Od „eutanazie“ k vyhlazování židů

Výzkumný záměr

Cílem projektu je na příkladu vybraných skupin pachatelů německé národnosti pocházejících z jižních a severních Čech (regiony Český Krumlov a Teplice, Ústí nad Labem) ukázat vývoj genocidních programů třetí říše. Na příkladu naverbování dvou skupin českých Němců do programu organizované nacistické „eutanazie“ (1940-1941) chce projekt rámcově ukázat byrokratické fungování berlínské centrály pro „eutanazii“ (Obecně prospěšná nadace pro ústavní péči /Gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege/, adresa Tiergarten 4 – Berlín: zkráceně organizace/program „T4“) skryté pod Kanceláří vůdce NSDAP (Kanzlei des Führers der NSDAP), zapojení konkrétních osob do chodu jednotlivých vybraných vyhlazovacích středisek „eutanazie“ v Německu a Rakousku (Sonnenstein, Hadamar, Hartheim) i jejich „úřední činnost“ pro centrálu „eutanazie“ v Berlíně. Podchycena také bude v základní rovině „akce 14f13“ (zabíjení vybraných vězňů nacistických koncentračních táborů ve vybraných vyhlazovacích centrech „eutanazie“, 1941-1944), personálně propojená s berlínskou centrálou pro „eutanazii“.

Ve druhé fázi je projekt zaměřen na převedení personálu „eutanazie“ a jeho „organizačně-technického zázemí“ (včetně vražedné technologie v podobě usmrcování obětí kysličníkem uhelnatým v hermeticky uzavřeném prostoru) do okupovaného Polska na přelomu roku 1941–1942 v rámci Akce Reinhardt a jeho zapojení do masového vyhlazování židovského obyvatelstva v letech 1942-1943. To proběhlo ve vyhlazovacích táborech Akce Reinhardt (Bełżec, Sobibór, Treblinka), které byly tímto personálem vybudovány pod přímým vedením berlínské centrály pro „eutanazii“ v letech 1941-1942 a v letech 1942-1943 se staly místem vyvraždění 1 800 000 až 2 000 000 osob židovského původu převážně z Polska, ale také z Čech a Moravy, Holandska, Německa, Rakouska, Slovenska, Bulharska, Sovětského svazu, Francie, Řecka, Belgie, Norska, Dánska, Maďarska, Rumunska a Jugoslávie.

V závěrečné části projektu bude věnována pozornost osudu těchto pachatelů v letech 1943-1945 v severní Itálii, kam byly přesunuti za účelem pronásledování italských židů a k boji proti italským a jugoslávským partyzánům, i jejich osudům poválečným. V rámci studia jejich poválečných osudů bude věnována pozornost jejich odsouzení v rámci soudních procesů s dozorci z vyhlazovacích táborů v okupovaném Polsku v Sobibóru a v Treblince v bývalé Spolkové republice Německo v letech 1965-1966.

Na konkrétních osudech pachatelů německé národnosti z Čech bude ukázána a doložena přímá kontinuita mezi organizovanou „eutanazií“ a následným „konečným řešením židovské otázky v okupované Evropě let 1939/40-1945 a to ve třech hlavních chronologických fázích: 1) 1939/1940-1941 příprava a realizace programu nacistické „eutanazie“ s přihlédnutím k jeho realizaci v Říšské župě Sudety a k jeho plánování v Protektorátu Čechy a Morava, 2) 1941/1942–podzim 1943 Aktion Reinhardt: převedení personálu „eutanazie“ do okupovaného Polska, vybudování vyhlazovacích táborů v lublinském distriktu (Bełżec, Sobibór) a u Varšavy (Treblinka), masové vyhlazování židů a dalších skupin obyvatel v těchto táborech 1942-1943 (s přihlédnutím k židovským obětem z Čech a Moravy), převedení táborového personálu Aktion Reinhardt do severní Itálie na podzim 1943, 3) podzim 1943-duben 1945 – působení příslušníků programu „eutanazie“ a Aktion Reinhardt, včetně jejích německých příslušníků z Čech, v severní Itálii (Terst, Udine, Rijeka): pronásledování, zabíjení a deportace italských židů do vyhlazovacích a koncentračních táborů v Německu, Rakousku a Polsku 1944-1945, zabíjení italských postižených a italských občanů 1943-1945 v severní Itálii.

