Paměť a dějiny – Revue pro studium totalitních režimů – ročník 2011

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích a také prostřednictvím internetu, a to na stránkách knihkupectví Kosmas. Případně si jej můžete objednat na zákaznické lince +420 226 519 800. Doporučená cena časopisu je 75 Kč. K dostání je i v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Předplatné časopisu: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, telefon 225 985 224, email send@send.cz, www.send.cz1/2011Paměť a dějiny č. 1/2011 2/2011Paměť a dějiny č. 2/2011 3/2011Paměť a dějiny č. 3/2011 4/2011Paměť a dějiny č. 4/2011


Paměť a dějiny č. 4/2011

Paměť a dějiny č. 3/2011 - obálka

Výročí rozpadu Sovětského svazu připomíná v posledním čísle roku 2011 studie Václava Vebera a také edice dokumentů, ve které československá rozvědka rozebírá sovětskou situaci na počátku 90. let. Rubriky Pro totalitu a Proti totalitě představí neobvyklou dvojici otce estébáka a syna chartisty. Neuvěřitelné osudy českého učitele Jiřího Bezděka, vězně gulagu, jehož sovětskou zkušenost pro dobové časopisy ilustroval Zdeněk Burian, přináší rubrika Příběh 20. století. Jak těžké bylo po únoru 1948 pomáhat přeživším československým židům se dočtete ve studii Každý žid je sionista a každý sionista je špion. Dále v novém čísle naleznete články o životě a smrti protinacistického a protikomunistického odbojáře Miloslava Jebavého a o působení StB na kanadském Expu 1967. To a ještě mnohem více nabízí čerstvé vydání revue Paměť a dějiny.

 

Editorial (PDF 18,3 MB)

Obsah (PDF 358 kB)

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Struktury moci

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Třetí odboj

V paměti

Fórum

Aktuality

Výstavy a konference (PDF 4,5 MB)

 • Ladislav Kudrna: Sympozium Válečný rok 1941, Praha, 6. října 2011
 • Jaroslav Rokoský: Vysokoškoláci o totalitě, Praha, 20. října 2011
 • Lukáš Jiřička: Výstavy v Budapešti a Bukurešti, Budapešť, 20. září 2011; Bukurešť, 17. listopadu 2011
 • Ladislav Kudrna: Brothers in Arms, Londýn, 16. září 2011
 • Jan Kalous: Mezinárodní konference 90 let českého a slovenského komunismu, Praha, 3.–5. listopadu 2011

Recenze a anotace (PDF 1,0 MB)

 • Jakub Železný: Tomáš FERENČÁK, Dubček kontroverzná osobnosť. Kalligram, Bratislava 2011, 140 s.
 • Petr Slinták: Alois Nebel. Režie: Tomáš Luňák, Česká republika, 2011
 • Lucie Novotná: Tomáš BOUŠKA – Michal LOUČ – Klára PINEROVÁ (eds.), Českoslovenští političtí vězni. Životní příběhy Političtí vězni.cz a Česká asociace orální historie, Praha 2009, 352 s.

Summaries (PDF 13,2 MB)

 • The Breakup Of The Soviet Union, By Václav Veber
 • Every Jew is a Zionist, and Every Zionist is a Spy! – The Story of the Distribution of Social Support, by Martin Šmok
 • Brothers in Arms – The Pollack Brothers In The Ranks Of The Czechoslovak Overseas Army in the West, by Jan Machala
 • Station Expo-67 – The ŠtB at the Montreal World’s Fair, by Michal Miklovič
 • The Rise and Fall of Miroslav Kvítek – The Family Drama of one Communist Linchpin, by Pavel Žáček
 • Subject of Operation Buddha – Charter 77 Signatory Zdeněk Kvítek, by Jan Kalous
 • If You Understand, Your Fate Will not be So Painful – The Story of Jiří Bezděk, by Jan Dvořák, Adam Hradilek
 • Miloslav Jebavý – Soldier of the Second and Third Resistances, by Petr Mallota

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník V, číslo 4 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | E-mail: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Ivana Koutská (předsedkyně), Pavel Žáček (místopředseda), Milan Bárta, Michal Hroza, Ladislav Kudrna, Vojtěch Ripka, Martin Slávik, Libor Svoboda, Peter Rendek, Juraj Kalina | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Nemocný Jiří Bezděk v péči evenckého šamana na ilustraci Zdeňka Buriana |

 Paměť a dějiny č. 3/2011

Paměť a dějiny č. 3/2011 - obálka

Nové číslo revue Paměť a dějiny připomíná řadu kulatých výročí. V prvé řadě je to padesát let od stavby Berlínské zdi, dále třeba šedesát let od chvíle, kdy železnou oponu u Aše prorazil tzv. vlak svobody s desítkami československých občanů. Na aktuální události reaguje soubor dokumentů dokládající aktivity StB v Libyi a režimní podporu terorismu obecně. V rozhovoru vzpomíná někdejší americký diplomat Martin Wenick na své působení v komunistické Praze a v nekrolozích se loučíme se Ctiradem Mašínem, Jelenou Bonnerovou a Markétou Fialkovou. Inspirativního čtení ale nabízí letošní třetí číslo Paměti a dějin ještě mnohem více.

