Navštívili nás, navštívili jsme... (2016)

Julija Sereda a Jelena Žemkova z Memorialu navštívily ÚSTR a ABS

Vzácnou návštěvu jsme přivítali ve středu 23. listopadu 2016 v budově ÚSTR a ABS v Siwiecově ulici. Jelena Žemkova a Julija Sereda ze sdružení Memorial přijely do Prahy převzít cenu, kterou ÚSTR udělil Memorialu za následováníhodné počiny při hájení principů demokracie, svobody a lidských práv. V budově Ústavu a Archivu se jich ujali ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a ředitelka ABS Světlana Ptáčníková, kteří je seznámili s aktivitami obou institucí. Lustrace jim přiblížila Romana Glendová. Obě dámy při návštěvě doprovázel badatel Štěpán Černoušek.

Julija Sereda a Jelena Žemkova z Memorialu navštívily ÚSTR a ABS Julija Sereda a Jelena Žemkova z Memorialu navštívily ÚSTR a ABS Julija Sereda a Jelena Žemkova z Memorialu navštívily ÚSTR a ABS Julija Sereda a Jelena Žemkova z Memorialu navštívily ÚSTR a ABS Julija Sereda a Jelena Žemkova z Memorialu navštívily ÚSTR a ABS Julija Sereda a Jelena Žemkova z Memorialu navštívily ÚSTR a ABS Julija Sereda a Jelena Žemkova z Memorialu navštívily ÚSTR a ABS Julija Sereda a Jelena Žemkova z Memorialu navštívily ÚSTR a ABS Julija Sereda a Jelena Žemkova z Memorialu navštívily ÚSTR a ABS Julija Sereda a Jelena Žemkova z Memorialu navštívily ÚSTR a ABS Julija Sereda a Jelena Žemkova z Memorialu navštívily ÚSTR a ABS Julija Sereda a Jelena Žemkova z Memorialu navštívily ÚSTR a ABSZúčastnili jsme se předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě

Spolu s předsedou správní rady ÚPN Ondrejem Krajňákem předal ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra ceny a pamětní medaile ÚPN bojovníkům a bojovnicím proti nacismu a komunismu. Slavnostní ceremoniál se konal v neděli 13. listopadu 2016 v Bratislavě a byl součástí Festivalu slobody, který každoročně pořádá slovenský Ústav pamäti národa.

Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016 – Neela Winkelmannová Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016 – Zdeněk Hazdra Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016– Ondrej Krajňák Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016 Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016 Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016 Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016 Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016
Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016 Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016 Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016 Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016 Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016 Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016 Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016Společný projekt ÚSTR a Plzeňské filharmonie získal Cenu za kulturní událost roku v Plzni

Cenu za významnou kulturní událost roku udělilo město Plzeň Ústavu pro studium totalitních režimů, Plzeňské filharmonii a Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni za společný projekt Umělec a totalita. V rámci projektu uspořádala Plzeňská filharmonie 17. listopadu 2015 dva mimořádné koncerty - první byl určen vězňům a zaměstnancům plzeňské věznice, druhým byl komponovaný celovečerní pořad, který připomněl historické události 17. listopadu i aktuální rizika pro lidská práva a demokracii.

Za ÚSTR cenu převzali ředitel Zdeněk Hazdra, vedoucí oddělení dalších agend Pavel Ryjáček, badatel Martin Tichý a publicistka Petruška Šustrová, kteří se na oceněném projektu podíleli.

Náměstek plzeňského primátora Martin Baxa předává cenu řediteli ÚSTR Zdeňku Hazdrovi Zleva Pavel Ryjáček, Zdeněk Hazdra, Petruška Šustrová a Martin Tichý Ocenění umělci a představitelé oceněných institucí Cena města Plzně pro ÚSTRDo ÚSTR a ABS zavítal Petr Arton, veterán 2. světové války

Na pozvání Ústavu pro studium totalitních režimů přijel začátkem září z Izraele do České republiky 94letý Petr Arton. Během týdenní návštěvy se zúčastnil několika besed, zejména pak diskuse v Židovském muzeu v Praze, uspořádané v souvislosti s probíhající výstavou Trosečníky v Šanghaji. Výstava, na jejímž vzniku se podílel i ÚSTR, zachycuje životní podmínky židovských uprchlíků v čínské Šanghaji v roce 1946. Petr Arton pohovořil s moderátorem Adamem Hradilkem o útěku z nacisty okupovaného Československa i o následující anabázi vedoucí přes Polsko, Litvu, Sovětský svaz, Japonsko, Šanghaj, Jižní Afriku, Kanadu, USA, Bahamy a Velkou Británii, kde působil jako navigátor bombardéru 311. (československé) peruti RAF.

Během pobytu v Česku Petr Arton rovněž navštívil místa spojená s vlastním životem i osudem jeho rodiny. Celou dobu jej doprovázel dokumentární štáb ve snaze zachytit jeho vzpomínky.

V Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek se pan Arton seznámil s archivními dokumenty a poskytl historikům informace ke své poválečné dráze osvětového důstojníka a spolupracovníka rozvědky, která vyvrcholila zatčením ve Velké Británii a vyhoštěním do Izraele.

Beseda na gymnáziu v Teplicích Beseda v Praze Beseda v Praze Petr Arton během rozhovoru Petr Arton na výstavě Trosečníky v Šanghaji Petr Arton na výstavě Trosečníky v Šanghaji Petr Arton na výstavě Trosečníky v Šanghaji Petr Arton nad dokumenty v Archivu bezpečnostních složek Petr Arton před domem v Praze, kde za války nalezl útočiště během útěkuŘeditel Zdeněk Hazdra vystoupil na konferenci v Bratislavě

V předposledním srpnovém týdnu se Bratislava stala dějištěm ministerské konference věnované problematice vzrůstajícího radikalismu v Evropě a otázkám vyrovnávání se se zločiny spadajícími do období totalitních režimů. Konference se zúčastnili také ředitelka ABS Světlana Ptáčníková a ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra, který přednesl příspěvek pojednávající o specifických aspektech české zkušenosti s totalitními režimy a o různých rovinách potýkání se s nacistickou a komunistickou minulostí.

Akce se konala v rámci slovenského předsednictví Evropské unii a zúčastnili se jí zástupci ministerstev spravedlnosti, diplomatických sborů a institucí zabývajících se totalitními či autoritářskými režimy. Součástí dvoudenního programu bylo i uctění památky obětí komunistického režimu u tzv. „Brány ke svobodě“, památníku nacházejícího se pod hradem Děvín. Ten je věnován připomínce osob, které byly po druhé světové válce deportovány z území Československa nebo byly uvězněny po neúspěšném pokusu o útěk za hranice či při něm byly přímo zabity.

Konference v Bratislavě (Bratislava, 23.8.2016) Konference v Bratislavě (Bratislava, 23.8.2016) Konference v Bratislavě (Bratislava, 23.8.2016) Konference v Bratislavě (Bratislava, 23.8.2016) Konference v Bratislavě (Bratislava, 23.8.2016) Konference v Bratislavě (Bratislava, 23.8.2016) Konference v Bratislavě (Bratislava, 23.8.2016) Konference v Bratislavě (Bratislava, 23.8.2016) Konference v Bratislavě (Bratislava, 23.8.2016) Konference v Bratislavě (Bratislava, 23.8.2016)Navštívila nás Olga Iofe Prochorova, která v Moskvě protestovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968

Olga Iofe Prochorova v lednu 1969 demonstrovala spolu s Irinou Kaplun na moskevském Majakovského náměstí s plakátem s hesly: Na věčnou památku Janu Palachovi a Svobodu Československu. Za tento čin a své další aktivity strávila v devatenácti letech deset měsíců ve věznici v Lefortově a dalších deset měsíců v psychiatrických léčebnách, například i v nechvalně známé Kazaňské psychiatrické léčebně zvláštního typu.

Na pozvání ÚSTR a Knihovny Václava Havla přijela paní Iofe Prochorova letos v srpnu do Prahy. Na půdě Ústavu ji přivítali náměstek ředitele Ondřej Matějka, badatelé Adam Hradilek a Štěpán Černoušek a redaktorka Michaela Stoilova.

V úterý 23. srpna vystoupila paní Prochorova před plným sálem v Knihovně Václava Havla.

Videozáznam z besedy

Olga Prochorova je již několikátým hostem z řady účastníků protestů proti invazi do Československa v roce 1968. Mapováním těchto protestů a zaznamenáváním výpovědí jejich účastníků se ÚSTR systematicky zabývá již od roku 2008.

Navštěva Olgy Iofe Prochorové (Praha, 22.–23.8.2016) Navštěva Olgy Iofe Prochorové (Praha, 22.–23.8.2016) Navštěva Olgy Iofe Prochorové (Praha, 22.–23.8.2016) Navštěva Olgy Iofe Prochorové (Praha, 22.–23.8.2016) Navštěva Olgy Iofe Prochorové (Praha, 22.–23.8.2016) Navštěva Olgy Iofe Prochorové (Praha, 22.–23.8.2016) Navštěva Olgy Iofe Prochorové (Praha, 22.–23.8.2016) Navštěva Olgy Iofe Prochorové (Praha, 22.–23.8.2016) Navštěva Olgy Iofe Prochorové (Praha, 22.–23.8.2016) Navštěva Olgy Iofe Prochorové (Praha, 22.–23.8.2016) Navštěva Olgy Iofe Prochorové (Praha, 22.–23.8.2016)V Banské Bystrici jsme oslavili výročí Slovenského národního povstání

Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a badatel Jan Vajskebr přijali pozvání ředitele Muzea SNP v Banské Bystrici Stanislava Mičeva a zúčastnili se oslav, které každoročně koncem srpna připomínají počátek Slovenského národního povstání. Samotné pietní vzpomínce předcházel tradiční koncert Státní opery Banská Bystrica, který byl věnován 72. výročí SNP.

