Velehrad vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru

Pozvánka

Ústav pro studium totalitních režimů připravil 11.–12. června 2015 konferenci a výstavu s názvem VELEHRAD VÁS VOLÁ! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru.

Helsinská konference prosadila v roce 1975 zásadu lidských práv nejen do diplomatické agendy. V následujícím desetiletí se ukázalo, že stejně důležitý pro změny v Evropě byl i „helsinský proces“ vedený zdola. Součástí tohoto procesu se stalo také probuzení církví ve středoevropském regionu. Duchovní i laici, především ti působící neveřejně (skrytá církev), začali formulovat stále důraznější požadavky na dodržování náboženských a občanských svobod. Výrazným mezníkem tohoto dění se stala poutní slavnost na Velehradě v červenci 1985, kdy se zde shromáždil velký počet věřících z Československa i sousedních zemí. Původně plánovaná mírová slavnost se změnila v demonstraci za náboženské a občanské svobody. Cílem dvoudenní konference s mottem „Velehrad vás volá!“ bylo připomenout význam této události a podělit se o výsledky historického bádání v oblasti hledání souvislostí mezi idejemi helsinské konference a stoupající rezistencí církví ve středoevropském prostoru v 80. letech 20. století. Konferenci doprovázela výstava na stejné téma.

Fotogalerie

Bohoslužba v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Bohoslužba v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Mezinárodní konference Velehrad vás volá! Mezinárodní konference Velehrad vás volá! Mezinárodní konference Velehrad vás volá! Mezinárodní konference Velehrad vás volá! Mezinárodní konference Velehrad vás volá! Mezinárodní konference Velehrad vás volá! Mezinárodní konference Velehrad vás volá! Mezinárodní konference Velehrad vás volá! Mezinárodní konference Velehrad vás volá! Joachim kardinál Meisner Mons. Jan Graubner Ondřej Matějka Ondrej Krajňák Pavel Ambros SJ Libor Svoboda Pavol Jakubčin Eva Vybíralová Jan Wiśniewski Markéta Doležalová Arkadiusz Czwołek Vojtěch Vlček Josef Halla Elena Gluško Michal Pehr Tomasz Szyszlak Peter Borza Adolf Hampel Mireia Ryšková Libor Ovečka Jaroslav Šebek Patrik Dubovský Petruška Šustrová Rudolf Smahel SDB Stanislava Vodičková

Videzáznam

Zahájení a úvodní proslovy

I. panel – Od Helsinek po Velehrad 1985

II. panel – Křesťané v zápase za svobodu vyznání

III. panel – Snahy o návrat církví do veřejného života

IV. panel – Spolupráce s církví v zahraničí, Velehrad 1985 a konfrontace Spolupráce s církví v zahraničí, Velehrad 1985 a konfrontace duchovních i věřících s komunistickým režimem

V. panel – Spolupráce s církví v zahraničí, iniciativy za lidská práva

Unikátní videozáznam z Velehradu 1985, který pořídil Ondrej Krajňák, dnes předseda správní rady slovenského Ústavu paměti národa

Dokument z velehradské pouti komentovaný p. Krajňákem a promítaný též zčásti na ČT v rámci zpráv z regionů dne 12. 6. 2015, sestříhal Jakub Daníček ze skupiny orální historie ÚSTR:

 • video: Ondrej Krajňák
 • audio: Luboš Holoubek
 • fotografie: Alexandr Urban
 • střih: Jakub Daníček, ÚSTR

 • Místo konání a termíny:
  • Mezinárodní konference: Velehrad, 11. – 12. června 2015, Sál kardinála T. Špidlíka, Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, U Lípy 302
  • Výstava: kaple Cyrilka na Velehradě, 10. června – 31. srpna 2015
 • Hlavní partneři konference: Centrum Aletti Velehrad-Roma v Olomouci, Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav pamäti národa v Bratislavě.
 • Mediální partneři: Česká redakce Rádia Vatikán, Katolický týdeník, Radio Proglas, Televize NOE
 • Čestnou záštitu nad konferencí přijali: Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský; Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci; Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
 • Účastníci konference: kardinál Joachim Meisner, Kolín nad Rýnem (čestný host); Adolf Hampel, německý historik, teolog a propagátor dialogu mezi Východem a Západem ; Petruška Šustrová, česká novinářka a překladatelka a další
 • Registrace: kamila.kozichova@ustrcr.cz
 • Informace pro média: