Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy a Morava

V rámci projektu Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy a Morava bude systematicky zpracována struktura a personální obsazení nacistických bezpečnostních složek na území Protektorátu Čechy a Morava.

Stěžejním výstupem bude monografie s pracovním názvem Velitelský sbor německého potlačovacího aparátu v Protektorátu Čechy a Morava. Doplněna bude studiemi věnovanými dílčím problémům.