Paměť a dějiny – Revue pro studium totalitních režimů – ročník 2013

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích a také prostřednictvím internetu, a to na stránkách knihkupectví Kosmas. Případně si jej můžete objednat na zákaznické lince +420 226 519 800. Doporučená cena časopisu je 75 Kč. K dostání je i v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Předplatné časopisu: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, telefon 225 985 224, email send@send.cz, www.send.cz1/2013Paměť a dějiny č. 1/2013 2/2013Paměť a dějiny č. 2/2013 3/2013Paměť a dějiny č. 3/2013 4/2013Paměť a dějiny č. 4/2013


Paměť a dějiny č. 4/2013

Paměť a dějiny č. 4/2013 - Ilustrační foto

Poslední číslo sedmého ročníku revue Paměť a dějiny je téměř celé věnováno ženám. Úvodní článek Květy Jechové představuje organizace žen od první republiky až po období tzv. normalizace, pojetí lidských práv účastnice protinacistického odboje a signatářky Charty 77 Boženy Komárkové rozebírá Ivo Cerman. Lukáš Kopecký píše o velmi statečné ženě, Boženě Kropáčkové, která neváhala poskytnout úkryt veliteli čs. parašutistů Adolfu Opálkovi. Sociální situaci matek samoživitelek za normalizace přibližuje Šárka Rámišová, studie manželů Tichých pak ukazuje, jak se aspekt genderu odrazil v individuálním životě jedné konkrétní ženy. Rozhovor představuje malířku Ludmilu Padrtovou, jejíž nekonformní tvorbu v době komunistického režimu rozhodně nebylo možno řadit do oficiálního umění. Ivanka Lefeuvre se ve svém referátu z roku 1986 dělí o zkušenosti ze svého pobytu ve Francii, kam byla přinucena (jako signatářka Charty 77 a spolupracovnice VONS) odejít do exilu.

Životní příběh Elzy Čermákové, která jako jedna z mála žen dosáhla vyššího postavení v hierarchii StB, mapuje Jerguš Sivoš, naproti tomu Markéta Doležalová věnuje pozornost působení představené řádu Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské Anežky Antonie Witkové, respektive represivnímu a justičnímu tlaku komunistického režimu na ženské řády.

V čísle dále najdete studie o spolupracovníkovi francouzské zpravodajské služby Josefu Krnínském z pera Jiřího Řezníčka a o Antonínu Vodseďálkovi a procesu s českými učiteli od Jana Dvořáka. Nechybí ani recenze, anotace a zprávy.

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Rozhovor

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Třetí odboj

Výstavy a konference

 • Petr Mallota: Výstava Církev československá (husitská) v protinacistickém odboji
 • Jan Machala: Sympozium Válečný rok 1943
 • Pavel Vaněk: Konference Ochrana státní hranice v 70. letech
 • Štěpán Černoušek: Praha a Tbilisi objektivem tajné policie

Aktuality

 • Redakce: Ceny Václava Bendy
 • Jan Hanzlík: Projděte se stalinským peklem

Recenze

 • Ladislav Kudrna: Alexis JENNI: Francouzské umění válečné. Překlad Danuše Navrátilová. Argo, Praha 2013, 611 s.
 • Petr Anev: Detlef BRANDES: Sudetští Němci v krizovém roce 1938. Překlad Petr Dvořáček. Argo, Praha 2012, 428 s.

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VII, číslo 4 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Jan Hanzlík | Jazyková redakce slovenštiny: Eva Svorová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členové redakční rady revue Paměť a dějiny: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Jan Cholínský, Jan Kalous, Ivan Malý, Petr Placák, Prokop Tomek, Tomáš Vilímek, Pavel Zeman | Tisk: TNM Print s. r. o., Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: První celostátní spartakiáda na Strahovském stadionu v Praze. Na snímku cvičenka ITVS, 25. června 1955. Foto: ČTK | Oprava: v minulém čísle (3/2013) omylem vypadla v článku Petra Kopala Jaká normalizace? zmínka o spoluautorce scénáře filmu Hra o jablko. Kromě Věry Chytilové jí byla i Kristina Vlachová (vlastním jménem Jana Slánská). Spoluautorce scénáře i čtenářům se tímto omlouváme. |Paměť a dějiny č. 3/2013

