Krajské a okresní organizace KSČ

Zapněte si, prosím, podporu jazyka Javascript ve Vašem prohlížeči a aktualizujte stránku.

Krajské a okresní organizace strany zabezpečovaly v okruhu své působnosti uskutečňování politiky KSČ, tak jak vyplývala z usnesení ústředních orgánů strany, a zajišťovaly řízení nižších organizačních článků KSČ, tj. základních organizací, městských, místních, celozávodních a podnikových výborů strany.

Po převratu v roce 1948 začala komunistická strana budovat a upevňovat monopol své moci nad zbytkem společnosti zasahující do všech odvětví veřejného života. Úměrně tomu stoupl také vliv vedení krajských a okresních stranických organizací. Kromě dosavadních úkolů začala určovat základní politickoekonomické směrnice pro rozvoj krajů a okresů, řídit a kontrolovat místní masové sdělovací prostředky spolu s činností kulturních a osvětových zařízení, usměrňovat a kontrolovat činnost orgánů státní správy, odborů, dalších společenských organizací, zemědělských, průmyslových a dalších podniků v okruhu jejich působnosti. Vliv a kontrola krajských nebo okresních orgánů strany byla realizována prostřednictvím jednotlivých komunistů případně celých stranických skupin uvnitř ovládaných úřadů, organizací a podniků. Zároveň krajské a okresní stranické orgány prováděly výběr a schvalování řídících pracovníků ve všech ovládaných institucích spadajících do jejich pravomoci, čímž bylo zajištěno plnění stranických usnesení i po této linii.

Seznam vedoucích tajemníků a tajemníků krajských a okresních výborů strany, předsedů krajských a okresních kontrolních a revizních komisí duben–květen 1988
(bez Středoslovenského a Východoslovenského kraje)