Paměť a dějiny – Revue pro studium totalitních režimů – ročník 2012

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích a také prostřednictvím internetu, a to na stránkách knihkupectví Kosmas. Případně si jej můžete objednat na zákaznické lince +420 226 519 800. Doporučená cena časopisu je 75 Kč. K dostání je i v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Předplatné časopisu: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, telefon 225 985 224, email send@send.cz, www.send.cz1/2012Paměť a dějiny č. 1/2012 2/2012Paměť a dějiny č. 2/2012 3/2012Paměť a dějiny č. 3/2012 4/2012Paměť a dějiny č. 4/2012


Paměť a dějiny č. 4/2012

Paměť a dějiny č. 4/2012 - obálka

Poslední číslo šestého ročníku revue Paměť a dějiny je věnováno velkým politickým procesům začátku padesátých let. V obecné rovině se autoři zabývají případem tzv. Protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským (Jan Kalous), konkrétně pak procesům s údajnými přisluhovači Zelené internacionály, bývalými agrárníky a katolickými intelektuály (Petr Anev). Karel Schling (Šling) přibližuje životní příběh svého otce Otto Šlinga, Milan Bárta a Jan Kalous přináší svědectví Josefa Pavla, vysokého příslušníka SNB a pozdějšího ministra vnitra z roku 1968, který na vlastní kůži poznal „komunistickou spravedlnost“.
Číslo dále obsahuje medailonky vyšetřovatelů Státní bezpečnosti a překladatelů sovětských poradců či studii o filmu Temno. Pohled „z druhé strany“ nabízí článek Sovětský svaz před soudem ve Francii a české souvislosti. Je věnován dvěma procesům z konce čtyřicátých let, v nichž byl na základě svědectví vězňů sovětských lágrů (mimo jiné i Čecha Františka Poláka) souzen a odsouzen komunistický teror. V čísle si můžete přečíst i rozhovor se známým defektorem a bývalým příslušníkem československé rozvědky Ladislavem Bittmanem, článek o střetu kardinála Miloslava Vlka s komunistickou diktaturou a řadu recenzí a zpráv.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Struktury moci

Příběh 20. století

V paměti

Zprávy

 • Peter Rendek: Ohlédnutí za činností polského IPN
 • Jaroslav Pinkas, Vojtěch Ripka: A přece se učí… Výuka soudobých dějin ve světle sociologického šetření

Aktuality

Výstavy a konference

 • Dita Jelínková, Jan Machala: Sympozium Válečný rok 1942, Praha, 4. října 2012
 • Martin Tichý: Konference Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století
 • Stanislava Vodičková: Kardinál Josef Beran na Velehradě
 • Stanislava Vodičková: Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989
 • Milan Bárta: Připomínka revolty proti komunismu v Rumunsku
 • Jaroslav Šonka: Mozaika. Evropské debaty o tragických aspektech minulosti

Recenze

 • Jan Hanzlík: Heda Margoliová-Kovályová, Na vlastní kůži, Academia, Praha 2012, 189 s.
 • Petr Kopal: Martin ŠTOLL, 1. 5. 1953. Zahájení televizního vysílání. Zrození televizního národa, Havran, Praha 2011, 212 s.
 • Petr Slinták: Pavel Skopal (ed.), Naplánovaná kinematografie, Academia, Praha 2012, 557 s.
 • Petr Slinták: Štěpán Hulík, Kinematografie zapomnění, Academia, Praha 2011, 475 s.

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VI, číslo 4 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Ondřej Šanca | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Ivana Koutská (předsedkyně), Pavel Žáček (místopředseda), Jan Kalous, Milan Bárta, Patrik Košický, Michal Hroza, Petr Blažek, Milan Bárta, Pavel Zeman, Martin Slávik, Libor Svoboda, Jan Cholínský, Miroslav Vodrážka | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: 1. máj 1952, Václavské náměstí Praha. Foto ČTK.|Paměť a dějiny č. 3/2012

