Paměť a dějiny – Revue pro studium totalitních režimů – ročník 2010

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích a také prostřednictvím internetu, a to na stránkách knihkupectví Kosmas. Případně si jej můžete objednat na zákaznické lince +420 226 519 800. Doporučená cena časopisu je 75 Kč. K dostání je i v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Předplatné časopisu: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, telefon 225 985 224, email send@send.cz, www.send.cz1/2010Paměť a dějiny č. 1/2010 2/2010Paměť a dějiny č. 2/2010 3/2010Paměť a dějiny č. 3/2010 4/2010Paměť a dějiny č. 4/2010


Paměť a dějiny č. 4/2010

Paměť a dějiny č. 4/2010 - obálka

Nové číslo revue Paměť a dějiny připomíná především uplynulé výročí katyňského masakru z roku 1940 a okolnosti provázející jeho odhalení v roce 1943. Seznámí vás také s podmínkami vietnamských zajateckých táborů a s osudy Čechoslováků v nich vězněných. Vězeň Gulagu Semjon Vilenskij líčí v rozhovoru život v kolymských lágrech a prezentuje aktivity bývalých politických vězňů v současném Rusku.

Nechybějí ani tradiční rubriky Struktury moci a Třetí odboj, v nichž představujeme jednoho ze strůjců počátků StB Karla Černého, respektive osudy dvou popravených „agentů-chodců“, Rudolfa Fuksy a Jiřího Hejny.

V rubrice Příběh 20. století přinášíme působivé snímky veteránů druhého a třetího odboje, za které jejich autor Jiří Doležel získal první cenu na letošním Czech Press Photo.

 

Editorial (PDF 2,7 MB)

Obsah (PDF 275 kB)

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Příběhy 20. století

Třetí odboj

Fórum

Aktuality

Výstavy a konference

Recenze a anotace

V paměti

Summaries (PDF 2,6 MB)

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník IV, číslo 4 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA) a archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 |

 Paměť a dějiny č. 3/2010

Paměť a dějiny č. 3/2010 - obálka

Hlavním tématem nového čísla revue Paměť a dějiny je třicáté výročí počátku „polské krize“. Studie polského historika Antoniho Dudka Krize komunistického systému v Polsku v 80. letech, rozhovor s disidentem a významným představitelem Polsko-československé solidarity Miroslavem Jasińským a výběr z fotografií Oty Nepilého, který se svým aparátem mapoval Polsko 80. let, tvoří páteř aktuálního vydání.

Zajímavých textů však najdete v Paměti a dějinách mnohem více. Milan Bárta píše o poválečném vysídlení chorvatských rodin z jižní Moravy, Ladislav Kudrna oživuje příběh knihy Na západní frontě, zastoupeny jsou i tradiční rubriky Třetí odboj a Příběh 20. století. Loučíme se také s nedávno zesnulým Milanem Paumerem, a to jak nekrologem, tak zprávou o jeho pohřbu a shrnutím mediální diskuse okolo skupiny bratří Mašínů z pera Martina Tichého. Revue pro milovníky moderní historie nabízí ještě mnoho dalšího dobrého čtení na letošní podzim.

 

Obsah (PDF 389 kB)

Editorial (PDF 484 kB)

Studie a články

V paměti

Rozhovor

Struktury moci

Příběhy 20. století

Třetí odboj

Fórum

Výstavy a konference

Recenze

Summaries (PDF 272 kB)

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník IV, číslo 3 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA) a archivu Přemysla Fialky, Libri prohibiti ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Foto na obálce: Polsko, 1984 (Autor Ota Nepilý)

 Paměť a dějiny č. 2/2010

Paměť a dějiny č. 2/2010 - obálka

Hlavními materiály druhého letošního čísla revue Paměť a dějiny jsou studie autorů Jaroslava Čvančary, Zdeňka Hazdry a Jana Vajskebra Naší ctí je věrnost, které líčí události konce války v Čimelicích, kam se stahovaly německé jednotky ve snaze uprchnout do amerického zajetí. Dále studie Ladislava Kudrny Akce „Vietnam“ odhalující osudy Čechoslováků bojujících v řadách cizinecké legie proti Ho Či Minovým povstalcům a text Václava Šmidrkala „Fízlrevue“, jenž obsahuje historii Uměleckého souboru ministerstva vnitra.

