Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. (*1975)

PhDr. Ladislav KudrnaOdborné zaměření – Historik

 • Dějiny Československa na konci třicátých let 20. století
 • Československý zahraniční odboj na západní a východní frontě 1939–1945
 • Poválečná československá armáda 1945–1955
 • Perzekuce letců ze Západu v období totalitního režimu 1948–1989
 • Osudy osobností zahraničního odboje s přesahem do poválečného a totalitního režimu na pozadí širších dějinných událostí
 • Čechoslováci jako příslušníci francouzské cizinecké legie v Indočíně 1946–1955
 • Čechoslováci jako příslušníci armády Spojených států amerických ve Vietnamu 1964–1973
 • Underground v totalitním Československu

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3–Žižkov
 • Telefon: + 420 221 008 258
 • E-mail: ladislav.kudrna@ustrcr.cz

Profesní curriculum

 • 13. ledna 2011 úspěšná habilitace v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny před Vědeckou radou Filozoficko – přírodovědecké fakulty v Opavě (titul: docent)
 • 2004–2007: doktorandské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha Státní doktorská zkouška složena 14. září 2007, obhajoba disertační práce 23. ledna 2008: titul Ph.D.
 • 1998–2003: studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha, obor historie.
 • Státní závěrečná zkouška složena 14. února 2003: titul Mgr.
 • Státní rigorózní zkouška složena 16. května 2003: titul PhDr.
 • 1993–1996: ČVUT – Strojní fakulta
 • 1989–1993: Střední průmyslová škola ve Vlašimi
 • září 2012: Oddělení dokumentace
 • září 2010 – červen 2012: vedoucí Oddělení zkoumání doby nesvobody (1938–1945)
 • 2008: historik v Ústavu pro studium totalitních režimů;
 • 2008: externí vyučující na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 2007–2008: historik v Odboru archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra
 • 2006–2007: historik v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
 • 2003–2004: ředitel sekretariátu Národního muzea (vedení a koordinace práce šesti oddělení)
 • 1997–1998: administrativní pracovník ve Státním okresním archivu Benešov

Výzkumné projekty

 • Regionální undergroundové aktivity v totalitním Československu

Osobní bibliografie

A) Vědecké monografie

 • Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003. ISBN: 80-7277-198-1.
 • Českoslovenští letci v německém zajetí 1940–1945. Naše vojsko, Praha 2005. ISBN: 80-206-0778-1.
 • Českoslovenští letci ve Velké Británii a válečné fenomény. Naše vojsko, Praha 2006. ISBN: 80-206-0838-9.
 • Na zemi a obloze západní Evropy. Příběh českého letce Stanislava Fejfara. Naše vojsko, Praha 2007. ISBN: 978-80-206-0883-3.
 • „Útěkář“ Otakar Černý, plukovník letectva v záloze. Jeden český osud na pozadí dvou totalitních režimů. Naše vojsko, Praha 2008. ISBN: 978-80-206-0953-3.
 • Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím. ÚSTR, Praha 2008. ISBN: 978-80-87211-07-6.
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. ISBN: 978-80-87211-26-7. 978-80-206-1099-7.
 • Odhodláni bojovat. Vlastenectví československých letců na pozadí válečných a politických událostí na pozadí druhé světové války. Naše vojsko, Praha 2010. ISBN: 978-80-206-1079-9.
 • První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta. Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2012, ISBN: 978-80-200-2198-4, ISBN: 978-80-87211-67-0
 • Knihař, Pavel: Legie, můj život. Od vojína k veliteli praporu. Ladislav Kudrna (ed.) Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2013, ISBN: 978-80-200-2289-9, ISBN: 978-80-87211-80-9.

Obálka publikace Na zemi a obloze západní Evropy. Příběh českého letce Stanislava Fejfara Obálka publikace Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války Obálka publikace Českoslovenští letci ve Velké Británii a válečné fenomény Obálka publikace Českoslovenští letci v německém zajetí 1940–1945 Obálka publikace „Útěkář“ Otakar Černý, plukovník letectva v záloze. Jeden český osud na pozadí dvou totalitních režimů Obálka publikace Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím Obálka publikace Bojovali a umírali v Indočíně Obálka publikace Odhodláni bojovat Obálka publikace První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta Obálka publikace Legie, můj život

B) Studie a články publikované v recenzovaných periodikách, sbornících a kolektivních monografií

 • Když nelétali. In: Studie Památníku II. světové války v Hrabyni – III. Sborník z III. ročníku soutěže o cenu ministra obrany za nejlepší studentskou práci s tématikou II. světové války. Slezské zemské muzeum, Společnost PNS, Opava 2003.
 • Návrat československých letců z německého zajetí. In: Člověk FF UK č. 2/2008.
 • Padlí vojáci československé armády v době branné hotovosti státu v roce 1938. In: Mnichov 1938 a česká společnost. Sborník z mezinárodní konference k 70. výročí mnichovské dohody. ÚSTR, Praha 2008.
 • Českoslovenští vojáci v prvním roce okupace. In: Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací. Sborník z mezinárodní konference k 70. výročí vypuknutí druhé světové války. ÚSTR, Praha 2010.
 • Český otisk v tajné světové diplomacii. Znali čeští komunisté a diplomacie Spojených států již v zimě roku 1939 záměry Sovětského svazu? Securitas Imperii č. 2/2010, Ústav pro studium totalitních režimů 2010.
 • Zpráva divizního generála Ing. Aloise Vicherka o událostech od československé mobilizace do 4. března 1941. Neznámý archivní dokument ve světle faktů. Securitas Imperii 1/2011.
 • Čechoslováci jako cizinečtí legionáři v Indočíně, v průběhu tzv. první vietnamské války 1946–1954. In: Václav Veber, Jan Bureš a kolektiv: Třetí odboj.
 • Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. ÚSTR – MUP – Vydavatelství Aleš Čeněk, Praha 2011. Vyšlo 5. dubna 2011.
 • Právní postavení československých letců v německém zajetí 1940–1945. In: Sborník Sdružení historiků České republiky 2012.
 • Propagandistické využití bojového nasazení Čechoslováků v Indočíně. In: Od svobody k nesvobodě 1945-1956. Vojenský historický ústav Praha 2012.
 • Čechoslováci na okrajových bojištích druhé světové války v roce 1941. In: Válečný rok 1941, ÚSTR, Praha 2012.
 • Zrazené Polsko (recenze), Securitas Imperii 1/2012.
 • Podíl československých letců na uznání prozatímní vlády. In: Přínos armády pro vznik a rozvoj České republiky. Univerzita obrany, Brno 2012.
 • Českoslovenští letci v sovětské internaci za 2. světové války. Theatrum Historie 13/2013.
 • EBERT, Jens (ed.): Polní pošta ze Stalingradu, listopad 1942–1943. Recenze, In: Theatrum Historie 13/2013.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Tenkrát na Severu. Teplický underground versus Státní bezpečnost, 1975-1980. In: Moderní dějiny, Roč. 24, 2016, č. 1.
 • KUDRNA, Ladislav: Zamyšlení nad účastí Čechoslováků v první a druhé vietnamské válce. In: Nové poznatky zkoumání v oblasti 2. a 3. odboje. Univerzita obrany Brno, 2016.
 • KUDRNA, Ladislav: Rudolfov, přelomový bod v undergroundu. In: Reflexe undergroundu. Ústav pro studium totalitních režimů 2016.
 • KUDRNA, Ladislav: Obavy z návratu domů. Českoslovenští letci na Západě v roce 1945. 1945. In: Konec války a obnova Československa. Ústav pro studium totalitních režimů 2016.

