Paměť a dějiny – Revue pro studium totalitních režimů – ročník 2014

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích a také prostřednictvím internetu, a to na stránkách knihkupectví Kosmas. Případně si jej můžete objednat na zákaznické lince +420 226 519 800. Doporučená cena časopisu je 75 Kč. K dostání je i v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Předplatné časopisu: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, telefon 225 985 224, email send@send.cz, www.send.cz1/2014Paměť a dějiny č. 1/2014 2/2014Paměť a dějiny č. 2/2014 3/2014Paměť a dějiny č. 3/2014 4/2014Paměť a dějiny č. 4/2014


Paměť a dějiny 4/2014

Paměť a dějiny č. 4/2014 - Ilustrační foto

Čtvrté číslo osmého ročníku revue Paměť a dějiny přináší opět různorodou směs pohledů na naši nedávnou historii. 25 let od pádu komunistického režimu v Československu reflektují studie Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ o neslavném konci tehdejšího stranického vůdce Miloše Jakeše a text o Federálním ministerstvu vnitra ve zlomovém roce 1989.

Stať Davida Svobody Loučení bez dojetí popisuje situaci na Podkarpatské Rusi na sklonku roku 1938 a v prvním čtvrtletí roku 1939, která vyústila v konec česko-ukrajinského soužití. Článek První transporty evropských Židů v dějinách holocaustu pak připomíná 75. výročí odjezdu více než pěti tisíc Židů z Ostravy, Vídně a Katovic do koncentračního tábora v Nisku nad Sanem na východě Generálního gouvernementu.

Blok „válečných“ textů pokračuje životopisnou črtou Mýtus Koslowski o jednom z nejschopnějších příslušníků brněnské řídící úřadovny Gestapa, příspěvkem Rudolf a Hum-precht Czerninové z Chudenic o represích české šlechty za nacistické okupace a uzavírají ho dokumenty Z (ne)známé korespondence ukazující proměny vztahu zpravodajského důstojníka plukovníka Františka Moravce a prezidenta Edvarda Beneše v letech 1939 až 1945.

Poválečného období se pak týkají texty o sledování bývalého ministra národní obrany Františka Machníka a jeho přátel agenty OBZ a o činnosti Mezinárodní federace svobodných novinářů v exilu během studené války. Opět nechybí zprávy (např. o aktivitách Ústavu k výročí 17. listopadu), informace o zajímavých konferencích, výstavách, recenze knih a také anketa o připravovaném památníku Jana Palacha.

Editorial

Obsah

Studie a články

Struktury moci

Dokumenty

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

V paměti

Fórum

Anketa

Výstavy a konference

Aktuality

Recenze

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VIII, číslo 4 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Členové redakční rady: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Jan Cholínský, Jan Kalous, Ivan Malý, Jiří Padevět, Petr Placák, Prokop Tomek, Pavel Zeman | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Portréty zatčených uprchlíků z tábora Nisko (Státní archiv Lvovské oblasti a Archiv Bezpečnostní služby Ukrajiny v Kyjevě) |Paměť a dějiny 3/2014

Paměť a dějiny č. 3/2014 - Ilustrační foto

Nové číslo revue Paměť a dějiny je věnováno především 25. výročí sametové revoluce v Československu a pádu komunistických režimů v Evropě. Z mezinárodní perspektivy je nahlíženo britským historikem Timothy Gartonem Ashem, pohled „k sousedům“ zprostředkovávají rozhovor s filozofem a někdejším východoněmeckým disidentem Wolframem Tschichem a zprávy z provenience německé tajné služby Stasi o československých událostech let 1988–1989. Struktury tehdejší domácí moci přibližují články o Hlavním výboru KSČ na Federálním ministerstvu vnitra ČSSR, o sledování a monitorování studentské demonstrace 17. listopadu a o likvidaci opěrných bodů Správy sledování. Další studie se zabývají například svérázným bojem Společnosti za veselejší současnost s komunistickým režimem či životní poutí představitele „skryté církve“ P. Bohumila Koláře. Rubrika Dokumenty přináší informace o odsouzení Karla Kryla v roce 1975 a v Galerii představujeme život a dílo sester Válových. Druhé světové válce jsou pak věnovány články o Polském podzemním státu a jeho vojenské složce Zemské armádě a o působení zvláštního oddílu kontrarozvědky Hlavního velitelství Zemské armády určeného k likvidaci zrádců a kolaborantů. Dále v čísle najdete anketu, recenze i zprávy.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Dokumenty

