Muriel Blaive, Ph.D. (*1969)

Muriel Blaive, Ph.D. se zabývá sociálními a politickými dějinami poválečné, komunistické a postkomunistické střední Evropy, zejména Československa a České republiky, se specializací na orální historii a dějiny každodennosti. Vystudovala Institut politických studií v Paříži, v závěrečné práci se pod vedením prof. Jacqua Rupnika věnovala etice a politické činnosti Václava Havla a obhájila doktorát z historie na EHESS v Paříži pod vedením prof. Krzysztofa Pomiana (summa cum laude) na téma Československo a rok 1956. V současnosti působí jako poradkyně ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů pro výzkum a metodologii a senior researcher na katedře Historické sociologie FHS UK. Do roku 2013 působila jako koordinátorka Ludwig Boltzmann Institutu pro evropské dějiny a veřejné sféry ve Vídni a v letech 2013-2014 byla místopředsedkyní Vědecké rady ÚSTR. V současné době je hlavní řešitelkou (Principal Investigator) grantu Grantové Agentury České Republiky (GAČR) č. 16-26104S Rulers and Ruled in Poland and Czechoslovakia (1945-1968): Practical and Methodological Challenges in the Historicization of a Complex Relationship (s Nicolasem Maslowskim, Ph.D., jako spoluřešitelem.)

Muriel Blaive je autorkou řady recenzovaných či impaktovaných článků, stejně jako monografie o roku 1956 v Československu (vyšla česky i francouzsky.) Je těž spoluautorkou monografie Grenzfälle. Österreichische und tschechische Erfahrungen am Eisernen Vorhang (Weitra, Bibliothek der Provinz, 2009, s Bertholdem Moldenem) a spolueditovala knihu Clashes in European Memory: The Case of Communist Repression and the Holocaust (New York, Transaction Publishers, 2010, s Christianem Gerbelem a Thomasem Lindenbergerem.) Od roku 1992 žije v Praze (s přestávkami v Budapešti, v Londýně a ve Vídni).