C) Studie publikované v ostatních periodikách a sbornících

 • Recenzní stať: Jiří Rajlich – Na nebi hrdého Albionu. In: Historie a vojenství, č. 3/4 2003.
 • Vojenské obranné zpravodajství OBZ (1945 – 1950) vývoj, organizační struktury, počty a personální obsazení. In: Paměť a dějiny č. 2/2008.
 • Projevy antisemitismu v československých pozemních a leteckých jednotkách za druhé světové války na Západě. In: Terezínské listy 36/2008.
 • Recenzní stať: Patrick Bishop, Fighter Boys, Saving Britain 1940. Harper Perennial, London 2004. In: Člověk FF UK č. 1/2008.
 • Recenzní stať: Jan Drnek: Žáby v mlíku. Vojensko – historická mystifikace na téma Mnichov 1938. Naše vojsko, Praha 2007. In: Paměť a dějiny č. 2/2008.
 • Recenzní stať: Stephen Bungay: Nejnebezpečnější nepřítel. Historie bitvy o Británii. Pavel Dobrovský – BETA a Jiří Ševčík, Praha – Plzeň 2007. In: Paměť a dějiny č. 2/2008.
 • Stíhací pilot první linie. Plukovník letectva in memoriam Stanislav Fejfar a jeho odysea. In: Paměť a dějiny č. 3/2008.
 • Politika appeasementu jako cesta k totalitě. In: Mnichovská zrada. Městská část Praha 6, Post Bellum, Ústav pro studium totalitních režimů 2008.
 • Diplomaté v předpokoji mnichovské konference. In: Mnichovská zrada. Městská část Praha 6, Post Bellum, Ústav pro studium totalitních režimů 2008.
 • Formování československého zahraničního odboje v prvním roce okupace. In: Paměť a dějiny č. 3/2009.
 • Nepoučitelný „útěkář“. Plukovník letectva v záloze Otakar Černý. In: Paměť a dějiny č. 4/2009.
 • Nejen slavný válečný fotograf. Krátké ohlédnutí za dlouhým životem Ladislava Sitenského (٭7. 8. 1919 - †14. 11. 2009). In: Paměť a dějiny č. 4/2009.
 • Tři osudové březnové dny: 14.–16. březen 1939. In: Česká společnost od Mnichova k válce. Ústav pro studium totalitních režimů, Městská část Praha 6, Post Bellum, 2008.
 • Zahraniční odboj v roce 1939. In: Česká společnost od Mnichova k válce. Ústav pro studium totalitních režimů, Městská část Praha 6, Post Bellum, 2008.
 • Čekání na válku. In: Česká společnost od Mnichova k válce. Ústav pro studium totalitních režimů, Městská část Praha 6, Post Bellum, 2008.
 • Akce „Vietnam“. První repatriační transport Čechoslováků z Vietnamu do vlasti. In: Paměť a dějiny č. 2/2010.
 • Bojoval jsem ve Vietnamu proti komunismu. Životní příběh Manuela F. van Eycka. In: Paměť a dějiny č. 2/2010.
 • Recenzní stať: Manuel F. van Eyck: Pěšákem ve Vietnamu. Naše vojsko, Praha 2010. In: Paměť a dějiny č. 2/2010.
 • Příběh jedné knihy. Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu. In: Paměť a dějiny č. 3/2010.
 • Recenzní stať: Josef Albrecht – Luděk Navara: Abeceda komunismu. Host, Praha 2010. In: Paměť a dějiny č. 3/2010.
 • Živí záviděli mrtvým. Českoslovenští dezertéři a zajatci ve vietnamských zajateckých táborech 1949-1951. In: Paměť a dějiny č. 4/2010.
 • Binet, Laurent: HHhH, recenzní stať, In: Paměť a dějiny č. 4/2010.
 • Třicet let v řadách francouzské cizinecké legie Životní křižovatky Pavla Knihaře, komandéra Řádu čestné legie. In: Paměť a dějiny č. 1/2011.
 • Recenzní stať: Migy nad severním Vietnamem. Paměť a dějiny č. 1/2011.
 • Nepřizpůsobiví. Studenti, máničky a další pohledem československých mocenských orgánů. In: Paměť a dějiny č. 2/2011.
 • Třináct let za ostnatým drátem. Tragický osud a smrt majora letectva Josefa Brykse, vězně dvou totalitních režimů. In: Paměť a dějiny č. 3/2011.
 • Brothers in Arms. Zpráva o výstavě, In: Paměť a dějiny č. 4/2011.
 • Mezinárodní sympozium Válečný rok 1941. zpráva o sympózium, In: Paměť a dějiny č. 4/2011.
 • Kvaček, Robert: Poslední den. Mnichov – Praha, konec září 1938. Recenze, In: Paměť a dějiny č. 1/2012
 • Jenni, Alexis: Francouzské umění válečné. Recenze, In: Paměť a dějiny č. 4/2013.
 • DARNTON, Robert: Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie. Recenze, In: Paměť a dějiny č. 1/2014.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, „ČUŇAS“ František: Vraždění neviňátek. Koncert, který změnil underground. Voknoviny, nulté číslo, 21. 3. 2014.
 • We fight to rebuild. Podíl letců na uznání exilové vlády. Paměť a dějiny č. 2/2014.
 • Válka a zabíjení. Zamyšlení nad knihou Vojáci. Protokoly o boji, zabíjení a umírání. In: Paměť a dějiny č. 4/2014.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Koncert, který změnil underground. Rudolfov, 30. března 1974. In: Paměť a dějiny č. 1/2015.
 • Tomek, P. (ed.): Válečné záznamy Rudolfa Krzáka, Paměť a dějiny 2/2015.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: (Proto)underground 1962 – 1975. Několik poznámek k vývoji podzemního hnutí. Paměť a dějiny 3/2016.