Oslavy 72. výročí Slovenského národního povstání (Banská Bystrica 28.–29.8.2016) Oslavy 72. výročí Slovenského národního povstání (Banská Bystrica 28.–29.8.2016) Oslavy 72. výročí Slovenského národního povstání (Banská Bystrica 28.–29.8.2016) Oslavy 72. výročí Slovenského národního povstání (Banská Bystrica 28.–29.8.2016) Oslavy 72. výročí Slovenského národního povstání (Banská Bystrica 28.–29.8.2016) Oslavy 72. výročí Slovenského národního povstání (Banská Bystrica 28.–29.8.2016) Oslavy 72. výročí Slovenského národního povstání (Banská Bystrica 28.–29.8.2016) Oslavy 72. výročí Slovenského národního povstání (Banská Bystrica 28.–29.8.2016)Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína

Před 120 lety, 26. 8. 1896 se narodil Josef Mašín, člen protinacistické odbojové skupiny Tři králové, který byl za své statečné činy popraven v roce 1942. U příležitosti kulatého výročí jeho narození byla odhalena pamětní deska na domě v Roudnici nad Labem, kde Josef Mašín bydlel při svých studiích.

Vzpomínkového ceremoniálu se zúčastnily i jeho dcera Zdena Mašínová a vnučka Sandra Mašínová, jejíž otec Josef Mašín ml. utekl se svým bratrem Ctiradem z komunistického Československa v roce 1953. Pietnímu aktu s vojenskými poctami byli přítomni také pamětníci, potomci účastníků odboje i politici, např. místopředseda vlády Pavel Bělobrádek či předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček. Ústav pro studium totalitních režimů reprezentoval ředitel Zdeněk Hazdra.

Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016) Uctili jsme památku generálmajora Josefa Mašína (Roudnice nad Labem, 26.8.2016)

Uctili jsme oběti invaze v srpnu 1968

Stejně jako každý rok, i letos jsme u budovy Českého rozhlasu vzpomínali na oběti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, od něhož 21. srpna uplynulo 48 let. Pietního shromáždění k uctění památky padlých spoluobčanů a spoluobčanek se zúčastnil i ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra. Mezi přítomnými byli také ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier či bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Uctili jsme oběti invaze v srpnu 1968 (Praha, 21.8.2016) Uctili jsme oběti invaze v srpnu 1968 (Praha, 21.8.2016) Uctili jsme oběti invaze v srpnu 1968 (Praha, 21.8.2016) Uctili jsme oběti invaze v srpnu 1968 (Praha, 21.8.2016) Uctili jsme oběti invaze v srpnu 1968 (Praha, 21.8.2016)Uctili jsme památku Milady Horákové i obětí fašismu a komunismu z církevních řad

U symbolického pomníku na vyšehradském Slavíně se v neděli 26. června 2016 konala pocta Miladě Horákové, české političce, právničce a feministce, která byla ve vykonstruovaném procesu falešně obviněna z trestných činů velezrady a vyzvědačství a odsouzena k trestu smrti. Ten byl vykonán 27. června 1950 na Pankráci. Památce této statečné a moudré ženy se mezi jinými poklonil také ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra.

Uctili jsme památku Milady Horákové na vyšehradském Slavíně 26.06.2016 Uctili jsme památku Milady Horákové na vyšehradském Slavíně 26.06.2016 Uctili jsme památku Milady Horákové na vyšehradském Slavíně 26.06.2016 Uctili jsme památku Milady Horákové na vyšehradském Slavíně 26.06.2016 Uctili jsme památku Milady Horákové na vyšehradském Slavíně 26.06.2016 Uctili jsme památku Milady Horákové na vyšehradském Slavíně 26.06.2016 Uctili jsme památku Milady Horákové na vyšehradském Slavíně 26.06.2016 Uctili jsme památku Milady Horákové na vyšehradském Slavíně 26.06.2016 Uctili jsme památku Milady Horákové na vyšehradském Slavíně 26.06.2016

Poslední červnovou neděli jsme vzpomínali i na oběti komunismu a fašismu z řad církve. Pietní shromáždění k jejich uctění se konalo u památníku kněžím, řeholníkům a řeholnicím na vyšehradském hřbitově a uvedl ho probošt vyšehradské kapituly Mons. Aleš Opatrný.

Vzpomínali jsme i na oběti komunismu a fašismu z řad církve u památníku kněžím, řeholníkům a řeholnicím na vyšehradském hřbitově 26.06.2016 Vzpomínali jsme i na oběti komunismu a fašismu z řad církve u památníku kněžím, řeholníkům a řeholnicím na vyšehradském hřbitově 26.06.2016 Vzpomínali jsme i na oběti komunismu a fašismu z řad církve u památníku kněžím, řeholníkům a řeholnicím na vyšehradském hřbitově 26.06.2016 Vzpomínali jsme i na oběti komunismu a fašismu z řad církve u památníku kněžím, řeholníkům a řeholnicím na vyšehradském hřbitově 26.06.2016 Vzpomínali jsme i na oběti komunismu a fašismu z řad církve u památníku kněžím, řeholníkům a řeholnicím na vyšehradském hřbitově 26.06.2016Vzdali jsme hold zavražděným obyvatelům Ležáků

Osada Ležáky byla vypálena nacisty 24. června 1942. Stalo se tak v odvetné akci za podporu parašutistům ze skupiny Silver A, kteří do blízkosti Ležáků umístili vysílačku Libuše pro kontakt s československou exilovou vládou v Londýně a podíleli se na řadě odbojových akcí včetně atentátu na Reinharda Heydricha. Obyvatelé a obyvatelky Ležáků kromě dvou holčiček byli zavražděni. Jejich oběť a hrdinství si i po 74 letech připomněly stovky lidí na pietním shromáždění, které se konalo poslední červnovou neděli. Za ÚSTR vzdal čest jejich památce ředitel Zdeněk Hazdra.

Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016 Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016 Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016 Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016 Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016 Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016 Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016 Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016 Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016 Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016 Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016 Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016 Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016Připomněli jsme si hrdinství parašutistů ze skupiny Silver A

Památku parašutistů ze skupiny Silver A uctil ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra v sobotu 25. června 2016 v Senicích na Poděbradsku, místě výsadku této skupiny. Nadporučík Alfréd Bartoš, rotmistr Josef Valčík a četař Jiří Potůček se podíleli na přípravě atentátu na Reinharda Heydricha, na organizaci náletu na plzeňskou Škodovku a především na obnovení rádiového spojení domácího odboje s Londýnem.

Památku parašutistů ze skupiny Silver A uctil ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra v sobotu 25. června 2016 v Senicích na Poděbradsku Památku parašutistů ze skupiny Silver A uctil ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra v sobotu 25. června 2016 v Senicích na Poděbradsku Památku parašutistů ze skupiny Silver A uctil ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra v sobotu 25. června 2016 v Senicích na Poděbradsku Památku parašutistů ze skupiny Silver A uctil ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra v sobotu 25. června 2016 v Senicích na Poděbradsku Památku parašutistů ze skupiny Silver A uctil ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra v sobotu 25. června 2016 v Senicích na PoděbradskuDen otevřených dveří se poprvé konal ve všech čtyřech budovách

Běžně se veřejnost do ředitelny nedostane. Tentokrát ale ředitel Zdeněk Hazdra prozrazoval i detaily připomínající dobu, kdy tu ještě sídlil ministr informatiky

Tentokrát přesně na Mezinárodní den archivů – ve čtvrtek 9. června 2016 – mohli zájemci navštívit jak společnou budovu ÚSTR a ABS v Siwiecově ulici, tak budovy Archivu v Braníku a Na Struze, a ovšem také v Kanicích u Brna. Televiznímu štábu sice stačilo pro reportáž (sledujte asi od 18. minuty) jediné místo, ale našli se i nadšenci, kteří stihli navštívit tři. Prostřednictvím našich fotografií můžete ovšem navštívit všechna.Výstava Ve znamení tří deklarací v Krkonošském muzeu v Jilemnici

Jilemnice/ Praha 20. června 2016 – Ústav pro studium totalitních režimů připravil ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici další pokračování výstavy Ve znamení tří deklarací, která mapuje postoje šlechty k nástupu nacismu v Československu.

Výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

Šlechta jako taková stále vyvolává četné a vášnivé diskuse. Proto je mým přáním, aby tento výstavní projekt nejen připomenul statečnost řady osobností pocházejících z aristokratického prostředí, ale především aby poskytl plastický a neideologický pohled na citlivé téma v kontextu jedné z nejtěžších kapitol našich novodobých dějin,“ říká kurátor výstavy, historik a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra, který tento projekt připravil společně s kolegyní Ditou Jelínkovou, rovněž historičkou působící na ÚSTR.

Součástí výstavy je i audiovizuální část tvořená půlhodinovým videodokumentem, který vznikl ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Post Bellum. Návštěvníkům se tak dostane možnost zaposlouchat se do vyprávění potomků protagonistů deklarací z konce třicátých let (Theobalda Czernina, Jaroslava Lobkowicze, Františka Kinského a Karla Schwarzenberga) a seznámit se s osudy jejich rodin během bouřlivého dvacátého století.

Slavnostní vernisáž výstavy proběhla v pátek 17. června 2016 a obohatila ji přehlídka automobilových veteránů, kteří souvisí s doplňující expozicí fotografií historických vozů české šlechty.

Tato putovní výstava se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice, dále v Lomnici u Tišnova, Luhačovicích, Českém Krumlově a Klatovech. Jilemnické uvedení bylo tedy již jubilejním desátým.

Výstava bude přístupna veřejnosti do 4. září.

