Obrana národa. Edice dokumentů

Základním cílem projektu je příprava edice dokumentů k dějinám ilegální organizace Obrana národa, která bude pokrývat období od zřízení protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 do jara 1942, kdy gestapo završilo likvidaci této významné skupiny vojenského odboje.

Výzkum se soustředí především na následující tematické okruhy:

  1. Vytváření struktury ilegální podzemní armády a plány její činnosti.
  2. Spolupráce vedení Obrany národa s čs. exilovým ústředím v Paříži a Londýně.
  3. Politické představy hlavních činitelů vojenského odboje.
  4. Spolupráce Obrany národa s dalšími ilegálními odbojovými organizacemi.
  5. Postupná likvidace struktur vojenského odboje gestapem.

Publikované dokumenty přiblíží celkovou činnost této ilegální vojenské organizace v protektorátu a rovněž pomohou objasnit úlohu Obrany národa v českém odbojovém hnutí. Edice bude připravena v souladu s pravidly pro vydávání novodobých pramenů a bude sloužit především pro potřeby historického výzkumu.