Galerie

V paměti

Fórum

Anketa

Výstavy a konferencei

 • Jan Kalous: Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1970–1989. ÚSTR hostil kolokvium o novodobé histori
 • Jaroslav Pinkas: Národní identity ve škole. Letní škola pro učitele, Praha 28.–29. srpna 2014
 • Vojtěch Ripka: Československo v letech 1945/1948–1989. Česko-slovenský seminář, Liberec 21.–22. srpna 2014
 • Jaroslav Najbert: Barbarstvo ducha. Vědecko-didaktický seminář v Bratislavě 19.–20. září 2014

Aktuality

Recenze

 • Jan Hanzlík: František ČVANČARA. Sejdeme se v Denveru aneb Ze Žižkova do země javorového listu. Toužimský & Moravec, Praha 2014, 329 s.
 • Jan Kalous: Pavel ŽÁČEK. Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. Díl 2. CEVRO, Praha 2013, 1038 s., DVD

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VIII, číslo 3 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Jan Hanzlík | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Členové redakční rady: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Jan Cholínský, Jan Kalous, Ivan Malý, Jiří Padevět, Petr Placák, Prokop Tomek, Pavel Zeman | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Záběr z listopadové demonstrace 1989, Praha, Václavské náměstí, foto Pavel Štecha | Oprava: Omlouváme se paní Haně Palcové a děkujeme jí za doplnění jejího jména u skupinové fotografie členů československé redakce Hlasu Ameriky v článku This is the Voice of America v PaD č. 1/2014. |Paměť a dějiny č. 2/2014

Paměť a dějiny č. 2/2014 - Ilustrační foto

Hlavním tématem nového čísla revue Paměť a dějiny je druhá světová válka. Jejími vojensko-politickými aspekty se zabývají texty o zásluhách československých letců ve Velké Británii na uznání československé exilové vlády a o sovětských náletech na naše území v květnu 1945. Pětasedmdesáté výročí okupace českých zemí nacistickým Německem připomínají dokumenty o návratu Emila Háchy z Berlína 15. března 1939 a o pobytu Adolfa Hitlera na Pražském hradě. Další studie se věnují osudům a perzekuci české šlechty v Protektorátu, pronásledování české pravoslavné eparchie v době heydrichiády, popravě českých odbojářů a vlastenců v Mauthausenu v roce 1942 a životním příběhům dvou příslušníků pražského Gestapa. Rozhovor s historiky Michalem V. Šimůnkem a Antonínem Kostlánem představuje jejich publikaci vracející do naší kolektivní paměti osudy nejvýznamnějších a zapomenutých židovských vědců a intelektuálů zavražděných nacisty. Vedle příspěvků k tématu druhé světové války obsahuje nové číslo revue i studie o vnitřním zpravodajství ministerstva vnitra v roce 1948 nebo o ukrajinských nacionalistech a jejich obrazu v komunistické propagandě. Najdete v něm i řadu dalších článků, zpráv či recenzí.

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Rozhovor

Struktury moci

Pro totalitu

Příběh 20. století

Objektivem

Galerie

V paměti

Fórum

Výstavy a konference

 • Martin Tichý: Století mimořádných příběhů. Konference Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku, Klatovy 5.–6. března 2014
 • Jaromír Tauchen: K výročí okupace. Konference Období nesvobody 1938–1945, Brno 12. března 2014
 • Milan Bárta: Třetí republika na Slovensku. Konference Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945–1948, Trnava 25.–26. března 2014
 • Eva Kubátová: Králové Šumavy znovu v Bavorsku. Weiden, 26. března – 27. dubna 2014
 • Jan Kalous: Sportovci a totalita. Výstava a konference Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti, Praha 10. dubna – 12. května 2014
 • Milan Bárta: První konference policejních historiků na Slovensku. Bratislavský hrad, 16. května 2014
 • Libor Svoboda: Československo v letech 1954–1962. Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, 21.–22. května 2014

Aktuality

 • Petr Blažek, Peter Rendek: ÚSTR zveřejnil kompletní elektronickou verzi časopisu Západ
 • Lenka Švecová-Zborníková: Odpusť, ale nezapomeň. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy připravila cyklus přednášek o heydrichiádě

Recenze

 • Michal Sklenář: Petr KUBÍN (ed.). Brány pekelné ji nepřemohou. Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950. Karolinum, Praha 2013, 123 s.
 • Milan Bárta: Ondřej DANIEL. Bigbít nebo turbofolk. Představy migrantů z bývalé Jugoslávie. AntropoWeb, Praha 2013, 158 s.