D) Učebnice, skripta a další učební texty

 • Kolektiv autorů: Příběhy bezpráví – váleční hrdinové, filmy o československých dějinách II. Jeden svět na školách. Program společnosti Člověk v tísni pro základní a střední školy. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2009.

E) Popularizační články

 • KUDRNA, Ladislav: Poslední let kapitána Stanislava Fejfara. In: Naše vojsko, č. 1/2008.
 • KUDRNA, Ladislav: Stíhač Otto Hanzlíček, jedno trpké svědectví z bitvy o Francii. In: Naše vojsko, č. 4/2007.
 • KUDRNA, Ladislav: Čechoslováci jako cizinečtí legionáři v Indočíně 1946–1954. In: Fakta & Svědectví, č. 1/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Plukovník letectva Otakar Černý a jeho cesta „krátkým“ 20. stoletím. In: Fakta & Svědectví, č. 2/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Zapomenutá bitva u Rozvegova z 6. ledna 1939. In: Fakta & Svědectví, č. 2/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Jak to opravdu bylo se vstupem českých letců do služeb německého letectva po 15. březnu 1939. In: Fakta & Svědectví, č. 3/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Odešel nejstarší žijící pilot 311. československé bombardovací perutě. In: Fakta & Svědectví 4/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Vojenské obranné zpravodajství Bedřicha Reicina a jeho vliv na chod armády československé poválečné společnosti. In: Fakta & Svědectví 5/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Muž, který přecenil českou duši. Život za ostnatým drátem. Tragický osud majora letectva Josefa Brykse. In: Fakta & Svědectví, č. 6/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Mé setkání s plukovníkem letectva panem Petrem Urubou. In: Zpravodaj obce Rusava, ročník: XVIII, číslo 2/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Projevy antisemitismu v československých jednotkách za druhé světové války ve Velké Británii. In: Fakta & Svědectví, č. 7/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Československo na cestě k „Únoru“. Fungování „omezené“ demokracie v poválečném Československu 1945–1947. In: Fakta & Svědectví 8/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Bitva o Británii. Trochu jiný pohled na legendární bitvu. In: Fakta & Svědectví, č. 9/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Vraždy v oblacích. Zabíjení v letecké válce 1939–1945. In: Fakta & Svědectví 10/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Češi ve službách Luftwaffe? In: Fakta & Svědectví 11/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Eso bitvy o Británii. Britský válečný pohled na českého stíhače Josefa Františka. In: Fakta & Svědectví 12/2009.
 • KUDRNA, Ladislav: Ti, kteří zůstali v Polsku. Českoslovenští letci v polské kampani 1939. In: Fakta & Svědectví 1/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Českoslovenští letci v sovětském zajetí 1939–1941. In: Fakta & Svědectví 2/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Úlet osmi slovenských letců do Polska. In: Fakta & Svědectví 3/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Cholmondeley 1940. Příčiny a průběh jedné krize československé zahraniční armády. In: Fakta & Svědectví 4/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: V pozici žebráků. Aneb nedalo se bojovat s prázdnou kapsou. Českoslovenští letci a jejich finanční požadavky 1939–1945. In: Fakta & Svědectví 5/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Vyústila nespokojenost se stravou v otevřenou vzporu operačního personálu 311. československé bombardovací perutě? In: Fakta & Svědectví 6/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Poválečné dozvuky z nasazení letců Slovenského štátu v polské kampani. In: Fakta & Svědectví 7/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Trestný útok slovenských letců na sovětskou obec Maloduša 2. srpna 1942. In: Fakta & Svědectví 8/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Soumrak mužů v modrém. Bývalí příslušníci královského letectva v poválečném československém letectvu a jejich perzekuce po únoru 1948. In: Fakta & Svědectví 9/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Válečný prožitek smrti. Jak letci vnímali smrt a zranění za druhé světové války. In: Fakta & Svědectví 10/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Obraz nepřítele. Jak vojáci v průběhu druhé světové války vnímali své protivníky. In: Fakta a svědectví 11/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Morálka. Vliv intenzivního operačního nasazení na morálku letců v průběhu druhé světové války. In: Fakta a svědectví 12/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Pohled na československé letce z „lidské“ perspektivy. In: Dějiny a současnost 12/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Život mezi operacemi. In: Dějiny a současnost 12/2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Supermani bez bázně a hany. Trocha o poválečné glorifikaci německých es a zapomínání. In: Fakta a svědectví 1/2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Hitler a genocida evropských Židů. Aneb co věděl „vůdce“ o Holocaustu. In: Fakta a svědectví 2/2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Podivní vlastenectví. Českoslovenští komunisté a jejich postoj k válce do 22. června 1941. In: Fakta a svědectví č. 3/2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Myšlenkový svět stíhače. Britský pohled versus český. In: Fakta a svědectví č. 4/2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Ohlédnutí za „francouzskou“ válkou. První vietnamská válka (1946–1954) a země galského kohouta. In: Fakta a svědectví č. 5/2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Cesta Spojených států do vietnamského pekla. Stručné ohlednutí za příliš dlouhou válkou 1964–1975. In: Fakta a svědectví č. 6/2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Doleva nebo doprava? Československá exilová vláda v Londýně a její přístup k Sovětskému svazu po 22. červnu 1941. In: Fakta a svědectví č. 8/2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Zachránci Izraele. Válka za nezávislost a pomoc Československa. In: Fakta a svědectví č. 10/2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Na krvavých pláních Indočíny. Nasazení Čechoslováků v rámci francouzské cizinecké legie v průběhu první vietnamské války. Válka Revue, říjen 2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Bohumil Hrabal pod dohledem (nejen) komunistické cenzury. Fakta svědectví č. 11/2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Měli jsme se bránit? Válka Revue Speciál – Boj o Československo, listopad 2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Freikorps vs. Stráž obrany státu. Bránili Československo proti teroru. Válka Revue Speciál – Boj o Československo, listopad 2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Mnichovská krev. Ztráty československé armády v průběhu branné pohotovosti. Válka Revue Speciál – Boj o Československo, listopad 2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Vánoce v exilu. Jak českoslovenští letci slavili válečné svátky. Fakta a svědectví č. 12/2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Operace Lorraine. Pozadí jedné francouzské ofenzivy na indočínském bojišti. Military Revue č. 12/2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Po