Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století

Pozvánka na konferenci Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století (Praha, 01.11.2012)

Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 proběhla v prostorách Muzea Policie České republiky konference Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století, která vyvrcholila podvečerní vernisáží výstavy Králové Šumavy.

Úvodního slova ke konferenci se ujala ředitelka Muzea Policie České republiky PhDr. Marcela Machutová spolu s Plk. PhDr. Eduardem Stehlíkem, prvním náměstkem ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ve třech přednáškových panelech vystoupili se svými příspěvky badatelé nejen z Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, ale také historici z Vojenského historického ústavu a Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Jednotlivé příspěvky tvořily velmi komplexní obsah – od vojenských struktur, kroků bezpečnostních složek proti převaděčům, výcviku kurýrů, až po osobní příběhy vybraných kurýrů a převaděčů (dobovým označením agentů-chodců). Závěrečný příspěvek týkající se archiválií k tématu „Králů Šumavy“ pak uzavřel vhled do problematiky dalšími možnostmi výzkumu.

Hřebem celého dne byla pak vernisáž výstavy Králové Šumavy, na jejímž vzniku se podílel Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Prachatickým muzeem. Tato výstava byla již s úspěchem představena v muzeích v Prachaticích a Tachově a v Praze je k vidění v Muzeu Policie České republiky do konce února 2013.

Živé diskuse nejen po dobu konference, ale také při vernisáži výstavy, ještě více umocnila přítomnost dvou pamětníků z řad převaděčů, Františka Zahrádky a Františka Wiendla, kteří posluchače i badatele poctili svou přítomností a přispěli k tématu vlastními vzpomínkami.

Zájem médií o expozici Králové Šumavy dokládá důležitost připomínání si vlastní minulosti a znovu tak otevírá příběhy, při kterých jednotlivci s nasazením vlastního života pomáhali československým občanům při jejich cestě na Západ.

