PhDr. Matěj Bílý, Ph.D. (*1986)

Odborné zaměření – historik

 • dějiny Sovětského svazu a jeho zájmové sféry v Evropě po roce 1945
 • studená válka
 • organizace Varšavské smlouvy
 • komunistický režim v Československu

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • E-mail:matej.bily@ustrcr.cz
 • Telefon +420 221 008 247

Vzdělání

 • 2005–2010 - magisterské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie-politologie, specializace: dějiny 20. století se zaměřením na Evropu
 • 2011 – PhDr., rigorózní zkouška, rigorózní práce: Varšavská smlouva v 50. a 60. letech
 • 2010–2015 – postgraduální studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav světových dějin
 • 2015 – Ph.D. - disertační práce: Varšavská smlouva 1969-1985. Vrchol a cesta k zániku

Výzkumné projekty v rámci ÚSTR:

 • Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989)
 • Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, regionální komparace

Publikační činnost:

Monografie

 • Varšavská smlouva 1969-1985. Vrchol a cesta k zániku (v přípravě, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2016, rukopis 704 ns.)

Studie a články

 • Je načase opustit alianci s Moskvou? Organizace Varšavské smlouvy v kontextu krize východního bloku v roce 1956, in: Paměť a dějiny 2016/1, s. 25-39.
 • ČSSR a krach détente. Nástin československé politiky v rámci Varšavské smlouvy v druhé polovině 70. let, in: Tomáš HRADECKÝ, T.; HORÁK, P.; BOŠTÍK, P. (eds.), České, slovenské a československé dějiny 20. století IX, s. 417-426.
 • Od pražského jara k helsinskému procesu. Vývoj politické spolupráce v organizaci Varšavské smlouvy na přelomu 60. a 70. let in: Východočeské listy historické 33/2015, s. 89-124.
 • Romania in the political structures of the Warsaw Treaty Organization at the turn of 1960s and 1970s, in: Oriens Aliter 2014/2, s. 44-69.
 • Statut Varšavské smlouvy pro období války. Kontext-schválení-dopady, in: Historie a vojenství 2015/2, s. 15-27.
 • Gierkovo vedení a prosazování polských zájmů v organizaci Varšavské smlouvy, in: Historie a vojenství 2014/3, s. 4-16.
 • ČSSR v organizaci Varšavské smlouvy na přelomu 60. a 70. let, in: HRADEČNÝ, T.; HORÁK, P. (eds.), České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII, s. 273-283.
 • 1981: Role Varšavské smlouvy ve druhé fázi polské krize, in: Historie a vojenství 2013/2, s. 20-40.
 • Rumunsko a Varšavská smlouva v první polovině 70. let, in: SUCHARDOVÁ, H. (ed.), VI. ročník studentské konference o Balkáně - sborník vystoupení, Praha 2012, s. 18-25.
 • Prosinec 1980: účast ČSSR v pokusu o multilaterální řešení polské krize, in: HRADEČNÝ, T.; HORÁK, P. (eds.), České, slovenské a československé dějiny 20. století VII, Ústí nad Orlicí 2012, s. 207-217.
 • Bratrská pomoc Polsku? Role Varšavské smlouvy v první fázi polské krize: červenec-prosinec 1980, in: The Twentieth Century - Dvacáté století 2012/1, s. 159-182.
 • Novotného vedení a pokus o reformu Varšavské smlouvy v 60. letech, in: SKLENÁŘOVÁ, S. (ed.), České, slovenské a československé dějiny 20. století VI, Ústí nad Orlicí 2012, s. 127-136.
 • Počátky pokusu o reformu Varšavské smlouvy v 60. letech 20. století, in: The Twentieth Century - Dvacáté století 2011/1, s. 165-172.

Recenze

 • HOPPE, J.; ŠKODOVÁ, M.; SUK, J.; CACCAMO, F., „O nový československý model socialismu“. Čtyři interdisciplinární týmy při ČSAV a UK v 60. letech, in: Paměť a dějiny 2016/2 (v tisku).
 • CRUMP, L., The Warsaw Pact Reconsidered. International Relations in Eastern Europe, 1955-69, London/New York 2015, in: Historie a vojenství 2016/1, s. 148-150.
 • ZUBOV, A. (ed.), Dějiny Ruska 20. století, II. díl, Praha 2015, in: Paměť a Dějiny 2016/3, s. 136-137.
 • DUMITRU, L. C., Romania and the Warsaw Pact, 1955-1968. From Obedience to Defiance, in: Soudobé dějiny (v tisku, 2015).
 • JARZĄBEK, W., PRL w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1955-1980, in: The Twentieth Century - Dvacáté století 2013/2, s. 171-174.
 • KOSMAN, M., Los Generała. Wokoł medialnego wizerunku Wojciecha Jaruzelskiego, in: The Twentieth Century - Dvacáté století 2013/2, s. 175-179.