boku nepřítele. Příslušníci německé branné moci v československé zahraniční armádě. In: Fakta a svědectví č. 1/2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Válečné hlasy aneb muži v bitevní vřavě. In: Fakta a svědectví č. 2/2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Akce „D“. In: Fakta a svědectví č. 3/2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Carpe diem tváří v tvář smrti. Českoslovenští letci ve Velké Británii. Válka Revue, březen 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Nespokojenost komunistů s vojenskými soudy po »Vítězném únoru«. Fakta a svědectví č. 4/2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Operace Léa. Extra Válka, duben 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Operace Gomorrah. Válka Revue, duben 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Účastníci Třetího odboje? Čechoslováci na bojištích jihovýchodní Asie 1945–1954 (1964–1973). In: Fakta a svědectví č. 6/2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Easy Company. Rota E 506. pluku 101. vzdušné výsadkové divize. In: Extra Válka, červen 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Nebe nad Barmou. In: Válka revue, červenec 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Československá stíhací esa za 2. světové války. In: Extra Válka, červenec 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Bitva o Norsko. Heroické nasazení stíhačů RAF na pokraji polárního kruhu. In: Válka revue, září 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Harrisova bitva o Berlín. Nezdařený pokus o ukončení války. In: Fakta a svědectví č. 10/2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Vrtulníky nad džunglí. 1. jízdní divize (aeromobilní) v jihovýchodní Asii 1965–1972. In: Extra Válka, říjen 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Special Air Service. In: Válka revue, říjen 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Jeden z těch, co zůstali. Svědectví Jaroslava Hlaďa. In: Fakta a svědectví č. 11/2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Operace Frantic. In: Válka revue, listopad 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: V hledáčku Státní bezpečnosti. Snaha StB o vytěžení manželů Kasalových. Fakta a svědectví č. 12/2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Příběh Ladislava Charváta. Český legionář v pekle vietnamské války. Fakta a svědectví č. 2/2013.
 • KUDRNA, Ladislav: Mars kontra Venuše. Sex, láska a válka. Fakta a svědectví č. 3/2013
 • KUDRNA, Ladislav: Život (nejen) po Vietnamu. Americká společnost a její vyrovnávání se s válečnými veterány. Fakta a svědectví č. 4/2013.
 • KUDRNA, Ladislav: „Osamělost“ bitevního pole. Mýty versus realita. Fakta a svědectví č. 5/2013.
 • KUDRNA, Ladislav: Přerod „chlapce“ v „muže“. Vojenský výcvik a příprava na křest ohněm. Fakta & svědectví č. 6/2013.
 • KUDRNA, Ladislav: Válka v dopisech, dopisy ve válce. Fakta & svědectví č. 7/2013.
 • KUDRNA, Ladislav: Strava a válka. Nejen láska prochází žaludkem. Fakta & svědectví č. 8/2013.
 • KUDRNA, Ladislav: Spor o brance. Vesničtí „chlapáci“ versus městské „měkkoty“. Fakta & svědectví č. 9/2013.
 • KUDRNA, Ladislav: Zmařená naděje. Nabídka britského občanství veteránům Královského letectva. Fakta & svědectví č. 10/2014.
 • KUDRNA, Ladislav: Dva z padesáti. Svědectví o vraždě Thomase Kirby – Greena a Gordona A. Kiddera. Fakta & svědectví č. 11/2014.
 • KUDRNA, Ladislav: Vánoce za válečných časů. Fakta & svědectví č. 1/2014.
 • KUDRNA, Ladislav: Dva odboje Pavla Knihaře. Legionářova odysea. Fakta & svědectví č. 2/2014.
 • KUDRNA, Ladislav: Příliš ambiciózní literát. JUDr. Emil Synek a jeho „deset minut slávy“. Fakta & svědectví č. 3/2014.
 • KUDRNA, Ladislav: Pokus o nacistický převrat v Rakousku. Fakta & svědectví č. 4/2014.
 • KUDRNA, Ladislav: Tonkinský záliv. Nenápadná cesta do vietnamského bahna. Fakta & svědectví č. 5/2014.
 • KUDRNA, Ladislav: Noc dlouhých nožů. Fakta & svědectví č. 6/2014.
 • KUDRNA, Ladislav: Ludvík Svoboda a destrukce armády po Vítězném únoru. Fakta & svědectví č. 7-8/2014.
 • KUDRNA, Ladislav: Neutěšený život bombardovacího letce. Fakta & svědectví č. 9/2014.
 • KUDRNA, Ladislav: Klement Gottwald o Únoru. Fakta & svědectví č. 10/2014.
 • KUDRNA, Ladislav: Zrod politruka v československé lidové armádě. Fakta & svědectví č. 11/2014.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Jak vznikala „druhá“ kultura. Underground v rané normalizační éře Československé socialistické republiky. Fakta & svědectví č. 12/2014.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Charta 77. Fakta & svědectví č. 1-2/2015.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: „Páskové“ z Mánesu. Fakta & svědectví č. 3/2015
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Král Majálesu. Allen Ginsberg v Praze. Fakta & svědectví č. 4/2015.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Postupice, 4. září 1974. První festival „druhé“ kultury. Fakta & svědectví č. 5/2015.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Bojanovice, 21. února 1976. Druhý festival „druhé“ kultury. Fakta & svědectví č. 6/2015.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Padesát let od příjezdu krále. Allen Ginsberg v Praze, 1965. In: Voknoviny č. 4/2015.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Třetí festival „druhé“ kultury. In: Fakta & Svědectví č. 7-8/2015.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Vokno. Podzemní samizdat svobodného světa. In: Fakta & Svědectví č. 9/2015.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Výchova „socialistického“ člověka. Nástup normalizace a mládež v pojetí politiky KSČ. In: Fakta & Svědectví č. 10/2015.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Velké stříhání v Teplicích, 1966. In: Fakta & Svědectví č. 11/2015.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Mikulášská na Rychnově. In: 1976. Fakta & Svědectví č. 12/2015.
 • KUDRNA, Ladislav: Eso z Otaslavic. Josef František, zapomenutý hrdina bitvy o Británii. Mimořádné vydání týdeníku Echo: Historie, Superhrdinové, 9. října 2015.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Aktual. In: Fakta & Svědectví č. 1-2/2016.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Nebyl pouze Rudolfov. Pouliční bitva v Kdyni, 13. srpna 1977. In: Fakta & Svědectví č. 3/2016.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Psí voják. Filip Topol (*12. 6. 1965 – †19. 6. 2013). In: Fakta & Svědectví č. 4/2016.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Undergroundové festivaly na Nové Vísce. In: Fakta & Svědectví č. FaS 5/2016.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Případ „Bojanovice“. Pohledem mocenských složek. In: Fakta & Svědectví č. 6/2016.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Výstavy bez galerie. In: Fakta & Svědectví č. 7-8/2016.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: „Žabčický masakr“. Pisárky – Brno, 11. června 1983. Fakta & Svědectví č. FaS 9/2016.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Pochmurný konec roku 1981. Druhé tažení proti undergroundu. Fakta & Svědectví č. FaS 10/2016.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František: Zpráva, která změnila underground. Fakta & Svědectví č. FaS 11/2016.