Paměť a dějiny č. 3/2012 - obálka

Podzimní číslo historické revue Paměť a dějiny se vrací k padesátému výročí takzvané Karibské krize, tedy k říjnu roku 1962, kdy se Sověti snažili rozmístit své rakety na Kubě. Spojené státy to nehodlaly připustit, a svět se tak na několik týdnů ocitl na pokraji třetí světové války. Dalším kulatým výročím, tentokrát šedesátým, je vyhnání Milosrdných sester svatého Karla Boromejského z Nemocnice pod Petřínem v srpnu 1952, jejich dalšími osudy se zabývá Anna Macourková. V rozhovoru vzpomíná Petr Placák na své potýkání s příslušníky StB a na sérii trestních oznámení, která následovala poté, co ho estébáci zmlátili. Otiskujeme i závěrečnou Placákovu řeč, kterou přednesl před soudem, jenž nakonec tři ze čtyř dosud žijících agresorů odsoudil. Jedinečný je také osobní spis Karla Vaše, později nechvalně proslulého „katana“ komunistické vojenské justice, jehož složku z dob věznění v Gulagu získal z archivu NKVD Adam Hradilek. To a ještě mnohem více naleznete v novém čísle Paměti a dějin.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Struktury moci

Příběh 20. století

Třetí odboj

V paměti

Fórum

Výstavy a konference

 • Jiří Urban: Obrazy kolektivizace v Bratislavě
 • Markéta Doležalová: Prof. Josef Kalvoda – historik, křesťanský politik a exulant
 • Štěpán Černoušek: Praha objektivem tajné policie v Avignonu
 • Jaroslav Pinkas: Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století
 • Kamil Činátl: Československý seminář v Liberci
 • Jaroslav Najbert: Rodinná paměť ve výuce

Recenze

 • Jan Kalous: Josef HASLINGER. Jáchymov. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2011, 272 s.
 • Jan Kalous: Josef HASLINGER. Jáchymov. Tragický osud legendárního československého brankáře Bohumila „Bóži“ Modrého Jota, Brno 2012, 228 s.
 • Vojtěch Ripka: Marzena Sowa – Sylvain Savoia: Marzi 1984–1987. Plus, Praha 2012, 224 s.
 • David Svoboda: Timothy SNYDER: Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin. Basic Books, New York 2010, 524 s.

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VI, číslo 3 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Ivana Koutská (předsedkyně), Pavel Žáček (místopředseda), Jan Kalous, Milan Bárta, Patrik Košický, Petr Blažek, Pavel Zeman, Martin Slávik, Libor Svoboda, Jan Cholínský, Miroslav Vodrážka | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Prezident USA John Fitzgerald Kennedy u kormidla člunu pobřežní hlídky, 26. srpna 1962. Foto ČTK.|Paměť a dějiny č. 2/2012

Paměť a dějiny č. 2/2012 - obálka

Jediným tématem nového čísla revue Paměť a dějiny je atentát na Reinharda Heydricha, počínaje přípravami a výcvikem atentátníků, který vedli britští specialisté z Velitelství zvláštních operací (SOE), přes výsadek parašutistů Anthropoidu a jejich kontakt s představiteli domácího odboje až po provedení atentátu. Věnujeme se i následkům tohoto velkolepého činu, ať už jimi míníme smrt stovek statečných Čechů na popravištích a v Mauthausenu nebo tisíce jejich hajlujících krajanů na českých a moravských náměstích. Přinášíme řadu unikátních, dosud nepublikovaných informací a materiálů, životopisy Jana Kubiše, Jana Zelenky-Hajského, Vladimíra Petřka a dalších. V čísle najdete i rozhovor s Petřkovou sestrou Jiřinou nebo galerii špiček nacistické moci a Gestapa v Protektorátu k 27. květnu 1942.

Jako ochutnávku nového čísla revue Paměť a dějiny přinášíme text Eduarda Stehlíka SOE a příprava atentátu na Reinharda Heydricha, který přibližuje roli britského Velitelství zvláštních operací při této významné akci. Dále si můžete prostudovat rubriku Struktury moci, kde najdete přehled vedoucích osobností nacistické okupační správy v Protektorátu.

