheb 2016, 212 s.

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník X, 2016/02 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Ondřej Šanca, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Jiří Padevět, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Generálmajor Waffen-SS Bernhard Voss jako svědek v procesu s K. H. Frankem, květen 1946. Foto: ČTK |Paměť a dějiny č. 1/2016 - Ilustrační foto

Paměť a dějiny 1/2016

Nové číslo revue Paměť a dějiny je z větší části věnováno kulatému výročí projevu Nikity Chruščova na XX. sjezdu sovětských bolševiků a následným událostem. Když se po Stalinově smrti rozhodli jeho pohrobci v roce 1956 poodhalit zlomek diktátorových zločinů, odstartovalo toto „zjevení“ snahy o reformy v Polsku, a především v Maďarsku, kde ovšem Sověti odmítli nadále přihlížet narušování jednoty bloku. Co maďarské revoluci předcházelo, popisuje studie Jana Adamce. Roli studentů budapešťské technické univerzity v povstání přibližuje Mária Palasik, Matěj Bílý se věnuje organizaci Varšavské smlouvy v kontextu roku 1956 a reakcí Svobodné Evropy na destalinizační procesy se zabývá Prokop Tomek. Dále v čísle najdete rozhovor se sedlákem Janem Brojem, dokumenty k živým pochodním na Ukrajině, fotografie ze studentského majálesu z inkriminovaného roku 1956 a mnoho dalšího.

 

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Příběh 20. století

Dokumenty

Třetí odboj

Objektivem

V paměti

Fórum

Výstavy a konference

 • Čeněk Pýcha: ASEEES Convention 2015. Ve Filadelfii se sešli slavisté, i ti z České republiky
 • Jaroslav Najbert: Politics of memory practices v Braunschweigu. Interdisciplinární sympozium naznačilo současné trendy výzkumu nejen dějepisného vzdělávání
 • Redakce: Jak to bylo doopravdy. Český rozhlas ve svém pořadu odkrývá mýty, polopravdy, dezinformace či lži z naší historie
 • Čeněk Pýcha: Solidarity Academy 2016. ÚSTR a výročí založení Visegrádské čtyřky
 • Pavel Ryjáček: Na Slovensku mají excelentně vybavený památník. Skupina historiků navštívila Muzeum Slovenského národního povstání v Banské Bystrici

Recenze a anotace

 • Jan Kalous: Petr PITHART, Po Devětaosmdesátém. Rozpomínání a přemítání Academia, Praha 2015
 • Karina Hoření: Adam Drda (ed.), Moskva posílá tanky Člověk v tísni, Praha 2015
 • Jan Hanzlík: Petri Sarjanen, Bílá smrt. Příběh legendárního odstřelovače Zimní války Sima Häyhäho, Mladá fronta, Praha 2015

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník X, 2016/01 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Ondřej Šanca, Patrik Virkner, Jana Kudělková, Jitka Šmídová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Milan Bárta (předseda), Petr Blažek, Petr Dvořáček, Jan Gebhart, Michal Hroza, Juraj Kalina, Jan Kalous, Ivan Malý, Jiří Padevět, Petr Placák, Martin Tichý, Prokop Tomek, Patrik Virkner, Pavel Zeman | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), ÁBTL, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Muž míří samopalem ruské výroby PPSh-41 z okna automobilu zabaveného maďarské tajné policii AVH během maďarského povstání. Budapešť, 30. října, 1956. Foto: Michael Rougier, The LIFE Picture Collection/Getty Images | Rádi bychom tímto poděkovali paní doktorce Évě Petrás a panu řediteli dr. György Gyarmatimu, kteří nám umožnili přístup k fotografiím z archivu ÁBTL. |