Paměť a dějiny – Revue pro studium totalitních režimů – ročník 2008

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích a také prostřednictvím internetu, a to na stránkách knihkupectví Kosmas. Případně si jej můžete objednat na zákaznické lince +420 226 519 800. Doporučená cena časopisu je 75 Kč. K dostání je i v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Předplatné časopisu: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, telefon 225 985 224, email send@send.cz, www.send.cz

1/2008Paměť a dějiny č. 1/2008 2/2008Paměť a dějiny č. 2/2008 3/2008Paměť a dějiny č. 3/2008 4/2008Paměť a dějiny č. 4/2008


Paměť a dějiny č. 4/2008

Paměť a dějiny č. 4/2008 - obálka

Společným jmenovatelem posledního čísla Paměti a dějin v roce 2008 jsou 50. léta 20. století v Československu. Důvod je prostý: ačkoliv se jedná o snad nejtemnější období českých moderních dějin, podzimní veřejná a mediální debata vyprovokovaná článkem Adama Hradilka o příběhu Miroslava Dvořáčka, potažmo Milana Kundery v časopise Respekt jasně ukázala, že úroveň znalostí o tomto dějinném úseku je obecně stále nízká a česká veřejnost nedokáže plně rozlišovat mezi těmi, kteří komunistickému režimu vzdorovali a těmi, kteří mu buďto přihlíželi, nebo aktivně napomáhali jeho upevnění a „legalizaci“. Klíčovým přístupem k pochopení 50. let v Československu je na jedné straně individuální příběh a na straně druhé vhled do institucionálního rámce, který totalitnímu režimu umožnil nerušeně fungovat a ovládat své poddané

Obsah (PDF 561 kB)

Editorial (PDF 365 kB)

Studie a články
Rozhovor
Dokumenty
Příběh 20. století
Struktury moci
Vězeňská zařízení
Fórum
Zapomenutá slova
Výstavy a konference (PDF 393 kB)
Recenze (PDF 777 kB)
Summaries (PDF 366 kB)
Aktuality (PDF 373 kB)
Na okraj (PDF 613 kB)

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník II, číslo 4 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Obrazová redakce: Patrik Virkner, Zdeněk Hnát | Grafická úprava a sazba: Petr Puch, Kakalík | Jazyková redakce: Jana Kudělková, Jitka Míšková | Poštovní adresa redakce: Havelkova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů těchto archivů: Archiv bezpečnostních složek (ABS), Národní archiv (NA), Vojenský ústřední archiv (VÚA), Ústav pamäti národa (ÚPN), ABTL, archiv Přemysla Fialky a Jiřího Reichla | Na obálce použity policejní fotografie politických vězňů z Archivu bezpečnostních složek a Národního archivu | Náklad: 3000 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413

 Paměť a dějiny č. 3/2008

Paměť a dějiny č. 3/2008-obálka

OBSAH (PDF 271 kB)

Editorial (PDF 325 kB)
Studie a články
Rozhovor
Dokumenty
Příběh 20. století
Pro totalitu
Proti totalitě
Fórum
Zapomenutá slova
Výstavy a konference (PDF 440 kB)
Recenze a anotace (PDF 836 kB)
Summaries (PDF 211 kB)
Aktuálně (PDF 827 kB)
Na okraj (PDF 554 kB)

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník II, číslo 3 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Obrazová redakce: Patrik Virkner, Zdeněk Hnát | Grafická úprava a sazba: Petr Puch, Kakalík | Jazyková redakce: Jana Kudělková | Poštovní adresa redakce: Havelkova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice. | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů těchto archivů: Archiv bezpečnostních složek (ABS), Národní archiv (NA), Vojenský ústřední archiv (VÚA), Ústav pamäti národa (ÚPN), archiv Josefa Rakušana, Přemysla Fialky a Jiřího Reichla | Na titulní stránce je hlavní vysílací panel v redakci Svobodné Evropy, foto: Josef Rakušan | Náklad: 3000 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413

 Paměť a dějiny č. 2/2008

Paměť a dějiny č. 2/2008-obálka

Ve dnech čtyřicátého výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vychází nové číslo historické revue Paměť a dějiny. Věnováno je právě této tragické události naší historie.