Závěrečnou částí projektu bude zpracování poválečných osudů bývalých československých státních občanů německého původu a příslušníků programu „eutanazie“ a Aktion Reinhard. Zvláštní pozornost bude věnována jejich odsouzení v soudních procesech v bývalé SRN s dozorci vyhlazovacích táborů Aktion Reinhardt v Treblince a Sobibóru 1965-1966.

Předpokládaný výstup:

Výstupem projektu bude odborná monografie. Výstup je plánován na konec roku 2016/začátek roku 2017.

Vybraná literatura:

 • ALY, Götz: Aktion T4. 1939 – 1945. Die „Euthanasie“ –Zentrale in der Tiergartenstrasse 4. Ed. Hentrich, Berlin 1987
 • ALY, Götz: „Konečné řešení“. Přesun národů a vyhlazení evropských židů. Argo, Praha 2006
 • ARAD, Jicchak: Belzec. Sobibor. Treblinka. Vyhlazovací tábory akce Reinhard. BB/art, Praha 2006
 • BENZ, Wolfgang (ed.): Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. R. Oldenbourg Verlag, München 1991
 • BERGER: Sara: Experten der Vernichtung. Das T4–Reinhardt–Netzwerk in den Lagern Belzec, Sobibor und Treblinka. Hamburger Edition, Hamburg 2013
 • BEZENHÖFER, Udo – OELSCHLÄGER, Thoms – SCHULZE, Dietmar – ŠIMŮNEK, Michal: „Kinder–und Jugendlicheneuthanasie“ imReichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren. GWAB-Verlag, Wetzlar 2006
 • BLATT, Thomas „Toivi“: Sobibór – der vergessene Aufstand. UNRAST–Verlag, Hamburg–Münster 2004
 • BÖHM, Boris – EIGELSBERGER, Peter – FEDOROVIČ, Tomáš – SCHULZE, Dietmar – SCHWANINGER, Florian – ŠIMŮNEK, Michal – ZEMAN, Pavel: „Nehodné žití“. „Lebensunwert“.´Not Worth Living“. Nacistická „eutanázie“ v říšské župě Sudety a Protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945. Die nationalsozialistische „Euthanasie“ im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhme und Mähren 1939–1945. Nazi ´euthanasia´in the Reich District of Sudetenland an in the Protectorate of Bohemia and Moravia, 1939–1945. Verein Schloss Hartheim, Hartheim 2009
 • BÖHM, Boris – SCHULZE, Dietmar – ŠIMŮNEK, Michal (eds.): Transporte in den Tod. Die Ermordung von Patienten aus dem Regierungsbezirk Troppau (Reichsgau Sudetenland) in der „Euthanasie“–Anstalt Pirna–Sonnenstein 1940/41. KURATORIUM GEDENKSTÄTTE SONENSTEIN E. V., Pirna 2010
 • BROWNING, Christopher: Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku. Argo, Praha 2002
 • BURLEIGH, Michael: Death and Deliverance. Euthanasia in Germany 1900–1945. Cambridge University Press, Cambridge 1994
 • BURLEIGH, Michael: Třetí říše. Nové dějiny. Argo 2008
 • Deadly Medicine. Creatin the master Race. United States Holocaust Memorial, Washington 2004
 • DE MILDT, Dick: In the Name of the People. Perpetrators of Genocide in the Reflection of thein Post–War Prosecution in West Germany. The ´Euthanasia´ and ´Aktion Reinhard ´Trial Cases, The Hague–London–Boston 1996
 • DE MILDT, Dick W. – RÜTER, Christian F. (eds.): DDR-Justiz und NS-Verbrechen. Amsterdam University Press–K. G. Saur Verlag München, Amsterdam–München 2002–2009
 • DE MILDT, Dick W. – RÜTER, Christian F. (eds.): Justiz und NS–Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945–1999. Band I-XLIX. Amsterdam University Press–K. G. Saur Verlag München, Amsterdam–München 1968 – 2012
 • DE MILDT, Dick W. – RÜTER, Christian F. (eds.): Tatkomplex: NS-Euthanasie: Die Ost–Und Westdeutschen Strafurteile seit 1945. Amsterdam University Press, München-Amsterdam 2009
 • DWORK. Déborah – VAN PELT, Robert Jan: Osvětim. 1270 až současnost. Argo, Praha 2006
 • ESSL, Rupert: Der Kreis Krummau an der Moldau. Die Heimat Adalbert Stifters. Selbstverlag des Heimatkreises Krummau a. M., Unterhaching 1983
 • FINK, Reinhold: Advokat und Zuckerbäcker. Handel, Gewerbe und Industrie im Böhmerwald 1930 bis 1940. Books on Demand GmbH, Nordestedt, 2005
 • FÖLKEL, Ferruccio: La Riviera di San Sabba. RCS Libri S.p.A., Milano 2000
 • Fotoateliér Seidel. Poodhalené tajemství. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Český Krumlov 2012
