Filmová propaganda

Pozvánka na konferenci Filmová propaganda (Praha, ÚSTR 6.12.2016)

 • Termín: 6. prosince 2016
 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 (mapa)
 • Program

Fotogalerie

Konference Filmová propaganda: Petr Kopal (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Tomáš Hála (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Martin Tharp (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Daniel Růžička (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: 1. blok (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Jiří Novotný (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Jiří Němec (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Luboš Ptáček (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: 2. blok (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Petr Kopal (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Michaela Mertová (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Milan Kruml (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Michal Ulvr (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Rudolf Kasinec (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: 3. blok (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Martin Štoll (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: 4. blok (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Alena Šlingerová (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Jakub Machek (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Jaroslav Pinkas (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: 5. blok (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Libor Svoboda (Praha 6.12.2016) Konference Filmová propaganda: Martin Tichý (Praha 6.12.2016)

Program

 • 9.00 – 10.30
  • Petr Kopal (ÚSTR), O (filmové) propagandě
  • Tomáš Hála (NFA), Sovětský film a Československo 1918–1939
  • Martin Tharp (Katedra historické sociologie FHS UK Praha), „Od plátna k bedýnce“. Kulturně-sociologické úvahy o přechodu od kinematografického k televiznímu médiu v evropských socialistických společnostech
  • Daniel Růžička (ČT), Československá televize jako továrna na propagandu
 • 10.30 – 10.45 diskuse
 • 10.45 – 11.00 přestávka
 • 11.00 – 12.00
  • Jiří Novotný (NFA), Konrad Henlein, Sudetendeutsche Partei a film
  • Jiří Němec (Historický ústav FF MU), Filmový historický dokument či historická propaganda? České dějiny v nedokončeném dokumentárním projektu Curt Oertel Filmproduktion z roku 1941
  • Luboš Ptáček (Katedra divadelních a filmových studií FF UP), Filmy o Sudetech jako součást komunistické propagandy
 • 12.00 – 12.15 diskuse
 • 12.15 – 13.15 oběd
 • 13.15 – 14.55
  • Petr Kopal (ÚSTR), Obrazy euforie i hrůzy. Filmová propaganda v 50. letech
  • Michaela Mertová (NFA), Agitky v českém animovaném filmu ve 40. a 50. letech 20. století
  • Milan Kruml (ČT), Antikomunistická propaganda v americkém krátkém filmu v 50. letech
  • Michal Ulvr (Katedra historie TU Liberec), Hirošimský dovětek – atomová bomba předmětem americké cenzury a propagandy ve 40. a 50. letech
  • Rudolf Kasinec (Katedra teórie práva a sociálnych vied PF Univerzita Komenského v Bratislave), Propaganda ako súčasť antiutopistických filmových diel
 • 14.55 – 15.15 diskuse
 • 15.15 – 15.30 přestávka
 • 15.30 – 16.30
  • Martin Štoll (FSV UK), Přemysl Freiman – od číhošťského zázraku k Chartě 77
  • Milan Kruml (ČT), Odraz obnoveného vyšetřování smrti Jana Masaryka v televizní publicistice v letech 1968–1970
  • Tereza Bartoňová (Katedra Elektronické kultury a sémiotiky FHS UK Praha), O hraných dokumentech. Několik příkladů „mediální zuřivosti“
 • 16.30 – 16.40 přestávka
 • 16.40 – 17.40
  • Alena Šlingerová (KFS FF UK, NFA), Strategie zobrazování soukromého prostoru v poválečném hraném filmu
  • Jakub Machek (Katedra mediálních studií MUP a ÚČLK FF UK), Od budovatelského folkloru k diskohrátkám. Proměny zobrazení vztahu mezi generacemi v českých hudebních filmech pro mládež v druhé polovině 20. století
  • Jaroslav Pinkas (ÚSTR), Mocní a bezmocní ve světě normalizační seriálové a filmové produkce
 • 17.40 – 18.00 diskuse
 • 18.00 – 19.00
  • Libor Svoboda (ÚSTR), Seriály s bezpečnostní tematikou jako důležitá součást komunistické propagandy
  • Martin Tichý (ÚSTR), Kvadratura osudu Miloslava Nečáska. Poznámka k 30 případům majora Zemana
  • David Nachlinger (Ústav bohemistiky FF JU České Budějovice), Klíček (nejen) k minulosti?
 • 19.00 – 19.30 závěrečná diskuse