Miloslav Tengler, ředitel Základní umělecké školy Jana Hanuše, jejíž žáci obstarali hudební program vernisáže Miloš Hořejš z Národního technického muzea, jeden z autorů výstavy o šlechtě a automobilismu Ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici Jan Luštinec Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra na vernisáži výstavy v Krkonošském muzeu v Jilemnici Vernisáž výstavy v Krkonošském muzeu v Jilemnici


Zdeněk Hazdra předal ocenění v soutěži Lidice pro 21. století

Zdeněk Hazdra předal ocenění v soutěži Lidice pro 21. století

Náš ústav patří k spolupořadatelům soutěže, historik Jan Kalous je porotcem a člen Rady ÚSTR, historik Eduard Stehlík porotu vede. Jde o soutěž vědomostní a literární, je určena dětem a mládeži z celého světa a jejím cílem je přispět k uchování památky občanů Lidic. Předání cen proběhlo 15. června v Kladně. Mezi předávajícími byl také místopředseda Senátu Přemysl Sobotka.Navštívil nás spisovatel a politolog Ota Ulč

Ota Ulč, exilový spisovatel a politolog žijící v USA, navštívil v pátek 10. června 2016 budovu Ústavu a Archivu v Siwiecově ulici. Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra mu přiblížil fungování obou institucí a doprovodil ho do knihovny Jána Langoše, kde si Ota Ulč popovídal s její vedoucí Livií Vrzalovou. Ocenil také návštěvu badatelny ABS, kde mu archivářka Helena Houzarová připravila k prohlédnutí zajímavé archiválie včetně materiálů, které na něho vedla StB zejména v souvislosti s jeho emigrací v roce 1959.

Ota Ulč a archivářka Helena Houzarová Ota Ulč a Zdeněk Hazdra Ota Ulč v badatelně s Helenou Houzarovou Ota Ulč v knihovně Jána Langoše Ota Ulč v knihovně Jána Langoše s Livií VrzalovouUctili jsme památku lidických obětí

Ani drobný déšť neodradil v sobotu 11. června více než tisíc lidí od účasti na vzpomínkovém aktu v Památníku Lidice, jenž je trvalou připomínkou bývalé obce a jejích obyvatel, kteří byli 10. června 1942 zavražděni nacisty. Jejich památce se mezi jinými poklonil také ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra.

Vzpomínkový akt v Památníku Lidice (11.6.2016) Vzpomínkový akt v Památníku Lidice (11.6.2016) Vzpomínkový akt v Památníku Lidice (11.6.2016) Zdeněk Hazdra na vzpomínkovém aktu v LidicíchVýstava „Diktatura versus naděje“ součástí ostravských Dnů víry

Dvacetileté výročí založení si v těchto dnech připomíná ostravsko-opavská diecéze, spolupořadatel dvanácté reprízy výstavy o perzekuci církve „Diktatura versus naděje“, která byla v neděli 5. června 2016 slavnostně otevřena v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

U příležitosti oslav výročí založení se v neděli 5. června konala na Masarykově náměstí v Ostravě také slavnostní bohoslužba za účasti papežského nuncia a biskupů z České republiky i ze zahraničí a dalších čestných hostů, mezi něž náležel také ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra. Bohoslužbou se zároveň otevřel další ročník misijního projektu "Dny víry". Lidé tak mají možnost navštívit od 5. do 12. června řadu kulturních, společenských, vzdělávacích i ryze evangelizačních akcí. Součástí programu Dnů víry je i výstava „Diktatura versus naděje“. Výstavu, nad níž převzal záštitu biskup František Václav Lobkowicz, uvedli generální vikář Martin David a ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra.

Výstava „Diktatura versus naděje“ představuje jednu z velmi tragických, ale současně inspirativních vývojových etap, které prožila katolická církev v českých zemích i na Slovensku v období komunistického režimu. Represivní proticírkevní politika československých komunistů byla ve východním bloku jednou z nejtvrdších a nejvytrvalejších. Komunistický režim používal k izolaci a likvidaci církve a církevních představitelů širokou paletu prostředků – od zastrašování přes věznění až po fyzickou likvidaci duchovních i laiků.

Výstava „Diktatura versus naděje“ byla již představena na Velehradě, v Praze, Jihlavě, na univerzitě v Olomouci, Boskovicích, v klášterech Teplá a Zásmuky, v Galerii biskupství v Hradci Králové, v Památníku Vojna, v prostorách Technické univerzity v Liberci a v Galerii NPÚ v Českých Budějovicích.

Výstava je v katedrále Božského Spasitele v Ostravě umístěna do 31. srpna 2016, otevřeno od úterý do soboty v době 8.15 – 12.15 a 13.15 – 17.15 hod. Vstup volný.

Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovních listech vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů a na spolupráci ve skupině.

