Paměť a dějiny – Revue pro studium totalitních režimů – ročník 2009

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích a také prostřednictvím internetu, a to na stránkách knihkupectví Kosmas. Případně si jej můžete objednat na zákaznické lince +420 226 519 800. Doporučená cena časopisu je 75 Kč. K dostání je i v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Předplatné časopisu: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, telefon 225 985 224, email send@send.cz, www.send.cz1/2009Paměť a dějiny č. 1/2009 2/2009Paměť a dějiny č. 2/2009 3/2009Paměť a dějiny č. 3/2009 4/2009Paměť a dějiny č. 4/2009


Paměť a dějiny č. 4/2009

Paměť a dějiny č. 4/2009 - obálka

Poslední číslo roku 2009 reflektuje zejména události spojené se sametovou revolucí. Úvodní studie Milana Bárty se věnuje demonstracím u příležitosti dvacátého prvního výročí okupace z roku 1968 a jejich potlačení. Následující článek Pavla Žáčka se již týká listopadových dní, jelikož čtenářům představuje por. Ludvíka Zifčáka. Ten vešel do historie jako „mrtvý student“ Martin Šmíd. 17. listopad je také tématem rubriky Dokumenty, Jan Hanzlík v ní zpovídá účastníky přelomové demonstrace, kteří byli svědky či oběťmi policejního násilí.

O Občanském fóru, ale i undergroundu či různých proudech v disentu hovoří Adam Hradilek s výtvarníkem Viktorem Karlíkem. Polským protikomunistickým odbojem, konkrétně osobou Ryszarda Reiffa, se zabývá Pavel Kugler. Jan Kalous se vrací k příběhu agenta-chodce Miroslava Dvořáčka, k jehož případu se objevily nové a zajímavé dokumenty. Revue ovšem přináší ještě řadu dalších neméně zajímavých článků, recenzí i zpráv.

Obsah (PDF 313 kB)

Editorial (PDF 271 kB)

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Příběh 20. století

Třetí odboj

Vězeňská zařízení

Fórum

Zapomenutá slova

Výstavy a konference (PDF 1,26 MB)

Recenze (PDF 514 kB)

Summaries (PDF 274 kB)

Aktuality (PDF 1,32 MB)

Na okraj (PDF 447 kB)

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník III, číslo 4 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Produkce: Alžběta Medková | Obrazová redakce: Patrik Virkner, Zdeněk Hnát | Grafická úprava a sazba: Petr Puch, Kakalík | Jazyková redakce: Jana Kudělková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: Tisk Horák a.s., Ústí nad Labem | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Vojenské obvodové prokuratury (VOP) a archivu Jiřího Reichla a Přemysla Fialky | Foto na obálce: Demonstrace v Praze dne 21. 8. 1989, Archiv ČTK | Náklad: 2500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413

 Paměť a dějiny č. 3/2009

Paměť a dějiny č. 3/2009 - obálka

Třetí letošní číslo Paměti a dějin reflektuje především významná výročí související s „devítkovým“ rokem. Václav Veber se v úvodu zabývá příčinami a důsledky 70 let starého paktu o neútočení, který sovětští a nacističtí politici podepsali v srpnu 1939. Stať Ladislava Kudrny popisuje formování československého zahraničního odboje po okupaci a vypuknutí světové války. Čtyřicet let nás dělí od brutálního zásahu Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí v Brně, kde místní obyvatelé vyšli v srpnu do ulic, aby si připomněli roční výročí okupace vojsky Varšavského paktu. Výsledkem byli dva mrtví mladí lidé.

Pavel Žáček vzpomíná na dvacet let staré události listopadu 1989, kdy stál jako student žurnalistiky u zrodu protestního prohlášení a okupační stávky, která se stala jednou z částí procesu listopadových změn. V rozhovoru vzpomíná Stanislav Devátý zejména na konec 80. let, kdy jako mluvčí Charty čelil rostoucímu tlaku StB, a to pomocí hladovek, pasivní rezistence a posléze i odchodu do ilegality v Polsku. Další rozhovor, tentokrát s Dorou Peškovou, která, jak říká podtitul, „přežila Osvětim“, souvisí s výročím přijetí Norimberských zákonů. Ty umožnily rozsáhlou perzekuci židovského obyvatelstva v Německu a posléze i v Protektorátu.

V rubrice Třetí odboj, jež je věnována protikomunistickým aktivitám, líčí Jaroslav Rokoský v textu Zdeněk Boček a spol. příběh skupiny studentů práv, kteří se snažili předávat americké rozvědce citlivé vojenské informace. A byli za to velice tvrdě potrestáni. To a ještě mnohem víc na vás čeká v novém čísle Paměti a dějin.