 • FRIEDLANDER, Henry: The Origins of Nazi Genocide. From Euthanasia to the Final Solution. The University of North Carolina Press, Chapel Hill–London 1995
 • FRIEDLANDER, Henry: The T4 Killers: Berlin, Lublin, San Sabba. In: FGRABITZ, Helge – BÄSTLEIN, Klaus – TUCHEL, Johannes (ed.): Die Normalität des Verbrechens. Bilanz und Perspektiven der Forschung zu den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Edition Hentrich, Berlin 1994, s. 243–251
 • FRIEDMAN, Tuwiah (ed.): Himmlers Teufels-General SS–und Polizeiführer Globoćnik in Lublin und ein Bericht über die Judenvernichtung im General-Gouvernement in Polen 1941 – 1944. Dokumenten-Sammlung. Haifa 1977
 • FRIEDMAN, Tuwiah (ed.): NS-Vernichtungslager Bełżec : Dokumentensammlung. Insitute of Documentation in Israel for the Investigation of Nazi War Crimes, Haifa 1995
 • FRIEDMAN, Tuwiah (ed.): Sobibór. Ein NS–Vernichtungslager im Rahmen der „Aktion Reinhard“. Eine dokumentarische Sammlung. Insitute of Documentation in Israel for the Investigation of Nazi War Crimes, Haifa 1998
 • FRIEDMAN, Tuwiah (ed.): Treblinka. Ein NS-Vernichtungslager im Rahmen der „Aktion Reinhard“. Eine dokumentarische Sammlung von SS-Dokumenten. Insitute of Documentation in Israel for the Investigation of Nazi War Crimes, Haifa 1997
 • GRODE, Walter: Die „Sonderbehandlung 14f13“ in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches. Ein Beitrag zur Dynamik faschistischer Vernichtungspolitik. Lang, Frankfurt am Main, 1987
 • HILBERG, Raul: The Destruction of the European Jews. Vol. 1–3. Yale University Press, New Haven 2003
 • HOFFMANN, Jens: „Das kann man nicht erzählen“. AKTION 1005. Wie die NAzis die Spuren ihrer Massenmorde in Osteuropa beseitigten. KVV–Konkret Verlag, Hamburg 2008
 • JAKEŠ, Josef: Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Vzpomínky na dny všední i sváteční v českém Krumlově a jinde. Nová tiskárna Pelhřimov, Pelhřimov 2013
 • JORDAN, Ingeborg: Photographie im Böhmerwald 1880-1940. W. Ennsthaler, Steyr 1983
 • JÜTTE, Robert (ve spolupráci s ECKART, Wolfgang U.–SCHMUHL, Hans–Walter – SÜß, Winfried): Medizin und Nationalsozialismus. Bilanz und Perspektiven der Forschung. Wallstein Verlag, Göttingen 2001
 • KEPPLINGER, Brigitte (ed.): Tötungsanstalt Hartheim. Oberösterreichischen Landesarchiv und dem Lern–und Gedenkort Schloss Hartheim, Linz 2005,
 • KLEE, Ernst (ed.): Dokumente zur „Euthanasie“. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1985
 • KLEE, Ernst: „Euthanasie“ im Dritten Reich. Die „Vernichtung lebensunwertenLebens“. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2010
 • KLEE, Ernst: Was sie taten–Was sie wurden. Ärzte, Juristen und andere Beteligte am Kranken–der Judenmord. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2004
 • KOGON, Eugen – LANGBEIN, Hermann – RÜCKERL, Adalbert (eds.): Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas. Eine Dokumentation. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1986
 • KOSCHAT, Michael: Das Polizeihaftlager in der Risiera di San Sabba und die deutsche Besatzungspolitik in Triest 1943–1945, Zeitschrift für Zeitgeschichte, 1992, č. 5/6, s. 157–171
 • KUWALEK, Robert: Obóz zagłady w Bełżcu. Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2010
 • LANZMANN, Claude: Šóá. Zpráva o velikém neštěstí. Nakladatelství Svoboda, Praha 1991
 • LONGERICH, Peter: Politik der Vernichtung. Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenverfolgung. Piper, München 1998
 • MALLMANN, Klaus–Michael – PAUL, Gerhard (eds.): Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien. Primus Verlag, Darmstadt 2013
 • MATZEK, Tom: Auf der Spur von NS–Verbrechen in Schloss Hartheim. Kremayr&Scheriau, Wien 2002
 • MITSCHERLICH, Alexander – MIELKE, Fred: Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses. Fischer, Frankfurt am Main 1978
 • MOEHRLE, René: Judenverfolgung in Triest während faschismus und Nationalsozialismus. Metropol, Berlin 2014