Naši autoři rovněž připomněli nedávno zesnulé významné osobnosti – Jarmilu Bělíkovou, Vladimíra Bystrova a Otakara Rambouska. Za pozornost stojí i rozhovor s Manuelem F. van Eyckem, který se narodil v Čechách jako Manuel Vaněček a bojoval v řadách americké armády ve Vietnamu. Rubrika Příběh 20. století představuje perem Jana Cholínského osud exilového historika Josefa Kalvody, v oddíle věnovaném třetímu odboji hodnotí Václav Veber přínos Vojty Beneše k organizaci odporu proti komunistickému režimu. To vše a ještě více zajímavého čtení vám přinášejí čeští a slovenští historici, zaměstnanci a spolupracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů.

 

Obsah (PDF 758 kB)

Studie a články

V paměti

Rozhovor

Struktury moci

Příběhy 20. století

Třetí odboj

Fórum

Výstavy a konference

Recenze

Zapomenutá slova

Summaries (PDF 495 kB)

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník IV, číslo 2 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková, David Kalika | Produkce: Alžběta Medková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: Tisk Horák a.s., Ústí nad Labem | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA) a archivu Jiřího Reichla, Přemysla Fialky ad. | Foto na obálce: Výsadek ve Vietnamu, archiv Ladislava Kudrny | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413

 Paměť a dějiny č. 1/2010

Paměť a dějiny č. 1/2010 - obálka

Pilíře nového čísla revue Paměť a dějiny tvoří studie Lukáše Cvrčka Rebelové z jeskyně a Jiřího Urbana Několik vět. V první jmenované autor líčí osudy tří mladých lidí, kteří se nehodlali smířit s počínající normalizací. V roce následujícím po okupaci vojsky Varšavské smlouvy vystoupili, podobně jako řada jejich spoluobčanů, proti rostoucí represi mocenských struktur a proti letargii většiny obyvatel Československa. Druhá studie líčí občanské vzepětí přímo předcházející listopadovým událostem v roce 1989 reprezentované peticí Několik vět, kterou na rozdíl od ostatních protirežimních aktivit podpořily desetitisíce lidí.

V rozhovoru s Richardem Sachrem se Pavel Žáček, stejně jako v edici dokumentů, vrací do roku 1990, kdy se komunistické ministerstvo vnitra transformovalo v demokratickou instituci a kdy zanikla politická policie, Státní bezpečnost. Ve vzpomínce na Ivana Medka se s ním loučí čtyři z jeho přátel. Nechybějí ani tradiční rubriky Příběh 20. století a Třetí odboj. Nové číslo doplňuje Bilance ÚSTR, zhodnocení a jakési vyúčtování dvou let naší existence. Přejeme příjemné čtení!

 

Obsah (PDF 329 kB)

Editorial (PDF 1,1 MB)

Studie a články

V paměti

Rozhovor

Dokumenty

Příběh 20. století

Třetí odboj

Fórum

Zapomenutá slova

Výstavy a konference (PDF 783 kB)

Recenze (PDF 617 kB)

Summaries (PDF 268 kB)

Obsah revue Paměť a dějiny 01/ 2007 – 04/ 2009 (PDF 1,2 MB)

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník IV, číslo 1 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Produkce: Alžběta Medková | Obrazová redakce: Patrik Virkner | Grafi cká úprava a sazba: Kakalík | Jazyková redakce: Jana Kudělková, Ondřej Šanca, David Svoboda | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: Tisk Horák a.s., Ústí nad Labem | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), SOkA Liberec, archivu ČSDS, o. p. s. a archivu Jiřího Reichla a Přemysla Fialky | Foto na obálce: Petiční arch Několika vět, archiv ČSDS, o. p. s. | Náklad: 2500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413