F) Vystoupení na vědeckých konferencích:

 • Právní postavení československých letců v německém zajetí 1940–1945. Sdružení historiků České republiky. Národní muzeum 2007.
 • Tragický osud a smrt majora letectva Josefa Brykse, vězně dvou totalitních režimů. Tábor vojna – křižovatka lidských osudů. Památník vojna 2008.
 • Padlí vojáci československé armády v době branné hotovosti státu v roce 1938. Mnichov 1938 a česká společnost. Ústav pro studium totalitních režimů 2009.
 • Českoslovenští vojáci v prvním roce okupace. Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací. Ústav pro studium totalitních režimů 2009.
 • Čechoslováci jako cizinečtí legionáři v Indočíně, v průběhu tzv. první vietnamské války 1946–1954. Třetí odboj. Ústav pro studium totalitních režimů 2010.
 • Propagandistické využití bojového nasazení Čechoslováků v Indočíně. Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Vojenský historický ústav Praha 2010.
 • Čechoslováci na „okrajových“ bojištích druhé světové války. Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji. Ústav pro studium totalitních režimů 2011.
 • Podíl československých letců na uznání československé prozatímní vlády 21. července 1940. Přínos armády pro vznik a rozvoj České republiky. Univerzita obrany v Brně 2011.
 • Život v britských městech za 2. světové války pohledem spojeneckých vojáků. Město a válka, Univerzita Pardubice 2014.
 • Návrat letců ze Západu. 70. výročí konce druhé světové války v Evropě. Dům armády, Československá obec legionářská, 27. dubna 2015.
 • Zamyšlení nad účastí Čechoslováků v první a druhé vietnamské válce. Možnosti využití vojenské historie v přípravě vojenských profesionálů. Nové poznatky zkoumání v oblasti 2. a 3. odboje. Univerzita obrany Brno, 3. a 4. června 2015.
 • S cizineckou legií proti komunismu. Životní příběh Pavla Knihaře na pozadí událostí 20. století. Život ve stínu šibenice. Národní památník Vítkov, 10. září 2015.
 • KUDRNA Ladislav – STÁREK, ČUŇAS František – TOPOL, Jáchym: Uspořádání mezinárodní konference Reflexe undergroundu, Knihovna Václava Havla, 22. září 2015.
 • Rudolfov, přelomový bod v undergroundu. Reflexe undergroundu. Knihovna Václava Havla, 22. září 2015.
 • Obavy z návratu domů. Českoslovenští letci na Západě v roce 1945. 1945. Konec války a obnova Československa. Ústav pro studium totalitních režimů, 4. a 5. listopadu 2015.

G) Vysokoškolská pedagogická praxe

Od roku 2008 pravidelná externí výuka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, konkrétně na ústavu Českých dějin. Jedná se o následující cyklus semestrálních specializačních přednášek:

 • Českoslovenští letci v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Specializační přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha, zimní semestr 2008/2009.
 • Česká společnost a Československo 1945–1992. Přednáška pro Univerzitu třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha, zimní a letní semestr 2008/2009.
 • První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. Specializační přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha, zimní semestr 2009/2010.
 • Českoslovenští letci v průběhu druhé světové války a v poválečném Československu 1945–1989: vybraná problematika. Specializační přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha, letní semestr 2009/2010.
 • Československý zahraniční odboj 1938–1945: vybraná problematika. Specializační přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha, zimní semestr 2010/2011.
 • Čechoslováci v Indočíně v průběhu první vietnamské války 1946–1954: vybraná problematika. Specializační přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha, letní semestr 2010/2011.
 • Kolokvium pro studenty doktorandského programu Historie: Fenomén zabíjení ve válce na pozadí nasazení Čechoslováků v Indočíně, Ústav historických věd, Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, 5. května 2015.

Další pedagogická praxe:

 • Českoslovenští letci za druhé světové války na Západě. Městská knihovna Praha, Lidová univerzita, 6. 4. 2005.
 • Zajatecké tábory za druhé světové války pro spojenecké lekce. Vysoká škola ekonomická, 26. 10. 2005.
 • Českoslovenští letci v německém zajetí 1940–1945. Přednáškový sál Wuchterlova 5, Praha 6, 27. 1. 2006.
 • Otázka sestřelů československých letců v RAF. Městská knihovna Praha, Lidová univerzita, 15. 3. 2006.
 • Fenomén zabíjení v letecké válce. Městská knihovna Praha, Lidová univerzita, 22. 3. 2006.
 • Problematika bitvy o Británii. Městská knihovna Praha, Lidová univerzita, 29. 3. 2006.
 • Historické souvislosti s bombardováním Drážďan 13. a 14. února 1945. Seminář pro středoškolské pedagogy v Terezíně a Drážďanech, 9. 2. 2007.
 • Vojenské obranné zpravodajství. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, 26. 3. 2008.
 • Dále v rámci svého zaměstnání pořádám pravidelné přednášky, besedy či semináře pro střední školy a širokou veřejnost. Například cyklus: Příběhy bezpráví.

H) Spolupráce na realizaci výstav:

 • Mnichovská zrada/Osmičky v čase. Post Bellum, Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.
 • Česká společnost od Mnichova k válce. Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.
 • My jsme to nevzdali. Post Bellum, 2009.
 • Brothers in Arms. Instytut Pamięci Narodowej, 2011.
 • „Heydrich“. Vojenský historický ústav a Ústav pro studium totalitních režimů, 2012.

