Mgr. Martin Tichý (*1975)

Mgr. Martin TichýlOdborné zaměření

 • Československé dějiny druhé poloviny dvacátého století.
 • Protikomunistický odboj a represe 50. let 20. století v Československu.

 

Kontakt

Profesní curriculum

 • 1998-2003 - Studium na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor: Kulturně historická regionalistka (Bc.).
 • 2004-2007 - Studium na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor: Kulturně historická regionalistka.
 • od 2008 - Ústav pro studium totalitních režimů.

Publikační činnost:

Publikace:

 • SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin (ed.): Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2014
 • TICHÝ, Martin: Říkali mu Dědek. Příběh protikomunistického odboje - Bayer a spol. Praha, ÚSTR 2011.

Odborné texty:

 • Tichý, Martin: Hledání spravedlnosti v roce 1958. In: PETŘÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor: Československo v letech 1954 –1962. ÚSTR, Praha 2015, s. 559–568.
 • TICHÝ, Martin: Rudolf Kalčík. Životopisná črta. In: Svoboda, Libor – TICHÝ, Martin: Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2014, 205–229.
 • TICHÝ, Martin: K počátkům kolektivizace v okrese Doksy. In: Sborník Archívu bezpečnostních složek č. 12/ 2014. ABS – ÚSTR, Praha 2014, s. 123–152.
 • TICHÁ, Jana – TICHÝ, Martin: Dvacáté století ve světle života jedné ženy. In: Paměť a dějiny, 2013, roč. VII, č. 4, s. 48–58.
 • TICHÝ, Martin: Po vodě ku svobodě. Několik momentů ze života Josefa Nováka aneb o možných cestách protikomunistického odboje. In: Paměť a dějiny, 2011, roč. V, č. 3, s. 97– 108.
 • TICHÝ, Martin: „Vše je vymyšleno, vylháno a zkombinováno mnou…“ Konfrontace výpovědi agenta StB ve vězení a vzpomínek pamětníka aneb Několik otázek nad příběhem jména B. In: Sborník Archívu bezpečnostních složek č. 9/ 2011. ABS – ÚSTR, Praha 2011, s. 125–177.
 • TICHÝ, Martin: Náhlá úmrtí ve vězeňských zařízeních. Několik otázek k problému na příkladu úmrtí Josefa Honse. In: Paměť a dějiny, 2010, roč. IV, č. 1, s. 93–107.
 • TICHÝ, Martin: Několik poznámek o motivaci k třetímu odboji – výchozí podmínky, tradice a společenská východiska. In: VEBER, Václav, BUREŠ, Jan: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, s. 167–180.
 • TICHÝ, Martin: Úvod. In: Odboj a Odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2010, s. 7–13.
 • TICHÝ, Martin: Několik poznámek k případu Jiřího Rábla. In: Odboj a Odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2010, s. 303–318.
 • TICHÝ, Martin: Náhlá úmrtí ve vězeňských zařízeních. Několik otázek k problému na příkladu úmrtí Josefa Honse. In: Paměť a dějiny, 2010, roč. IV, č. 1, s. 93–107.
 • TICHÝ, Martin: Česká a slovenská hudba a totalita. Pokus o nástin historických souvislostí. In: DOUBRAVOVÁ, Jarmil (ed.): Česká a slovenská hudba a totalita. Hudební Chrudim. Sborník referátů muzikologické konference konané 22. 5. 2009 v Chrudimi. Chrudim 2009, s. 27–37.
 • TICHÝ, Martin: Muklovská dekáda jednoho „agrárníka“ aneb Oldřich Barták – jeden z tisíce. In: Sborník Archívu bezpečnostních složek 6/2008. ABS ve spolupráci s ÚSTR, Praha 2009, s. 277–322.
 • TICHÝ, Martin: Osudová mise Moravcova kurýra. Příběh plukovníka letectva ve výslužbě
 • TICHÝ, Martin: Tajný svaz osvobození Evropy. Odpor nebo odboj? Problém interpretace a několik úvah nad souvislostmi represí komunistického režimu. In: Sborník z konference I mlčení je lež aneb jak mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava 2009, s. 19–22.