Instalace výstavy Diktatura versus naděje v katedrále Božského Spasitele v Ostravě“ title= Instalace výstavy Diktatura versus naděje v katedrále Božského Spasitele v Ostravě“ title= Instalace výstavy Diktatura versus naděje v katedrále Božského Spasitele v Ostravě“ title= Instalace výstavy Diktatura versus naděje v katedrále Božského Spasitele v Ostravě“ title= Instalace výstavy Diktatura versus naděje v katedrále Božského Spasitele v Ostravě“ title= Instalace výstavy Diktatura versus naděje v katedrále Božského Spasitele v Ostravě“ title= Instalace výstavy Diktatura versus naděje v katedrále Božského Spasitele v Ostravě“ title= Instalace výstavy Diktatura versus naděje v katedrále Božského Spasitele v Ostravě“ title=Jednali jsme o spolupráci s představiteli European Network Remembrance and Solidarity

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra se setkal se zástupci Evropské sítě Paměť a Solidarita (European Network Remembrance and Solidarity - ENRS). Během 5. mezinárodního symposia evropských institucí zabývajících se historií 20. století, které se konalo ve dnech 24. – 26. května 2016 v Budapešti, Zdeněk Hazdra s ředitelem ENRS Rafałem Rogulskim a dalšími zástupci ENRS diskutovali o navázání spolupráce mezi ÚSTR a ENRS.

Konkrétně se rozhovor týkal zapojení Ústavu do vzdělávacích projektů ENRS a organizační pomoci ÚSTR při plánovaném uvedení výstavy Freedom Express v Praze.

ENRS vznikla v roce 2005 z iniciativy ministrů kultury Německa, Polska, Slovenska a Maďarska. Od roku 2014 je členem také Rumunsko. Posláním ENRS je organizace mezinárodních vědeckých, vzdělávacích a popularizačních projektů zaměřených na reflexi a připomínání období diktatur a válečných konfliktů v minulém století. Představitelé ENRS při setkání v Budapešti vyjádřili přání, aby se mezi členské země této sítě zařadila i Česká republika

Mezinárodní symposium evropských institucí zabývajících se historií 20. století v Budapešti Mezinárodní symposium evropských institucí zabývajících se historií 20. století v Budapešti Mezinárodní symposium evropských institucí zabývajících se historií 20. století v Budapešti Zdeněk Hazdra (ÚSTR) a Ondrej Krajňák (ÚPN) na symposiu Ondřej Krajňák (ÚPN), Rafał Rogulski (ENRS) a Zdeněk Hazdra (ÚSTR) Ondřej Krajňák (ÚPN), Rafał Rogulski (ENRS) a Zdeněk Hazdra (ÚSTR) Pracovní oběd se zástupci ENRS v BudapeštiUctili jsme památku umučených politických vězňů

Nelidské podmínky někdejších táborů nucených prací si připomněli bývalí političtí vězni v sobotu 21. května 2016 na tradičním vzpomínkovém shromáždění v Jáchymově. Památku odpůrců komunistického režimu zahynuvších při těžbě rudy v jáchymovských uranových dolech uctil také náměstek ředitele ÚSTR Ondřej Matějka.

Uctění památky umučených politických vězňů v Jáchymově Uctění památky umučených politických vězňů v Jáchymově Uctění památky umučených politických vězňů v Jáchymově Za ÚSTR se vzpomínkového shromáždění zúčastnil náměstek Ondřej Matějka Uctění památky umučených politických vězňů v Jáchymově Ondřej Matějka a předsedkyně KPV Naděžda KavalírováS ukrajinskými historiky jsme dojednali podobu společného sborníku ÚSTR a Archivu SBU

Dohoda o finální podobě společného česko-ukrajinského sborníku dokumentů Velký teror na Ukrajině 1937–1938: Český rozměr byla hlavním účelem návštěvy ukrajinských historiků Natálie Rubljovové a Olexandra Rubljova v Ústavu pro studium totalitních režimů. Sborník bude vydávat společně ÚSTR a ukrajinský archiv SBU, v němž se mimo jiné nacházejí dokumenty sovětské tajné služby NKVD, včetně těch, které dokumentují represe proti Čechům na sovětské Ukrajině. Za českou stranu je hlavním editorem profesor Mečislav Borák, s nímž ukrajinští kolegové ve středu 11. května jednali o konečné podobě sborníku. Předtím se krátce setkali s ředitelem ÚSTR Zdeňkem Hazdrou a členy projektu ÚSTR „Čechoslováci v Gulagu“, v jehož rámci chystaná publikace vyjde.

Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016)Zástupci ÚSTR a ABS se zúčastnili zpřístupnění protiatomového krytu v Brně

Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a ředitelka ABS Světlana Ptáčníková se 4. května 2016 zúčastnili otevření protiatomového krytu 10-Z v Brně. Kryt pod hradem Špilberk vznikl během 2. světové války jako úkryt Luftschutzu před americkým a sovětským bombardováním. Nově bude sloužit jako prostor k pořádání vzdělávacích akcí a vznikne tu také expozice reflektující nacistickou a komunistickou minulost.

