Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století

Pozvánka na kolokvium Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století (Praha, ÚSTR, 26.11.2015)

 • Termín: 26. listopadu 2015
 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, velká zasedací místnost, 1. patro
 • Organizátoři: Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. a spolek Političtí vězni.cz.
 • Všechny zájemce o účast prosíme o registraci na e-mailu kamila.kozichova@ustrcr.cz.

Fotogalerie

Ondřej Matějka – zahájení kolokvia (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Klára Pinerová – zahájení kolokvia (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Petra Čáslavová – zahájení kolokvia (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Matěj Spurný (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Kolokvium Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Michal Pullmann (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Prokop Tomek (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) František Bártík (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Kristýna Bušková (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Kolokvium Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Diskuse (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Michal Pullmann a Matěj Spurný (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Klára Pinerová (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Tomáš Bursík (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Prokop Tomek (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Martin Tichý (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Martin Tharp (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Klára Pinerová (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Petra Čáslavová (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Jiří Gruntorád (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) František Stárek (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Kateřina Nedbálková (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Kristýna Bušková (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Jaroslav Vaňous (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Michal Louč (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Program kolokvia pokračoval od 19 hodin literárně-historickým večerem, kterým provázel Tomáš Černý (Praha, ÚSTR, 26.11.2015) Program kolokvia pokračoval od 19 hodin literárně-historickým večerem (Praha, ÚSTR, 26.11.2015)

Videozáznam

Zahájení a I. blok kolokvia

II. blok kolokvia

III. blok kolokvia

IV. blok kolokvia

Literárně historický večer o fenoménu vězeňské korespondence politických vězňů 70 a 80 let

Program

 • 09.00–09.30 registrace účastníků
 • 09.30–09.45 zahájení (Ondřej Matějka, Ústav pro studium totalitních režimů)
 • úvodní slovo (Klára Pinerová, Političtí vězni.cz a Petra Čáslavová, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.)
 • I. blok: 09.45–11.00 předsedající: Klára Pinerová
  • 09.45–10.05 Michal Pullmann, Matěj Spurný (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK): (Ne)civilizované násilí v éře normalizace – perspektiva disentu
  • 10.05–10.25 Prokop Tomek (Vojenský historický ústav Praha): Zahraniční zájem o politické vězně a o československé vězeňství
  • 10.25–10.45 František Bártík (Hornické muzeum Příbram): Zemřelí ve výkonu trestu v NVÚ Bytíz na Příbramsku 1961–1986
  • 10.45–11.00 diskuse
 • 11.00–11.15 pauza na kávu
 • II. blok: 11.15–12.30 předsedající: Tomáš Bursík
  • 11.15–11.35 Tomáš Herajt (Policie ČR): Aplikace ustanovení § 110 tr. zákona č. 140/1961 Sb. (vniknutí na území republiky) orgány Bezpečnosti a justice v obvodu Krajského soudu v Plzni v 70. a 80. letech 20. století
  • 11.35–11.55 Klára Pinerová (Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung): Vězeňská subkultura z pohledu sociologických a penologických studií: podněty, interpretace a přístupy
  • 11.55–12.15 Lukáš Dirga (Univerzita Palackého v Olomouci): Vězeňství včera a dnes. Odkaz komunistického vězeňství a současná humanizace v perspektivách klíčových aktérů vězeňského světa (bude přečteno v zastoupení)
  • 12.15–12.30 diskuse
 • 12.30–13.45 pauza na oběd
 • III. blok: 13.45–15.10 předsedající: Prokop Tomek
  • 13.45–14.05 Tomáš Bursík (Archiv bezpečnostních složek): Vězni svědomí: Vybrané normy, které ovlivňovaly jejich životy za mřížemi
  • 14.05–14.25 Petra Čáslavová (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.): „Literární úkol, jak něco napsat, i když člověk vlastně nic napsat nemůže.“ Cenzura vězeňské korespondence v období normalizace
  • 14.25–14.35 Jaroslav Suk (lingvista, překladatel, bývalý politický vězeň): Doba a sociolingvistika prizmatem kriminálního a vězeňského slangu (bude přečteno v zastoupení)
  • 14.35–14.55 Jiří Gruntorád (Libri prohibiti): Vězeňská témata v knihovně Libri prohibiti
  • 14.55–15.10 diskuse
 • 15.10–15.25 pauza na kávu
 • IV. blok: 15.25–16.40 předsedající: Matěj Spurný
  • 15.25–15.45 Kateřina Nedbálková (Masarykova univerzita): Mužství a ženství v prostoru vězení
  • 15.45–16.05 Kristýna Bušková (The University of Nottingham): Pozitivní a negativní následky výslechů a vazby politicky stíhaných v 70. a 80. letech: Cena za hrdinství
  • 16.05–16.25 Michal Louč (Univerzita Pardubice), Jaroslav Vaňous (Archiv bezpečnostních složek): Možnosti a úskalí metody orální historie při výzkumu československého vězeňství v 70. a 80. letech
  • 16.25–16.40 diskuse
 • 16.40–16.50 závěrečné shrnutí
 • Pozvánka na Večer vězeňské korespondence z dob normalizace (Praha, Knihovna Václava Havla, 26.11.2015)Program kolokvia pokračuje od 19.00 doprovodným programem v Knihovně Václava Havla:
  Večer vězeňské korespondence z dob normalizace Literárně-historický večer o fenoménu vězeňské korespondence politických vězňů 70. a 80. let, jež se nedobrovolně rozvíjela v normalizačním Československu, o cenzuře a nástrahách komunikace přes dráty a mříže a „literárním úkolu, jak něco napsat, i když člověk vlastně nic napsat nemůže.“
  V průběhu večera bude představena nová publikace Knihovny Václava Havla Perzekuce Václava Havla. Dopisy a dokumenty z let 1968–1989. Editor knihy Jan Hron, historikové Jiří Suk a Tomáš Bursík a literární historička Daniela Iwashita nahlédnou vězeňskou korespondenci perspektivou odborníků, zatímco přizvaní pamětníci – Petruška Šustrová a Jan Ruml – připomenou svou autentickou zkušenost pisatelů dopisů z vězení.
  Ukázky z dopisů přečte František Kreuzmann. Pořadem bude provázet Tomáš Černý.