Recenze, statě, zprávy a anotace:

 • TICHÝ, Martin: Zdeněk nejedlý; politik a vědec v osamění (KŘESŤAN, Jiří). Paseka, Praha 2012. In: Husitský Tábor 19/2016
 • TICHÝ, Martin: Národopisný večer k 70. výročí úmrtí slavného plánského lufťáka, hudebního skladatele a sběratele lidových písní Karla Weise. Plánská obřadní síň: 21. března 2014 v 18:00, Hudební rozhledy (5/2014).
 • TICHÝ, Martin: Peter Weiss: Přelíčení. In: Paměť a dějiny. 2014, roč. VIII, č. 2, s. 131–132.
 • TICHÝ, Martin: Století mimořádných příběhů. Konference Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku, Klatovy 5. – 6. března 2014. In: Paměť a dějiny. 2014, roč. VIII, č. 2, s. 133.
 • TICHÝ, Martin: Divadlo Kolovrat: Toufar. In: Securitas Imperii 24, č. 1/2014, s. 310–313.
 • TICHÝ, Martin: Konference: Rok 1953 v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, 17. – 18. dubna 2013. In: Securitas Imperii 22, č. 1/2013, s. 290–292.
 • TICHÝ, Martin – HRADEČNÁ, Věra: Nezhojené rány národa pohledem historika a pamětnice. In: Securitas Imperii 22, č. 1/2013, s. 250–258.
 • TICHÝ, Martin: Živá a mrtvá hranice; Propaganda a literatura; Propaganda a literatura. In: Katalog výstavy Králové Šumavy. ÚSTR, Praha 2012, s. 11–13; 99–101; 103–105.
 • TICHÝ, Martin: Konference Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století. In: Paměť a dějiny, 2012, roč. VI, č. 4, s. 129–130.
 • TICHÝ, Martin: Několik slov závěrem. In: Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 391–392.
 • TICHÝ, Martin – JINDRA, Martin: Mezinárodní konference Kolektivizace v Československu. Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec, 25. – 26. dubna 2012. In: Paměť a dějiny, 2012, roč. VI, č. 2, s. 137.
 • TICHÝ, Martin: Celostátní seminář Vliv odchodu původního obyvatelstva a změn životního stylu venkova na současnou stavební podobu a perspektivy historických vesnických sídel. Horní Maršov, 12. – 14. září 2012. In: Securitas Imperii 21, č. 2/2012, s. 285–286.
 • TICHÝ, Martin: Mezinárodní konference Kolektivizace v Československu. Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec, 25. – 26. dubna 2012. In: Securitas Imperii 21, č. 2/2012, s. 282–284.
 • TICHÝ, Martin: Impérium a ti druzí. Rusko, Polsko a moderní dějiny východní Evropy (NOWAK, Andrzej). In: Securitas Imperii 20, č. 1/2012, s. 164–165.
 • TICHÝ, Martin: Sametová revoluce v Ústí nad Labem. Svědectví studentů po dvaceti letech (ed.: ROKOSKÝ, Jaroslav). In: Paměť a dějiny, 2010, roč. IV, č. 4, s. 137-138
 • TICHÝ, Martin: Konference Od svobody k nesvobodě 1946–1956. In: Securitas Imperii 17, č. 2/2010, s. 221–225.
 • TICHÝ, Martin: Seminář Dějiny bezpráví: Komunistické právo v Československu. In: Securitas Imperii 17, č. 2/2010, s. 215–218.
 • TICHÝ, Martin: Seminář Český polistopadový antikomunismus. In: Securitas Imperii 17, č. 2/2010, s. 209–212.
 • TICHÝ, Martin: Mystifikace dějinami, mystifikace v dějinách. Využívání a překrucování dějin a školní dějepis. In: Securitas Imperii 16, č. 1/2010, s. 247–250.
 • TICHÝ, Martin: Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita (MAYER, Françoise). In: Securitas Imperii 16, č. 1/2010, s. 221–225.
 • TICHÝ, Martin: Mezinárodní konference Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. In: Securitas Imperii 15, č. 1/2009, s. 266–274.
 • TICHÝ, Martin: Muzikologická konference Chrudim 2009. Hudební Chrudim – Česká a slovenská hudba a totalita. In: Securitas Imperii 15, č. 1/2009, s. 276–279.
 • TICHÝ, Martin: Interdisciplinární seminář Totalitarismus V. – Podoby politické ideologie. In: Securitas imperii 15, č. 1/2009, s. 279–285.
 • TICHÝ, Martin: Dějiny víry v pokrok. In: Securitas Imperii 15, č. 1/2009, s. 285–286.
 • TICHÝ, Martin: V zajetí stalinismu Z deníků 1948 - 1955 (Čestmír Jeřábek). In: Paměť a dějiny, roč. III, č. 1, s. 132–133.
 • TICHÝ, Martin: Zde trapno existovat (Bohuslav Brouk). In: Paměť a dějiny, 2008, roč. II, č. 4, s. 133–134.
 • TICHÝ, Martin: Historikova historie (Aron Jakovlevič Gurevič). In: Paměť a dějiny, 2008, roč. II, č. 4, s. 134–135.
 • TICHÝ, Martin: Zítra se bude…In: Paměť a dějiny, 2008, roč. II, č. 3, s. 135–136.
 • Spolupráce na informační brožuře Pamětní síň I., II. a III. odboje. Text: Třetí československý odboj – protikomunistický. Sezimovo Ústí, datum vydání neuvedeno, s. 29–33.