Editorial (PDF 346 kB)

Obsah (PDF 459 kB)

Studie a články

Rozhovor

Paměť

Dokumenty

Příběh 20. století

Třetí odboj

V paměti

Fórum

Aktuality (PDF 4,2 MB)

Výstavy a konference (PDF 3,7 MB)

Recenze a anotace (PDF 1,3 MB)

Summaries (PDF 382 kB)

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník V, číslo 3 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | E-mail: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Ivana Koutská (předsedkyně), Pavel Žáček (místopředseda), Milan Bárta, Michal Hroza, Ladislav Kudrna, Vojtěch Ripka, Martin Slávik, Libor Svoboda, Peter Rendek, Juraj Kalina | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Foto na obálce: Východoněmecký policista sleduje situaci na hranici sektorů protínající Berlín, 16. 9. 1961, ABS | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 |

 Paměť a dějiny č. 2/2011

Paměť a dějiny č. 2/2011 - obálka

Máničky, vlasatci, androšové a postoj československého komunistického režimu vůči nim je hlavním tématem nového čísla revue Paměť a dějiny. Majáles v roce 1965, dohled StB nad Allenem Ginsbergem, násilná stříhání dlouhých vlasů, jimž padl za oběť i herec Petr Čepek, první kapela českého undergroundu, slavní Hells Devils, a další témata z Československa 60. let.

Dále časopis přináší rozhovor s Františkem Stárkem Čuňasem a u příležitosti jejích sedmdesátin také se Zdenou Tominovou. A v neposlední řadě i ohlédnutí za životem nedávno zesnulého Oto Mádra v biografické studii a fotografiích z archivu bývalé StB.

 

Editorial (PDF 2,0 MB)

Obsah (PDF 281 kB)

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Objektivem tajné policie

Třetí odboj

Příběh 20. století

Fórum

Aktuality (PDF 604 kB)

Výstavy a konference (PDF 2,8 MB)

Recenze a anotace (PDF 872 kB)

Summaries (PDF 2,9 kB)

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník V, číslo 1 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | E-mail: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Ivana Koutská (předsedkyně), Pavel Žáček (místopředseda), Milan Bárta, Michal Hroza, Ladislav Kudrna, Vojtěch Ripka, Martin Slávik, Libor Svoboda | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Foto na obálce: Vladimír Janda z okruhu Hells Devils. Archiv Františka Stárka Čuňase | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 |Paměť a dějiny č. 1/2011

Paměť a dějiny č. 1/2011 - obálka

V březnu uplynulo 65 let od první návštěvy jugoslávského vůdce Josipa Broze Tita v Československu. O této události, Titovi i vývoji československo-jugoslávských poválečných vztahů pojednávají studie Jana Kalouse a Milana Bárty. Unikátní materiál nabízejí Pavel Žáček s Ivanou Koutskou v souboru fotografií, které pořídili agenti StB nasazení v Rádiu Svobodná Evropa, a také Jaroslav Čvančara, který ve Spojených státech navštívil Josefa a Ctirada Mašínovy. V rozhovoru Jana Dvořáka s Richardem Michalíkem představujeme osud Čechoslováka, který se narodil na Hlučínsku a za války se tak stal říšským občanem s povinností narukovat. Kauzu Snášel, ostudu českého moderního soudnictví a symbol vývoje vnímání naší minulosti, rozebírá Adam Drda. To a ještě mnohem více si můžete přečíst v prvním letošním čísle revue Paměť a dějiny.

 

Editorial (PDF 1,6 MB)

Obsah (PDF 280 kB)

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Objektivem tajné policie

Třetí odboj

Příběhy 20. století

Fórum

Aktuality (PDF 8,5 MB)

Výstavy a konference (PDF 598 kB)

Recenze a anotace (PDF 670 kB)

Summaries (PDF 1,6 MB)

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník V, číslo 1 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | E-mail: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Foto na obálce: Ctirad Mašín ve funkci zástupce velícího seržanta na základně Fort Bragg. Archiv Ctirada Mašína | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 |