CH) Semináře v Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • Prezentace knihy Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. Ústav pro studium totalitních režimů 14. dubna 2010.
 • Prezentace knihy Odhodláni bojovat. Vlastenectví československých letců v průběhu druhé světové války na pozadí válečných a politických událostí. Ústav pro studium totalitních režimů, 24. června 2010.
 • Toman Brod, žijící svědek z Birkenau. Ústav pro studium totalitních režimů, 27. ledna 2011.
 • Čechoslováci v Indočíně očima filmové komunistické propagandy. Ústav pro studium totalitních režimů, 10. března 2011.
 • Bedřich Reicin, mýty a realita. Ústav pro studium totalitních režimů, 8. září 2011. Společně s Mgr. Pavlem Kreisingerem.

Přednášky pro střední školy a veřejnost v rámci Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • Tragický osud Josefa Brykse (Příběhy bezpráví. Člověk v tísni), Gymnázium Chodovická, 25. listopadu 2008.
 • Romský holocaust (Příběhy bezpráví. Člověk v tísni), Gymnázium Nad Kavalírkou, 25. listopadu 2009.
 • Průběh Šoa v českých zemích a na Slovensku v průběhu druhé světové války (Příběhy bezpráví. Člověk v tísni), Gymnázium Chodovická, 1. prosince 2009.
 • Československý zahraniční odboj 1939–1941, Gymnázium Přípotoční, 9. února 2010.
 • Pronásledování československých důstojníků v 50. letech (Příběhy bezpráví. Člověk v tísni), Gymnázium Chodovická, 23. listopadu 2010.
 • Českoslovenští letci v německém zajetí 1940–1945, Gymnázium Písnická, 21. února 2012.
 • Čechoslováci v Indočíně 1945–1954, Gymnázium Písnická, 10. dubna 2012.
 • Josef Bryks, válečný hrdina a oběť komunismu, Gymnázium Šternberk, 2013.
 • Josef Bryks, válečný hrdina a oběť komunismu, Gymnázium Šternberk, 25. 3. 2014.
 • Underground v Teplicích 1978–1989, Klub Božák, Teplice, 12. 6. 2014.
 • Josef Bryks, válečný hrdina a oběť komunismu, Gymnázium Šternberk, 26. 3. 2015
 • Na divokém Severu. Underground v Teplicích, 1965 – 1985, Knihovna Václava Havla, 16. 2. 2016.

J) Výsledky mezinárodní spolupráce:

 • V průběhu podzimu 2010 jsem spolupracoval s Pawełem Rokickim z partnerského Instytutu Pamięci Narodowej na mezinárodní výstavě věnované účasti českých, polských a britských pilotů v legendární bitvě o Británii. Výstava byla pod názvem: To commemorate the fight for freedom. Polish-Czech-British camaraderie of arms in the Battle of Britain in 1940, prezentována v Evropském parlamentu v Bruselu od 27. září do 1. října 2010.
 • Od roku 2010 až do předčasného ukončení projektu (k 31. 12. 2012): Češi a Slováci v Indočíně v průběhu první vietnamské války (1946–1954), jsem aktivně spolupracoval s vojenským přidělencem Francouzské republiky, panem plukovníkem generálního štábu, Mgr. Brunem Bucheriem. Díky této součinnosti mi bylo umožněno studium přímo v archivu francouzské cizinecké legie, což se odrazilo na množství vydaných textů. V rámci projektu bylo publikováno šest studií, stejný počet popularizačních článků a dvě odborné monografie, jímž se dostalo nemalé pozornosti jak ze strany akademické obce, tak nejširší veřejnosti. Dne 27. ledna 2012 jsem se ve společnosti pana plukovníka Bucherie zúčastnil na francouzském velvyslanectví v Praze předání vyznamenání paní Janě Zykové, která jej převzala jménem svého zesnulého bratra Ladislava Charváta (ve věku dvaceti let padl v říjnu 1950 na vietnamském bojišti). Dne 9. února 2012 jsem byl v Ostrově nad Ohří přítomen předání vyznamenání ze strany plukovníka Bucherie panu Karlu Mynářovi za jeho bojové nasazení v Indočíně v rámci francouzské cizinecké legie.
 • Jako vedoucí oddělení zkoumání doby nesvobody, jsem aktivně spolupracoval s kolegyní Dr. Winkelmannovou, koordinátorkou projektu, na mezinárodní putovní výstavě: Totalitarianism in Europe.

K) Propagace Ústavu pro studium totalitních režimů v médiích:

 • 2. 3. 2009, ČT 1 Hlavní zprávy – rozhovor o plk. letectva Petru Urubovi.
 • 3. 3. 2009, Český rozhlas – rozhovor o 15. březnu 1939.
 • 3. 3. 2009, ČT 1 Studio 6, ČT 24 – rozhovor o plk. letectva Petru Urubovi.
 • 9. 3. 2009, TV Prima – rozhovor o plk. letectva Petru Urubovi.
 • 16. 3. 2009, Před 70 lety nacisti obsadili i „vyžrali“ Česko. In: Hospodářské noviny
 • 3. 9. 2009, Český rozhlas, stanice Leonardo, rozhovor o československém zahraničním odboji.
 • 7. 5. 2009, Český rozhlas, rozhovor o politickém uspořádání poválečného Československa a konci války.
 • 7. 10. 2009, ČT 24, 95. výročí narození Josefa Františka, esa bitvy o Británii.
 • 20. 2. 2010, Lidové noviny: Vietnam: největší bojiště Čechoslováků od roku 1945.
 • 20. 2. 2010, Lidové noviny: Rejže, rejže, rejže. Ještě teď je mi špatně (Václav Drchala).
 • 20. 3. 2010, ČT 1 Hlavní zprávy, rozhovor o knize Bojovali a umírali v Indočíně.
 • 21. 3. 2010, Rádio Česko, Čechoslováci v Indočíně 1946-1954 I. díl.
 • 28. 3. 2010, Rádio Česko, Čechoslováci v Indočíně 1946-1954 II. díl.
 • 22. 3. 2010, Radiožurnál, Čechoslováci v Indočíně 1946-1954 I. díl.
 • 29. 3. 2010, Radiožurnál, Čechoslováci v Indočíně 1946-1954 II. díl.
 • 26. 3. 2010, Mladá Fronta Dnes, rozhovor o Čechoslovácích v Indočíně s redaktorem Luďkem Navarou.
 • 30. 4. 2010, ČT 24, Čechoslováci jako cizinečtí legionáři v Indočíně v průběhu první vietnamské války 1946–1954.
 • 6. 5. 2010, Mladá fronta Dnes, Český letec v Británii byl zpočátku žebrák (společně s Luďkem Navarou).
 • 25. 6. 2010, 14ČT 24, prezentace knihy Odhodláni bojovat.
 • 24. 7. 2010, Rádio Praha, GSCHWEND, Patrick: „Die Jungs fielen wie die Fliegen“ – Tschechoslowaken im Vietnamkrieg.
 • 26. 9. 2010, ČT 1, Hlavní zprávy, českoslovenští veteráni vietnamské války.
 • 15. 11. 2010, ČT 2, Historie.cs, V cizích službách, Čechoslováci v Indočíně.
 • 31. 5. 2011, Historie.cs, Češi potomci Švejka?
 • 15. 8. 2011, Historie.cs, Českoslovenští letci za druhé světové války.
 • 13. 10. 2011, ČT 1, Hlavní zprávy, reportáž o Čechoslovácích v Indočíně.