Konference, přednášky, semináře:

 • Účast na diskusním panelu Králové Šumavy - skutečnost, film a literatura – v rámci konference Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku. Klatovy 5. 3. 2014
 • Případ Anny Kvašové. Hledání spravedlnosti v letech 1957 až 1958. Referát na mezinárodní konferenci Československo v letech 1954–1962, České Budějovice 21. 5. 2014)
 • Karel Ančerl. Život a cesty umělce ve 20. století. Garant semináře ÚSTR. Praha 23. 5. 2013
 • Útěk po Labi. Přednáška a prezentace v Městském muzeu Ústí nad Labem
 • Historický kontext k problematice odchodu původního obyvatelstva… Přednáška na celostátním semináři Vliv odchodu původního obyvatelstva a změn životního stylu venkova na současnou stavební podobu a perspektivy historických vesnických sídel. Horní Maršov 14. 9. 2012
 • Pouť Václava Talicha údolím ponížení. Úvaha o umělci a společnosti. Garant semináře ÚSTR. Praha 21. 6. 2012
 • Velké útěky. Host semináře ÚSTR. Praha 19. 4. 2012
 • Třetí odboj, jako forma odpovědnosti. Dva různé přístupy, podobný osud – Miloslav Krejza a Jiří Janda. Mezinárodní konference „Třetí odboj“. Praha 27. 5. 2010
 • Protikomunistický odboj. Přednáška v SKP centru Pardubice (Amnesty International). Pardubice 8. 12. 2009
 • Propaganda a mystifikace. Několik poznámek k dějinám ČSR 1945-1960. Referát na konferenci Mystifikace dějinami, mystifikace v dějinách. Využívání a překrucování dějin a školní dějepis. Katedra historie FF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem 27. 11. 2009
 • Role Československa v sovětské strategii - kniha kontroverzní nebo nadčasová? Referát přednesený v rámci specializovaného semináře ÚSTR – Josef Kalvoda v protikomunistickém odboji. Praha 26. 11. 2009
 • Česká hudba v době ohrožení. Přednáška se uskutečnila v rámci historického semináře PF TU Liberec. Liberec 19. 11. 2009
 • Svět komunistických věznic v Československu. Přednáška v SKP centru Pardubice (Amnesty International). Pardubice 10. 11. 2009
 • Česká a slovenská hudba a totalita. Pokus o nástin historických souvislostí. Referát na konferenci Hudební Chrudim. Česká a slovenská hudba a totalita. Muzikologická konference – Chrudim. Chrudim 22. 5. 2009
 • Protikomunistický odboj. Přednáška na jubilejním 150 Interdisciplinárním semináři Západočeské university v Plzni. Plzeň 24. 4. 2009
 • Několik poznámek k případu Jiřího Rábla. Referát na mezinárodní konferenci Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve Střední Evropě. Praha 15. – 16. 4. 2009
 • Počátky československého exilu; život v uprchlických táborech. Přednáška se uskutečnila v rámci výstavy Na frontách studené války (výstava v Muzeu hl. města Prahy). Praha 13. 3. 2009
 • Československo v období let 1945-48. Zakladatelské období komunistického režimu v Československu (1948-1955). Protikomunistický odboj. Tajný svaz osvobození Evropy - Odboj nebo odpor? Blok přednášek na univerzitě III. věku a na doktorandském semináři. Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem 18. 2. 2009 a 25. 2. 2009
 • Československo mezi totalitami Historický exkurs – politické události v letech 1945-1948, únorová vládní krize v roce 1948 a její řešení. Seminář pro pedagogy Československo mezi totalitami. Ostrava, únor 2009
 • Tajný svaz osvobození Evropy. Odpor nebo odboj? Problém interpretace a několik úvah nad souvislostmi represí komunistického režimu. Přednáška na konferenci I mlčení je lež aneb jak mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava 10. – 11. 12. 2008
 • Exkurs do počátků organizování československého protikomunistického odboje na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století v uprchlických táborech v Německu. Referát na konferenci Úsilí československého exilu o obnovu demokracie v Československu po Únoru 1948. Brno 12. – 13. 11. 2008
 • Třetí odboj – Skupina „Tajný svaz osvobození Evropy“. Přednáška na semináři ÚSTR. Praha 2. 10. 2008