Obsah (PDF 50 kB)

Editorial (PDF 367 kB)

Studie a články

Rozhovor

Svědectví

Dokumenty

Příběh 20. století

Struktury moci

Třetí odboj

Fórum

Zapomenutá slova

Výstavy a konference (PDF 416 kB)

Recenze (PDF 177 kB)

Summaries (PDF 48 kB)

Aktuality (PDF 93 kB)

Na okraj (PDF 870 kB)

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník III, číslo 3 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Produkce: Alžběta Medková | Obrazová redakce: Patrik Virkner, Zdeněk Hnát | Grafická úprava a sazba: Petr Puch, Kakalík | Jazyková redakce: Jana Kudělková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: Tisk Horák a.s., Ústí nad Labem | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), Moravského zemského muzea (MZM) a archivu Jiřího Reichla | Foto na obálce: Zásah příslušníků VB a LM proti demonstrantovi na Františkánské ulici v Brně v srpnu 1969 Archiv HO MZM | Náklad: 2500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413

 Paměť a dějiny č. 2/2009

Paměť a dějiny č. 2/2009 - obálka

Druhé letošní číslo čtvrtletníku Paměť a dějiny nabízí v prvé řadě detailní analýzu tzv. hokejových událostí v březnu 1969, tj. nepokojů, které v ČSSR následovaly po vítězství československých hokejistů nad týmem Sovětského svazu na mistrovství světa. Jan Kalous detailně popisuje dění nejen v Praze, kde v rámci protisovětských protestů došlo i k poškození kanceláře sovětského Aeroflotu, ale věnuje se i dění v ostatních městech Československa, a to s velmi zajímavými závěry.

Studie Petra Malloty „Agent“, který střílel rekonstruuje tragický životní příběh Lubomíra Koukala, obyčejného mladíka, jehož změna režimu a posléze nastavené politické poměry dohnaly do životní krajnosti a pod šibenici. Koukal totiž nebyl žádný odbojář, jen mladý člověk toužící po svobodě a splnění svých snů, v čemž mu komunistický režim bránil.

Svůj originální pohled na Rusko a vše, co s ním souvisí, pak nabízí v rozhovoru s příznačným názvem Svoboda měl Brežněva zastřelit Luboš Dobrovský, mj. bývalý velvyslanec v Rusku a velký Putinův kritik.
Rubrika Objektivem tajné policie pak prostřednictvím archivu správy sledování StB prezentuje nejen činnost vybraných disidentů, ukazuje i tvář Prahy v období 70. a 80. let minulého století.

Studií Z jeviště na popraviště se představuje Jaroslav Čvančara, který sleduje osud herečky Anny Letenské-Čalounové, jíž spolupráce s protinacistickým odbojem dovedla na mauthausenské popraviště v době, kdy měla v Protektorátu úspěšnou premiéru její poslední veselohra.

Mnohem více neveselého, ovšem kvalitního čtení nabízí revue Paměť a dějiny č. 2/III.

Obsah (PDF 356 kB)

Editorial (PDF 367 kB)

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Oblektivem tajné policie

Příběh 20. století

Fórum

Zapomenutá slova

Výstavy a konference (PDF 870 kB)

Recenze (PDF 713 kB)

Summaries (PDF 300 kB)

Aktuality (PDF 717 kB)

Na okraj (PDF 543 kB)

Ohlasy v médiích:

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník III, číslo 2 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Produkce: Alžběta Medková | Obrazová redakce: Patrik Virkner, Zdeněk Hnát | Grafická úprava a sazba: Petr Puch, Kakalík | Jazyková redakce: Jana Kudělková, Jitka Míšková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: Tisk Horák a.s., Ústí nad Labem | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů těchto archivů: Archiv bezpečnostních složek (ABS), Národní archiv (NA), archiv Přemysla Fialky a Jiřího Reichla | Náklad: 3000 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413

 Paměť a dějiny č. 1/2009

Paměť a dějiny č. 1/2009 - obálka

Počáteční číslo třetího ročníku historické revue Paměť a dějiny vyšlo krátce po 70. výročí okupace Čech a Moravy německými vojsky. K tomuto datu proto přispívají studie Jaroslava Rokoského Osudný 15. březen a Rudolf Beran a Radana Láška Obrana Podkarpatské Rusi. Výročí únorového převratu v roce 1948 zase připomíná studie Václava Vebera Jak to bylo s demisemi v únoru 1948, která poopravuje tradovaný historický omyl o formálně legálním přechodu komunistů k moci. Nově také představujeme rubriku III. odboj, v níž budeme mapovat dosud málo či vůbec známé události protikomunistického odboje a osudy osob s nimi spojené. V rozhovoru Adama Hradilka představujeme Elijahu Ripse, který se v dubnu 1969 pokusil upálit v centru lotyšské Rigy na protest proti okupaci ČSSR vojsky Varšavského paktu. Konečně také vychází příběh Miroslava Dvořáčka, jehož osudy dlouho zastiňovala tzv. kauza Kundera. V sekci pro dokumenty pak Pavel Žáček představuje činnost prokuratury na sklonku komunistické vlády, v letech 1988–1989.

Editorial (PDF 1,3 MB)

Obsah (PDF 270 kB)

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Příběh 20. století

III. odboj

Struktury moci

Fórum

Zapomenutá slova

Výstavy a konference (PDF 1,4 MB)

Recenze (PDF 870 kB)

Summaries (PDF 273 kB)

Aktuality (PDF 1,1 MB)

Na okraj

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník III, číslo 1 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Obrazová redakce: Alžběta Medková, Patrik Virkner, Zdeněk Hnát | Grafická úprava a sazba: Petr Puch, Kakalík | Jazyková redakce: Jana Kudělková, Jitka Míšková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů těchto archivů: Archiv bezpečnostních složek (ABS), Národní archiv (NA), archiv Jana Bejšovce, Přemysla Fialky, Václava Chadima, Vlastimila Juppy, Ivy Militké-Dlaskové a Jiřího Reichla | Na obálce použita fotografie z archivu ČTK | Náklad: 3000 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413