L) Odborná spolupráce na rozhlasových, televizních a filmových pořadech:

 • Česká televize: dokument o Josefu Bryksovi.
 • Česká televize: dokument o Otakarovi Černém (cyklus Neznámí hrdinové)
 • Česká televize: Historie.cs
 • Česká televize: vystoupení na ČT 24 při různých výročích či příležitostech pojících se k československým novodobým dějinám
 • Český rozhlas: pravidelná spolupráce v rámci vzpomínek či výročí na osobnosti druhého a třetího odboje.

M) Vybrané citace a ohlasy na tvorbu Ladislava Kudrny

Domácí:
 • Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003. Anotace: ZÍDEK, Petr. Lidové noviny, 13. 12. 2003.
 • Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003. Recenze: MIKULKA, Jiří: Když nelétali. Časopis Matice moravské, roč. 123/ 2004, č. 1, s. 245-248.
 • Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003. Anotace: Reflex 14. 1 2004.
 • Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003. Recenze: VANČATA, Pavel: Když nelétali. Revi č. 51/2004, s. 51.
 • Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003. Citace: GEBHART, Jan - KUKLÍK, Jan: Velké dějiny Zemí koruny české. Svazek XV.b 1938-1945. Paseka, Praha-Litomyšl 2007.
 • Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003. Anotace: RAK, Michal. In: http://forum.valka.cz/viewtopic.php/p/228030#228030 (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003. Citace: MÜCKE, Pavel: Musel jsem podat výpověď o těch krutých dnech. Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc.
 • Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003. Citace: SKALICKÝ, Jakub: Platy letců RAF. In: http://www.fronta.cz/dotaz/plat-letcu-raf (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Českoslovenští letci v německém zajetí 1940–1945. Naše vojsko, Praha 2005. Citace: GEBHART, Jan - KUKLÍK, Jan: Velké dějiny Zemí koruny české. Svazek XV.b 1938-1945. Paseka, Praha-Litomyšl 2007.
 • Českoslovenští letci v německém zajetí 1940–1945. Naše vojsko, Praha 2005. Citace: MÜCKE, Pavel: „I Siegfried cítí zimu a vši…“ aneb Obrazy spojenců a nepřátel v paměti vojáků druhého čs. zahraničního odboje. Theatrum historiae č. 5/2010, s. 161-198.
 • Českoslovenští letci ve Velké Británii a válečné fenomény. Naše vojsko, Praha 2006. Recenze: Letci úplně jinak (šifra čas). Národní osvobození č. 23/2008, s. 6.
 • Na zemi a obloze západní Evropy. Příběh českého letce Stanislava Fejfara. Naše vojsko, Praha 2007. Citace: Stanislav Fejfar (šifra Radim.ch). In: http://forum.valka.cz/viewtopic.php/p/314201#314201 (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Vojenské obranné zpravodajství (1945–1950). Vývoj, organizační struktury, personální obsazení. Paměť a dějiny, 2008, č. 1, s. 79-81. Citace: Obranné zpravodajství (bez uvedení autora či šifry). In: http://cs.wikipedia.org/wiki/Obrann%C3%A9_zpravodajstv%C3%AD (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Vojenské obranné zpravodajství (1945–1950). Vývoj, organizační struktury, personální obsazení. Paměť a dějiny, 2008, č. 1, s. 79-81. Citace: Hlavní správa obranného zpravodajství (šifra robot). In: http://forum.valka.cz/viewtopic.php/p/290369#290369 (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Vojenské obranné zpravodajství (1945–1950). Vývoj, organizační struktury, personální obsazení. Paměť a dějiny, 2008, č. 1, s. 79-81. Citace: Nesrovnalosti v životopise P.L. Raichla a pokus o jejich objasnění 5 (šifra rejzir). In: http://www.nazorne.cz/rezjir-rezjir/clanky/nesrovnalosti-v-zivotopisu-pl-raichla-pokus-o-jejich-objasneni-5 (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Vojenské obranné zpravodajství (1945–1950). Vývoj, organizační struktury, personální obsazení. Paměť a dějiny, 2008, č. 1, s. 79-81. Citace: Karel Vaš (bez uvedení autora či šifry). In: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Va%C5%A1 (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Útěkář“ Otakar Černý, plukovník letectva v záloze. Jeden český osud na pozadí dvou totalitních režimů. Naše vojsko, Praha 2008. Recenze: NAVARA, Luděk: Legendární letec má víc než biografii, Mladá fronta Dnes 5. 12. 2008.
 • Útěkář“ Otakar Černý, plukovník letectva v záloze. Jeden český osud na pozadí dvou totalitních režimů. Naše vojsko, Praha 2008. Anotace: Útěkář“ Otakar Černý (šifra red). Národní osvobození č. 24/2008, s. 6.
 • Jeden ze zapomenutých mužů: Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím. Vysílání České televize 3. 3. 2009. In: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/209411010100303/ (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Jeden ze zapomenutých mužů: Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2008. Recenze: Michl, Jan: Objevná kniha o povalečných osudech západních letců, Soudobé dějin č. 2-3/ 2009, s. 492-494.
 • Jeden ze zapomenutých mužů: Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2008. Recenze: KAVKA, Tomáš: Jeden ze zapomenutých mužů: Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím. Střed č. 2/2010.
 • Padlí vojáci československé armády v době branné hotovosti státu v roce 1938. In: Mnichov 1938 a česká společnost. Sborník z mezinárodní konference k 70. výročí mnichovské dohody. ÚSTR, Praha 2008. Citace: PLACHÝ, Jiří: Nástin personálních ztrát československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939. Vojenský historický ústav Praha, Ministerstvo obrany České republiky 2009.
 • Padlí vojáci československé armády v době branné hotovosti státu v roce 1938. In: Mnichov 1938 a česká společnost. Sborník z mezinárodní konference k 70. výročí mnichovské dohody. ÚSTR, Praha 2008. Záznam Českého rozhlasu z konferenční přednášky ze dne 18. září 2008. In:http://www.rozhlas.cz/cro6/audio/?p_dat_from=1.10.2008&dni=2&p_po=-1&p_kat=-1&p_gt=1 (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Českoslovenští vojáci v prvním roce okupace. In: Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací. Sborník z mezinárodní konference k 70. výročí vypuknutí druhé světové války. ÚSTR, Praha 2010. Rozhovor autora ze dne 3. září 2009 pro Český rozhlas o československých vojácích za druhé světové války. In: http://www.rozhlas.cz/leonardo/audio/?p_po=2625&p_dat_from=25.09.2009&dni=1 (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. Anotace: KROUPA, Mikuláš – ŠMÍD, Michal: Bojovali a umírali v Indočín. In: http://www.pametnaroda.cz/news/detail/id/56 (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. Anotace: DRCHALA, Václav: Vietnam: největší bojiště Čechoslováků od roku 1945, Lidové noviny 20. 2. 2010.