Zpřístupnění protiatomového krytu v Brně (4.5.2016) Zpřístupnění protiatomového krytu v Brně (4.5.2016) Zpřístupnění protiatomového krytu v Brně (4.5.2016) Zpřístupnění protiatomového krytu v Brně (4.5.2016) Zpřístupnění protiatomového krytu v Brně (4.5.2016) Zpřístupnění protiatomového krytu v Brně (4.5.2016)Zástupci vedení ÚSTR a ABS si připomněli výročí konce druhé světové války u budovy Českého rozhlasu

Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a ředitelka ABS Světlana Ptáčníková se ve čtvrtek 5. května 2016 zúčastnili pietního aktu u příležitosti 71.výročí konce druhé světové války. Památku obětí bojů o rozhlas v květnu 1945 spolu s nimi uctily asi tři stovky lidí.

Kladení věnců k výročí druhé světové války u Českého rozhlasu (5.5.2016) Kladení věnců k výročí druhé světové války u Českého rozhlasu (5.5.2016) Kladení věnců k výročí druhé světové války u Českého rozhlasu (5.5.2016) Kladení věnců k výročí druhé světové války u Českého rozhlasu (5.5.2016)Zdeněk Hazdra předával ceny za nejlepší příspěvky IX. ročníku historické soutěže EUSTORY

EUSTORY je evropská historická soutěž pro studující středních škol, jíž se účastní také české studentky a studenti. EUSTORY je rozdělena na národní, zcela samostatné soutěže, jejichž vítězové a vítězky se setkávají na mezinárodních letních akademiích. V současnosti je do projektu zapojeno 15 evropských států.

Deset nejúspěšnějších autorek IX. ročníku dějepisné soutěže EUSTORY bylo oceněno v pondělí 18. dubna 2016 v Knihovně Václava Havla v Praze. Slavnostního ceremoniálu, který moderoval předseda občanského sdružení PANT Petr Pánek, se zúčastnily jak autorky, tak jejich vyučující dějepisu. Studentkám ceny předávala Petruška Šustrová a ředitel Ústavu Zdeněk Hazdra, který zavzpomínal i na svou účast v prvním českém ročníku EUSTORY v roce 2001.

Vítězkou letošního národního kola EUSTORY se stala Sabina Gargošová s prací Svatbou to všechno začalo z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě–Porubě. Cenu za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci obdržely Eliška Horáková (Gymnázium Jana Keplera Praha) a Barbora Horáková (OA, SPŠ, VOŠ cest. Ruchu a JŠ v Hradci Králové) z rukou šéfredaktorky revue Dějiny a současnost Ivety Coufalové.

Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Ceny připravené pro vítězky soutěže EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Ceny předával ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a publicistka Petruška Šustrová (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Předseda sdružení PANT Petr Pánek (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Petruška Šustrová, Zdeněk Hazdra, Petr Pánek (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vítězka IX. ročníku EUSTORY Sabina Gargošová (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Cenu za nejlepší literárně zpracovanou práci předala šéfredaktorka ĎaS Iveta Coufalová (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Předávání cen se zúčastnila i ředitelka ABS Světlana Ptáčníková (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016)Posílili jsme spolupráci s Muzeem SNP v Banské Bystrici

Muzeum Slovenského národního povstání v Banské Bystrici navštívili ve dnech 14.–15. března 2016 badatelé a badatelky Ústavu společně s ředitelem Ústavu Zdeňkem Hazdrou, náměstkem ředitele Ondřejem Matějkou, ředitelkou Archivu Světlanou Ptáčníkovou a jejím zástupcem Petrem Zemanem. Cílem návštěvy bylo nejen seznámit se s výzkumnými a vzdělávacími aktivitami Muzea SNP, ale také projednat užší kooperaci Muzea, Ústavu a Archivu v oblasti výzkumu a vzdělávání. Tato spolupráce bude formálně potvrzena smlouvou. Hostitelé i hosté se během návštěvy shodli na realizaci konkrétních projektů, mezi něž patří již loni zahájená snaha o získávání materiálů týkajících se československých zajatců na území někdejšího SSSR z moskevských archivů. Dále hovořili např. o uspořádání konference zaměřené na komparaci dějin Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu či o pražském uvedení výstavy o propagandě v době Slovenského štátu. Zdeněk Hazdra, Světlana Ptáčníková a Jan Vajskebr vystoupili i na Univerzitě Mateja Bela, kde studentům mezinárodních vztahů prezentovali činnost obou institucí.

Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016) Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016) Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016) Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016) Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016) Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016) Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016)Workshop k propojení databází sovětských represí

Vytvoření jednotné databáze sovětských represí – to bylo téma třídenního workshopu, který ve dnech 2.–4. března 2016 proběhl na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů. Jeho organizátorem bylo sdružení Gulag.cz, na jehož pozvání přijeli zástupci několika poboček ruského sdružení Memorial. Výsledkem workshopu je dohoda na vytvoření jednotného vyhledávacího systému, který propojí jednotlivé databáze zúčastněných jako je například projekt Oběti politického teroru v SSSR (lists.memo.ru), Virtuální muzeum Gulagu (gulagmuseum.org), mapa Gulagu (http://memo.ru/history/nkvd/gulag/maps/ussri.htm), Topografie teroru (topos.memo.ru), budované Online muzeum Gulag.cz (www.gulag.cz) a několik dalších. Každý takovýto projekt nyní vzniká a rozvíjí se samostatně, plánovaný nástroj umožní propojení informací a tím i snadnější práci pro badatele i autory jednotlivých projektů.

