PhDr. Milan Bárta (*1976)

Vedoucí oddělení výzkumu 1945–1989

Mgr. Milan BártaBadatelské zaměření

 • České a československé dějiny druhé poloviny 20. století
 • Političtí emigranti v Československu 1948–1989
 • Události let 1968–1969
 • Státobezpečnostní složky 1945-1989

 

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: + 420 221 008 534
 • E-mail: milan.barta@ustrcr.cz

Profesní curriculum

 • 1995–2000 studium na Pedagogické fakultě UJEP Ústí nad Labem, obor: dějepis, český jazyk
 • 2000–2007 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
 • 2008 vedoucí oddělení dokumentace
 • 2007–2008 Odbor archiv bezpečnostních složek MV
 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • od 2010 vedoucí oddělení zkoumání komunistické totalitní moci
 • 2011 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně – doktorské studium (katedra historie). Téma dizertační práce: „Pražské jaro a normalizace v aparátu ministerstva vnitra“

Výzkumné projekty

 • Dějiny státobezpečnostních složek v l. 1945-1953 (koordinátor projektu)

Osobní bibliografie

 • BÁRTA, Milan: Odraz "slovenské otázky" v bezpečnostním výboru Ústavodárného národního shromáždění 1946-1948. In: SOKOLOVIČ, Peter a spol: Roky, prelomu. Slovensko v rokoch 1945-1948. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Trnava 2015, s. 346-359
 • BÁRTA, Milan: Správa operativní techniky Ministerstva vnitra 1953-1963. In: Jiří Petráš - Libor Svoboda (eds.): Československo v letech 1954-1962. ÚSTR-Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha-České Budějovice, s. 475-481
 • BÁRTA, Milan: Konec Pražského jara – od srpna 1968 do srpna 1969. Sborník Kavárna Universitas. Prosinec 2013-červen 2015. Pardubice 2015, s. 13-18
 • BÁRTA, Milan: Působení štábního kapitána Štefana Kubíka v Paříži v letech 1948-1949, in: Policajná história I., Zborník z 1. konferencie policajných historikov, Bratislava 2016, s. 191-202
 • BÁRTA, Milan: Tajemná přestřelka u Řevničova – nevysněná úmrtí z roku 1952. In: Město a region v dramatickém století. Slaný a Slánsko ve XX. století. Sborník z historické konference, Slaný 2014, s. 157-164
 • BÁRTA, Milan: „Situace se dá zvládnout pomocí policejních prostředků“. Federální ministerstvo vnitra v roce 1989. Paměť a dějiny 4/2014, s. 54-62
 • BÁRTA, Milan: Správa operativní techniky Ministerstva vnitra 1953-1963. In: Jiří Petráš - Libor Svoboda (eds.): Československo v letech 1954-1962. ÚSTR-Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha-České Budějovice, s. 475-481
 • CVRČEK, Lukáš – BÁRTA, Milan: Ve službách strany. Hlavní výbor KSČ na Federálním ministerstvu vnitra ČSSR v roce 1989. In: Paměť a dějiny 3/2014, s. 62-69
 • BÁRTA, Milan: Podíl československé Bezpečnosti na přípravě a provedení peněžní reformy v roce 1953. In: Securitas Imperii, č. 1/2014, s. 52-81
 • BÁRTA, Milan: Četnická stanice ve Slaném 1850-1945. Slánský obzor 2015, s. 50-67
 • BÁRTA, Milan: Osudy sourozenců Elsnicových za druhé světové války. In: Bílá místa historie. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný 2015, s. 92-100
 • BÁRTA, Milan: Za časů výjezdních doložek. Nástin organizace a činnosti Správy pasů a víz FMV v letech 1974-1989. Paměť a dějiny 3/2015, s. 56-62
 • BÁRTA, Milan: Nikdy jsem Španělsko neopustil. S Enriquem Lísterem Lópezem o jeho otci, španělské občanské válce, Praze šedesátých let, okupaci v srpnu 1968 a dveřích, které zavíralo nebo otevíralo jméno generála Lístera. Paměť a dějiny 2/2015, s. 51-55