Paměť a dějiny č. 3/2013 - Ilustrační foto

Tématem třetího čísla letošního ročníku revue Paměť a dějiny je rok 1953 – rok změn, nadějí a nakonec zklamání. Stalinově smrti, střídání ve vedení sovětského státu, potažmo celého východního bloku, a válce v Koreji se věnuje článek Václava Vebera. Domácí problémy nahlíží globálně Jiří Pernes, studie Jiřího Urbana, která se váže k vystoupení Antonína Zápotockého ve Stěžerách, je pak dílčí sondou do problémů zemědělství a JZD. Náladami a nespokojeností obyvatel se zabývá Milan Bárta ve svých textech k peněžní reformě a k akci „Prostějov“, tedy odstranění sochy T. G. Masaryka v Prostějově. Represivní aparát, konkrétně vznik ministerstva vnitra a reorganizace Bezpečnosti, je předmětem zájmu Jerguše Sivoše. Jan Kalous popisuje případ aktéra i oběti politických procesů Osvalda Závodského, šedesáté výročí anabáze skupiny bratří Mašínů připomínají Petr Blažek s Jaroslavem Čvančarou. Na nedávno zesnulého brněnského básníka Zdeňka Rotrekla zavzpomínal Petr Placák a na skauta a historika skautingu Karla Lešanovského Jiří Plachý. Rozhovor s politickým vězněm Sergejem Solovjevem, který byl ve svých 24 letech odsouzen k trestu smrti, vedl Jaroslav Rokoský. Petr Kopal se věnuje posledním dvaceti letům komunistického režimu v „nejdůležitějším umění“ – filmu. Nechybějí ani recenze a informace o uskutečněných výstavách a konferencích.

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Rozhovor

Struktury moci

Pro totalitu

Třetí odboj

Příběh 20. století

Fórum

V paměti

Výstavy a konference

 • Petr Blažek: Konference Rok 1953 v Československu
 • Jan Kalous: Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci
 • Stanislava Vodičková: Výstava Diktatura versus naděje na Velehradě
 • Štěpán Černoušek: Aldis Cilinskis, protestující proti okupaci v roce 1968, na návštěvě v Praze
 • Petr Mallota: Volary a pochod smrti – Multikulturní výchova v praxi

Recenze

 • Milan Bárta: Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ – Z Prahy proti Titovi. Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu. FF UK, Praha 2012, 696 s.
 • Michal Miklovič: Peter KRIŠTÚFEK – Dom hluchého. Marenčin PT, Bratislava 2012, 552 s.
 • Anna Macourková: Historie – Otázky – Problémy. Časopis Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VII, číslo 3 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Jitka Šmídová | Jazyková redakce slovenštiny: Eva Svorová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členové redakční rady revue Paměť a dějiny: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Jan Cholínský, Jan Kalous, Ivan Malý, Petr Placák, Prokop Tomek, Tomáš Vilímek, Pavel Zeman | Tisk: TNM Print s. r. o., Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Davy lidí sledují smuteční průvod za rakví Klementa Gottwalda, Václavské náměstí 19. března 1953. Foto: ČTK |Paměť a dějiny č. 2/2013

Paměť a dějiny č. 2/2013 - Ilustrační foto

Letošní druhé číslo revue Paměť a dějiny je věnováno období let 1943 až 1948, tedy pětiletí, kdy došlo k výrazné změně naší zahraniční i domácí politiky. Tuto změnu popisují články Jana Cholínského o politice Edvarda Beneše, Martina Jindry o zneužití institutu národní správy v husitské a pravoslavné církvi, Dity Jelínkové o Adolfu Schwarzenbergovi či Jana Machaly o retribucích a parlamentních volbách v roce 1946. Tohoto období se dotýká i rozhovor s historikem Tomášem Staňkem o nuceném vysídlení Němců z Československa a studiu dějin česko-německých vztahů. Německé tematice se věnuje také Pavel Zeman ve studii o vyobrazení odsunu Němců v československém poválečném zpravodajském a dokumentárním filmu.

