„Nedejte se – nedáme se – existujeme!“ Interdisciplinární kolokvium o Jazzové sekci

Pozvánka na kolokvium „Nedejte se – nedáme se – existujeme!“ Interdisciplinární kolokvium o Jazzové sekci (Praha, ÚSTR 21.9.2016)

  • Termín: 21. září 2016
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, velká zasedací místnost, 1. patro
  • Organizátoři: Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
  • Program (PDF, 198 kB)

Dne 21. září 2016 uspořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. a Ústav pro studium totalitních režimů při příležitosti 30. výročí ukončení činnosti Jazzové sekce a zatčení jejích hlavních představitelů jednodenní odborné kolokvium.

Jednotlivé bloky kolokvia budou věnovány historii Jazzové sekce, pronásledování a soudnímu procesu s Jazzovou sekcí a širokým uměleckým aktivitám Jazzové sekce.

V rámci kolokvia bude možné zhlédnout putovní výstavu s názvem Jazzová sekce 1971–1988.

Akce je součástí Strategie AV21 Akademie věd ČR – Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu.

Fotogalerie

Zahájení kolokvia Zahájení kolokvia Zahájení kolokvia Peter Bugge Jiří Sládek Rüdiger Ritter Michal Louč Vlasta Mádlová Prokop Tomek Barbara Day Jan Blüml Aleš Opekar Marie Klimešová Petra Čáslavová Jitka Kybalová Ondřej Matějka Vladimír Kouřil Tomáš Křivánek

Videozáznam