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. Citace: DRCHALA, Václav: Rejže, rejže, rejže. Ještě teď je mi špatně. Lidové noviny 20. 2. 2010.
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. Rozhovor: NAVARA, Luděk: Češi v Indočíně? Mladá fronta Dnes 26. 3. 2010.
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. Citace: NAVARA, Luděk: „Stříbrný ďábel“ vzpomíná. Mladá fronta Dnes 26. 3. 2010.
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. Anotace: Vysílání České televize 20. 3. 2010. In: http://www.ct24.cz/domaci/84527-vedci-se-snazi-odhalit-informace-o-povalecnych-bojich-v-jihovychodni-asii/ (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. Anotace: Vysílání České televize 21. 3. 2010. In: http://www.ceskatelevize.cz/program/1183270092-21.03.2010-09:55-2.html (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. Citace, rozhovor: KROUPA, Mikuláš: Moje matka cizinecká legie - 1. a 2. díl, 21. a 28. 3. 2010. In: http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=3108 (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. Anotace: Vysílání České televize 30. 4. 2010. In: http://www.ct24.cz/svet/88526-z-vietnamu-se-nevratilo-60-tisic-americanu/ (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. Recenze: KŘÍŽEK, Leonid: Bojovali a umírali v Indočíně. In: http://www.militaria.cz/cz/link-recenze?item=bojovali-a-umirali-v-indocine (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. Citace, anotace: VLACH, Tomáš: Češi v Indočíně. Reflex č. 15/2010, s. 18-19.
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. Recenze: BEČKA, Jan: Čechoslováci na válečných polích Indočíny. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR č. 4/2010.
 • Odhodláni bojovat. Vlastenectví československých letců na pozadí válečných a politických událostí na pozadí druhé světové války. Naše vojsko, Praha 2010. Citace: NAVARA, Luděk: Český letec v Británii byl zpočátku žebrák, Mladá fronta Dnes 6. 5. 2010.
 • Odhodláni bojovat. Vlastenectví československých letců na pozadí válečných a politických událostí na pozadí druhé světové války. Naše vojsko, Praha 2010. Recenze: KŘÍŽEK, Leonid: Odhodláni bojovat. In: http://www.militaria.cz/cz/link-recenze?item=odhodlani-bojovat (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • NAVARA, Luděk: 1600 Čechoslováků v pekle Vietnamu, Mladá Fronta Dnes, 5. 12. 2012, strana A5.
 • NAVARA, Luděk: Za Francouze bojovaly ve válce v Indočíně stovky Čechů, zjistil historik, iDNES.cz, http://zpravy.idnes.cz/do-valky-v-indocine-se-zapojily-i-cesi-a-slovaci-frc-/domaci.aspx?c=A121205_1862982_domaci_jav
 • Dopisy z vietnamské fronty. Češi ve válkách ve Vietnamu. Připravila Daniela Vrbová. Český rozhlas 6, Historie věčně živá, 5.1.2013
 • NAVARA, Luděk: V sedmnácti do odboje, pak do legií, Mladá Fronta Dnes, 11. 12. 2013, strana A7.
 • ADAMEC, Jan: Ladislav Kudrna: První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta, in: Mezinárodní vztahy, Vol 48, No 4 (2013), s. 124-127.
Zahraniční:
 • Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003. Citace: SORFA, David – MOORES, John: The Trauma of History. In: http://www.kinokultura.com/specials/4/darkblue-riders.shtml (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Vojenské obranné zpravodajství (1945–1950). Vývoj, organizační struktury, personální obsazení. Paměť a dějiny, 2008, č. 1, s. 79-81. Citace: Obranné zpravodajství – Abwehrnachrichtendienst (bez uvedení autora či šifry). In: http://de.wikipedia.org/wiki/Obrann%C3%A9_zpravodajstv%C3%AD (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Projevy antisemitismu v československých pozemních a leteckých jednotkách za druhé světové války na Západě. In: Terezínské listy 36/2008. Citace: KUGLER, Pavel: Czechosłowacja a powojenna żydowska emigracja z Polski. Almanach Historyczny. Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 2010.
 • Jeden ze zapomenutých mužů: Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2008. Citace: GISSÜBELOVÁ, Jaroslava: Disparition du doyen des pilotes de la RAF, Petr Uruba. In: http://www.radio.cz/fr/article/113841 (stav ke dni 3. 6. 2010)
 • Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010. Anotace: FAJKUSOVÁ, Andrea: En Indochina lucharon más voluntarios checoslovacos que en la guerra civil española. In: http://www.radio.cz/es/articulo/126342 (stav ke dni 3. 6. 2010)

Členství v redakčních radách:

 • 2009–2012: Člen redakční rady odborného periodika Securitas Imperii.
 • 2010–2012: Člen redakční rady časopisu Paměť a dějiny.
 • Srpen 2014 –: předseda redakční rady odborného periodika Securitas Imperii.

Ocenění:

 • Cena Edvarda Beneše 3. stupně v kategorii historie 20. století (Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003).
 • 1. místo v kategorii diplomových prací v soutěži o Cenu ministra obrany za nejlepší studentskou práci s tématikou II. světové války (Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003).
 • Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu za rok 2009, Kategorie III – díla autorů literatury faktu do 39 let (Na zemi a obloze západní Evropy. Příběh českého letce Stanislava Fejfara. Naše vojsko, Praha 2007).
 • Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu za rok 2011, Kategorie III – díla autorů literatury faktu do 39 let (Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. Ústav pro studium totalitních režimů a Naše vojsko, Praha 2010).