V čísle najdete ale i texty zabývající se pozdějšími událostmi, ať už se jedná o utajenou akci StB „Kámen“, pokus o zasílání špionážních zpráv z brněnské Zbrojovky v polovině 50. let nebo rozhovor s lidskoprávním aktivistou a bývalým sovětským disidentem Vladimirem Bukovským. Nechybí ani vzpomínka Jiřiny Šiklové na nedávno zesnulého Rudolfa Battěka.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Třetí odboj

Objektivem

V paměti

Fórum

Recenze

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VII, číslo 2 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Jitka Šmídová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členové redakční rady revue Paměť a dějiny: Ivana Koutská (předsedkyně), Pavel Žáček (místopředseda), Jan Kalous, Patrik Košický, Michal Hroza, Petr Blažek, Milan Bárta, Pavel Zeman, Martin Slávik, Libor Svoboda, Jan Cholínský, Miroslav Vodrážka, Petr Placák | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: První transport odsunutých Němců z Mariánských Lázní do americké okupační zóny Německa, 25. 1. 1946. Foto: ČTK |Paměť a dějiny č. 1/2013

Paměť a dějiny č. 1/2013 - Ilustrační foto

První číslo sedmého ročníku revue Paměť a dějiny se věnuje dějinám českého skautingu, především letům 1948 až 1989. Studie Boje a úskalí ve hře o velkou sázku a rozhovor se skautským vůdcem Jiřím Zachariášem (obé z pera Jana Cholínského) objasňují ovšem ještě mnohem více ze skautské historie.

Jan Kalous připomíná ve svém článku Poslední cesta ministra Kasky leteckou havárii, při níž v Polsku zahynul tehdejší československý ministr vnitra i s celou svou delegací. Dále v čísle najdete články Petra Blažka o návštěvě generálního tajemníka ÚV KSSS L. I. Brežněva v Československu v roce 1978 a o neznámém, respektive zapomenutém, sebeupálení Josefa Hlavatého 20. ledna 1969 v Plzni. Číslo obsahuje také edici dokumentů s názvem Jan Masaryk ve svodkách čs. zahraničního zpravodajství.

Sondy do represivních aparátů komunistického i nacistického režimu přinášejí texty Vězeňská stráž v poválečném Československu Romana Johna a „Tam byl ten krejčí z Čech“. Nacistický program „eutanazie“ a Němci z Českého Krumlova Pavla Zemana. Téměř „mašínovský“ příběh popisuje Ondřej Hladík ve studii František Vacek – krátká kariéra popraveného agenta-chodce. Třetímu odboji se věnuje i Jiří Plachý, konkrétně odbojové skupině Praha–Žatec. Nedávno zesnulého spisovatele Jana Trefulku pak připomíná série fotografií Správy sledování StB.

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Struktury moci

Pro totalitu

Příběh 20. století

Třetí odboj

Objektivem tajné policie

Fórum

Aktuality

 • Mirek Vodrážka: O škodlivosti historie pro život
 • Petr Blažek: Portál o Janu Palachovi
 • Adam Hradilek: Vladimir Bukovskij v Praze
 • Neela Winkelmann-Heyrovská: Putovní výstava Totalita v Evropě
 • Anna Macourková: Prezentace „Hnědé knihy“
 • Jan Machala: Centrum Malach oslavilo třetí rok činnosti
 • Pavel Švec: Praha objektivem tajné policie v Mnichově

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VII, číslo 1 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Ondřej Šanca, Jitka Šmídová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Ivana Koutská (předsedkyně), Pavel Žáček (místopředseda), Jan Kalous, Patrik Košický, Michal Hroza, Petr Blažek, Milan Bárta, Pavel Zeman, Martin Slávik, Libor Svoboda, Jan Cholínský, Miroslav Vodrážka, Petr Placák | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Ústřední kolo Svojsíkova závodu – skauti při disciplíně panoramatický náčrt, září 1969. Foto: Miloslav Šebek, Skautský institut A.B.S. | Oprava: v minulém čísle (4/2012) jsme chybně uvedli jméno ředitelky Muzea Policie ČR – správně má být PhDr. Marcela Machutová. Paní ředitelce a čtenářům se tímto omlouváme. |