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Rozhovor

Struktury moci

Vězeňská zařízení

Příběh 20. století

Fórum

Výstavy a konference

 • Štěpán Černoušek: ÚSTR se zúčastnil veletrhu Svět knihy 2012
 • Jaroslav Pinkas: Lidice v Doxu – výstava na aktuální téma
 • Jan Horák: Výstava Atentát na Reinharda Heydricha
 • Michal Šmíd: Koncentrační tábor v Praze
 • Martin Tichý, Martin Jindra: Mezinárodní konference Kolektivizace v Československu

Recenze a anotace

 • Jan Kalous: Lina Heydrich – Můj život s Reinhardem. Toužimský & Moravec, Praha 2012, 212 s.
 • Pavel Žáček: Stanislav BER TON (ed.) – Pannwitzova zpráva o atentátu na Heydricha. Nakladatelství BVD, Praha 2011, 124 s.
 • Jan Hanzlík: Jiří ŠULC – Dva proti říši. Knižní klub, Praha 2007, 475 s.

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VI, číslo 2 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Jan Kalous (předseda), Pavel Žáček (místopředseda), Milan Bárta, Michal Hroza, Ladislav Kudrna, Vojtěch Ripka, Martin Slávik, Libor Svoboda, Peter Rendek, Juraj Kalina | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Silent killing. Nácvik použití dýky britských Commandos, dovednost, již si osvojili i českoslovenští parašutisté. Foto: archiv E. Stehlíka |Paměť a dějiny č. 1/2012

Paměť a dějiny č. 1/2012 - obálka

Kolektivizace československého venkova je hlavním tématem prvního letošního čísla historické revue, k níž je tentokrát připojeno vzdělávací DVD Obrazy (z) kolektivizace. Jednotlivé studie postupně představí likvidaci agrární strany, ovládnutí venkova komunisty, počátky kolektivizace, její důsledky a také reflexi v dobových karikaturách či filmových „dokumentech“. Na své přátele Václava Havla a Josefa Škvoreckého vzpomíná v rozhovoru spisovatel a bývalý komunistický vězeň Jiří Stránský. Nedávno zesnulé osobnosti připomene také rozbor svazku Tomis III, který StB vedla v letech 1965–1968 na Václava Havla, soubor fotografií pořízený StB během sledování Ivana M. Jirouse či vzpomínka Jiřiny Šiklové na spolupráci se '68 Publishers manželů Škvoreckých.

 

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Rozhovor

Struktury moci

Pro totalitu

Proti totalitě

V paměti

Paměť

Objektivem tajné policie

Fórum

Aktuality

 • Anna Macourková: Biograf s agitkou. Komunistická propaganda ve filmu, Praha 5.–9. prosince 2011
 • Petr Blažek: Webový portál o Janu Palachovi
 • Pavel Žáček: Ústav a Archiv z nadhledu. Bilancování čtyř zakladatelských let

Výstavy a konference

 • Daniela Řeřichová: Mene Tekel propojuje minulost se současností,Praha, 20.–26. února 2012
 • Michal Hroza: Výstava Glasovi svobode, Kranj, 10. ledna 2012
 • Jaroslav Najbert: Dějiny a paměť: Sovětský případ. Mezinárodní konference historiků, Vilnius 29.–30. listopadu 2011
 • Markéta Doležalová: Film a stalinismus, Praha, prosinec 2011

Recenze a anotace

 • Václav Ruml: Miloslav RŮŽIČKA: Vyhnanci. Akce „Kulak“. Zločin proti lidskosti! Vlastním nákladem 2008, 479 s. Vyhnanci II. Akce „Kulak“. Zločin proti lidskosti! Vlastním nákladem 2011, 431 s.
 • Ladislav Kudrna: Robert KVAČEK: Poslední den. Mnichov – Praha, konec září 1938. Pražská vydavatelská společnost – Epocha, Praha 2011, 131 s.
 • Zuzana Holasová: Magorovy labutí písně. Guerilla Records, 2011

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VI, číslo 1 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Jan Kalous (předseda), Pavel Žáček (místopředseda), Milan Bárta, Michal Hroza, Ladislav Kudrna, Vojtěch Ripka, Martin Slávik, Libor Svoboda, Peter Rendek, Juraj Kalina | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Propagandistický plakát k tématu kolektivizace, archiv Národního zemědělského muzea |