Výstavy, mediálním projekty a odborné výstupy

 • Rozkulačeno! Půlstoletí persekuce selského stavu
 • Spoluautor výstavy „Králové Šumavy“. ÚSTR – Prachatice 20. 06. 2012; Praha 01. 11. 2012; Tachov 02. 10. 2012; České Budějovice 02. 12. 2013; Schönsee 17. 10. 2013; 26. 03. 2014 Weiden…
 • Spolupráce s Post Bellum na městské expozici: „My jsme to nevzdali“. Podtitul: „Příběhy 20. století“. Panel na Jungmannově náměstí: Listopad 1989 z pohledu Britského velvyslanectví. Praha 29. 10. – 23. 11. 2009
 • Příprava textových podkladů a fotografických dokumentů na téma lidská práva v Československu v 50. až 80. letech 20. století. Výstava 13. 10. – 27. 1. 2009: Na úsvitu. Výstava k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Praha, Úřad vlády.
 • Spolupráce s občanským sdružením Pant a mediální skupinou MAFRA na projektu Abeceda komunistických zločinů.
 • Historie.cs (eu): Církev pronásledovaná. Jak se komunistický režim snažil zrušit víru.
 • Autor novinových článků a recenzí (MF Dnes, Hudební rozhledy, Týdeník Rozhlas, atd.). Vystoupení v řadě pořadů České televize a Českého rozhlasu. Spolupráce s TV Noe a další…

Popularizační texty:

 • TICHÝ, Martin: Šostakovič, život a dílo jako reflexe doby. In: Umělec a totalita. ÚSTR 2015, 4-19.
 • TICHÝ, Martin: Rudolf Karel zapomenutý skladatel, bohém a hrdina. In: Umělec a totalita. ÚSTR 2015, 25-29.

Další odborné aktivity:

 • 2013 - Člen pracovní skupiny MŠMT pro vzdělávací obor Dějepis
 • Spolupráce s nakladatelstvím FRAUS – webová podpora s rozšiřujícími informacemi k dějepisnému učivu pro základní školy a víceletá gymnázia – 20. století: učebnicový text Třetí odboj