Workshopu se vedle zástupců Gulag.cz zúčastnili například historik Alexandr Daniel, ředitelka petrohradské pobočky Memorialu Irina Flige, Andrej Blinušov z Memorialu v Rjazani či kurátorka vzdělávací ch programů moskevského Memorialu Alexandra Polivanova.

Workshop k propojení databází sovětských represí (Praha, ÚSTR, 2.–4.03.2016) Workshop k propojení databází sovětských represí (Praha, ÚSTR, 2.–4.03.2016) Workshop k propojení databází sovětských represí (Praha, ÚSTR, 2.–4.03.2016) Workshop k propojení databází sovětských represí (Praha, ÚSTR, 2.–4.03.2016) Workshop k propojení databází sovětských represí (Praha, ÚSTR, 2.–4.03.2016) Workshop k propojení databází sovětských represí (Praha, ÚSTR, 2.–4.03.2016)Připomněli jsme si pochod studentů za svobodu a demokracii

Jubilejní desátý ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel pokračoval ve čtvrtek 25. února 2016 vzpomínkou na památný pochod studentů za svobodu a demokracii, který zamířil na Pražský hrad před 68 lety, tedy osudného 25. února 1948. Vzpomínkového shromáždění v Nerudově ulici se zúčastnili i ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra společně s ředitelkou Archivu bezpečnostních složek Světlanou Ptáčníkovou. Radu ÚSTR reprezentoval Michal Uhl. Zástupci Ústavu a Archivu také položili kytici u sochy Tomáše Garrigue Masaryka. V odpoledních hodinách pak vyslechli příspěvky na mezinárodní konferenci Mládež v dobách nesvobody konané v Senátu Parlamentu České republiky.

Vzpomínkové shromáždění v Nerudově ulici na památný pochod studentů za svobodu a demokracii dne 25. února 1948 (Praha, 25.02.2016) Vzpomínkové shromáždění v Nerudově ulici na památný pochod studentů za svobodu a demokracii dne 25. února 1948 (Praha, 25.02.2016) Vzpomínkové shromáždění v Nerudově ulici na památný pochod studentů za svobodu a demokracii dne 25. února 1948 (Praha, 25.02.2016) Socha Tomáše Garrigue Masaryka (Praha, 25.02.2016) Připomenutí pochodu studentů za svobodu a demokracii (Praha, 25.02.2016) Položení kytice u sochy Tomáše Garrigue Masaryka (Praha, 25.02.2016) Zástupci Ústavu a Archivu na mezinárodní konferenci Mládež v dobách nesvobody konané v Senátu Parlamentu České republiky (Praha, 25.02.2016) Mezinárodní konference Mládež v dobách nesvobody konané v Senátu Parlamentu České republiky (Praha, 25.02.2016) Mezinárodní konference Mládež v dobách nesvobody konané v Senátu Parlamentu České republiky (Praha, 25.02.2016)Desátý ročník festivalu Mene Tekel

Praha, 23. února 2016 – Slavnostním zahájením v Chrámu Panny Marie Sněžné byl v pondělí 22. února zahájen desátý ročník festivalu Mene Tekel. Ústav pro studium totalitních režimů, který patří k tradičním partnerům této události, se na letošním jubilejním ročníku podílí výstavou Zkouška odvahy a prezentací nově vydané knihy Gerharda Scholtena Meze všemi tábory. Život v době, která zešílela...Uctili jsme památku Jana Palacha

V den 47. výročí úmrtí Jana Palacha, tedy 19. ledna 2016, ředitelka odboru výzkumu a vzdělávání Ústavu Blanka Mouralová uctila památku tohoto statečného člověka a jeho výjimečné oběti. Pietní shromáždění se konalo u památníku s názvem Pocta Janu Palachovi v Mělníku, městě, kde Jan Palach vystudoval gymnázium, které nyní nese jeho jméno.

Pietní shromáždění ke 47. výročí úmrtí Jana Palacha (Mělník, 19.01.2016) Pietní shromáždění ke 47. výročí úmrtí Jana Palacha (Mělník, 19.01.2016) Pietní shromáždění ke 47. výročí úmrtí Jana Palacha (Mělník, 19.01.2016) Pietní shromáždění ke 47. výročí úmrtí Jana Palacha (Mělník, 19.01.2016) Pietní shromáždění ke 47. výročí úmrtí Jana Palacha (Mělník, 19.01.2016) Pietní shromáždění ke 47. výročí úmrtí Jana Palacha (Mělník, 19.01.2016)

Foto: Městský úřad Mělník