Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989

Pozvánka na kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989 (Praha, ÚSTR, 15.9.2016)

  • Termín: 15. září 2016
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, velká zasedací místnost, 1. patro (mapa)
  • Organizátoři: Ústav pro studium totalitních režimů a Židovské muzeum v Praze
  • Program

Sovětská propaganda označila obrodný proces v Československu v letech 1967–1968 kromě jiného za sionistické spiknutí. Normalizační StB tak po několikaleté přestávce opět začala sestavovat seznamy osob židovského původu pro „operativní využití“ v boji se sionismem. Občané označení režimem za sionisty, ať už si svůj židovský původ připustit chtěli nebo ne, se tak dostávali do potíží. Na židovskou komunitu v tomto období lze nahlížet jako na specifickou, zároveň ale také jako na mikrosvět, ve kterém se na menším prostoru, ale neméně intenzivně odehrávaly podobné procesy jako ve většinové společnosti.

Zahájení kolokvia (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Zahájení kolokvia (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Ondřej Matějka a Leo Pavlát (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Martin Šmok (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Matěj Spurný (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Michal Frankl (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Peter Salner (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Andrea Michalcová (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Adam Hradilek (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Jan Dvořák (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Pavla Neuner (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Ondřej Koutek (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Martin Šmok (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Barbora Císařová (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Peter Hallama (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016) Blanka Rozkošná (Kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, Praha, ÚSTR, 15.9.2016)

Videozáznam