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VIII, číslo 2/2014 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Jan Hanzlík | Jazyková redakce slovenštiny: Eva Svorová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členové redakční rady: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Jan Cholínský, Jan Kalous, Ivan Malý, Petr Placák, Prokop Tomek, Tomáš Vilímek, Pavel Zeman | Tisk: TNM Print s. r. o., Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: 312. čs. stíhací peruť, Redhill – Surrey, rtm. František Mareš DFM po návratu z Dieppe 19. 8. 1942, foto Ladislav Sitenský |Paměť a dějiny č. 1/2014

Paměť a dějiny č. 1/2014 - Ilustrační foto

První číslo osmého ročníku revue Paměť a dějiny je věnováno rozhlasu. Zatímco Ondřej Koutek představuje československé vysílání z Londýna během druhé světové války, Jiří Křesťan se zabývá válečným vysíláním ze Sovětského svazu. Období po roce 1948 mapuje Prokop Tomek v článku o československé redakci Hlasu Ameriky, který doplňují dílčí sondy o sledování ředitele této stanice Pavla Pecháčka a o nově objevených dílech výtvarníka Miroslava Šaška, jenž tvořil letáky pro Svobodnou Evropu. Náboženskému vysílání zpoza Železné opony se věnují studie o ThDr. Alexandru Heidlerovi ze Svobodné Evropy a o Radiu Vaticana. Celý blok uzavírá rozhovor s redaktorem Rádia Svobodná Evropa a BBC Petrem Brodem o zákulisí rozhlasového vysílání, životě v exilu a jeho návratu domů.

Dále v čísle najdete texty o Michalu Lefčíkovi (jednom z „následovníků“ Jana Palacha), o životě komunistické „špionky“ – příslušnice rozvědky – Marie Černé či o československé pomoci egyptskému vojenskému školství v letech 1968–1977. Rubrika Příběh 20. století přináší příběh salvadorského básníka Roque Daltona Garcíi, který se pravděpodobně zapletl s kubánskou, československou a možná i americkou zpravodajskou službou.

Prezentace časopisu (Praha, Český rozhlas,15.04.2014)

Zdroj: Český rozhlas

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Rozhovor

Struktury moci

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Objektivem tajné policie

Galerie

V paměti

Anketa /Fórum

 • Redakce: Anketa kandidátů na ředitele/ředitelku ÚSTR
 • Petr Mallota: Mýty a skutečnosti. Hledání pravdy o činnosti protikomunistické odbojové organizace Praha – Žatec a kauza Jiří Voves

Výstavy a konference

 • Libor Svoboda: Konference v Telči
 • Miloš Šuchma: Památník obětem komunismu v Ottawě
 • Petr Blažek: Živé pochodně
 • Daniela Řeřichová: Mene Tekel 2014: Studenti proti totalitě
 • Ivana Denčevová: Sedmdesát let Karla Kryla
 • Jaroslav Najbert: I mlčení je lež. Konference občanského sdružení PANT v Ostravě, 12.–13. prosince 2013

Recenze

 • Ladislav Kudrna: Robert DARNTON: Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie. Argo, Praha 2013, 259 s.
 • Ondřej Koutek: Milan KOCOUREK (ed.): Volá Londýn. Historie českého a slovenského vysílání BBC (1939–2006). Ottovo nakladatelství, Praha 2013, 328 s.

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VIII, číslo 1 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Jan Hanzlík | Jazyková redakce slovenštiny: Eva Svorová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členové redakční rady: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Jan Cholínský, Jan Kalous, Ivan Malý, Petr Placák, Prokop Tomek, Tomáš Vilímek, Pavel Zeman | Tisk: TNM Print s. r. o., Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Titulní strana Dikobrazu, 27. 7. 1952, roč. VIII, č. 30 |