 • MUSIAL, Bogdan (ed.): „Aktion Reinhardt“. Der Völkermord an den Juden im Generalgouvernement 1941–1944. Fibre Verlag, Osnabrück 2004
 • NEUMANN, Jiří: Fotografové staré Šumavy – část I. Odešel poslední fotograf – legenda. Obnovená tradice, r. XII., 2001, č. 22, s. 43-44
 • NEUMANN, Jiří: Fotografové staré Šumavy – část II. Druhý nejznámnější fotograf Šumavy. Obnovená tradice, r. XII., 2001, č. 23, s. 27-29
 • PAUL, Gerhard (ed.): Wallstein Verlag, Göttingen 2003 Die Täter der Shoah. Nationalsozialisten oder ganz normale Deutsche?
 • POPRZECZNY, Joseph: Hitlerův kat na Východě. Odilo Globocnik. Academia, Praha 2009,
 • PROCTOR, Robert N: Rasová hygiena. Lékařství v době nacismu. Academia, Praha 2009
 • RIEß, Volker: Die Anfänge der Vernichtung 'lebensunwerten Lebens' in den Reichsgauen Danzig-Westpreußen und Wartheland 1939/40. Lang, Frankfurt am Main–Berlin 1995
 • RETLINGER, Gerald: Die Endlösung. Hitlers Versuch der Ausrottung der Juden Europas 1939–1945. Colloquium Verlag, Berlin 1956
 • ROSEMAN, Mark: Setkání ve vile u jezera. Konference ve Wannsee a „konečné řešení židovské otázky“. Dokořán, Praha 2003
 • ROTZOLL, Maike – HOHENDORF, Gerrit – FUCHS, Petra – MUNDT, Christoph – ECKART, Wolfgang U. (eds.): Die nationalsozialistische „Euthanasie“ – Aktion „T 4“ und ihre Opfer. Geschichte und ethische Konsequenzen für die Gegenwart. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2010
 • RÜCKERL, Adalbert (ed.): Nationalsozialistische Vernichtungslager im Spiegel deutscher Strafprozesse. Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1979
 • SANDNER, Peter: Die „Euthanasie“–Akten im Bundesarchiv. Zur Geschichte eines lange verschollenen Bestandes. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 47, Nr. 3, 1999
 • SANDNER, Peter: Verwaltung des Krankenmordes. Der Bezirksverband Nassau im Nationalsozialismus. Psychosozial–Verlag, Gießen 2003
 • SCALPELI, Adolfo: San Sabba: istruttoria e processo per il Lager della Risiera. Vol. 1 a 2. Monadori, Milano 1988
 • SERENY, Gitta: Into that darkness: from mercy killing to mass murder. André Deutsch Ltd., London 1974
 • SCHELVIS, Julius: Vernichtungslager Sobibór, Metropol, Berlin 1998,
 • SCHEUFLER, Pavel: K počátkům fotografie na Šumavě. In: ŠUMAVA-příroda-historie-život. Baset, 2009, s. 484–485
 • SCHILTER, Thomas: Unmenschliches Ermesse. Die nationalsozialistische „Euthanasie“ Tötungsanstallt Pirna–Sonnenstein 1940/41. Kiepenheuer, Leipzig 1999
 • SCHMUHL, Hans–Walter: Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie. Von der Verhütung zur Vernichtung ´lebensunwerten Lebens´ 1890–1945. Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen 1992
 • STUHLPFARRER, Karl: Die Operationszonen „Alpenvorland“ und „Adriatisches Künstenland“ 1943-1945. Verlag Brüder Hollinek, Wien 1969
 • ŠIMŮNEK, Michal – Schulze, Dietmar (ed.): Die Nationalsozialistische „Euthanasie“ im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945. USD AV ČR, Praha 2008
 • TREGENZA, Michael: Belzec Death Camp. Wiener Library Bulletin, 30, 1977, s. 8-25
 • Unsere Heimat. Die Stadt Krummau an der Moldau im Böhmerwald. Hoam, Waldkirchen 1992
 • VORMBAUM, Thomas (ed.): „Euthanasie“ vor Gericht. Die Anklageschirft des Geeralstaatsanwalts beim OLG Frankfurt/M. ggen Dr. Werner Heyde u. a. vom 22. Mai 1962. Berliner Wissenschafts–Verlag, Berlin 2005
 • WEDEKIND, Michael: Nationalsozialistische Besatzungs–und Annexionspolitik in Norditalien 1943 bis 1945. Die Operationszonen „Alpenvorland“ und „Adriatisches Küstenland“. Olenbourg, München 2003
 • WESSELS, Anette Hiz – FUCHS, Petra – HOHENDORF, Gerrit – ROTZOLL, Maike: Zur bürokratischen Abwicklung eine s Massenmords – die nationalsozialistische „Euthanasie“ – aktion im Spiegel neuer Dokumente. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,53, Nr. 1, 2005, s.
 • WITTE, Peter – TYAS, Stephen: A New Document on the Deportation and Murder of Jews during „Einsatz Reinhardt“ 1942, Holocaust and Genocide Studies 15, 2001, Nr. 3, s. 468–486

