Mezinárodní konference „Třetí odboj“

Konference je věnována památce dr. Milady Horákové

Logo konference „Třetí odboj“

Česká společnost prošla po komunistickém převratu v únoru 1948 velmi obtížným obdobím. Jednou z důležitých stránek její tehdejší existence byl odpor proti komunistické moci, která nastolila Ústavou 9. května i následnými zákony tvrdý totalitní režim. Protikomunistický odboj měl řadu forem, dodnes - ani po dvaceti letech po pádu komunistického režimu - nejsou v dostatečné míře prozkoumány.

Konferenční den je rozdělen do tří panelů, přičemž druhý panel bude probíhat paralelně ve dvou sálech. Do programu byly zahrnuty příspěvky, které v březnu prošly recenzním řízením.

1. Třetí zahraniční odboj

V této skupině příspěvků půjde o to, přiblížit politickou situaci (pestrou škálu jejich organizací a činnosti) i život exulantů, včetně jejich neúspěšného úsilí o vytvoření ústředních organizací.

2. Protikomunistický domácí odboj a odpor

Protikomunistický domácí odboj a odpor se nevyčerpával jen přípravami na očekávaný střet, ale zahrnoval pestrý kaleidoskop činů: letáky, satirickou literaturu, sabotáže, organizování přechodů přes hlídané hranice, činnost kurýrů, podpora partyzánů, snahu o získávání maxima důležitých informací i zpráv a konečně i úsilí o vytvoření ústředních orgánů domácího Třetího odboje. Skupin, které byly aktivní, i orgány StB počítaly na několik set a naše nynější znalosti opět silně zaostávají za tehdejší realitou.

3. SNB, StB a bezpečnostní složky proti odboji

K poznání ducha doby patří i snaha rozkrýt působnost represivního aparátu komunistické moci (především StB, ale i SNB či různých komisí), jeho aktivitu i výsledky přes jeho vlastní hodnocení tohoto aparátu (zákon č. 286/1948 Sb. aj.). Z mocenských dokumentů vyplývá, že tyto instituce dobře věděly, že Třetí odboj v ČSR měl „značně širokou základnu“, a připravovaly se na tzv. kulminační body, kdy očekávaly výbuch protirežimních odbojových aktivit.Fotogalerie

Zahájení konference

moderátor: Jan Kalous (ÚSTR), Michal Klíma (rektor Metropolitní univerzity Praha), Zora Dvořáková (Klub Milady Horákové), Zdeněk Hazdra (ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů), Václav Veber (ÚSTR)

Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jan Kalous, ředitel odboru zkoumání totalitních režimů ÚSTR (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Zora Dvořáková z Klubu Milady Horákové (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: rektor Metropolitní univerzity Michal Klíma (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Zdeněk Hazdra, ředitel (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Václav Veber, vedoucí skupiny výzkumu protikomunistického odboje a odporu (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: rektor Metropolitní univerzity Michal Klíma (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: rektor Metropolitní univerzity Michal Klíma (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Zdeněk Hazdra (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Zdeněk Hazdra (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Milan Paumer (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Václav Veber (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010)

Panel: Třetí zahraniční odboj

moderátor Jan Kalous (ÚSTR): Slavomír Michálek (Historický ústav SAV, Bratislava ), František Hanzlík, Jaroslav Vrzala, Miroslav Novák, Ladislav Kudrna (ÚSTR)

Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Slavomír Michálek (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: František Hanzlík (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jaroslav Vrzala (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Ladislav Kudrna (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jaroslav Vrzala (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Miroslav Novák (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Ladislav Kudrna (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Ladislav Kudrna (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jaroslav Vrzala (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jaroslav Vrzala (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jaroslav Vrzala (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jaroslav Vrzala (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jaroslav Vrzala (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jaroslav Vrzala (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jaroslav Vrzala (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010)

Panel: Protikomunistický domácí odboj a odpor

moderátor Jaroslav Rokoský (ÚSTR): Tomáš Bursík, Kamil Nedvědický, Ivo Pejčoch, Jan Cholínský

Mezinárodní konference „Třetí odboj“ Mezinárodní konference „Třetí odboj“: 1. část panelu Protikomunistický domácí odboj a odpor Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Tomáš Bursík (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jaroslav Rokoský (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Tomáš Bursík (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jan Cholínský (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Ivo Pejčoch (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Kamil Nedvědický (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jan Cholínský (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jan Cholínský (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Ivo Pejčoch (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010)

moderátor Libor Svoboda: Karel Konečný, Petr Svoboda, Martin Tichý, Kateřina Joklová

