Odbor ediční

Bc. Michal Hroza (* 1975) – ředitel odboru

Kontakt:
 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 208
 • GSM: +420 725 787 530
 • E-mail: michal.hroza@ustrcr.cz
Vzdělání:
 • 1994–2003 Institut základů vzdělanosti Univerzity Karlovy v Praze – resp. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
 • 1998 – dosud Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obory Ukrajinistika, Rusistika, Východoevropská studia se specializací ukrajinistika, rusistika
Profesní curriculum:
 • 2003–2008 Občanské sdružení Post Bellum
 • 2005–2007 Česko – německý fond budoucnosti


Oddělení publikací

Mgr. Patrik Virkner

 • Šéfredaktor Securitas Imperii
Kontakt:
 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 241
 • GSM: +420 725 787 521
 • E-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz
Vzdělání:
 • 1990–1995 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie
Profesní curriculum:
 • 1996–2007 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR
 • 2007–2008 Odbor archiv bezpečnostních složek MV

Mgr. Jana Kudělková

 • Redaktorka
Kontakt:
 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 239
 • E-mail: jana.kudelkova@ustrcr.cz
Vzdělání:
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor germanistika – bulharistika
Profesní curriculum:
 • 1977–1990 nakladatelství Albatros, odborná redaktorka umělecko-naučných titulů
 • 1990–2001 překladatelská, redakční a editorská činnost
 • 2002–2006 svobodné povolání – překladatelka, redaktorka a editorka: překlady a redakce naučné a encyklopedické literatury a beletrie; překlady a editace odborných textů; redakční a grafické zpracování čtvrtletníku Obchodní komory Švýcarsko-ČR
 • 2006–2008 jazyková redaktorka časopisu Instinkt


Alžběta Medková

 • Produkční
Kontakt:
 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 357
 • E-mail: alzbeta.medkova@ustrcr.cz
Vzdělání:
 • od 2002 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor etnologie
 • od 2006 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, obor žurnalistika
Profesní curriculum:
 • 2008 redaktorka nakladatelství Pragma


Zuzana Michálková

 • Grafička
Kontakt:
 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 310
 • E-mail: zuzana.michalkova@ustrcr.cz
Vzdělání:
 • 1981–1984 SOŠV Praha, Hollarovo nám., obor propagační výtvarník
Profesní curriculum:
 • 2008 Studio ArtEdit – grafická úprava a zlom knižních publikací
 • 2008 Magazín Photoart – grafická úprava brožur, inzerce
 • 2002 – 2007 Hospodářské noviny – zlom a grafická úprava magazínu IN, novinových příloh
 • 1994 – 2002 Magazín Rock&Pop – grafická úprava, zlom
 • 1993 – 1994 Mediatel – zlom inzerce
 • 1989 – 1994 OKD Praha 8 – lektorka kurzů výtvarné výchovy
 • 1986 – 1987 PSO Praha – písmomalířka


Mgr. Ondřej Šanca

 • Redaktor
Kontakt:
 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 294
 • E-mail: ondrej.sanca@ustrcr.cz
Vzdělání:
 • 2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor rusistika
Profesní curriculum:
 • 2000–2007 jazykový redaktor MF DNES
 • od roku 2000 překladatel z anglického jazyka


Oddělení výstav a vzdělávání

Bc. Jan Vondryska, DiS. – vedoucí odděleníMichal Šmíd (*1973)

 • Referent státní správy a samosprávy
 • Editor digitálního pamětnického archivu „Paměť národa“
Kontakt:
 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 530
 • E-mail: michal.smid@ustrcr.cz
Vzdělání:
 • 1991 Gymnázium pro zrakově postiženou mládež v Praze
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obor historie (nedokončeno)
Profesní curriculum:
 • 1997 – Starship media s.r.o – asistent manažera projektu
 • 1998–2001 Nakladatelství Reader˙s Digest Výběr – referent oddělení péče o zákazníky
 • 2000–2005 Externí spolupracovník internetového serveru Freemusic.cz
 • 2001– Editor internetového portálu Tvoje.cz
 • 2001–2007 Česko-německý fond budoucnosti – kancelář pro oběti nacismu – poskytování informací a poradenství žadatelům o odškodnění za otrocké a nucené práce v době druhé světové války.
 • 2007 (listopad) Spolupráce s o.p.s. Člověk v tísni – festival Jeden svět na školách
 • 2008 (leden – březen) Živá paměť o.p.s - odborné poradenství pro žadatele o starobní důchod z Německa za práci v bývalých židovských ghettech