Fotogalerie

Konference Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století (Praha, Muzeum Policie České republiky, 01.11.2012) Pamětník z řad převaděčů – pan František Zahrádka (Praha, 01.11.2012) Úvodní slovo ředitelky Muzea Policie ČR, PhDr. Marcely Machutové (Praha, 01.11.2012) Úvodní slovo prvního náměstka ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, Plk. PhDr. Eduarda Stehlíka (Praha, 01.11.2012) Příspěvek Libora Svobody z Ústavu pro studium totalitních režimů na téma Akce Bučina, kurýři a převaděči na Šumavě (Praha, 01.11.2012) Přednášející z prvního panelu konference (Praha, 01.11.2012) Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů a jeho příspěvek: „Vila Okopanina.“ Výcvikové centrum kurýrů v Bruchsalu (Praha, 01.11.2012) Petr Blažek (ÚSTR) a jeho příspěvek: „Vila Okopanina.“ Výcvikové centrum kurýrů v Bruchsalu (Praha, 01.11.2012) Příspěvek Slavomíra Michálka z Historického ústavu SAV na téma „Osobný príbeh Živodara Tvarožeka“ Prokop Tomek  z Vojenského historického ústavu a jeho příspěvek „Vojenské osobnosti ve strukturách vysílajících kurýry ze zahraničí“ (Praha, 01.11.2012) Prokop Tomek (VHÚ) a jeho příspěvek „Vojenské osobnosti ve strukturách vysílajících kurýry ze zahraničí“ (Praha, 01.11.2012) Petr Mallota z Ústavu pro studium totalitních režimů hovoří o osudech prachatického kurýra Josefa Ludvíka (Praha, 01.11.2012) Petr Mallota (ÚSTR) hovoří o osudech prachatického kurýra Josefa Ludvíka (Praha, 01.11.2012) Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu a jeho příspěvek na téma „Vojáci jako kurýři“ (Praha, 01.11.2012) Diskuse s Cyrilem Michalicou z Konfederace politických vězňů (Praha, 01.11.2012) Cyril Michalica z Konfederace politických vězňů (Praha, 01.11.2012) Pavel Žáček z Ústavu pro studium totalitních režimů a jeho příspěvek „Přechody hranic z pohledu čs. rozvědky“ (Praha, 01.11.2012) Pavel Žáček (ÚSTR) a jeho příspěvek „Přechody hranic z pohledu čs. rozvědky“ (Praha, 01.11.2012) Příspěvek Pavla Vaňka z Archivu bezpečnostních složek na téma „Změny systému střežení hranice Pohraniční stráží po roce 1951 jako reakce na aktivity kurýrů“ (Praha, 01.11.2012) Příspěvek Pavla Vaňka (ABS) na téma „Změny systému střežení hranice Pohraniční stráží po roce 1951 jako reakce na aktivity kurýrů“ (Praha, 01.11.2012) Světlana Ptáčníková z Archivu bezpečnostních složek v Kanicích hovoří o archiváliích k tématu „Králů Šumavy“ v Archivu bezpečnostních složek (Praha, 01.11.2012) Oba přítomní pamětníci z řad převaděčů byli po celý den zahrnováni otázkami. Na této fotografii pamětník František Zahrádka (vpravo) (Praha, 01.11.2012) Rozhovory na téma kurýrů a převaděčů při odpolední kávě (Praha, 01.11.2012) Rozhovory na téma kurýrů a převaděčů při odpolední kávě (Praha, 01.11.2012) Pamětník František Zahrádka a režisérka Kristýna Vlachová (Praha, 01.11.2012) Rozhovory na téma kurýrů a převaděčů při odpolední kávě (Praha, 01.11.2012) Debata Cyrila Michalici z KPV s Michalem Hrozou z Ústavu pro studium totalitních režimů (Praha, 01.11.2012) Úvodní slovo Radka Galaše z Muzea Policie ČR k vernisáži výstavy „Králové Šumavy“ (Praha, 01.11.2012) Úvodní slovo k vernisáži „Králové Šumavy“ od Libora Svobody z Ústavu pro studium totalitních režimů (Praha, 01.11.2012) Vernisáže výstavy „Králové Šumavy se zúčastnilo na 60 hostů (Praha, 01.11.2012) Představení expozice „Králové Šumavy“ (zleva Radek Galaš, Marcela Machutová a Libor Svoboda) (Praha, 01.11.2012) Expozice „Králové Šumavy“ v Muzeu Policie ČR (Praha, 01.11.2012)R Expozice „Králové Šumavy“ v Muzeu Policie ČR (Praha, 01.11.2012) Expozice „Králové Šumavy“ v Muzeu Policie ČR (Praha, 01.11.2012) Expozice „Králové Šumavy“ v Muzeu Policie ČR (Praha, 01.11.2012) Expozice „Králové Šumavy“ v Muzeu Policie ČR (Praha, 01.11.2012) Expozice „Králové Šumavy“ v Muzeu Policie ČR. Na fotografii Martin Tichý z Ústavu pro studium totalitních režimů (Praha, 01.11.2012) Expozice „Králové Šumavy“ v Muzeu Policie ČR (Praha, 01.11.2012) Expozice „Králové Šumavy“ v Muzeu Policie ČR: pamětník František Zahrádka (Praha, 01.11.2012) Expozice „Králové Šumavy“ v Muzeu Policie ČR (Praha, 01.11.2012) O expozici „Králové Šumavy“ byl velký zájem ze strany médií. Zde živý vstup Libora Svobody do Studia ČT24 (Praha, 01.11.2012) Expozice „Králové Šumavy“ v Muzeu Policie ČR (Praha, 01.11.2012) Publikace k expozici „Králové Šumavy“ a kniha hostů v Muzeu Policie ČR (Praha, 01.11.2012) Závěrečné promítání dokumentárního filmu Kristýny Vlachové „Zpráva o Králi Šumavy“ (Praha, 01.11.2012)

Ohlasy v médiích