Mezinárodní konference „Třetí odboj“: 1. část panelu Protikomunistický domácí odboj a odpor (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Karel Konečný (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Martin Tichý (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Petr Svoboda (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Kateřina Joklová (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Libor Svoboda (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Petr Svoboda (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010)

moderátor Světlana Ptáčníková: Jaroslav Rokoský, Markéta Doležalová

Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Světlana Ptáčníková (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jaroslav Rokoský (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“:  Markéta Doležalová (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010)

moderátor Marie Bočková: Libor Svoboda, Jakub Šlouf, Jiří Urban

Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Libor Svoboda (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Libor Svoboda (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Marie Bočková (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jakub Šlouf (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jiří Urban (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jiří Urban (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010)

Panel: SNB, StB a bezpečnostní složky proti odboji

moderátor Alena Šimánková: Jan Kalous, Pavel Vaněk, Prokop Tomek

Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Alena Šimánková (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Pavel Vaněk (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Prokop Tomek (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Pavel Vaněk (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Prokop Tomek (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“ (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Milan Paumer (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Bohuslav Hubálek (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Václav Veber (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: prorektor Metropolitní univerzityJan Bureš (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010)Program konference

 • 8:30-9:00 prezence
 • 9:00-9:30 zahájení konference
  • SÁL 302
   Moderátor: Jan Kalous
   • Michal Klíma, rektor Metropolitní univerzity Praha
   • Zora Dvořáková, Klub Milady Horákové
   • Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
   • Václav Veber: Třetí odboj jako téma současného dějepisectví
 • 9:30-11:10 Panel: Třetí zahraniční odboj
  • SÁL 302
   Moderátor: Jan Kalous
   • Slavomír Michálek: Americký fond pro československé uprchlíky – součást zahraničního třetího odboje
   • Miroslav Novák: Mé svědectví o katolících v exilu a Československé křesťanské demokracii zvláště
   • František Hanzlík: Konstituování československého vojenského exilu v USA a problémy jeho činnosti v padesátých letech 20. století.
   • Ladislav Kudrna: Čechoslováci jako cizinečtí legionáři v Indočíně, v průběhu tzv. první vietnamské války 1946-1954
   • Jaroslav Vrzala: Vzpomínky na časopis Svědectví aneb jak to chodilo v Paříži
 • 11:10-11:30 přestávka na kávu
 • 11:30-12:50 Panel: Protikomunistický domácí odboj a odpor – 1. část
  • SÁL 302
   Moderátor: Jaroslav Rokoský
   • Tomáš Bursík: Politické programy a domácí třetí odboj?
   • Kamil Nedvědický: Komunistické právo proti třetímu odboji
   • Ivo Pejčoch: Ladislav Číhal – první údajný pokus o vojenský protikomunistický puč
   • Jan Cholínský: Josef Kalvoda a Vlastislav Chalupa – dva osudy a dva odboje
  • SÁL 201
   Moderátor: Libor Svoboda
   • Karel Konečný: Vojenská odbojová skupina generála Taláška na Olomoucku 1956-1958
   • Petr Svoboda: Činnost odbojové skupiny „Za svobodu“ (1948-1951). Odboj pod kontrolou StB
   • Martin Tichý: Třetí odboj, jako forma odpovědnosti. Dva různé přístupy, podobný osud – Miloslav Krejza a Jiří Janda
   • Kateřina Joklová: Křesťanskodemokratická strana a její likvidace v severozápadních Čechách
 • 12:50-14:00 oběd
 • 14:00-15:00 Panel: Protikomunistický domácí odboj a odpor – 2. část
  • SÁL 302
   Moderátor: Světlana Ptáčníková
   • Jaroslav Rokoský: „Nová Evropa“. Záměry a realita odbojové skupiny
   • Jiří Šindar: Aktivity „Národního ilegálního ústředí“
   • Markéta Doležalová: Hory Hostýnské – pravda a lež
  • SÁL 201
   Moderátor: Marie Bočková
   • Libor Svoboda: Skupina pražských kriminalistů ve třetím odboji
   • Jakub Šlouf: Proamerické demonstrace v Plzni 5.-6. května 1948
   • Jiří Urban: Akce proti násilné kolektivizaci. Případ selské rodiny Hrubých
 • 15:00-15:15 přestávka na kávu
 • 15:15-16:15 Panel: SNB, StB a bezpečnostní složky proti odboji
  • SÁL 302
   Moderátor: Alena Šimánková
   • Jan Kalous: Státní bezpečnost a třetí odboj v letech 1948-1951
   • Pavel Vaněk: Pohraniční stráž a útlum pokusů o přechod hranice a převaděčských aktivit obyvatelstva v letech 1951-1952
   • Prokop Tomek: Zpravodajská skupina „Iron“ a její infiltrace československým vojenským zpravodajstvím 1948-1952
 • 16:15-17:00 Závěrečná diskuse
 • 17:00 ukončení konference, občerstvení