Prameny

 • Archiv bezpečnostních složek: fond (dále f.) S – Sbírka různých písemností, 1918 –60. léta 20. století; f. Ústředna státní bezpečnosti 1945–1948
 • Bundesarchiv Berlin: f. R 178, Euthanasie, EVZ Akte; Heidelberger Dokumente; f. NS 1, Reichsschatzmeister der NSDAP; f. BDC–Parteikorrespondenz; f. BDC–Personenakten des Rasse–und Siedlungshauptamtes-SS; f. BDC– Personalunterlagen von SS-Angehörigen; f. R 96, Reichsarbeitsgemeinschaft Heil– und Pflegeanstalten; f. R 52 III, Hauptabteilung, innere Verwaltung der Regierung des Generalgouvernements; f. R 70, Italien, Polizeidienstsellen in den besetzten Gebieten; f. NS 4, Konzentrationslager; f. NS 34, SS-Personalhauptamt; f. NS 19, Persönlicher Stab Reichsführers SS, 1925-1945; f. R 70, Polen, Polizeidienstsellen in den besetzten Gebieten; f. R 52 II, Regierung des generalgouvernements; f. R 58, Reichssicherheitshauptamt; f. R 49, Reichskommisar für die Festigung deutchen Volkstums; f. NS 31, SS-Hauptamt
 • Bundesarchiv Ludwigsburg: Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen, f. B 162 – Josef Oberhauser, Belzec/Polen, Nr. 3162–3173; Einzel–und Massentötungen von Häftlingen in den Lagern Treblinka, Nr. 3817–3148; Massenvergasungen und Einzelerschießungen im Vernichtungslager Sobibor/Distrikt Lublin in den Jahren 1942/43, Nr. 4425–4440; Komplex „Euthanasie“–Verbrechen“, Buchstaben A–Z; Polizei-Mischbestände, Höchst. SSPF Italien, Nr. 823–825; Dr. August Becker, Nr. 1602–1604; Triest–San Sabba–Oberitalien (Fortsetzung des T4–Programms), Nr. 6645–6648; Prof. Dr. Rauch Hans, Nr. 19583–19858; Sammlung Schumacher–Aktion Reinhard und Euthanasie, Nr. 793; Lensch u. a. (Hadamar), Nr. 17403–17406; Ehemalige Angeh. d. SS–Ausbildungslagers Trawniki, Nr. 1270–1273; Karl Streibel–Michael Janczak–Erwin Mitrach–Theodor Pentziok–Kurt Reinberger–Josef Napieralla, Nr. 14005–14016; Gutachten Dr. Wolfgang Scheffler – Treblinka, Ganzenmüller u. a., Nr. 152–156; Euthanasie–Dokumente I. a II., Nr. 527–528; Karl Wolff (Aktion Reinhard), Nr. 5019
 • Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden: f. Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (ab 1945), Heyde, Werner u.a., Abt. 631 a, Dokumentensammlung Euthanasie
 • Howard Gotlieb Archival Research Center – Boston University: f. Inventory of Leo Alexander. Collection of documents from Nuremberg Medical Trials, Envelope marked Euthanasia
 • Katastrální úřad pro Jihočeský kraj: Katastrální pracoviště Český Krumlov, evidence majetku nemovitostí města Český Krumlov 19. a 20. století
 • Museum fotoatelier Seidel, Český Krumlov: f. osobní pozůstalost Josef a František Seidlovi; f. Fotoatelier Seidel