Mezi studiemi tak naleznete třeba esej Tomáše Vilímka o významu a vzepětí občanské společnosti během jarních a letních měsíců roku 1968, článek Jiřího Bašty o osudu tzv. Zlatého pokladu Fondu republiky, jakési novodobé sbírky, jejíž úspěch jasně demonstroval nadšení pro změny, jimiž společnost v Československu procházela. Velice zajímavý text napsal Pavel Žáček, který se zabývá kolaborací příslušníků StB v Praze se sovětskými okupanty a svůj materiál doplňuje hutným výtahem z výpovědí těch příslušníků komunistické tajné policie, kteří s okupací nesouhlasili a museli proto být mezi 20. a 21. srpnem internováni a drženi „pod zámkem“. Jedním z vrcholů nového čísla je pak rozhovor Adama Hradilka s Pavlem Litvinovem, jedním z osmi sovětských občanů, kteří 25. srpna demonstrovali svůj nesouhlas s okupací ČSSR na Rudém náměstí v Moskvě a za svou odvahu tvrdě zaplatili. Hradilek navíc doplnil rozhovor medailony všech demonstrujících.

Nové číslo Paměti a dějin tak bezpochyby přispěje k diskusi, která v souvislosti s výročím okupace probíhá. Nabízí ale i sérii tří článků o Ivanu Dejmalovi, jakési rozloučení se vzácným člověkem, který nedávno předčasně zemřel.

OBSAH (PDF 312 kB)

Editorial (PDF 66 kB)
Studie a články
Za Ivanem Dejmalem
Rozhovor
Dokumenty
Struktury moci
Fórum
Zapomenutá slova
Výstavy a konference (PDF 263 kB)
Recenze a anotace
Summaries (PDF 58 kB)
Na okraj (PDF 480 kB)

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník II, číslo 2 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Obrazová redakce: Zdeňka Plíhalová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Petr Puch | Jazyková redakce: Jana Kudělková | Poštovní adresa redakce: Havelkova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice | Paměť a dějiny využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů těchto archivů: Archiv bezpečnostních složek (ABS), Národní archiv (NA), Harvard University Library, Vojenský ústřední archiv, Memorial Moskva | Náklad: 3000 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413

 Paměť a dějiny č. 1/2008

OBSAH:

Paměť a dějiny č. 1/2008-obálka

EDITORIAL / pdf 191 kB

STUDIE A ČLÁNKY

STRUKTURY MOCI

ROZHOVOR

DOKUMENTY

OBJEKTIVEM TAJNÉ POLICIE

ZABAVENO!

VĚZEŇSKÁ ZAŘÍZENÍ

MÍSTA PAMĚTI

PRO TOTALITU

PROTI TOTALITĚ

ZAPOMENUTÁ SLOVA

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

FÓRUM

PŘEDSTAVUJEME

VÝSTAVY A KONFERENCE / pdf 386 kB
RECENZE / pdf 256 kB
ANOTACE / pdf 194 kB
SUMMARIES / pdf 178 kB
NA OKRAJ / pdf 268 kBPaměť a dějiny – Revue pro studium totalitních režimů – Úvodní číslo

Paměť a dějiny č. 1/2007

OBSAH:

Paměť a dějiny č. 1/2007-obálka

EDITORIAL / pdf 81,9 kB

STUDIE A ČLÁNKY

STRUKTURY MOCI

ROZHOVOR

DOKUMENTY

OBJEKTIVEM TAJNÉ POLICIE

ZABAVENO!

VĚZEŇSKÁ ZAŘÍZENÍ

MÍSTA PAMĚTI

PRO TOTALITU

PROTI TOTALITĚ

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

FÓRUM

PŘEDSTAVUJEME

ZAPOMENUTÁ SLOVA

VÝSTAVY A KONFERENCE

RECENZE / pdf 109 kB
ANOTACE / pdf 91,9 kB
SUMMARIES / pdf 75,6 kB
NA OKRAJ / pdf 85,8 kB