 • Národní archiv: f. Úřad říšského protektora v Čechách a na Moravě 1939 – 1945; f. Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě, Praha 1939 - 1945; f. Ministerstvo vnitra–Londýn 1940–1945; f. Německé vyslanectví Praha 1919 – 1939; f. Zemský úřad Praha 1918–1953; f.
 • Státní oblastní archiv v Litoměřicích: f. Landrát Teplice; f. Říšské místodržitelství Liberec 1936 – 1945
 • Zemský archiv v Opavě: f. Mimořádný lidový soud Opava 1945–1948
 • Státní oblastní archiv v Plzni: f. Psychiatrická léčebna Dobřany 1881 –2008; f. Úřad vládního prezidenta Karlovy Vary 1938 –1945
 • Státní oblastní archiv v Praze: f. Státní psychiatrická léčebna Kosmonosy 1869 –2007
 • Státní oblastní archiv Třeboň: Dokumentační sbírka Český Krumlov 1857-1979; Sbírka dokumentace Český Krumlov 1852-2001; f. Státní policejní úřady 1937-1938; f. Šumavská župa spolku Bund der Deutschen in Böhmen 1931-1936 /Svaz Němců v Čechách/; f. Německý pošumavský svaz České Budějovice 1884-1939; f. Americký zajatecký tábor Pernek 1945 –1945; f. Dětská psychiatrická léčebna Opařany 1889 –2001
 • Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích: f. Archiv města Dobřany 1488 –1945; f. Městský národní výbor Dobřany 1945 –1990
 • Státní okresní archiv Český Krumlov: f. Městský policejní úřad 1882–1936; f. Městský úřad Český Krumlov 1850–1945/1950; f. Okresní národní výbor Český Krumlov 1945–1990; f. Okresní úřad Český Krumlov 1850– 1938
 • Státní okresní archiv Děčín: f. Archiv obce Srbská Kamenice 1805 - 1945; f. Farní úřad Srbská Kamenice 1844 - 1945; f. Obecná škola Srbská Kamenice 1875 - 1900
 • Státní okresní archiv Kroměříž: f. Psychiatrická nemocnice Kroměříž 1906–1970
 • Státní okresní archiv Náchod: f. Archiv obce Božanov (1840 - 1945); f. Záložna kampelička Božanov 1912 - 1952; f. Obecná škola s německým jazykem vyučovacím Božanov 1916 - 1938
 • Státní okresní archiv Opava: f. Landrát Opava 1938–1945; f. NSDAP – okresní vedení Opava 1938 – 1945; Archiv města Opava 1247–1945
 • Státní okresní archiv Teplice: f. Řetenice; f. Pracovní úřad Teplice–Šanov 1939–1945; f. Úřední soud (německý), Teplice 1939–1945; f. Landrát Teplice 1938–1945; f. SA NSDAP –brigáda 101 Teplice 1939; f. NSDAP–okresní vedení Teplice 1939–1945; f. SA NSDAP –standarta 126 Teplice 1939–1944; f. Vikariát Teplice 1636–1959; Farní úřad Novosedlice 1732 - 1950; Národně socialistická tělocvičná jednota Novosedlice 1940 - 1942;
 • The National Archives (Kew): f. War Office: Records of Officers' Services 309/374
 • The National Archives and Records Administration (Maryland): f. RG 153, Records of the Judge Advocate General (Army); RG 338, Cases Tried, General Administration, Medical Experiments – Heidelberger Documents

Výstupy z projektu

Studie

 • ZEMAN, Pavel: Kancelář vůdce NSDAP a akce „T4“, Paměť a dějiny, 2015, č. 2, s. 56-66
 • ZEMAN, Pavel: Okupovaná Evropa v roce 1944. Obecně k německé okupační politice a genocidě evropských Židů. In: ZEMAN, Pavel (ed.): Válečný rok 1944 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2015, s. 130-139
 • ZEMAN, Pavel: „´There was the Tailor from Bohemia´. The Nazi ´euthanasia´ programme and germans from Český Krumlov“. Behind the Iron Curtain, 2014, Nr. 3, s. 125 – 136
 • ZEMAN, Pavel: Evropa 1943 a německá okupační a genocidní politika. In: ZEMAN, Pavel (ed.): Válečný rok 1943 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014, s. 8 –19
 • ZEMAN, Pavel:: „Tam byl ten krejčí z Čech“. Nacistický program „eutanazie“ a Němci z Českého Krumlova. Paměť a dějiny, 2013, č. 1, s. 81-94
 • ZEMAN, Pavel: Německá okupační a genocidní politika v okupované Evropě. Cesta k evropskému „řešení židovské otázky“. In: ZEMAN, Pavel (ed.): Válečný rok 1942 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2013, s. 14-33
 • ZEMAN, Pavel: Rok 1941 – kvalitativní proměny nacistické genocidy. In: KUDRNA, Ladislav (ed.), Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji. Sborník k mezinárodní konferenci. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2012, s. 155 – 170

Vystoupení na domácích konferencích a seminářích

 • Okupovaná Evropa na konci druhé světové války. Strukturální a typologická analýza, mezinárodní konference 1945. Konec války a obnova Československa, ÚSTR, 4. – 5. 11. 2016 Praha
 • Od Grafenecku k San Sabbě. Likvidační zařízení Obecně prospěšné nadace pro ústavní péči (Gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege), Akce Reinhardt (Aktion Reinhardt) a Nasazení R (Einsatz R). Strukturální, typologická a personální kontinuita 1940–1945, mezinárodní vědecká konference „Čas – místa– lidé“. Systém nacistických táborů v letech 2. světové války, Muzeum Těšínska – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 30. 9. – 1. 10. 2015 Český Těšín
 • Okupovaná Evropa v roce 1944. Německá okupační politika a genocida evropských Židů, mezinárodní sympozium Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava, ÚSTR, 30. 10. 2014 Praha
 • Osud postižených v době nacismu, odborná přednáška v rámci doprovodného programu historické výstavy Nucená práce. Němci, nuceně nasazení a válka (Královský letohrádek Pražského hradu, 2. 7. – 31. 10. 2014), 15. 10. 2014, Praha – Pražský hrad
 • Evropa 1943 a německá okupační a genocidní politika, mezinárodní sympozium, Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava, ÚSTR, 30. 10. 2014 Praha
 • Belzec, Sobibor, Treblinka a Akce Reinhardt, seminář ÚSTR, 24. 10. 2013 Praha
 • Německá okupační a genocidní politika v okupované Evropě. Cesta k evropskému „řešení židovské otázky“, mezinárodní sympozium Válečný rok 1942 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě, ÚSTR, 4. 10. 2012 Praha

Vystoupení na zahraničních konferencích

 • Diskussionsbeitrag zur heutigen „NS–Täterforschung“, Herbsttagung des Arbeitskreises zur Erforschung der nationalsozialistichen „Euthanasie“ und Zwangssterilisation „Täterforschung im Diskurs“, 4. 10. 2015 Lern und GeDenkOrt Alt Rehse
 • Archivunterlagen zu Opfer sgn.nationalsozialistische Euthanasie in der Tschechischen republik und ihre Ausnutzung, 18. Sonnenstein – Symposium. Das Gedenkbuch für die Opfer der NS – Euthanasie in Sachsen. Eine Zwischenbilanz, Gedenkstätte Pirna – Sonnenstein, 23. 11. 2014 Pirna
 • Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Gedächtnis der Shoa in der heutigen tschechischen Republik, mezinárodní konference „Modern Forms of Commemoration of Totalitarian Genocide Places”, pořadatel Platform of European Memory and Conscience, 14. 5. 2013 Varšava

Přílohy